close

Enter

Log in using OpenID

2011-2015 YEKDEM RES İSTATİSTİKLERİ

embedDownload
2011-2015 YEKDEM RES İSTATİSTİKLERİ
Aralık, 2014
Türkiye`de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan santraller ürettikleri
elektriği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) dahilinde sabit
fiyat garantisiyle satma imkanına sahiptir. YEKDEM, enerji kaynağına göre farklılık gösteren
fiyatlandırmalar sunmaktadır (USD bazında). Bu fiyatlara ek olarak 2014 yılından itibaren
yerli üretim katkısı da uygulanmaktadır. Santral işletmecileri, elektrik piyasa fiyatları, USD/TL
kur durumu, üretilen enerjinin tahminlenebilme başarısı ve benzeri diğer değişkenlere göre
YEKDEM’e katılmayı değerlendirmektedir. Buna göre YEKDEM’i veya diğer elektrik satış
seçeneklerini tercih etmektedir.
2014 yıl sonu itibariyle işletmedeki 91 adet Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile toplam kurulu
güç 3652,74 MWe düzeyine ulaşmıştır. EPDK’nın listeleri baz alınarak 2011 yılından bu
yana YEKDEM’e katılan RES’lerin sayı ve kapasitelerine ilişkin durum incelenmiştir.
Yıllara göre YEKDEM'e Katılan RES Kurulu Gücü [MWe]
4000
3652,74
Toplam Kurulu Güç [MWe]
3500
3000,20
3000
%75
2500
2131,20
2000
1500
1698,60
1317,45
1000
500
0
%27
%40
%36
%4
2011
2012
2013
2014
2015
Diğer [MWe]
848.35
1013.60
2055.30
2175.40
920.60
YEKDEM [MWe]
469.10
685.00
75.90
824.80
2732.14
Şekil-1: Yıllara göre YEKDEM’e Katılan RES Kurulu Gücü [MWe]
Şekil-1’de belirtilmekte olan yıllara ait istatistikler, bahsi geçen yıldan bir önceki yıl sonu
durumunu göstermektedir (Örneğin; 2010 yıl sonu itibariyle işletmede olup YEKDEM’e
katılabilir durumdaki santral kurulu gücü 1317,45 MWe’dir, bu sayı 2011 yılı sütununa
yansıtılmıştır). YEKDEM’e katılmayı tercih eden santrallerin toplam kapasitesi, uygulamanın
başladığı 2011 yılından 2013 yılına kadar artış göstermiş, 2013 yılında işletmedeki
kapasitenin sadece %4’ü YEKDEM’e katılmış, sonrasında 2014 ve 2015 yıllarında katılım
oranı tekrar artmıştır. 8 Aralık 2014 tarihinde açıklanan 2015 Nihai YEK Listesi’ne göre
toplam kurulu RES kapasitesinin %75’i YEKDEM’e katılmıştır.
2011-2015 YEKDEM RES İSTATİSTİKLERİ
Aralık 2014
Yıllara göre YEKDEM'e Katılan RES Sayısı
100
91
90
80
İşletmedeki RES sayısı
72
70
57
60
50
40
47
38
30
20
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
#Diğer
29
25
54
51
31
#YEKDEM
9
22
3
21
60
Şekil-2: Yıllara göre YEKDEM’e Katılan RES Sayısı
Şekil-2’de verilmiş olan istatistikler işletmedeki santral sayılarını göstermektedir. 2013 yılı
itibariyle işletmedeki 57 santralin 3 tanesi YEKDEM’e katılmayı tercih ederken, 2015 yılında
işletmedeki 91 santralin 60’ı YEKDEM’e katılmıştır.
*Bu çalışma EPDK Nihai YEK listeleri, üretim lisans listeleri, üretim lisans belgeleri, santral sahibi ve
işletmeci firmaların resmi internet sitelerindeki veri ve bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Verk Enerji Teknolojileri
1347 Sok. 8/308 Pasaport/İzmir Türkiye
+90 232 9992359 | [email protected]
http://www.verkrenewables.com
2011-2015 YEKDEM RES İSTATİSTİKLERİ
Aralık 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content