close

Enter

Log in using OpenID

2014 -2015 (ekmadde1) Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları

embedDownload
ÖSYM Yılındaki
Hemşirelik Bölümü
Öğrcncinin Arlı
Kayıtlı Bulunduğu Üniversite
2013
kübra Dokuzlar
Cumhuriyet Üniversitesi
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
300,2080l
KABUL
288,91095 (DGS)
KABUL
255,08895
RED
';224,67994
RED
Ycrleştirme Puan Türü/Puanı
Soyadı ve Numarasr
2013660137
Tuğba Eslen
10905 10636
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık
yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Erciyes Üıriversitesi Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Öğretmenliği
Kubra Ulaş
Okan İ, niversitesi Sağlık Bilimleri
Melike Akgül
1
,
i
32003 l 33
130901041
İrem Aykut
20l310460
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Gaziantep Universitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü
KARAR:
zoı:ro14 Atud"-ik yıldaki yukarıda ismi
YGS Puanı Yok
geçen öğrencilerin Yatay geçiş ile
Durumun Müdüliik makamrna arzına oy birliği ile karar verildi.
RED
ilgili başvııİulanna dair komisyon karallan tabloda belirtilmiştir.
FTR BöIümü
Öğrencinin Adı Soyaclı ve
Kayıtlı Bulunduğu Univcrsitesi/
Ozan Taşan
130501122
Türk Alman universitesi
Mühendisl ik Fakültesi Mekatronik
sistemler Mühendisliği Bölümü
Arel Universitesi Sağlık
yüksekokulu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Istanbul Gelişim Universitesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
tJolumu
Sınıfi
Numarası
Burhan Sarıkoyun
130703213
Selin Deniz Türkmen
l 30503 l 23
2013
Yılındaki OSYM
Merkezi Yerleştirme Puan
Türü / Puanı
463,38855
KABUL
444,34503
RED
4||,77827
RED
Hemşirelik Bölümü
Öğrencinin Adı
Soyıilı ı,e Nunııırıısı
Kayıtlı Bulunduğu
2013
Aysel Göksel
kocaeli universitesi kocaeli
Sağlık Yüksekokulu Ebelik
309,1 83 l 6
tJolumu
Kocatepe Universitesi Afyon
Sağlık Yüksekokulu Sağlık
307,59781
1
32001 053
Hüseyin Yıldınm
131 l03018
1
0905
Seda
1
Kurumları Yöneticiliği Bölümü
Erciyes Universitesi Eğitim
Fakultesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
0636
Tezel
20l3010904015
Filiz Kuı1
29700l.
Çağla Mardi
3232130022
I
İ
Karabük Üniversitesi Sağlık
Yıiksekokulu Ebelik Bölümü
karadeniz Teknik universitesi
ıktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
/İktisat Bölümü
Istanbul Universitesi Hasan Ali
Yücel Eğitim Fakültesi Almanca
Ahmet Nuri Ozdemir
l30l551 l0002
Bülent Ecevit universitesi
Ahmet Erdoğan Sağlık Meslek
yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri pro
Yasemin Bağcı
133 l013 l 10l
Necmettin Erbakan universitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve
im Teknoloiileri
Yılındaki
I
Yerleştirme Puan Türü/Puanı
307,53566
303,38662
302,93786
KABUL
302,3449l,
KABUL
300,60749
KABUL
300,493|3
KABUL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 045 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content