close

Enter

Log in using OpenID

BASIN ÖZETİ Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2014 Yılı

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
2 Nisan 2014
BASIN ÖZETİ
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2014 Yılı İlk 3 Ayında %24,5 Azaldı.
Otomobil Pazarı %22, Hafif Ticari Araç Pazarı %32 Azaldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Mart döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %24,46 azalarak 115.272 adet olarak gerçekleşti. 2013
yılı ilk üç ayında 152.604 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%21,92 azalarak 89.347 adete geriledi. 2013 yılı ilk üç ayında 114.434 adet satışa
ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk üç ayında geçen yıla göre %32,08 oranında azalarak
25.925 adete geriledi. Geçen yıl 38.170 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2014 Yılı Mart Ayında %31 azaldı.
Otomobil Pazarı %27, Hafif Ticari Araç Pazarı %42,5 Küçüldü.
2014 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47.581 adete geriledi. 68.774 adet
olan 2013 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %30,82
oranında azaldı.
2014 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,98
azalarak 37.812 adet olarak gerçekleşti.
2014 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Mart ayına göre %42,5
azalarak 9.769 adet seviyesine geriledi.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil
satışlarında %21, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %40
ve 2000cc üstü otomobillerde %5,7 daralma görüldü.
2014 yılı ilk üç ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek
paya %38,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 34.480 adet ile sahip oldu.
2014 yılı ilk üç ayında dizel otomobil satışlarının payı %63’e, otomatik şanzımanlı
otomobillerin payı ise 45’e yükseldi.
2014 yılı ilk üç ayında otomobil pazarı segmentinin %83,6’sını, vergi oranları düşük olan
A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış
adetine %50,9 pay ile C segmenti (45.477 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen
gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,2 pay, 39.460 adet) oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 2013 yılının ilk çeyreğinde %12,41, ikinci
çeyreğinde %11,84, üçüncü çeyreğinde %7,64 ve son çeyreğinde %8,09 artış yaşandı.
2014 yılı ilk çeyreğinde ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı %24,46 daraldı.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde;





2013 yılının 2. yarısında başlayan kur ve faizde yaşanan yükselişler,
Otomobil ÖTV oranlarındaki artış,
BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar,
Güven endekslerindeki düşüş,
Ekonomik aktivite, özel sektör yatırımları ve iç tüketimde yavaşlama,
otomotiv pazarını olumsuz etkilerken,
2014 yılı genelinde;







İçerisinde bulunulan seçim süreci,
Makro ihtiyati tedbirler,
Düşük büyüme süreci,
TCMB’nin sıkı para politikası,
Gelişmekte olan ekonomilere ait büyümede ivme kaybı,
Varlık alımlarının ve global parasal teşvikin azaltılması,
Uluslararası piyasalarda finansman imkanlarının zorlaşması,
etkili olacaktır.
Dr. Hayri ERCE
Genel Koordinatör
Otomotiv Distribütörleri Derneği
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında 2014 yılı ilk üç ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı 115.272 olarak gerçekleşti. 152.604 adet olan 2013 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %24,46 oranında daraldı.
2014 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 47.581 adet olarak
gerçekleşti. 68.774 adet olan 2013 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplamına göre satışlar %30,82 oranında azaldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %21,13
azalış gösterdi.
40
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi
(%)
30
2013’1Ç : %12,41
%12,41
20
10
2013’2Ç : %11,84
%12,41
2013’3Ç :%7,64
2013’ 4Ç :%8,09
0
-10
-20
2014’1Ç:- %24,46
%12,41
-30
-40
Ocak
Şubat
Mart Nisan Mayıs Haz.
Tem. Ağus. Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
20,23
16,90
6,00
14,91
-3,21
10,59
12,41
2014/2013 (%)
-8,03
-27,50 -30,82
16,88
14,97
4,26
11,86
-2,39
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, 2014 yılı ilk üç ayında otomobil satışları bir önceki yılın
aynı dönemine göre %21,92 azalarak 89.347 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde
114.434 adet satış gerçekleşmişti.
2014 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,98 azalarak
37.812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene Mart ayında 51.785 adet satışa ulaşılmıştı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %7,11 azalış gösterdi.
Otomobil pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Mart ayı için 480.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
40
30
20
2013’12 : %20,90
2013’1Ç : %17,32
2013’4Ç :%20,17
2013’3Ç :%18,59
10
0
-10
-20
-30
-40
2014’1Ç :- %21,92
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
22,57
26,12
9,55
24,87
23,63
14,63
25,11
25,16
7,22
8,16
22,60
25,05
2014/2013 (%)
-5,68
-26,20
-26,98
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Ocak-Mart döneminde
geçen yılın aynı döneme göre %32,08 oranında azalarak 25.925 adet seviyesinde
gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 38.170 adet satışa ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %42,50 oranında
azalarak 9.769 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mart ayında 16.989 adet satış
gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %50,22 düşüş gösterdi.
Hafif Ticari Araç pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Mart ayı için 130.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2013/2012 (%)
2013’1Ç :-%0,12
2013’2Ç :-%11,15
2014’1Ç :-%32,08
2013’3Ç :-%19,29
Ocak
Şubat
Mart Nisan Mayıs
Haz.
14,41
-5,29
-3,55
-21,82 -10,63 -20,58 -25,81 -33,15 -21,78 -17,27
-4,21
-6,46
Tem. Ağus. Eylül
2013’4Ç :-%22,24
Ekim
2014/2013 (%) -14,31 -31,66 -42,50
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
Kas.
Aral.
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en
yüksek paya %94,5 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 84.410 adet ile sahip oldu.
Ardından %4,4 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,1 pay ile 2000cc üstü
otomobiller yer aldı. 2013 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında
%21,0, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %40,0 ve 2000cc
üstü otomobillerde %5,7 azalma görüldü.
2013'Mart Sonu
2014'Mart Sonu
Adet
Pay
Adet
Pay
B/D
106.804
93,3%
84.410
B/D
6.532
5,7%
B/D
1.082
ELEKTRİKLİ
MOTOR
HACMİ
MOTOR
CİNSİ
≤ 1600cc
1601cc ≤ 2000cc
≥ 2001cc
≤ 85 kW
86kW - ≤
120kW
≥ 121kW
Değişim
ÖTV
KDV
94,5%
-21,0%
45%
18%
3.916
4,4%
-40,0%
90%
18%
0,9%
1.020
1,1%
-5,7%
145%
18%
16
0,0%
1
0,0%
-93,8%
3%
18%
ELEKTRİKLİ
0
0,0%
0
0,0%
-
7%
18%
ELEKTRİKLİ
0
0,0%
0
0,0%
-
15%
18%
114.434
100,0%
89.347
100,0%
-21,9%
Toplam
VERGİ
ORANLARI
2014 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre
incelendiğinde, en yüksek paylara %38,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller
(34.480 adet) ve ardından yine %28,9 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller
(25.834 adet ) sahip oldu.
2013'Mart Sonu
2014'Mart Sonu
CO2 ORTALAMA
EMİSYON
DEĞERLERİ (gr/km)
Adet
Pay
Adet
Pay
< 100 gr/km
8.793
7,7%
10.385
11,6%
18,1%
≥ 100 - < 120 gr/km
39.466
34,5%
34.480
38,6%
-12,6%
≥ 120 - < 140 gr/km
39.029
34,1%
25.834
28,9%
-33,8%
≥ 140 - < 160 gr/km
19.882
17,4%
13.652
15,3%
-31,3%
≥ 160 gr/km
7.264
6,3%
4.996
5,6%
-31,2%
Toplam
114.434
100,0%
89.347
100,0%
-21,9%
Değişim
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Mart döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre
%15,6 oranında azaldı. 2014 yılı ilk çeyrek otomobil satış adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile
kıyaslandığında, dizel payı %58,2’den %62,9’a (56.189 adet) yükseldi.
DİZEL
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)
Toplam
2013'Mart Sonu
Segment
Adet
İçindeki
Pay
31
9,3%
22.325
54,9%
34.341
60,7%
7.302
53,8%
2.058
77,9%
522
89,1%
66.579
58,2%
2014'Mart Sonu
Segment
Adet
İçindeki
Pay
7
0,7%
17.347
61,4%
28.721
63,2%
7.412
67,6%
2.224
70,0%
478
90,4%
56.189
62,9%
Değişim
-77,4%
-22,3%
-16,4%
1,5%
8,1%
-8,4%
-15,6%
2014 yılı Ocak-Mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı
aynı dönemine göre %7,0 azaldı. 2014 yılı 3 aylık otomobil satış adetleri geçen yıl ile
kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,9’dan %45,2’ye
(40.358 adet) yükseldi.
2013'Mart Sonu
2014'Mart Sonu
OTOMATİK
ŞANZIMAN
Adet
Segment
İçindeki
Pay
Adet
Segment
İçindeki
Pay
Değişim
A (Mini)
123
36,7%
580
61,1%
371,5%
B (Entry)
7.599
18,7%
7.823
27,7%
2,9%
C (Compact)
21.757
38,4%
19.978
43,9%
-8,2%
D (Medium)
10.709
78,8%
8.332
76,0%
-22,2%
E (Luxury)
2.638
99,9%
3.151
99,2%
19,4%
F (Upper Luxury)
586
100,0%
494
93,4%
-15,7%
Toplam
43.412
37,9%
40.358
45,2%
-7,0%
2014 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentinin %83,6’sını yine vergi
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere
göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %50,9 pay alan C (45.477 adet)
segmenti ve ardından %31,6 pay ile B (28.245 adet) segmenti ulaştı.
2014 yılı Ocak-Mart döneminde kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,2 pay, 39.460 adet) oldu. Sedan
otomobilleri %35,1 pay ve 31.397 adet satış ile H/B ve %14,4 pay ve 12.873 adet satış ile
SUV otomobiller takip etti.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
BASIN BÜLTENİ
2014 YILINA AİT GÖRÜNÜM;
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2014 Ocak ayı tahminlerine göre; Dünya için
2014 yılı büyüme tahmininin %3,7 olduğunu görmekteyiz. Dünyanın büyüme konusunda
lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ilgili raporda 2014 için %2,8 olacağı, Türk
otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme hızının %1,0
seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
LMC Automotive, 2013 yılı 4. Çeyrek itibariyle 2013 yılı dünya otomotiv pazarı sonuçları
ve 2014 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 4. Çeyrek sonuçlarına göre;
2013 yılı dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla oranla %3,4 artışla, 87 milyon adet
seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %5
artışla 91,3 milyon adet seviyesine ulaşması bekleniyor.
LMC Automotive, 2013 yılı 4. Çeyrek itibariyle 2013 yılı dünya otomotiv üretimi sonuçları
ve 2014 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek
sonuçlarına göre; 2014 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %2,7 artışla,
87,4 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir
önceki yıla göre %5,1 artışla yaklaşık 92 milyon adete ulaşması bekleniyor.
Türkiye’deki büyüme oranının Ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Programa göre, 2014
yılında %4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF’nin Türkiye ile ilgili 4’üncü madde
incelemesi sonrasında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye 2014 yılı büyüme tahmininin
%3,5 olarak yer aldığını görmekteyiz.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - odd@odd.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content