close

Enter

Log in using OpenID

(BARKOK) 2014-15 Görevleri

embedDownload
Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon
Komisyonu (BARKOK)
2014-15 Görevleri (Taslak)
Müh.Alb. Abdulvahit TORUN, BARKOK Bşk.
22 Mayıs 2014
Ankara
2014-15 Görev Taslakları
GEÇMİŞİ
2013-1
2013-2
2013-2
2013-3
2013-3
2013-4
2013-4
BAŞLIK
Ortofoto Bütünleştirme Modeli Geliştirilmesi
Hiperspektral Görüntü Paylaşımı
Hiperspektral Eğitimi
PPP Tekniğinin Pratik Uygulamalarda Testi
PPP Web Servislerinin Testi
Kapalı Alanlarda Pratik Uygulama Deneyi
Madenlerde ANS ile Hızlı Konum Belirleme ve Haritalama
Deneyi
2013-6
LiDAR Test Bölgesi Verisi İşleme
2013-6
LiDAR Veri İşleme ve Analiz Eğitimi
2013-6
İnsansız Hava Sistemleri Pratik Ölçme ve Görüntüleme Testi
Yeni Öneri LiDAR Sistemi İşletme İş Modeli Geliştirilmesi
Yeni Öneri Göktürk Görüntülerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması
LİDER
CBS
MTA
MTA
YTÜ-HKMO
YTÜ-HKMO
ASELSAN
ASELSAN
KARAR
BARKOK+
BARKOK+
MTA+
BARKOK-PRG
TUBİTAK
BARKOK Yürütme Esasları Taslakları
GEÇMİŞİ
Yeni Öneri
Yeni Öneri
Yeni Öneri
Yeni Öneri
2013-6
2013-6
Yeni Öneri
BAŞLIK
BARKOK Uluslararası İşbirliği
Teknoloji Seçiminde Kamu İşbirliği için BARKOK Çatısının Kullanılması
BARKOK’ta Süreklilik (Deneyimli Üye Atanması)
BARKOK Faaliyetleri Çalıştayı Düzenlenmesi
Kamu/Üniversite (TUFUAB, TUJJB) Birlikte Çalışabilirlik
Problem Yönelimli Kamu/Üniversite İşbirliği
Yeni BHİKPK ve BARKOK Vizyonu
KARAR
2014-15 Görev Taslakları
GEÇMİŞİ
BAŞLIK
LİDER
2013-1
Ortofoto
Bütünleştirme Modeli
Geliştirilmesi
Hiperspektral Görüntü
Paylaşımı
Farklı
kurumlarca
oluşturulan
ortofoto/görüntülerin
birlikte
çalışırlığı için model geliştirilmesine,
Kamu kurumlarına LiDAR test
Bölgesine ait hiperspektral görüntü
sağlanmasına,
Hiperspektral Eğitimi
Hiperspektral konusunda eğitim
verilmesine,
PPP Tekniğinin Pratik PPP tekniğinin pratikte jeodezik ve
Uygulamalarda Testi
kadastral uygulamalarda kapsamlı
deneyin düzenlenmesine,
PPP Web Servislerinin Bernese
ve
Gipsy-OASIS
Testi
yazılımlarının
yanı
sıra,
etkin
kullanımı yaygınlaşan web tabanlı
online PPP servislerinin testinin
yapılmasına,
CBS+
2013-2
2013-2
2013-3
2013-3
MTA+
MTA+
YTÜ-HKMO+
YTÜ-HKMO+
KARAR
2014-15 Görev Taslakları
GEÇMİŞİ BAŞLIK
2013-4
2013-4
2013-6
2013-6
Kapalı
Alanlarda
Pratik
Uygulama
Deneyi
Madenlerde ANS ile
Hızlı Konum Belirleme
ve Haritalama Deneyi
LİDER
Şehir kanyonu (meskun), orman vd. ASELSAN+İLBANK
kapalı
alanlarda
pratik
ölçme
uygulama deneyi düzenlenmesine,
Maden ve tünelde mühendislik ve ASELSAN+ENJ B.
acil durum amaçlı yersel lidar ile
birlikte deney düzenlenmesine,
Bölgesi LiDAR testinin gerçekleştirilmesi, BARKOK+HKMO+
verilerin ön işleme, DSM, ön
sınıflandırma işleminin yapılması.
LiDAR Veri İşleme ve LiDAR test verilerinin işlenmesi BARKOK+HKMO+
Analiz Eğitimi
içerikli kamu kurumu personeli,
BHİKPK üye kurum personeli ve
üniversite araştırmacıları için eğitim
düzenlenmesine,
LiDAR Test
Verisi İşleme
KARAR
2014-15 Görev Taslakları
GEÇMİŞİ BAŞLIK
2013-6
Yeni
Öneri
Yeni
Öneri
İnsansız
Hava
Sistemleri
Pratik
Ölçme
ve
Görüntüleme Testi
LiDAR Sistemi İşletme
İş Modeli Geliştirilmesi
Göktürk
Görüntülerinin
Kullanımının
Yaygınlaştırılması
LİDER
İnsansız Hava sistemlerinin BHİKPK
üyesi kurumların icra görevleri
çerçevesinde
farklı
algılayıcılar
bindirilerek test edilmesine,
Tedarik edilecek LiDAR sisteminin
işletilmesi ve maksimum operatif
düzeyde tutulması amacıyla; öncelik,
gerçekleştirilirlik, ihtiyaç ortaklığı vd.
kriterleri
dikkate
alan
kamu/özel/üniversite işbirliğini öne
çıkaran bir iş modeli geliştirilmesine,
bu iş modelinin yürütülmesi için
BHİKPK üyesi kurumların bütçe
planlamalarına,
Göktürk-2 (ve gelecekte Göktürk-1)
Uydusu görüntülerinin geometrik,
radyometrik
ve
spektral
çözünürlüklerinin incelenmesi ve bu
görüntülerin
BHİKPK
üyelerinin
kamu icra görevlerinde kullanımının
yaygınlaştırılmasına,
MTA+TUFUAB(KTÜ)
+
BARKOK-PRG
TUBİTAK
KARAR
BARKOK Yürütme Esasları Taslakları
GEÇMİŞİ
BAŞLIK
KARAR (TASLAK)
2013-6
Kamu/Üniversite,
Birlikler
(TUFUAB, TUJJB vd.) Birlikte
Çalışabilirlik
Problem
Yönelimli
Kamu/Üniversite İşbirliği
BARKOK’un görevleri kapsamında TUFUAB, TUJJB gibi
birlikler, HKMO vd. odalar, üniversiteler ve araştırma
kurumları ile ortak faaliyet düzenlemesine,
LiDAR test bölgesinde elde edilecek veri kümesinin
işlenmesi, analizi ve bölgeye ait kamu kurumlarının sahip
olduğu verilerle bütünleştirilerek, BHİKPK üyelerinin iş
süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlanması çalışmaları
örnek
alınmak
suretiyle,
BARKOK’un
görevleri
çerçevesinde TUFUAB ve TUJJB gibi bilimsel birlikler de
dahil olmak üzere verinin paylaşılması, kamu/üniversite
işbirliği yapmasına,
2013-6
BARKOK Yürütme Esasları Taslakları
GEÇMİŞİ
BAŞLIK
Yeni Öneri
Yeni BHİKPK ve BARKOK BHİKPK’nın mevcut yönetmeliğin ruhunu oluşturan veri
Vizyonu
üretiminde ortak hareket ve kaynak tasarrufu
düşüncesinin yanı sıra 2013-14 dönemi BARKOK
faaliyetlerinde edinilen deneyim de göz önünde tutularak;
günümüzün karmaşık iş modelleri ile BHİKP ve diğer
mekânsal veri ile görev icra eden kurum ihtiyaçlarını
gözetir tarzda;
- BARKOK’un BHİKPK üye kurumları için yeni teknoloji
ve yöntemlerin öğrenilmesi, denenmesi, yetenek
kazanılması ve tedarikinde karar sürecine katkı
sağlaması ve
- Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ekonomisi ile
endüstrinin ve akıllı toplumun beklentilerini dikkate
alarak
faaliyetlerini sürdürmesine ve bu hususun BHİKPK
yönetmeliğine aktarılmasına,
KARAR (TASLAK)
BARKOK Yürütme Esasları Taslakları
GEÇMİŞİ
BAŞLIK
Yeni Öneri
BARKOK
İşbirliği
Yeni Öneri
Yeni Öneri
Yeni Öneri
KARAR (TASLAK)
Uluslararası BARKOK çalışmaları ile örtüşen konularda teknik
(BARKOK) ve idari seviyede (BHİKPK Genel Kurulu)
uluslararası işbirliği (Almanya ile ilk bağlantı sağlanmıştır)
ve deneyim değişimi, bunun gerçekleştirilmesi için
BHİKPK üyesi kurumların hem BHİKPK Genel Kurulu Üyesi
hem de BARKOK üyeleri için yurt dışı görevi amacıyla
bütçe planlamalarına ve davet edilecek heyetlerin
ağırlanmasına,
Teknoloji Seçiminde Kamu Mekansal bilgi üretimi, işlenmesi, yönetimi alanında
İşbirliği
için
BARKOK BHİKPK üyesi kurumlarının ihtiyaç duyduğu; teknoloji ve
Çatısının Kullanılması
yeni iş süreçlerini tanıma, eğitim, araştırma gibi konuların
uygun görülen ölçekte BARKOK tarafından koordine
edilmesine ve BARKOK platformundan yararlanılmasına,
BARKOK’ta
Süreklilik BARKOK’a verilen görevleri destekler nitelikte uzman ve
(Deneyimli Üye Atanması)
lider
personelin
sürekliliği
sağlanacak
şekilde
görevlendirilmesine,
BARKOK
Faaliyetleri BARKOK’un verilen görevlere ilişkin elde ettiği sonuçları
Çalıştayı Düzenlenmesi
dönem sonunu beklemeksizin BHİKPK üyelerine sunması,
dönem sonunda ise kamu nazarında farkındalık yaratmak,
teknoloji firmalarının gelişme alanlarını görmeleri,
üniversitelerin problem yönelimli araştırma için sahadan
problem keşfetmeleri ve deneyim paylaşımını sağlamak
için
tüm
faaliyetlerinin
ele
alındığı
çalıştay
düzenlenmesine,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content