close

Enter

Log in using OpenID

(Kurum Kodu :118492) Sayı : 20136201

embedDownload
T.C.
ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
Ankara Anadolu Lisesi Müdürlüğü
(Kurum Kodu :118492)
Sayı : 20136201-105/64
Konu : 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı,
2. Kanaat Dönemi Dönem Başı
Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
06/02/2015
OKULUMUZ İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE
İlgi: a)MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesi.
b) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma
Takvimi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı “2. Kanaat Dönemi Dönem Başı Öğretmenler Kurulu
Toplantısı” ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) çalışma takvimi gereği 09 Şubat 2015 Pazartesi
Günü Saat:14:30’da okulumuz toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek
üzere yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya tüm idareci ve öğretmenlerimizin hazırlıklı bir şekilde
katılmasını önemle rica ederim.
Erhan PELİTOĞLU
Okul Müdürü
EK: GÜNDEM MADDELERİ
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Gündem maddelerinin okunması
3- Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlarının okunması ve
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminin değerlendirilmesi:
a) Sınıf ve Şube bazında ders başarıları (E.KUMTEPE)
b) Öğrenci davranışları
c) Öğrencilerin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve davranışları bakımından uymaları
gereken hususlar ile öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılacak
çalışmaların değerlendirilmesi
d) Ortak sınavların görüşülmesi
e) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 2.döneminde başarıyı artırmak için yapılması
gereken çalışmalarının görüşülmesi
4- Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
(REHBER ÖĞRETMENLER)
5- Sınıf rehber öğretmenlerinin I. dönem çalışmalarını değerlendirmeleri (SINIF REHBER
ÖĞRETMENLERİ)
6- Sosyal kulüplerin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi (Z.YÜCEL)
7- Disiplin Kurulunun I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi (H.ZENCİRKIRAN)
8- Disiplin cezası alan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.
9- Onur Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar ve Ödül alan öğrencilerin görüşülmesi(A.
SEMA SES)
10- 1. Dönemde yapılan EKYS, OGYE ve Stratejik Plan çalışmalarının değerlendirilmesi
(E.KUMTEPE)
11- Okul binalarının (ana bina, pansiyon ve spor salonu) temizliği; sınıfların ve öğrencilerin
temizlik tavır ve tutumlarının görüşülmesi (K. YİĞİTER)
12- “Benim Sınıfım” projesinin görüşülerek değerlendirilmesi (Erhan PELİTOĞLU)
13- Öğretmen ve öğrenci nöbet talimatı ile vakit çizelgesi uygulamasının açıklanması
(Derslere giriş çıkışlar, yoklama fişi, nöbet ve ders defterinin işlenişi H.ZENCİRKIRAN)
14- 2.Dönem Zümre Toplantısı, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve 2.Dönem Veli
Toplantısı tarihlerinin ve toplantı yerlerinin belirlenmesi.(E.PELİTOĞLU)
15- 2.Dönem Sorumluluk Sınavları Programının duyurulması. (H.ZENCİRKIRAN)
16- 2. Dönemde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması (Z. YÜCEL)
17- Okul Pansiyonu ve Yemekhanenin işleyişi. Belletici Öğretmenlerin görev ve
sorumluluklarının görüşülmesi.(K.YİĞİTER)
18-Genel denetim ve öğretmen ders denetimi hakkında yapılacak çalışmalar,
19-Duyuru dosyasına takılan yazıların ve toplantı tutanaklarının okunması ve imzalanması.
20-Dilek ve temenniler
21- Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content