close

Enter

Log in using OpenID

20/02/2015 Son Başvuru tarihi: 24/02/2015, saat

embedDownload
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR YARDIMCISI İLANI
Yayınlanma tarihi : 20/02/2015
Son Başvuru tarihi: 24/02/2015, saat 16.00
5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu gereğince, yurt dışındaki (Arap Ülkeleri) Yunus Emre
Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Müdür Yardımcısı istihdam edilecektir.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru
şartlarını sağlamayan müracaatlar iade edilecektir.
I.
Özel Şartlar:
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
istihdam edilecek adayların;
 T.C. vatandaşı olması,
 En az lisans mezunu olması,
 Aşağıdaki dilleri iyi derecede bilmesi:
- Arapça
- İngilizce
(Adayın son 4 yıl içinde KPDS-ÜDS ya da YDS’den en az 80 veya belirtilen dillerin
uluslararası geçerliliği olan sınavlarından yeterli (en az B2) derece/puan almış olması
tercih sebebidir.)
 Yurt içi ve yurt dışında Arap dilinde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini
tamamlamış adaylardan ilgili dil belgesi istenmeyecektir.
Tercih Sebepleri:






II.
Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
Alanında bilimsel yayın yapmak,
Yurt dışı deneyimine sahip olmak,
İkinci ya da üçüncü yabancı dil bilmek,
İşletmecilik-organizatörlük tecrübesine sahip olmak,
Kültür ve sanat alanlarına aktif ilgi duymak ya da faaliyet yapıyor
olmak.
Başvuruda Aranacak Belgeler:
-
Yunus Emre Vakfı iş başvuru formu
Özgeçmiş (CV)
Lisans Mezuniyet Belgesi
-
III.
Yabancı Dil Belgesi (varsa)
Yüksek Lisans veya doktora belgesi (varsa)
Akademik Yayın Listesi (varsa)
Sigorta Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (varsa)
1 adet vesikalık fotoğraf
Niyet Mektubu (El yazısıyla/Yunus Emre Vakfı’nda görev alma
sebebini ifade eden asgari bir sayfalık)
Genel Şartlar
1. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet,
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
2. Başvuru şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten son başvuru tarihi
saat 16.00’a kadar başvurularını yapacaklardır. Posta/kargo ile yapılan başvurularda
oluşabilecek gecikmeler nedeniyle süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
3. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar adaylara e-posta veya telefon yoluyla
tebliğ edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme sonuçlarına göre
uygun görülen adaylar 25 Şubat 2015 tarihinde mülakat yapılacaktır.
4. Başvuru yapan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp
taşımadıklarını, kurumumuza belgeleri ile ibraz etmek zorundadır. Durumlarını
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hâle
getirme ve göreve alım işlemini iptal etme ile ilgili kurumun yasal işlem yapma hakkı
saklıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content