rus dili ve edebiyatı anabilim dalı 2014- 2015 eğitim

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
I.SINIF I. YARIYIL
YDİ101
Temel Yabancı Dil İngilizce
YDA101
Temel Yabancı Dil Almanca
1 YDF101
Temel Yabancı Dil Fransızca
4
4
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve Laboratuvar
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
1
GUS101
Müzik I
GUS103
Resim I
BED101
Beden Eğitimi
HYK101
Heykel
3
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2
2
2
1
4
TDİ101
Türk Dili I
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
2
5 BİT101
1
1
6 RUS113
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Fonetik I (Phonology I)
7 RUS115
Okuma I (Reading I)
2
2
2
4
8 RUS117
Gramer I (Grammar I)
6
6
6
5
Rusça SözcükBilim
(Russian Lexicology)
Rus Edebiyatı Tarihi
(History of Russian Literature)
Üniversite Yaşamına Uyum Programı
2
2
2
4
3
3
3
3
0
0
9
10
11
RUS123
RUS121
UYM101
Toplam
25
25 25
26
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ I.SINIF I. YARIYIL
0
0
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
AKTS
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI
(MESLEKİ SEÇMELİ)
Ders
sayısı
0 Ders
saati
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için bu
yarıyıl tamamlanması gereken
asgari değer
4
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
LAT107
Latince I
4
4
4
4
2
ROM101
Romen Diline Giriş I
4
4
4
4
3
ROM103
Romen Kültürüne Giriş I
4
4
4
4
4
BUL125
Bulgar Dili I
4
4
4
6
5
BUL127
Çağdaş Bulgar Edebiyatı
4
4
4
6
6
HİT117
Hititolojiye Giriş
4
4
4
6
7
HOL111
Hollanda Dili ve Grameri I
4
4
4
4
8
ARP123
Arapça I
4
4
4
6
9
ARP125
Metinlerle Arapça I
4
4
4
6
10
YUN105
Yunan Edebiyat Tarihi
2
2
2
2
11
TUR137
Türk Dili Araştırmalarında Temel Kavramlar
2
2
2
3
12
TUR139
Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat
2
2
2
3
13
TUR141
Osmanlı Türkçesi Okuma-1
2
2
2
3
14
TUR143
Türkiye Türkçesi Grameri
4
4
4
6
15
TUR145
Yeni Türk Edebiyatı
4
4
4
6
16
TUR151
Eski Türk Edebiyatında Ahenk
2
2
2
3
17
TUR153
Türkolojiye Giriş
2
2
2
3
18
SAN109
Mimarlık Tarihine Giriş
3
3
3
5
19
SAN111
Türk Sanatı ve Arkeolojisine Giriş
3
3
3
5
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
Sıra no
1
Eşdeğer olan dersin kodu
RUS119
Uygulama ve
Laboratuvar
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Etkinlik Saati
ÖNKOŞUL / EŞDEĞER DERSLER LİSTESİ
Önkoşul olan dersin kodu
Eşdeğeri olan dersin kodu
RUS123 RUSÇA SÖZLÜKBİLİM
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
II.SINIF I. YARIYIL
YDİ201
Temel Yabancı Dil İngilizce
YDA201
Temel Yabancı Dil Almanca
1 YDF201
Temel Yabancı Dil Fransızca
2
Rusça-Türkçe Çeviri II (Russian/Turkish Translation II)
2
RUS211
3 RUS223
4 RUS225
Gramer III (Grammar III)
5 BDB203
6 BİT201
RUS221
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
4
1
2
2
5
6
4
6
4
6
5
2
2
4
2
5
4
Antik Edebiyat
4
4
4
4
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri I
2
2
2
2
Konuşma II (Speaking II)
Türkçe-Rusça Çeviri II (Turkish/Russian Translation II)
Toplam
4
TOPLAM
SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Uygulama ve
Laboratuvar
DERS KODU
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
24
24
26
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ II.SINIF I. YARIYIL
AKTS
0
Ders
saati
0
0
Ders
sayısı
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI
(MESLEKİ SEÇMELİ)
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
4
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
HİT209
Hitit Hiyeroglif Yazısına Giriş
2
2
2
4
2
FAR219
Farsça III
2
2
2
3
3
YUN207
Yunan Edebiyatı Tarihi
2
2
2
2
4
TUR227
Batı Türk Yazı Dilinin Oluşumu ve Kaynakları
4
4
4
6
5
TUR229
Metin Şerhi
4
4
4
6
6
TUR239
XIII.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinleri
4
4
4
6
7
TUR241
Anlatı Türleri
4
4
4
6
8
SAN205
İslam Mimarisi II
4
4
4
5
9
SAN207
Avrupa Sanatı II
4
4
4
5
10
SAN209
Anadolu Öncesi Türk İslam Mimarisi
4
4
4
5
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Uygulama ve Laboratuvar
Etkinlik Saati
Sıra no
1
Eşdeğer olan dersin kodu
RUS209
Önkoşul olan dersin kodu
Eşdeğeri olan dersin kodu
RUS221 RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ II
2
RUS213
RUS223 KONUŞMA II
3
RUS219
RUS225 TÜRKÇE-RUSÇA ÇEVİRİ II
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
1
2
III. SINIF I. YARIYIL
Ulusal kredi
TOPLAM
SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
AKTS Kredisi
Etkinlik
Saati
RUS303
Rusça-Türkçe Metin Çevirisi (Russian-Turkish Translation)
2
2
2
6
RUS307
Sentaks (Syntax)
6
2
6
2
6
5
2
2
2
2
5
6
4
4
4
4
3 RUS317
4 RUS319
5
ZORUNLU DERSLERİ
Kuramsal
Sıra Numarası
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
BDB301
Gramer V (Grammar V)
Konuşma IV (Speaking IV)
Dilbilim Temel Kavramları I
(Basic Concepts of Linguistics I)
Toplam
16 16
16
26
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ III.SINIF I. YARIYIL
AKTS
0
Ders
saati
0
0
Ders
sayısı
PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERS GRUBU ADI
(MESLEKİ SEÇMELİ)
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
4
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
LEH309
Türkçeye Çevrilmiş Yapıtlarda Çağdaş Polonya Edebiyatı
4
4
4
4
2
ÇYN311
Geç Dönem Roma Edebiyatı Tarihi II
4
4
4
4
3
JPN321
Japon Edebiyatı Tarihi
2
2
2
3
4
HİT305
Hitit Öncesi Kültür Tarihi
4
4
4
7
5
ERM301
Ermeni Diline Giriş I
2
2
2
3
6
İSP313
Portekizce I
4
4
4
4
7
ARP311
Arap-Osmanlı Paleografyası
4
4
4
4
8
TUR309
Uygur Türkçesi
4
4
4
6
9
TUR313
Şiir İncelemeleri
4
4
4
5
10
TUR315
Yaratıcı Yazarlık
4
4
4
5
11
TUR323
XVI.-XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Metinleri
4
4
4
6
12
TUR327
Türkiye Türkçesi Ağızları
4
4
4
6
13
TUR329
Kıpçak Türkçesi Grameri
4
4
4
6
14
TUR331
XVI.-XVII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Metinler
4
4
4
6
15
SAN305
Bizans Mimarisi
4
4
4
6
16
SAN307
Türk Mimarisinde Süsleme
4
4
4
6
17
SAN309
Avrupa Sanatı IV
4
4
4
6
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
Sıra no
Eşdeğer olan dersin kodu
Uygulama ve
Laboratuvar
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Etkinlik Saati
ÖNKOŞUL / EŞDEĞER DERSLER LİSTESİ
Önkoşul olan dersin kodu
Eşdeğeri olan dersin kodu
1
RUS311
RUS317 GRAMER V
2
RUS313
RUS319 KONUŞMA IV
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
IV.SINIF I. YARIYIL
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
TOPLAM SAAT
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
Türkçe-Rusça Çeviri III (Turkish/Russian Translation III)
4
4
4
5
Edebi Metin Analizi
(Analysis of Literary Texts)
3
3
3
5
Klasik Metin Çevirisi
(Classical Texts Translations)
4
4
4
6
4 RUS407
XVIII. ve XIV. yy. Rus Edebiyatı (18th-19th Centuries Russian Literature)
2
2
2
6
5 TAR435
Avrupa Tarihi
4
4
4
4
RUS413
1
2
3
RUS403
RUS405
Toplam
20
20
20
26