close

Enter

Log in using OpenID

Bilim Sınavı Sonuçları - Fen-Edebiyat Fakültesi

embedDownload
T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU BİLİM SINAVI SONUÇLARI
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AD-SOYAD
AYÇA YILMAZ
HAMZA AYAN
YASEMĠN SANCAR
MUKADDER EZEL YILMAZ
ALĠ EGĠ
HÜSEYĠN SAY
ÇETĠN ÖZDEMĠR
AYġE BURCU TUNCA
NAGEHAN YALÇIN
SEVTAP SONGÜL
CEM ÖZDEMĠR
DUYGU YURTTAġEN
SILA AYDEMĠR
AYġEGÜL MERMER
FERHAT DEĞER
EVRĠM YILMAZ
DÖNDÜ TOKER
PINAR GÜLTĠN
AYÇA CAN
SEDA DOLANER
MEZUNİYET
GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ
PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
ÇANAKKALE 18 MART ĠNÜVERSĠTESĠ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
MĠMAR SĠNAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MĠMAR SĠNAN ÜNĠVERSĠTESĠ
ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
BÖLÜM
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
SOSYOLOJĠ
ALES
77,197
85,080
76,436
73,989
77,087
78,818
81,173
84,604
76,031
71,476
84,554
80,000
73,203
81,796
74,562
80,276
78,454
75,320
79,990
75,291
DİL PUANI
82,500
70,000
84,000
82,500
63,750
62,500
80,000
57,500
66,250
75,000
65,000
75,000
66,250
62,500
76,250
75,000
75,000
67,500
60,000
62,500
NOT ORT.**
85,060
72,230
76,900
78,760
89,803
93,460
79,880
83,660
87,860
81,800
81,560
56,830
80,400
77,130
66,400
70,360
83,200
85,760
76,660
66,630
SINAV
95,000
80,000
70,000
70,000
60,000
55,000
60,000
60,000
60,000
60,000
50,000
70,000
55,000
50,000
60,000
GĠRMEDĠ
GĠRMEDĠ
GĠRMEDĠ
GĠRMEDĠ
GĠRMEDĠ
PUAN*
85,427
78,193
75,401
75,075
74,442
74,433
74,316
74,229
73,792
71,483
71,334
69,549
69,206
68,928
67,914
#DEĞER!
#DEĞER!
#DEĞER!
#DEĞER!
#DEĞER!
*BaĢarı puanı ALES'in %30'si ve Yabancı Dil Puanının %10 'u Not Ortalamasının %30'u ve Bilim Sınavının %30'u hesaplanarak oluĢturulmuĢtur.
** YÖK Not DönüĢüm Tablosu Esas AlınmıĢtır.
Yrd. Doç. Dr. Mete Ulaş AKSOY (ASİL ÜYE)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şahin MENCÜTEK (ASİL ÜYE)
Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Recep GÜLTEKİN (BAŞKAN)
Sosyoloji Bölümü BaĢkanı
AÇIKLAMA
BAġARILI
BAġARILI
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content