close

Enter

Log in using OpenID

15 - 18 MART 2015 Limak Limra Hotels

embedDownload
15 - 18 MART 2015
Limak Limra Hotels
KONGRE DAVET YAZISI
Sayın Yetkili,
Yerel Kalkınma Derneği; ’’ Global Düşün, Yerel Hareket Et ‘’ felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir yerel kalkınmanın
Yerel kalkınma anlayışı; şehir, metropoliten alan ve alt ulusal bölge olarak tanımlanan topluluktaki herkesin yaşam kalitesini iyileştiren ve ekonomik faydaları
artıran sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için yerel otoritelerin, özel sektörün, kar amacı gütmeyen kurumların ve yerel halkın birlikte çalışması
olarak uluslararası arenada kabul görmüş bir kavramdır.
Küreselleşme ile beraber yaşanan gelişmelerde, ulusal ve yerel yönetimden yönetişime doğru bir gelişme izlenmekte, buna paralel olarak kalkınma kavramı da
yeni bir içeriğe bürünmektedir.
Günümüzde kentler arası rekabetin önemli bir konum arz etmesi bakımından yerel kalkınma da bu açıdan önemi giderek artan bir kalkınma politikasıdır.
Derneğimizin amacına hizmet noktasında;
15-18 Mart 2015 tarihlerinde LİMAK LİMRA HOTELS Kemer - Antalya-Türkiye’de gerçekleşecek olan,
I. ULUSLARARASI YEREL KALKINMA VE FİNANSMAN KONGRESİ, Yerel Kalkınma Derneği tarafından organize edilmektedir. Kongrenin ilgili paydaş kuruluşlar
tarafından desteklenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Ülkemizde yerel kalkınma mekanizmaların işleyişinde yer alan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir yerel yönetim modellerinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uluslararası arenada kabul görmüş örnek ve deneyimlerinin paylaşılması ve yerel
dinamikleri harekete geçirecek yapıların oluşturulmasına yönelik bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu manada Türkiye’ de ve Dünyada uygulanan, ülkemiz ve katılımcı ülkeler için rol model olabilecek yerel kalkınma modellerinin ortaya konması planlanmaktadır. Böylece yerel kalkınma alanında hızlı
ilerleme kaydetmiş olan ülkemiz aracılığıyla, gelişmekte olan diğer ülkeler için rol model olabilecek yöntemler gündeme taşınacaktır.
Bu amaca hizmet noktasında öncelikli olarak hedef kitlemiz olan, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, il özel idareleri, KHGB, Valilikler, Kaymakamlıklar, Siyasi
partiler, Sivil toplum kuruluşları, kalkınma Ajansları, KOBİ’ler,TKDK, Tarım Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, üniversiteler(yerel
Kurum ve Kuruluşları ile birlikte tüm Türkiye’dir. Dolayısı ile kongre çerçevesinde, gerçekleşecek olan kongre, uluslararası olup, sürdürülebilir, yerel ve bölgesel
kalkınma da çözüm ve çözüm önerilerinin tartışabileceği bir platform yaratacaktır.
Aşağıda sponsorluk bilgilerinin bulunduğu Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için, yine aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Ayhan APAYDIN
Dernek Başkanı
SPONSORLUK ve STANDLI KATILIM AKTİVİTELERİ
ANA SPONSORLUK..................................................................................................................................................................................................... 60.000 USD
Bir adet ANA SPONSOR kabul edilecektir.
Ana sponsor, kongre süresince diğer destekçilerin önünde ve temel marka olarak konumlandırılacaktır. Kongre öncesi ve sonrası her türlü yazılı, işitsel ve görsel medyadaki
PR ve tanıtım çalışmalarında Ana Sponsor ’un adına ve logosuna yer verilecektir.
Sponsor Firmaya Ana sponsor olması sebebi ile açılış konuşması sonunda 10 dk’lık görsel sunum imkanı sağlanacaktır.
Kongre web sayfasında ana sponsorun logosu yer alacak ve link sağlanacaktır.
Sahne üzerlerinde ve sahne gerisinde ana sponsorun logosuna yer verilecektir.
Kongre sırasında dağıtılacak kongre tanıtıcı broşürlerin tamamında logosu yer alacaktır.
Otelin çeşitli köşelerine konulacak olan Kongre programlarında logosu yer alacaktır.
8 m2 stant alanı tahsis edilecek ve Kongre alanına ve Otel Fuayesine bayrak asması sağlanacaktır.
Kongre sırasında yapılacak törende plaket verilecektir.
Kongre alanında danışma masalarına logosu konulacaktır.
1 Adet Sng ( Tek kişilik ),1 Adet Double ( Çift Kişilik ) oda ücretsiz tahsis edilecektir.
GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU .................................................................................................................................................................................. 35.000 USD
Web sayfasında, bütün duyuru ve program kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır.
1 Adet DBL ( Çift Kişilik oda )Ücretsiz oda tahsis edilecektir.
Kongre kitapçığının teşekkür sayfasında logo ve iletişim bilgilerine yer verilecek olup, ayrıca kongre web sayfasında yönlendirme link i verilecektir.
KONAKLAMA SPONSORLUĞU .................................................................................................................................................................................. 40.000 USD
Web sayfasında, bütün duyuru ve program kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır.
1 Adet dbl ( Çift Kişilik oda )Ücretsiz oda tahsis edilecektir.
Kongre kitapçığının teşekkür sayfasında logo ve iletişim bilgilerine yer verilecek olup, ayrıca kongre web sayfasında yönlendirme link i verilecektir.
ULAŞIM SPONSORLUĞU ...........................................................................................................................................................................................21.000 USD
Web sayfasında, kongre kitapçığının teşekkür sayfasında logosu ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
4
KONGRE YAYIN SPONSORLUĞU (DERGİ ) .....................................................................................................................................................................6.000 USD
web sayfasında, bütün duyuru ve program kitapçıklarında ilan edilmesini kapsamaktadır.
Etkinlik Esnasında törenle Plaket verilecektir.
Kongre kitapçığının teşekkür sayfasında logo ve iletişim bilgilerine yer verilecek olup, ayrıca kongre web sayfasında yönlendirme link i verilecektir
KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU .......................................................................................................................................................................... 16.000 USD
gibi promosyon materyalleri konulacaktır.
Web sayfasında kongre kitapçığının teşekkür sayfasında logosu ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
KONGRE KİTAPÇIĞI SPONSORLUĞU .........................................................................................................................................................................12.000 USD
Kongre duyuru kitapçığı tüm katılımcılara dağıtılacaktır.
1 adet sng oda tahsis edilecektir. ( Tek kişilik )
YAKA KARTI ve KORDONU SPONSORLUĞU ............................................................................................................................................................... 8.000 USD
Kongre katılımcılarının tamamına ve kongre alanlarındaki tüm görevlilere yaka kartı verilecektir.
Tüm görevliler ve katılımcılar kongre boyunca bu yaka kartlarını üzerlerinde görünür halde bulunduracaklardır.
KONGRE ETKİNLİK SPONSORLUĞU ......................................................................................................................................................................... 13.000 USD
Kongre için hazırlanan web sayfasında etkinlik sponsorunun logosuna ve logo üzerinden link aktarımına yer verilecek olup, ayrıca kongre kitapçığının teşekkür sayfasında
logo ve iletişim bilgilerine yer verilecektir.
COFFE BREAK SPONSORLUĞU (Günlük) ..................................................................................................................................................................... 7.000 USD
Bir günlük kahve molası sponsorluğu olup gün boyunca en fazla 1.000 en az 600 kişilik sürekli çay-kahve servisi yapılacaktır.
sayfasında, kongre salonunda ki boy brandalarda yer verilecektir.
..................................................................................................................................................... m2 500 USD
MERKEZ: 0 312 472 46 88
Elmas Koç - Proje Koordinatörü
GSM: 0533 744 0557
Mail: [email protected]
Adres:Oğuzlar Mahallesi
İlhami Soysal Sokak 20/10 Balgat /ANKARA
www.yerelkalkinma.org
ŞUBE:
Yasemin OK
YER-KA İstanbul Şube Başkanı
GSM: 0533 692 58 86
Mail:[email protected]
Adres:Merkez Efendi Mah. Tercüman Sitesi.
A-6 K:4 D:17 Cevizlibağ/Zeytinburnu İstanbul
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content