close

Enter

Log in using OpenID

basın bülteni - Otomotiv Distribütörleri Derneği

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
3 Eylül 2014
BASIN ÖZETİ
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2014 Yılı İlk 8 Ayında %21,5 Azaldı.
Otomobil Pazarı %20,5, Hafif Ticari Araç Pazarı %24,8 Azaldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,49 azalarak 406.967 adet olarak gerçekleşti.
2013 yılı ilk sekiz ayında 518.382 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %20,51 azalarak 317.506 adete geriledi. 2013 yılı ilk sekiz ayında 399.429 adet satışa
ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre %24,79 oranında
azalarak 89.461 adete geriledi. Geçen yıl 118.953 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2014 Yılı Ağustos Ayında %7,5 azaldı.
Otomobil Pazarı %12,6 Küçüldü, Hafif Ticari Araç Pazarı %12,2
Büyüdü.
2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 60.199 adete geriledi. 65.043
adet olan 2013 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar
%7,45 oranında azaldı.
2014 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,56
küçülerek 45.131 adet olarak gerçekleşti.
2014 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Ağustos ayına göre %12,18
artarak 15.068 adet seviyesine ulaştı.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil
satışlarında %19,70, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında
%37,60 ve 2000cc üstü otomobillerde %2,35 daralma görüldü.
2014 yılı ilk sekiz ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en
yüksek paya %39,51 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 125.444 adet ile sahip
oldu.
2014 yılı ilk sekiz ayında dizel otomobil satışlarının payı %62,62’ye, otomatik şanzımanlı
otomobillerin payı ise %45,76’ya yükseldi.
2014 yılı ilk sekiz ayında otomobil pazarı segmentinin %83,25’i, vergi oranları düşük olan
A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış
adetine %52,18 pay ile C segmenti (165.678 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,85 pay, 151.940 adet) oldu.
2014 yılı ilk sekiz ayında;




Kur ve faiz oranlarındaki yükselişler,
Otomobil ÖTV oranlarındaki artış,
BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar,
Özel sektör yatırımlarındaki yavaşlama,
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında % 21,5 daralmaya yol açmıştır.
2014 yılının son dört ayında;





İçerisinde bulunulan seçim süreci,
Makro ihtiyati tedbirler,
TCMB’nin sıkı para politikası,
Jeopolitik gelişmeler,
ABD ve Avrupa Merkez Bankaları para politikaları,
etkili olmaya devam edecektir.
2014 yılı otomotiv sektörü toplam
gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.
pazarının
675-725
bin
adet
Dr. Hayri ERCE
Genel Koordinatör
Otomotiv Distribütörleri Derneği
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
aralığında
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında 2014 yılı ilk sekiz ayında otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı 406.967 adet olarak gerçekleşti. 518.382 adet olan 2013 yılı aynı dönemi
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %21,49 oranında daraldı.
2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 60.199 adet olarak
gerçekleşti. 65.043 adet olan 2013 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar
toplamına göre satışlar %7,45 oranında azaldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %12,83
artış gösterdi.
40
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi
(%)
30
2013’1Ç : %12,41
%12,41
20
10
2013’2Ç : %11,84
%12,41
2013’3Ç :%7,64
2013’ 4Ç :%8,09
0
-10
-20
2014’1Ç:- %24,46
%12,41
-30
-40
2014’2Ç : -%25,12
%12,41
Ocak
Şubat
Mart Nisan Mayıs Haz.
Tem. Ağus. Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
20,23
16,90
6,00
14,91
11,86
-3,21
10,59
12,41
2014/2013 (%)
-8,03
-27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33
-7,45
16,88
14,97
4,26
-2,39
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, 2014 yılı ilk sekiz ayında otomobil satışları bir önceki
yılın aynı dönemine göre %20,51 azalarak 317.506 adete geriledi. Geçen sene aynı
dönemde 399.429 adet satış gerçekleşmişti.
2014 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,56
azalarak 45.131 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene Ağustos ayında 51.611 adet satışa
ulaşılmıştı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %29,77 artış gösterdi.
Otomobil pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Ağustos ayı için 625.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2013’4Ç :%20,17
2013’12 : %20,90
2013’1Ç : %17,32
2014’1Ç :- %21,92
2013’3Ç :%18,59
2014’1Ç :- %23,21
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
2013/2012 (%)
22,57
26,12
9,55
24,87
23,63
14,63
25,11
25,16
7,22
8,16
22,60
25,05
2014/2013 (%)
-5,68
-26,20
-26,98
-24,97
-25,65
-18,89
-16,35
-12,56
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde
geçen yılın aynı döneme göre %24,79 oranında azalarak 89.461 adet seviyesinde
gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 118.953 adet satışa ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %12,18
oranında artarak 15.068 adet seviyesine ulaştı. Geçen sene Ağustos ayında 13.432 adet
satış gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %18,88 azaldı.
Hafif Ticari Araç pazarının “Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış
Temposu“ 2014 Ağustos ayı için 185.000 adet seviyesinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2013’1Ç :-%0,12
2013’2Ç :-%11,15
2014’1Ç :-%32,08
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
2013’3Ç :-%19,29
2013’4Ç :-%22,24
2014’2Ç :-%31,68
Mayıs
Haz.
Tem.
Ağus.
Eylül
Ekim
Kas.
Aral.
-25,81
-33,15
-21,78
-17,27
2013/2012 (%)
14,41
-5,29
-3,55
-4,21
-6,46
-21,82
-10,63
-20,58
2014/2013 (%)
-14,31
-31,66
-42,50
-36,44
-38,48
-18,48
-16,24
12,18
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en
yüksek paya %94,79 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 300.950 adet ile sahip
oldu. Ardından %4,18 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,03 pay ile
2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil
satışlarında %19,70, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında
%37,60 ve 2000cc üstü otomobillerde %2,35 daralma yaşandı.
MOTOR
HACMİ
MOTOR
CİNSİ
≤ 1600cc
1601cc ≤ 2000cc
≥ 2001cc
≤ 85 kW
86kW - ≤
120kW
≥ 121kW
2013'Ağustos
Sonu
2014'Ağustos
Sonu
Değişim
ÖTV
KDV
94,79%
-19,70%
45%
18%
13.262
4,18%
-37,60%
90%
18%
0,84%
3.276
1,03%
-2,35%
145%
18%
29
0,01%
16
0,01%
-44,83%
3%
18%
ELEKTRİKLİ
0
0,00%
0
0,00%
-
7%
18%
ELEKTRİKLİ
0
0,00%
2
0,00%
-
399.429
100,00%
15%
18%
VERGİ
ORANLARI
Adet
Pay
Adet
Pay
B/D
374.791
93,83%
300.950
B/D
21.254
5,32%
B/D
3.355
ELEKTRİKLİ
Toplam
317.506 100,00%
-20,51%
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre
incelendiğinde, en yüksek paya %39,51 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller
(125.444 adet) ve ardından yine %31,30 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller
(99.374 adet ) sahip oldu.
CO2 ORTALAMA
EMİSYON
DEĞERLERİ (gr/km)
2013'Ağustos Sonu
2014'Ağustos Sonu
Değişim
Adet
Pay
Adet
Pay
< 100 gr/km
32.913
8,24%
32.729
10,31%
-0,56%
≥ 100 - < 120 gr/km
141.927
35,53%
125.444
39,51%
-11,61%
≥ 120 - < 140 gr/km
131.990
33,04%
99.374
31,30%
-24,71%
≥ 140 - < 160 gr/km
70.653
17,69%
44.067
13,88%
-37,63%
≥ 160 gr/km
21.946
5,49%
15.892
5,01%
-27,59%
Toplam
399.429
100,00%
317.506
100,00%
-20,51%
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine
göre %15,85 oranında azaldı. 2014 yılı sonu otomobil satış adetleri, 2013 yılı aynı dönem
ile kıyaslandığında, dizel payı %59,15’den %62,62’ye (198.829 adet) yükseldi.
2013'Ağustos Sonu
DİZEL
2014'Ağustos Sonu
Değişim
11
Segment
İçindeki
Pay
0,47%
A (Mini)
52
Segment
İçindeki
Pay
4,54%
B (Entry)
76.053
55,67%
57.347
59,56%
-24,60%
C (Compact)
125.860
61,36%
110.697
66,81%
-12,05%
D (Medium)
25.875
56,67%
23.678
58,89%
-8,49%
E (Luxury)
7.120
75,76%
5.342
48,23%
-24,97%
F (Upper Luxury)
1.313
88,78%
1.754
92,51%
33,59%
Toplam
236.273
59,15%
198.829
62,62%
-15,85%
Adet
Adet
-78,85%
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013
yılı aynı dönemine göre %3,52 azaldı. 2014 yılı 8 aylık otomobil satış adetleri geçen yıl ile
kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,70’den %45,76’ya
(145.300 adet) yükseldi.
2013'Ağustos Sonu
OTOMATİK
ŞANZIMAN
A (Mini)
B (Entry)
C (Compact)
D (Medium)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)
Toplam
Adet
410
27.253
75.806
36.386
9.270
1.478
150.603
Segment
İçindeki
Pay
35,81%
19,95%
36,95%
79,69%
98,64%
99,93%
37,70%
2014'Ağustos Sonu
Adet
1.586
26.657
74.305
32.594
8.317
1.841
145.300
Segment
İçindeki
Pay
67,17%
27,68%
44,85%
81,07%
75,09%
97,10%
45,76%
Değişim
286,83%
-2,19%
-1,98%
-10,42%
-10,28%
24,56%
-3,52%
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin %83,25’ini yine vergi
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere
göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,18 pay alan C (165.678 adet)
segmenti ve ardından %30,33 pay ile B (96.290 adet) segmenti ulaştı.
2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%47,85 pay, 151.940 adet) oldu. Sedan
otomobilleri %33,48 pay ve 106.297 adet satış ile H/B, %12,39 pay ve 39.330 adet satış ile
SUV otomobiller takip etti.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
BASIN BÜLTENİ
2014 YILINA AİT GÖRÜNÜM;
IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2014 Temmuz ayı tahminlerine göre; Dünya
için 2014 yılı büyüme tahmininin %3,4 olduğunu görmekteyiz. Dünyanın büyüme
konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının ilgili raporda 2014 için %1,7
olacağı, Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme
hızının %1,1 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
LMC Automotive, 2014 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2014 ve 2015 yılı dünya otomotiv pazarı
tahminlerini yayınladı. 2. Çeyrek sonuçlarına göre; 2014 yılı dünya toplam otomotiv
pazarının geçen yıla oranla %3,4 artışla, 90,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi
bekleniyor. 2015 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %4,3 artışla
94,3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.
LMC Automotive, 2014 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2014 ve 2015 yılı dünya otomotiv üretimi
tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 2. Çeyrek sonuçlarına göre; 2014 yılı dünya
toplam otomotiv üretiminin geçen yıla oranla %3,4 artışla, 91,4 milyon adet düzeyinde
gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre
%4,3 artışla yaklaşık 95,3 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor.
2014 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 675-725 bin adet aralığında gerçekleşeceğini
öngörmekteyiz.
Barbaros Bulvarı Bahar Sokak Baras Han No: 4 Kat: 7 Daire: 18-19 Balmumcu İSTANBUL
Tel: +90(212) 288 61 94 Faks: +90(212) 266 44 09
www.odd.org.tr - [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content