close

Enter

Log in using OpenID

Ahmet Usta

embedDownload
Medical Park’ta
Kurumsal
Kaynak Yönetimi
Ahmet Usta
Medical Park
Medical Park
Medical Park
Medical Park
Kurumsal Kaynak Yönetimi
•Neden ERP?
Kurumsal Kaynak Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
Etkin Finansal ve Maliyet Analizi
Malzeme ve Tedarik Yönetimi Verimliliği
Operasyonel İşlerde Zaman Tasarrufu
Hastaneler Arasında Artan Koordinasyon
Kurumsal Bir Dil Oluşturulması
Standardize Edilmiş İş Süreçleri
Arttırılmış Planlama Kabiliyeti
Kurumsal Kaynak Yönetimi
•ERP bir evliliktir!
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Uzun ömürlü ve mutlu bir evlilik için;
– Kesintisiz Üst Yönetim Desteği
– Proje Hedeflerinin Açık ve Net Tanımlanması
– Detaylı İmplementasyon Sözleşmesi
– İhtiyaçların Detaylı ve Net Aktarımı
– Güçlü Proje Yönetimi
– Anahtar Kullanıcıların Tam Zamanlı Katılımı
– Yaygınlaştırma Ekiplerinin Kurulması
Kurumsal Kaynak Yönetimi
•Medical Park Nasıl
Yaptı?
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Medical Park’ın izlediği 5 adım
– ERP İhtiyacının Sorgulanması
– Yönetim Danışman Şirketin Seçilmesi
– ERP Uygulama Kararı
– ERP’nin Seçimi
– Uygulama Yapacak İş Ortağının Seçimi
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Bu kapsamda
– Tüm hastanelerin katılımıyla workshop’lar
düzenlendi.
– Mevcut iş süreçleri her hastanedeki farklı
uygulamalar dikkate alınarak tek tek analiz edildi.
– Analiz sonucuna göre fonksiyonel ve teknik
karşılaştırmalar sonucunda ERP seçimi yapıldı.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Medical Park üst yönetimi beklentilerini
çalışanlarına açık ve net olarak iletti.
• Sahadaki en tecrübeli çalışanlar projeye tam
zamanlı olarak atandı.
• Medical Park tarafından 250 m2 çalışma alanı
ve 3.274 adam günlük kaynak tahsis edildi.
• 517 maddelik ihtiyaç listesi hazırlandı.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Merkezde 25, hastanelerde 102 anahtar
kullanıcı belirlendi.
• 102 çalışana hedef yapı tasarımının hemen
ardından merkezde 15 günlük eğitim verildi.
• Bütün hastanelerde ve yönetim merkezinde
tek seferde canlıya geçiş yapıldı.
• Karar aşamasından canlıya geçiş 6 ay gibi
inanılmaz bir sürede sağlandı.
Medical Park
Kurumsal Kaynak Yönetimi
•ERP sonrası
kazanımlar ne
oldu?
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Satınalma siparişleri ile faturalar arasında
eşleştirme yapılabilmektedir.
• Her türlü tanımlar merkezi yapılmakta ve
mükerrerlik sıfırlandı.
• 8.500 civarında olan tedarikçi sayısı ilk 2 yılın
sonunda 2.500’e indirildi.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• GMDN kod yapısı esas alınarak tüm ürünlerin
ortak bir kod sistemi üzerinden takip edilmesi
sağlandı.
• İlaçlar ve tıbbi sarflarda etkin takip ve analizler
sonucunda 2 yılın sonunda mevcut karlılığın
üzerinde %19 oranında karlılık daha eklendi.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Merkezi anlaşma oranı
– ilk yıl sonunda %75
– İkinci yılın sonunda %92 olmuştur.
• Bu sayede merkezi alım gücü artarak pazarlık
gücü artırılmış ve fiyat avantajları elde
edilmiştir.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• ERP üzerinde oluşturulan sayım modülleri ile
sayımlar merkezileştirilip kontrol altına
alınmıştır.
• ERP öncesinde %6-7 oranlarında bulunan
sayım farkları
– İlk yılın sonunda %4
– İkinci yılın sonunda %1,5 oranına inmiştir.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Sürekli ve sağlıklı veriler sayesinde stok gün
sayılarında iyileştirmeler yapılabilmiştir.
• ERP öncesinde stok gün sayıları 40 – 45 gün
seviyelerindeyken
– İlk yılın sonunda 32 gün
– İkinci yılın sonunda 26 günlere inmiştir.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Fatura eşleşmesi yapılabildiği için alacak takibi
ve yaşlandırması zahmetsizce
yapılabilmektedir.
• Nakit akım tablosu otomatik olarak
oluşturulabilmektedir.
• Sabit kıymetlerin, amortismanların, leasing ve
itfa tablolarının sistemden etkin kontrolü ve
takibi sağlanmaktadır.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• İK Modülleri sayesinde etkin
– Kariyer Planlaması
– Norm Kadro ve Ücret Skalaları Kontrolü
– Personel Yetkinlik ve Hedef Atamaları
– Performans Değerlendirme Sistemi
– Eğitim Talep, Bütçe ve Yönetimi yapılmaktadır.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• İş Zekası ile bütün verilerimiz saniyeler içinde
raporlanmaktadır.
• Bir kurum için altın değerinde olan Maliyet
Analizleri Hastane, Branş, Doktor, Ayaktan /
Yatan, Yurtiçi / Yurtdışı, Protokol ve Hizmet
detayında hesaplanıp sürekli verimlilik artışı
sağlanmaktadır.
Kurumsal Kaynak Yönetimi
• Sonuç olarak ERP bir evliliktir!
• Her evlilikte zorluklar ve sorunlar yaşanabilir.
• Fakat kararlı ve istikrarlı bir şekilde doğru
aksiyonlar alarak mutluluğa kavuşmak
tamamen size bağlıdır.
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
790 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content