close

Enter

Log in using OpenID

1 Derya KAYAR ERGİNER 74,785 26,17563 82,73 24,819

embedDownload
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
Kadro unvanı
09.02.2015
=28851-İLK VE ACİL YARDIM
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
AdıSoyadı
Derya KAYAR
ERGİNER
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
74,785
26,17563
Lisans
Mezuniy
et
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
(3)
%30
(4)
(5)
%35
(6)
82,73
24,819
90
31,5
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
82,49463
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
09.02.2015
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
Kadro unvanı
=28850-FİZYOTERAPİ
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
AdıSoyadı
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
Lisans
Mezuniy
et
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
(3)
%30
(4)
(5)
Giriş
Sınav
ı
Notu
%35
(6)
82
28,7
1
Hatice AYAN
76,2943
26,70299
84,87
25,461
2
Gökhan
YAĞIZ
77,7916
6
27,22708
75
22,5
3
Aslı
CANPOLAT
*Giriş
27,58242
73,2
21,96
80,86399
30
10,5
78,8069
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
Girmedi
sınav notu 70'in altında olan adaylar kadroya atanmaya hak kazanamazlar.
-
60,22708
-
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28887-ÇOCUK GELİŞİMİ
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
AdıSoyadı
Ezgi ORAL
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
70
24,5
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
94,16
28,248
70
24,5
77,248
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28888-ÇOCUK GELİŞİMİ
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
AdıSoyadı
1
Songül
YILDIRIM
2
F. Betül
ÖZKUL
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
(1)
%35
(2)
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
81,479
7
28,5179
82,8
24,84
70
24,5
64,41
19,323
Giriş
Sınavı
Notu
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
78
27,3
80,6579
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
85
29,75
73,573
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
Açıklama
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
Kadro unvanı
=28853-OPTİSYENLİK
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
AdıSoyadı
Hasan
DURMUŞ
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
83,312
6
29,1593
9
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
67,56
20,268
76
26,6
76,02739
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28852-TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
Adı-Soyadı
1
Şenay YILDIZ
2
Elvin ŞENBAĞCI
URGA
*Giriş
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
70
70,621
4
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
24,5
64,4
19,32
95
33,25
77,07
24,7174
8
70,074
21,0222
65
sınav notu 70'in altında olan adaylar kadroya atanmaya hak kazanamazlar.
22,75
68,48968
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28847-DİYALİZ
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
AdıSoyadı
1
Ufuk
DEMİREL
2
Ayşegül
KAHRAMAN
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
(1)
%35
(2)
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
71,50455
25,02
659
70,52
21,156
71,2576
24,94
017
87,44
26,232
Giriş
Sınavı
Notu
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
75
26,25
72,43259
37
12,95
*Giriş
sınav notu 70'in altında olan adaylar kadroya atanmaya hak kazanamazlar.
64,12217
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28849-TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
09.02.2015
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
AdıSoyadı
Emin
TAÇOĞLU
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
(1)
%35
(2)
(3)
Lisans
Mezuniyet
Notu
%30
(4)
70
24,5
87,8276
26,34828
Giriş
Sınavı
Notu
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
(5)
Giriş
Sınavı
Notu
%35
(6)
95
33,25
84,09828
Açıklama
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanmıştır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
09.02.2015
İlan edilen kadronun;
Bölümü/Programı
=28848-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Kadro unvanı
=Öğr.Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
Adı-Soyadı
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
(1)
%35
(2)
Esra FEYZİOĞLU
79,46696
27,81344
Ceren TÜRKCAN
2 KAYHAN
85,80722
30,03253
Erden EREN
80,46493
28,16273
Ali Burak ÖZKAYA
80,8741
28,30594
Cansu GÖRGÜN
80,79179
28,27713
Öykü GÖNÜL
81,90634
28,66722
1
3
4
5
6
Lisans
Mezuni
yet
Notu
(3)
88,56
77,83
78,53
74,81
68,4
85,53
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
%30
(4)
(5)
%35
(6)
26,568
23,349
23,559
22,443
20,52
25,659
TOPLAM
(2)+(4)+
(6)
Açıklama
Kadroya Atanmaya
80,28144 Hak Kazanmıştır.
Kadroya Atanmaya
79,63153 Hak Kazanmıştır.
74
25,9
75
26,25
70
24,5
76,22173
70
24,5
75,24894
70
24,5
73,29713
61
24,85
YEDEK
YEDEK
YEDEK
Kadroya Atanmaya
79,17622 Hak Kazanamamıştır.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yeliz YILMAZ SERT
84,99209
29,74723
Emine GÜLER
74,94107
26,22937
Derya POLAT
75,05558
26,26945
Murat SİPAHİ
82,70253
28,94589
Zeynep ÇELİK
78,69362
27,54277
Ezgi Melis EKİCİ
80,47005
28,16452
Mesude BİÇER
88,05638
30,81973
Seda DEMİR
78,74372
27,5603
Burcu BABA
78,51235
27,47932
84,92478
29,72367
Neslihan ÇİLEK ŞİMŞEK
84,89789
29,71426
Ebru DEMİRAY GÜRBÜZ
79,11608
27,69063
Rasim HAMUTOĞLU
81,0792
28,37772
Şemsettin AKGÜL
72,58631
25,40521
Hilmiye Deniz
16 ERTUĞRUL UYGUN
17
18
19
20
*Giriş
72
87,22
91,36
70,6
71,62
77,36
75,73
75,61
72,93
86,7
86,23
80,74
72,46
90,43
21,6
64
22,4
64
22,4
67
23,45
63
22,05
60
21
57
19,95
38
13,3
35
12,25
25
Girme
di
Girme
di
Girme
di
Girme
di
Girme
di
8,75
26,166
27,408
21,18
21,486
23,208
22,719
22,683
21,879
26,01
25,869
24,222
21,738
27,129
sınav notu 70'in altında olan adaylar kadroya atanmaya hak kazanamazlar.
-
Kadroya Atanmaya
73,74723 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
74,79537 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
77,12745 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
72,17589 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
70,02877 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
71,32252 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
66,83873 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
62,4933 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
58,10832 Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
Kadroya Atanmaya
Hak Kazanamamıştır.
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
506 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content