close

Enter

Log in using OpenID

BÖCEK FİZYOLOJİ LABORATUVARI Laboratuvar Sorumluları: Prof

embedDownload
BÖCEK FİZYOLOJİ LABORATUVARI
Laboratuvar Sorumluları:
Prof.Dr. İskender Emre
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sulanç
Yrd. Doç.Dr. Pınar Özalp
Dahili Tel: 03223386060-2488-126
Çalışma konularımız : Böcek beslenme fizyolojisi; böcek üreme fizyolojisi; böceklerde
çeşitli toksikolojik çalışmalar (insektisit; ağır metal uygulamaları); böcek enzim aktiviteleri
Böcekler, biyolojinin diğer konularında olduğu gibi fizyolojik araştırmalar için de oldukça
uygun bir hayvan grubudur. Böceklerin uygun araştırma materyali oluşunun nedenleri, bu
grubun sayı ve çeşit bakımından büyük olmasındandır. Böceklerin vücutça küçük oluşu, bunlara
araştırma materyali olarak bir avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan böceklerin üreme
potansiyelinin genellikle yüksek oluşu, enzim ve hormon gibi biyokimyasal bileşenleri izole
etmek için fazla sayıda birey kullanma imkânı verir. Hayat devrelerinin kısa ve döl
değişiminin hızlı oluşu, bir türün bireylerinin birbirini izleyen döllerindeki tekrarlı fizyolojik
çalışmaların oldukça kısa bir süre içinde tamamlanmasını sağlamaktadır.
Laboratuvar çalışmaları:
Laboratuvarımızda kitle üretimini gerçekleştirdiğimiz iki tür bulunmaktadır. Galleria
mellonella (Büyük bal mumu güvesi) ergin, pupa ve yumurta evresindeki bireyleri peteklerde
tahribata neden olmazken, larvaları Peteklerin iç kısımlarında tüneller açarak zarar vermekte
ve tekrar kullanılma ihtimalini yok etmektedir. G. mellonella, laboratuvar şartlarında kolayca
kültüre alınabilen ve birçok parazitoid türü için konak görevi gören bir türdür.
G. mellonella larva ve ergin dönemleri
Kitle üretimini gerçekleştirdiğimiz diğer bir tür Hymenopter endoparazitoit olan Pimpla
turionellae’ dır. Lepidoptera ordosunun değişik türlerinin pupasını parazitleyen polifaj bir
parazit olmasından dolayı önemli bir biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır.
G. mellonella puparlarını parazitleyen P.
turionellae erginleri
Laboratuvar çalışmalarında kullanılan test ve yöntemler:

Enzim aktiviteleri tayini

SDS-PAGE

Protein, Karbohidrat ve Lipid tayinleri

Biyolojik mücadele kapsamında kullanılan insektisitlerin ve bazı kimyasal
insektisitlerin zararlı ve yararlı böcek türleri üzerine etkileri

Farklı besin bileşenlerinin böcek fizyolojisi üzerine etkileri
Devam etmekte olan tez çalışmaları ve projeler:
FEF2011D27- Böcek Büyüme Hormonları ve Bazı Biyoinsektisitlerin Galleria mellonella L.
ve Parasitoidi Pimpla turionellae Üzerine Etkileri (Benay Sezer, Proje yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr. Pınar Özalp)
FEF2012D23- Ağır Metallerin Pimpla turionellae ve Konukçusu Galleria mellonella’da Bazı
Biyolojik Parametreler Üzerine Etkileri (Süheyla İnkaya, Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Pınar
Özalp)
FEF2011BAP10- Bitkisel Kökenli İnsektisitlerden Azadirachtinin Galleria mellonella L.
(Lepidoptera:Pyralidae)
ve Parazitoiti Pimpla turionellae
L.
(Hymenoptera:
İchneumonidea)'nin Gelişimi ve Üremesine Etkisi (Süheyla İnkaya, Proje yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr. Pınar Özalp)
FEF2012BAP5- Juvenil Hormon analoğu pyriproxyfenin Galleria mellonella larvalarının
superoksit dismutaz ve katalaz enzim aktivitelerine etkisi (Benay Sezer, Proje yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr. Pınar Özalp)
FEF2011D11- Deltametrinin Subletal Konsantrasyonlarının Galleria mellonella L. ve
Parazitoidi Pimpla turionellae L.’nın Protein, Antioksidan Enzim ve Lipit Peroksidasyonuna
Etkileri (Osman Dursun, Proje yürütücüsü: Prof.Dr. İskender Emre)
Böcek fizyolojisi laboratuvarından genel görüntüler:
Böcek kültür odaları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
746 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content