close

Enter

Log in using OpenID

acıklama

embedDownload
S/N
1
2
3
HK14-A7-013 Projeye Yönelik Açıklama
AÇIKLAMA
İhtiyaç listesinin 16’ncı sırasında yer alan 6625015825695 stok, 86100C-86117A
parça numaralı Sampling System’in üreticisi AGILENT Firması (MFRC: 1LQK8) olup,
konu stok numarası cihazın tüm özelliklerini kapsamaktadır. (86117A, 50 GHz Dual
Electrical Cahannel modülü alıma çıkılan sistemin parçasıdır),
The manufacturer of Sampling System which is 16th line of requirement list (NSN
6625015825695 and part number is 86100C-86117A) is AGILENT (MFRC: 1LQK8).
The NSN 6625015825695 covers all specifications of this unit. (86117A, 50 GHz Dual
Electrical Cahannel module is a part of this system.)
İhtiyaç listesinin 30’uncu sırasında yer alan 667027HD12650 stok, 7240-2MC parça
numaralı Weight Set’in üreticisi TROEMNER Firması (MFRC: 60836) olup, üreticiye
ait katalogda “–2” uzantısı istenen toleransı belirttiğini
The manufacturer of Weight Set which is 30th line of requirement list (NSN
667027HD12650 and part number is 7240-2MC) is TROEMNER (MFRC: 60836). The
“–2” extention in the manufacturer catalog indicates the tolerance.
İhtiyaç listesinin 9’uncu sırasında yer alan 6625015512677 stok, OPTIMAR 100 parça
numaralı Dail Indicator Calibrator’ün üreticisi MAHR FEDERAL INC. (MFRC: 21938)
olup, konu stok numarasının cihazın tüm özelliklerini kapsamakta olduğu ve
malzemenin bütün muhteviyatı ile birlikte set halinde teslim edilmesi gerektiği
The manufacturer of Dail Indicator Calibrator which is 9th line of requirement list
(NSN 6625015512677 and part number is OPTIMAR 100) is MAHR FEDERAL INC.
(MFRC: 21938). The NSN 6625015512677 covers all specifications of this unit and
shall be delivered with all content (all items used with this unit).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content