close

Enter

Log in using OpenID

03.07.2014 - Perşembe 04.07.2014 - Cuma 07.07.2014

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
03.07.2014 - Perşembe
04.07.2014 - Cuma
07.07.2014 - Pazartesi
08.07.2014 - Salı
09.07.2014 - Çarşamba
9:30 - 10:30
Coğrafi Bilgi Sis.ile Mekansal Analiz ve Mod.
(Doç. Dr. O. Yalçın Yılmaz)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(Prof. Dr. Yusuf Güneş)
Zararlılarla Savaş
(Yrd. Doç .Dr. Ahmet Hakyemez)
Özel Nitelikli Bitkilendirmeler
(Prof. Dr. Hüseyin Dirik)
Çevre Koruma Hukuku
(Yrd. Doç. Dr. Nimet Velioğlu)
Mikro Dalga Uzaktan Algılama
(Prof.Dr. Hakan Yener)
Ağaçlandırma Ekonomisi (Prof. Dr. Ahmet Türker)
Mikro Dalga Uzaktan Algılama (Prof.Dr. Hakan Yener) Orman Yangınları (Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu)
Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür (Prof. Dr. Alper Ormancılık Turizm İlişkileri (Prof. Dr. Yalçın Kuvan)
H. Çolak)
10.40 - 11:40
Ormancılıkta çok ölçütlü Karar Verme
(Yrd. Doç. Dr. Taner Okan)
Bitki Üretme ve Yetiştirme Teknikleri
(Prof. Dr. C. Ünal Alptekin)
End.Plantasyonlarda ve Enerji Orm.Pln.İlkeleri
(Prof. Dr. Ahmet Yeşil)
Toprak Sistematiği ve Haritacılığı
(Prof. Dr. Doğanay Tolunay)
Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür
(Prof. Dr. Alper H. Çolak)
Havza Amenajmanında Veri Değerlendirme Sis.
(Prof. Dr. Ferhat Gökbulak)
Ağaçlandırma Ekonomisi
(Prof. Dr. Ahmet Türker)
Havza Amenajmanında Veri Değerlendirme Sis.
(Prof. Dr. Ferhat Gökbulak)
Orman Fonksiyonlar Teorisine Giriş (Yrd. Doç. Dr.
Sinan Destan)
Palinoloji (Yrd. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu)
Orman Yollarında Üst Yapı (Doç. Dr. Tolga Öztürk)
Arborikültür (Prof. Dr. Hüseyin Dirik)
Karasal Mikrobiyal Ekoloji (Doç. Dr. H. Barış Tecimen)
Yüksek Dağ Silvikültürü (Prof. Dr. Alper H. Çolak)
Çevre Politikası (Yrd. Doç. Dr. Seçil Yurdakul Erol)
Yüksek Dağ Silvikültürü (Prof. Dr. Alper H. Çolak) Hidrometeorolojik Ölçmeler (Prof. Dr. Yusuf Serengil)
Orman Kaynaklarının İzlenmesi (Yrd. Doç. Dr. Ulaş Y.
Özkan)
Orman İşletmlerinde Üretim Planlaması (Prof. Dr.
Kenan Ok)
Meralarda Vejetasyon Analizi (Prof. Dr. Ferhat
Gökbulak)
Öğle
13.00 - 14.00
14:10 - 15:10
15:20 - 16:20
Orman Vejetasyon Bilgisine Giriş
(Prof. Dr. Gülen Özalp)
Yamaç ve Şevlerin Sağlamlaştırılması
(Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik)
Toprak Fiziği (Prof. Dr. Ömer Karaöz)
Orman Kadastrosu (Yrd.Doç.Dr. Muhittin
İnan)
Orman Yol İnşaatı Makinaları
(Prof. Dr. Murat Demir)
Kentsel ve Yarı Kentsel Havzalarda Hidroekolojik Pln.
(Prof. Dr. Yusuf Serengil)
Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi ve
Araş.Metotları
(Prof. Dr. Doğanay Tolunay)
Abiyotik Orijinli Orman Zararlıları
(Doç. Dr. Zeynel Arslangündoğdu)
Görüntü Zenginleştirme Teknikleri
(Prof.Dr. Hakan Yener)
Orman İşletmelerinde Mali Analizler
(Prof. Dr. Ahmet Türker)
Orman Yolları (Etüt Proje ) (Prof. Dr. Mesut
Hasdemir)
Abiyotik Orijinli Orman Zararlıları (Doç. Dr. Zeynel
Arslangündoğdu)
İstatistik Teknikler (Yrd. Doç.Dr. Ersel YILMAZ)
Orman İşletmelerinde Mali Analizler (Prof. Dr. Ahmet
Türker)
Serbest Ormancılık Esasları (Yrd. Doç. Dr. O. Devrim
Görüntü Zenginleştirme Teknikleri (Prof.Dr. Hakan
Elvan)
Yener)
Akarsu Koridorları İçin Hidroekolojik Etüt Yöntemleri
Orman Yolları (Etüt Proje ) (Prof. Dr. Mesut Hasdemir)
(Prof. Dr. Yusuf Serengil)
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
9.30-10.30
10.40-11.40
26.06.2014 - Perşembe
Orman Suçlarının Takibi
(Prof. Dr. Yusuf Güneş)
27.06.2014 - Cuma
Otsu Bitkiler Sistematiği (Prof. Dr. Ünal
Akkemik)
30.06.2014 - Pazartesi
Orman Kablo Hat Sistemleri
(Doç. Dr. Tolga Öztürk)
Evapotranspirasyon (Prof. Dr. Yusuf Serengil) Su Kaynaklarını Geliştirme
Uluslararası Orman ve Çevre Mevzuatı (Prof.
Orman Nakliyat Metotları (Prof. Dr. Murat
(Prof. Dr. Kamil Şengönül)
Dr. Yusuf Güneş)
Demir)
Öğle
13.00-14.00
14.10-15.10
15.20-16.30
Toprak Su Bitki İlişkileri
(Prof. Dr. M. Ömer Karaöz)
Çok Yönlü Faydalanma Ekonomisi
(Prof. Dr. Kenan Ok)
Havza Amenajmanında Araştırma Yöntemleri
(Prof. Dr. Ferhat Gökbulak)
Ormancılıkta Üretim Mekanizasyonu
(Prof. Dr. Mesut Hasdemir)
Doğal Kaynak Kullanımı ve Yönetimi (Prof. Dr.
Yalçın Kuvan)
Uygulamalı Ekoloji (Prof. Dr. Doğanay Tolunay)
Kartoğrafya (Prof. Dr. Ayhan Koç)
01.07.2014 - Salı
Sel ve Çığ Kontrolünde Teknik Yapılar
(Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik)
02.07.2014 - Çarşamba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
59 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content