close

Enter

Log in using OpenID

11. sınıflar

embedDownload
ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
11. SINIF KĠTAP LĠSTESĠ
11A SINIFI
DERSĠN ADI
Türk Edebiyatı
KĠTABIN ADI
Notre Dame'nin Kamburu
Madam Bovary
Yer Deniz Büyücüsü
YAZARI
Kitap Atölyesi Kitapları
YAYIN EVĠ
Victor Hugo
ĠĢ Bankası Yayınları
Gustave Flaubert
Can Yayınları
K. Le Guie
Metis Yayınları
BASIM TARĠHĠ
DERS ARAÇ ve GEREÇLERĠ
Dil ve Anlatım
Matematik
Ortaöğretim Matematik 11
Geometri
Ortaöğretim Geometri 11
Ġngilizce
Tarih
Coğrafya
Felsefe
KAYNAK ve YARDIMCI KĠTAPLAR
100 sayfa çizgili metod defter
Palme Yayıncılık Konu Anlatımlı Türk Edebiyatı - Yazar: Kıymet
Dolaner - 2014 basım
100 sayfa çizgili metod defter
Palme Yayıncılık Konu Anlatımlı Türk Edebiyatı - Yazar: Kıymet
Dolaner - 2014 basım
M. ġĠġMAN- M. LÖKÇÜ- T. OĞUZ- Ö. ATAK
MEB Yayınları
2014
7 ortalı kareli harita metod defteri
ESEN YAYINLARI(konu anlatımlı soru bankası)
Komisyon
MEB Yayınları
2014
5 ortalı kareli harita metod defteri
ESEN YAYINLARI(konu anlatımlı soru bankası)
NORTHSTAR 5 R&W
120 yaprak çizgili defter - 1 adet
Clearfile dosya - 1 adet
PEARSON
Ortaöğretim T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Komisyon
MEB Yayınları
2014
100 sayfa çizgili defter
30'luk sunum dosyası
***Bilfen Yayınları T.C Ġnkılap Tarihi ve Atarürkçülük Soru Bankası
***BaĢlangıcından Günümüze Türkiye cumhuriyeti Tarihi, Yazar:
Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitabevi yayınları
Ortaöğretim Coğrafya 11
Komisyon
MEB Yayınları
2014
100 sayfa çizgili defter
30'luk sunum dosyası
Dosya Yayınları 11. Sınıf Coğrafya Konu Anlatımlı
Ortaöğretim Felsefe
Komisyon
MEB Yayınları
2014
YAYIN EVĠ
BASIM TARĠHĠ
11B SINIFI
DERSĠN ADI
Türk Edebiyatı
KĠTABIN ADI
Notre Dame'nin Kamburu
Madam Bovary
Yer Deniz Büyücüsü
YAZARI
Kitap Atölyesi Kitapları
Victor Hugo
ĠĢ Bankası Yayınları
Gustave Flaubert
Can Yayınları
K. Le Guie
Metis Yayınları
DERS ARAÇ ve GEREÇLERĠ
Dil ve Anlatım
Matematik
Ortaöğretim Matematik 11
Geometri
Ortaöğretim Geometri 11
100 sayfa çizgili metod defter
Palme Yayıncılık Konu Anlatımlı Türk Edebiyatı - Yazar: Kıymet
Dolaner - 2014 basım
100 sayfa çizgili metod defter
Palme Yayıncılık Konu Anlatımlı Türk Edebiyatı - Yazar: Kıymet
Dolaner - 2014 basım
M. ġĠġMAN- M. LÖKÇÜ- T. OĞUZ- Ö. ATAK
MEB Yayınları
2014
7 ortalı kareli harita metod defteri
ESEN YAYINLARI(konu anlatımlı soru bankası)
Komisyon
MEB Yayınları
2014
5 ortalı kareli harita metod defteri
ESEN YAYINLARI(konu anlatımlı soru bankası)
120 yaprak çizgili defter - 1 adet
Clearfile dosya - 1 adet
Ġngilizce
NORTHSTAR 5 R&W
Fizik
Ortaöğretim Fizik 11
Komisyon
MEB Yayınları
2014
80 sayfa kareli metod defteri
30 luk sunum dosyası
Kimya
Ortaöğretim Kimya 11
Komisyon
MEB Yayınları
2014
60 sayfa kareli metod defteri
30 luk sunum dosyası, lab önlüğü
Biyoloji
Ortaöğretim Biyoloji 11
Komisyon
MEB Yayınları
2014
60 sayfa kareli metod defteri
30 luk sunum dosyası
Ortaöğretim T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Komisyon
MEB Yayınları
2014
100 sayfa çizgili defter
30'luk sunum dosyası
Ortaöğretim Felsefe
Komisyon
MEB Yayınları
2014
Tarih
Felsefe
PEARSON
Bilgisayar
Sibel Akkuzu
Türkçe Blm. BĢk
KAYNAK ve YARDIMCI KĠTAPLAR
Eksen Yayıncılık 11. Sınıf Fizik Soru Bankası
11. Sınıf Kimya Üçrenk Soru Bankası
Bilfen Yayınları 11. Sınıf Biyoloji Soru Bankası
***Bilfen Yayınları T.C Ġnkılap Tarihi ve Atarürkçülük Soru Bankası
***BaĢlangıcından Günümüze Türkiye cumhuriyeti Tarihi, Yazar:
Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitabevi yayınları
8 GB'lık Flash Disk
Emine Bozoklu
Mat Blm BĢk
Tağmay Yılmaz
Meral Ġpek
Tuba IĢık
Zeynep Ashinov
Hüsnü Yılmaz
Fen Bilimleri Blm. BĢk
Yabancı Diller Blm BĢk
Bilgisayar Blm .BĢk
Müdür Yardımcısı
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content