close

Enter

Log in using OpenID

adıyaman üniversitesi kütüphane ve dokümantasyon daire

embedDownload
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORUDUR
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Başkanı
Soner ÖZEN
Şube Müdürü
Mustafa BİLGİN
Teknik
Hizmetler
Sorumlusu
Mustafa
KARAKUŞ
Okuyucu
Hizmetleri
Sorumlusu
Şükrü
KARAKEÇİ
Yazı İşleri
Nuran CANBAY
DURSUN
E-Kütüphane
Şükrü
KARAKEÇİ
Banko Sorumlusu
Mustafa KARAKUŞ
Şükrü KARAKEÇİ
Abdullah KESİCİ
Osman ERKUL
Abdurrahman DİNÇER
Aziz ARTAN
Kütüphanemiz
Eğitim Öğretim döneminde haftada toplam 72 saat
Tatil döneminde haftada 40 saat
okuyucu hizmeti vermektedir.
Banko İşlemleri
Ödünç kitap sayısı
İade kitap sayısı
Rezevr kitap sayısı
Süre uzatma işlemi
Ceza
(günlük her kitap için 0,10krş)
Kitap ve Makbuz
Süre
217 adet kitap
248 adet kitap
2 adet kitap
23 adet kitap
33 ceza ve makbuz
işlemi yapılmıştır.
1 dk
1 dk
1 dk
1 dk
2 dk
Toplam süre
Kütüphaneler arası ödünç (Üniversiteler arası ödünç verme işlemi olup, Diğer
üniversitelerden gelen istekleri ve Üniversitemiz okuyucu isteklerinin başka üniversitelerde
ödünç isteme sistemi ile olup, 7 gün içerisinde ödünç kitap bulunup, kargo işlemi ve
otomasyon işlemi dahilinde ödünç verme sürelerine göre ödünç-iade işlemi
gerçekleştirilmektedir.
2014 Temmuz ayında
(3 kitap) ödünç istenmiş
(3 adet) ödünç isteyen kütüphaneye gönderilmiştir.
Temmuz 2014’te 923 adet kitap kataloglanması yapılmıştır.
Personel sayısı
2 Kütüphaneci, 1
basın yayın uzmanı
7 personel
2 personel
7 personel
İşlem adı
Kataloglama
İşlem sayısı
923 adet kitap
Etiket, kaşeleme,
şeffaf bant, güvenlik
bandı vb. işlemleri
İşlemleri biten
kitapların kütüphane
rafına yerleştirilmesi
923 adet kitap
923 adet kitap
Açıklama
Dönüşümlü banko hizmetini de
yapmaktadırlar.
Banko hizmeti yapmaktadır
Bu işlemlerin dışında her gün
08:00-09:00 saatleri arasında
bir gün önceki ödünç gelen
kitapların ve okuyucularımızın
düzenini bozduğu rafların
düzenlenmesi ve hizmete
sunulur hale getirilmesi
işlemlerini yapmaktadırlar.
Kütüphane rafları düzenlenerek okuyucu hizmetine hazır hale getirildi.
2014 Yılında Kerkez Jütüphanesi “ Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri”
bütçesinden alınacak kitaplar için 09.06.2014 tarihinde açık ihale yapıldı. İkinci bir açık ihale için
liste oluşturulup ilana çıkıldı.
01.07.2014 - 31.07.2014 Ödeme emirleri (Maaş, Gazete, Telefon, ihale ödemeleri vb..)
Gelen - giden yazı ve yazışmalar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content