close

Enter

Log in using OpenID

1 .YIL 1. YY. - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih

embedDownload
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
1 .YIL 1. YY.
YDİ101
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
YDA101
Temel Yabancı Dil (Almanca)
1 YDF101
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2
Türk Dili I
2
Eski Doğu Tarihi (History of Ancient Near East)
Orta Asya Türk Tarihi (Başlangıçtan X.yy.’a kadar) (Başlangıçtan X. yy.’a kadar) (History of
Central Asia /
Until the Xth Century)
3
3
3
ATA101
3 TDİ101
4
TAR101
5 TAR103
7 TAR107
İslam Tarihi (VII-VIII. yy. Arap-İslam) (History of İslam / 7th-8th
Centuries,
Arab-İslam)
Osmanlıca I (Ottoman Turkish I)
GUS101
GUS103
HYK101
8 BED101
Müzik
Resim
Heykel
Beden Eğitimi
12 BİT101
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
12 UYM 101
Uyum Programı
TAR105
6
4
4
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
Uygulama ve Laboratuvar
Kuramsal
Dersin önceki eğitim programında
eşdeğer bir dersi var mı? ****
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Dersin ön koşulu var mı? ***
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
1
2
2
1
2
2
1
3
5
3
3
5
4
4
4
5
4
4
4
5
1
2
0
1
2
2
1
2
13
14
Toplam
24
1
25 24
26
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
1 .YIL 1. YY.
AKTS***
Ders
saati ***
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI**
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
4
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
TOPLAM SAAT
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
1
TAR109
Antik Batı Mitolojisi (Ancient Greek and Roman Mythology)
4
4
4
4
2
TAR111
Balkan Tarihi I (History of The Balkans)
4
4
4
4
3
TAR113
Eski Anadolu Kültür Tarihi (Cultural History of Ancient Anatolia)
4
4
4
4
4
TAR115
Eski Türklerde Şehircilik (Urbanisation in Early Turkish States)
4
4
4
4
5
RUS 111
Rus Dili I (Russian Language I)
4
4
4
4
6
PRT 111
Anadolu’da İlk Yerleşimler ve Şehir Devletleri
2
2
2
3
7
COG 117
Genel Coğrafya
4
4
4
4
8
ARP123
Arapça I (Arabic I)
4
4
6
9
FAR121
Farsça I (Persian I)
2
2
2
3
10
HLK 115
FOLKLOR VE KÜLTÜR I
4
4
4
9
11
HİT111
Metinlerle Hitit Tarihi
4
4
4
12
SUM 113
Kültür Tarihine Giriş
2
2
2
2
13
FEL 125
Bilim Tarihine Giriş /Introduction to History of Science
2
2
2
3
14
PSİ127
Genel Psikoloji I (General Psychology I)
4
4
6
15
ITA117
İtalyanca I (Italian Language I)
4
4
4
16
SOS 107
Genel Sosyoloji
4
4
4
Sıra Numarası
DERS KODU
Kuramsal
Uygulama ve Laboratuvar
Etkinlik Saati
17
18
19
20
4
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
2 .YIL 1. YY.
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
Uygulama ve Laboratuvar
4
4
4
1
Avrupa Tarihi I (IV-XV.yy.)
4
4
4
8
Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi
4
4
4
7
Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Rusya Tarihi
4
4
4
7
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2
2
2
2
18 18
25
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Temel Yabancı Dil (İngilizce)
Temel Yabancı Dil (Almanca)
Temel Yabancı Dil (Fransızca)
Kuramsal
TOPLAM SAAT
YDİ201
YDA201
1
YDF201
2
TAR 237
3
TAR 239
4
TAR 241
5
BİT201
6
Dersin önceki eğitim programında
eşdeğer bir dersi var mı? ****
DERS KODU
Dersin ön koşulu var mı? ***
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
18
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
2 .YIL 1. YY.
AKTS***
Ders
saati ***
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI**
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
5
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
X
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve Laboratuvar
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
1
TAR 227
Osmanlı Devlet Teşkilatı
4
4
4
5
2
TAR 243
Osmanlıca Tarihi Metinler (The Ottoman Historical Texts)
4
4
4
5
3
TAR 245
4
4
4
5
4
TAR 247
4
4
4
5
5
TAR 251
Anadolu Selçuklu Tarihi (History of the Anatolian Seljuks)
Türk Düşüncesi, Mitolojisi ve Devlet Anlayışı (Mythology of Turkish Thought
and the Concept of State)
Eski Mısır Tarihi ve Kültürü (History and Culture of Ancient Egypt)
4
4
4
5
6
TAR 249
Kök Türk Tarihi (History of the Kök Turks)
4
4
4
5
7
TAR 253
Memlük Devleti Tarihi (History of the Mamluk State)
4
4
4
5
8
TAR 255
Akadça Metinler I
4
4
4
5
9
TAR 265
Rusça Tarihi Metinler I
4
4
4
5
10
TAR 269
Çince Tarihi Metinler I
4
4
4
5
FAR219
Farsça III (PersianIII)
2
2
2
3
11
12
FEL 209
Bilim ve Teknoloji Tarihi/History of Science and Technology
2
2
2
3
13
HİT211
Tarihi Metinler (Arkeoloji/Sumeroloji/Tarih)
4
4
4
5
14
HİT213
Metinlerle Çiviyazısı ve Gramer (Arkeoloji/Sumeroloji/Tarih)
4
4
4
5
15
HİT215
Mektuplar (Arkeoloji/Sumeroloji/Tarih)
4
4
4
5
SOS 227
İş ve Meslek Sosyolojisi
3
3
3
6
ARP125
Metinlerle Arapça I
4
4
4
6
FAR121
Farsça I
2
2
2
3
LAT107
Latince I
4
4
4
4
YUN 109
Yunanca I
4
4
4
4
TAR 271
İslâmiyet ve Türkler (VIII.-XI. Yy)
2
2
2
3
16
17
18
19
20
21
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
3 .YIL 1. YY.
Ulusal kredi
AKTS Kredisi
Avrupa Tarihi III (XVIII.-XX. yy.)
4
4
4
8
2 TAR 333
Osmanlı Tarihi II (XVII- XVIII. yy.)
4
4
4
8
8 8
16
DERS KODU
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Kuramsal
1 TAR 303
Sıra Numarası
TOPLAM SAAT
Uygulama ve Laboratuvar
Dersin önceki eğitim programında
eşdeğer bir dersi var mı? ****
Dersin ön koşulu var mı? ***
Etkinlik Saati
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
8
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
3 .YIL 1. YY.
AKTS***
Ders
saati ***
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI**
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
14
X
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
1
TAR 305
2
TAR 309
3
TAR 319
4
TAR 323
5
TAR 325
6
TAR 335
Eskiçağ ve Grek Uygarlığı Siyasi ve Sosyal Tarihi (Political and Social History
of Ancient Aegean and Greek Civilisation)
XV.-XVIII. yy. Türk Dünyası Tarihi ( The XVth-XVIIIth Century Turkish
World)
Çağdaş Dünyanın Siyasal Gelişimi ve Oluşumu (The Contemporary Political
History of the World)
Osmanlı Devletinde Müslüman Olmayan Topluluklar (The Non-Müslim
Communities in the Ottoman State)
Türkistan Hanlıkları (XVI.-XIX. yy.) (Turkestan Khanates / the XVIth-XIXth
Centuries)
Osmanlı Toprak Sistemi (The Ottoman Land System)
7
TAR 337
Mesleki İngilizce II (Vocational English II)
8
TAR 339
9
TAR 341
10
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
DERS KODU
Uygulama ve Laboratuvar
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
4
7
4
4
7
4
4
7
TAR 343
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi I (XIV.-XVI. yy.)( I /)
4
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Semineri I (XIV.-XVI. Yy) ( Social and
4
Economic History of the Turkey Seminar I / XIVth-XVIth Centuries
Eskiçağda Devlet ve Toplum (State and the Society in the Ancient Times)
4
4
4
7
11
TAR 345
Grek Tarihi Yazarları ve Eserleri (The Greek Historians and Their Works)
4
4
4
7
12
TAR 347
Modern Balkan ve Baltık Tarihi (History of Modern Balkan and Baltic)
4
4
4
7
13
TAR349
Ortaçağda Haçlı Seferleri
4
4
4
7
14
TAR351
Safevi Devleti Tarihi
4
4
4
7
COG 313
Turizm Coğrafyası
2
2
2
4
JPN 309
Japonca I
4
4
4
4
SİN 309
ÇİNCE I (CHINESE I)
4
4
4
4
FAR 311
Farsça V
2
2
2
3
COĞ311
Tarihi Coğrafya
4
4
4
6
4
4
4
7
15
16
17
18
19
20
TAR 353
Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası (19.-20. Yy)
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
ZORUNLU DERSLERİ
4 .YIL 1. YY.
AKTS Kredisi
Uygulama ve Laboratuvar
Kuramsal
4
Ulusal kredi
Dünya Tarihi(XVIII-XX. yy. Asya, Amerika, Afrika)
TOPLAM SAAT
1 TAR 401
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Dersin önceki eğitim programında
eşdeğer bir dersi var mı? ****
DERS KODU
Dersin ön koşulu var mı? ***
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
4
4
6
4 4
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
Toplam
4
ANADAL EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ
4 .YIL 1. YY.
AKTS***
Ders
saati ***
PROGRAM SEÇMELİSİ DERS GRUBU ADI**
Ders
sayısı
Kredi
Bu seçmeli ders grubu için
bu yarıyıl tamamlanması
gereken asgari değer
24
X
Bu seçmeli ders grubunun kontrolünde kullanılacak özellik için ilgili alana “X” koyunuz.
Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi
AKTS Kredisi
Ulusal kredi
TOPLAM SAAT
DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)
Uygulama ve Laboratuvar
DERS KODU
Kuramsal
Sıra Numarası
Etkinlik Saati
1
TAR 403
Uygur Tarihi (History of Uighurs)
4
4
4
8
2
TAR 405
4
4
4
8
3
TAR 411
4
4
4
8
4
TAR 413
Türk Cumhuriyetleri Tarihi (History of the Turkic Republics)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri Semineri (Seminar on the
Reforms in the Ottoman Empire)
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye (International Organizations and Turkey)
4
4
4
8
5
TAR 415
Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışı
4
4
4
8
6
TAR 417
4
4
4
8
7
TAR 419
4
4
4
8
8
TAR 421
4
4
4
8
9
TAR 425
4
4
4
8
10
TAR 427
4
4
4
8
11
TAR 429
4
4
4
8
12
TAR 433
4
4
4
8
13
TAR 435
4
4
4
8
14
TAR 445
4
4
4
8
15
TAR 447
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Tarihi
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Olayları (Political Events of the Second
Constitutional Period)
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Tarihi (XVIII-XIX. yy.) (Socio-Economic History
of Turkey (XVIII.-XIXth)
Çağdaş Türk Diplomasi Tarihi (The Diplomatic History of Modern Turkey)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile İlgili Kaynaklar (Sources on History of the
Turkish Republic)
İlkçağ Anadolusu’nda Yazının Tarihi (History of Writing in Ancient Anatolia)
Yakınçağ Osmanlı Fikir Hareketleri (Contemporary History of Ottoman Thought
Movements)
Avrupa Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Akımlar ve Anayasa (Political and
Ideological Movements in the Ottoman Empire)
Bizans Tarihi (IV-XI. Yy.)
4
4
4
8
16
ÇYN 409
Bizans Tarihi ve Uygarlığı (Tarih Bölümü öğrencileri 10 kişi)
2
2
2
4
FAR411
Farsça VII (Persian VII)
4
4
4
4
SİN 407
ÇİNCE III (CHINESE III)
4
4
4
4
FEL 413
Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi/History of Thought in Ottoman Period
2
2
2
3
17
18
19
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
719 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content