close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim öğretim yılı 2. dönem başı kurul gündemini

embedDownload
T.C.
SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI
Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 535809381 / 102.00-81
: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
2. Dönem Başı Öğretmenler
Kurul Toplantısı
6 Şubat 2015
YATAĞAN MÜFTÜ ARİF AKŞİT MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİNE
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem Öğretmenler Kurul Toplantısı 10 Şubat 2015 Salı
günü saat 13:30 da öğretmenler odasında, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
Okulumuz idareci ve öğretmenlerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya hazırlıklı olarak
katılmaları hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Levent POLAT
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama.
2. 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı 1. dönem değerlendirmesi.
a) 1. dönem öğretmenler kurul toplantısı kararlarının gözden geçirilmesi.
b) Devam devamsızlık durumlarının değerlendirilmesi.
c) Ders ve sınıf bazında başarı durumlarının değerlendirilmesi.
d) Okul disiplin durumlarının değerlendirilmesi, disiplin kurulu 1. dönem faaliyet
raporunun okunması.
e) Onur kurulu çalışmaları ve 1. dönem faaliyet raporunun okunması.
3. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı zümre öğretmenleri toplantılarının planlaması.
4. Sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre okulumuzda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin
faaliyet raporlarının kurula sunulması ve 2. dönem çalışmalarının planlanması.
5. Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri çerçevesinde sınıf rehber öğretmenlerinin 1. Dönem
faaliyet raporlarının kurula sunulması ve değerlendirilmesi.
6. Okulumuz rehberlik servisinin 1. dönem faaliyet raporunun kurula sunulması ve
değerlendirilmesi.
7. Eğitim öğretim çalışmalarının planlanması:
a) 2. Dönem yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve performans çalışmalarının
değerlendirilmesi.
b) İşletmelerde beceri eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi, yılsonu beceri
sınavlarının planlanması.
c) Nöbet hizmetlerinin değerlendirilmesi.
d) Öğrenci ve personel kılık-kıyafet durumlarının görüşülmesi.
e) Sevk ve izin işlemlerinin görüşülmesi.
f) Ders ve atelye uygulama derslerinin değerlendirilmesi.
8. Web yayın kurulunun 1. dönem faaliyet raporunun kurula sunulması.
9. TKY çalışmalarının değerlendirilmesi:
a) Okul kalite kurulunun 1. dönem çalışmalarının kurula sunulması.
b) Okul kalite kurulunun 2. dönem faaliyetlerinin planlaması.
10. Personel duyuruları ve resmi yazıların takip edilmesi, protokol kuralları hakkında kurula
bilgi verilmesi.
11. Okulun tanıtımıyla ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.
12. Kitap okuma ve kitapla buluşma vakti çalışmalarının değerlendirilmesi.
13. Dilek ve Temenniler.
14. Kapanış.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content