close

Enter

Log in using OpenID

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

embedDownload
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
BETÜL KOÇ
282 /6D
BİLİŞİM TEKNOLOJİ
Şehit polis ismail
özbek ortaokulu
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ
Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk
kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını
milletvekilleri seçerek kullanır.
DEMORASİNİN SERÜVENİYLE İLGİLİ
SORULAR VE CEVAPLAR ?
Yanlız yaşayan bir insan demokrasiye ihtiyaç duyar
mı ? Neden ? Evet duyar çünkü onlarında hakları
vardır.
Bir toplum demokrasiye neden ihtiyaç duyar ?
Açıklayınız. Demokrasi basit birşey değildir
demorasi önemli olduğu için ihtiyaç duyarız.
Kadın hakları söyleminin ortaya çıkmasının sebepleri
neler olabilir? İnsan hakları ve kadın tesetürü ile
ortaya çıkmıştır. TMM
GÜZEL SÖZLER
• Az gelişmiş demokrasilerde vaatler yalnızca onlara
inananları bağlar, vaatleri yapanları değil.
• Demokrasi demek, “bende senin kadar iyiyim” değil,
“sende benim kadar iyisin” demektir.
• Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan
insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz
edilemez.
Demokrasinin serüveni maddeler
halinde
• 1. Yönetime katılma.
2 Hürriyet yani özgürlük
3. Çoğunluk iktidarı ve azınlık hakları
4. Çoğulculuk
5. Hukuk Devleti
DEMOKRASİNİN SERÜVENİ İLE İLGİLİ ŞİİR
Demokrasi; Hürriyetin adresi
Cumhuriyetin metresi
On lira iken toptancıda
sandıklar, arkası yarın diyordu
demokrasi; krallık tarifesi
Türkiye m, masallar diyarı burası
kim kimi öcüleştirirse
korku, deli Dumrullar doğuruyordu
Demokrasi; Halkın adresi
’Celal oğlan’ ağıtına oynarken
Ankara türküsüne ağlayanlar
Sevdasını, Platonikçe yoğuruyordu
demokrasi; özgürlüğün adresi
ben özgürsem, senin olsun
yarınlarım ,faili meçhullerde
yarsuad, ipin ucu karagözün elinde diyordu
DEMORASİ VE SORULAR
•
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan anayasaları yazınız.
•
•
•
•
Cevap: 1921 Anayasası
1924 Anayasası
1960 Anayasası
1980 Anayasası
•
•
•
•
•
•
Ülkemizde insan haklarının korunması ile ilgili sivil toplum örgütlerini yazınız.
CEVAP: a- İnsan hakları vakfı
a- İnsan hakları vakfı
b- Çevre koruma derneği
c- Tüketici haklarını koruma derneği
d- Sokak çocuklarını koruma derneği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
725 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content