close

Enter

Log in using OpenID

2015 Türkiye genel seçimi anketleri 25. dönem

embedDownload
2015 Türkiye genel seçimi anketleri 25. dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin seçilmesi için 2015'te yapılacak genel seçimler öncesi
yapılan anketlerdir. Aşağıda değişik şirketler tarafından yapılan anket sonuçları
verilmiştir. Anketlerin yalnızca kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve
duygularını, önerilerini saptamak üzere hazırlanmış sorular olduğu
unutulmamalıdır. Anketlerin bilimsel değer taşıyabilecek bazı bilgileri verilen
kaynaklarda mevcuttur.
Oy dağılımı:
Anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı sonuçları
şu şekildedir:
Yapılış
Tarihi
Anketi Yapan
Katılımcı
sayısı
AK
Parti
CHP MHP HDP
SP BBP ANAPAR
Diğe
r
Şubat (ilanı
27 Şubat)
GENAR[1][2]
5.202
47,7
25,1 13,4 8,9
-
4,9
14–15 Şubat
Gezici [3][4][5]
3.840
39,1
28,7 18,1 9,5
2,1 1,5 0,1
0,9
3–8 Şubat
Andy-AR [6]
2.263
45,2
25,6 16,5 9,2
-
-
-
3,5
3–8 Şubat
MAK [7]
5.454
47,6
24,8 14,3 8,0
-
-
-
5,3
?
45,4
23,3 15,1 10,6
-
-
-
5,6
Ocak (ilanı 18
KONDA [8][9]
Şubat)
-
-
19–23 Ocak
Pollmark [10]
5.000
49,4
23,5 15,0 8,0
-
-
-
4,1
17–20 Ocak
Metropoll [11][12]
2,759
44,9
26,9 14,6 9,3
2,0 -
-
2,3
17–18 Ocak
Gezici [13][14][15]
3.600
39,8
29,6 17,3 7,3
2,7 2,0 0,4
0,9
15–19 Ocak
ORC [16][17]
1.720
48,6
23,3 13,5 8,2
-
-
6,4
5–10 Ocak
MAK [18][19][20]
5.400
48,4
25,4 14,0 6,8
1,4 1,3 -
2,5
? (ilanı 12
Ocak)
SONAR [21][22]
3.000
38,1
27,8 17,6 8,2
-
-
3,9
4,4
KONDA [8]
?
47,5
25,0 14,9 8,0
-
-
-
4,6
24–31 Aralık ANAR [23]
5.190
47
25
-
-
-
7
15–20 Aralık ORC [24]
3.860
49,4
23,0 13,1 7,9
1,6 2,9 -
4,6
4–14 Aralık
KHÜ [25][26][not 1]
1.000
47,1
26,2 16,0 10,2
-
-
-
0,6
4–8 Aralık
GENAR [27]
5.115
48,2
25,0 14,1 9,0
-
-
-
3,7
-
2015
Aralık (ilanı
18 Şubat)
14
7,8
? (ilanı 14
Aralık)
KamuAR [28][29][not
2]
4.117
38,5
27,1 21,6 6,7
-
-
-
6,1
1–5 Aralık
MAK [30]
10.800
50,0
25,1 15,0 4,5
1,7 2,2 -
1,5
28 Kasım–1
Aralık
ORC [31]
3.100
48,5
23,1 13,7 8,0
1,8 3,0 -
1,9
? (ilanı 28
Kasım)
SONAR [32]
3.025
37,17 27,01 17,13 6,69
-
3,96
20–26 Ekim
MAK [33]
10.800
51,1
25,6 14,1 5,3
1,3 1,3
1,3
17–22 Ekim
MetroPoll [34][not 3] 2.752
47,5
26,7 15,7 8,3
0,9 -
0,9
15–25 Ekim
ORC [35]
11.353
47,3
24,6 13,5 8,3
1,7 3,2
1,4
18–19 Ekim
Gezici [36][37]
3.292
41,4
27,4 19,7 8,1
2,2 -
1,2
10–14 Ekim
Pollmark [38]
5.071
50,4
24,4 13,1 8,0
-
-
4,1
? (ilanı 20
Ekim)
Andy-AR [39]
2.037
46,4
24,8 14,3 8,8
-
-
5,7
10–18 Eylül
Optimar [40]
5.200
50,6
24,7 14,5 6,8
1,0 -
2,4
2–8 Eylül
ANAR [41]
5.200
51,7
24,7 12,1 8,3
-
-
2–6 Eylül
ORC [42]
2.310
47,4
24,3 15,0 9,5
-
-
16–17
Ağustos
Andy-AR [43]
1.897
45,6
24,3 16,8 9,0
-
-
4,3
11–13
Ağustos
ORC [44]
2.750
47,1
25,0 14,2 10,2
-
-
3,5
8–15 Temmuz Andy-AR [45]
3.216
48,8
25,2 15,2 6,5
-
-
4,3
17–18 Mayıs Gezici [46]
3.292
44,5
27,5 18,6 8,1
-
-
1,3
? (ilanı 1
Şubat)
Gezici [47][48]
5.292
43,3
28,1 17,5 9,9
-
-
1,2
26–30 Ocak
MAK [49]
5.200
50,2
26,1 12,6 6,1
2,0 1,5
1,5
MAK [50]
?
52,3
23,4 12,4 6,5
2,1 1,4
3,0
Gezici [51]
5.292
42,5
27,3 18,1 9,5
-
-
ORC [52][53]
3.100
49,2
26,5 14,9 6,4
-
-
Gezici [54][55]
5.278
41,2
26,4 20,2 9,7
-
-
-
8,04
Henüz
kurulmamıştı
3,2
3,8
2014
? (ilanı 30
Ekim)
21–22 Eylül
28 Ağustos–1
Eylül
17–18
Ağustos
Henüz
kurulmamıştı
2,6
3,0
2,5
13–19
Temmuz
Gezici [56]
5.278
43,2
28,2 18,1 7,2
2,0 -
1,3
3–19 Haziran Konsensus [57][58]
1.500
47,1
30,9 14,6 4,6
-
-
2,8
18–19 Mayıs Gezici [59]
2.478
41,7
28,2 19,5 9,1
-
-
1,5
Gezici [60]
6.860
45,7
27,1 17,9 6,5
-
-
2,8
1.501
50,7
27,7 12,8 6,4
-
-
2,4
8.460
45,9
26,1 17,1 7,9
-
-
3,0
5–6 Ocak
2013
30 Kasım–12
Konsensus [61]
Aralık
? (ilanı 24
Kasım)
? (ilanı 16
Kasım)
? (ilanı 21
Haziran)
23 Şubat–3
Mart
Gezici [62]
Sonar [63]
3.000
47,29 25,15 15,21 7,05
-
-
Henüz
kurul-
5,30
mamıştı
Sonar [64]
3.000
50,42 19,01 17,20 6,05
-
1,56
5,76
Konsensus [65]
1.505
51,7
27,7 13,3 5,6
-
-
1,7
Konsensus [66]
1.500
52,1
25,4 12,0 6,1
-
-
2012
10–22 Eylül
17–21
Haziran
Genar [67]
1.518
51,1
12 Haziran
Genel Seçimler
43.914.948
49,83 25,98 13,01 5,67[68] 1,27 0,75
25,9 12,2 6,7
-
-
4,4
Henüz
kurulmamıştı
2011
1. ^Kaynakta yer alan %10,6'lık oy vermeyecekler burada dağıtılmıştır.
2. ^Kaynakta yer alan %8,6'lık kararsızlar burada dağıtılmıştır.
3. ^Kaynakta yer alan %14,5'lik kararsız ve oy vermeyecekler, burada
dağıtılmıştır.
www.egiticiweb.com
4,1
9,16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content