close

Enter

Log in using OpenID

2015.02.19-Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze

embedDownload
BASIN BİLDİRİSİ
Tarih : 19 Şubat 2015
Konu : Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi
İzmir Milletvekili Aytun ÇIRAY tarafından verilen 7/58111 sayılı Yazılı Soru önergesi cevapları
doğrultusunda kamuoyunca yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına bir açıklama
yapılması ihtiyacı oluşmuştur.
Söz konusu soru önergesinde Müsteşarlığımızca yürütülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze
Savunma Sistemi Projesi kapsamında “Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun savunma ağına
Çin üretimi söz konusu füze savunma sisteminin entegrasyonu nasıl yapılacaktır?” sorusu
sorulmuş ve hazırlanan cevapta “Tedarik edilecek sistem Türkiye’nin savunması için
kullanılacak olup, Nato’ya entegre etmeden kullanılacaktır. Tedarik edilecek sistemler millî
sistemlere entegre edilecektir.” bilgisi iletilmiştir. Bu konuda detaylı açıklama aşağıda yer
almaktadır.
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında belirlenen teknik
istekler içerisinde, tedarik edilecek sistemin teknik olarak NATO sistemlerine doğrudan
entegrasyonu yer almamaktadır. Proje kapsamında, FD-2000, SAMP/T veya PATRIOT
sistemlerinden hangisi tedarik edilirse edilsin, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
kullanılan milli hava savunma komuta kontrol ağına entegre edilmesi öngörülmüştür.
Türkiye’ye teklif edilen hava ve füze savunma sistemlerinin tamamı, sahip oldukları sistem
unsurları (radar, komuta-kontrol, atış kontrol) sayesinde kendi başlarına harekât icra
edebilmektedirler. Bu açıdan, hiçbirinin NATO ağına doğrudan bağlı olarak çalışma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
Milli komuta kontrol ağı ile NATO komuta kontrol ağı arasındaki bağlantı ve veri alış-verişi
ise, TSK’nın harekât konsepti çerçevesinde, koşullara bağlı olarak ayrıca düzenlenmekte olup,
yürütülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi ile doğrudan bağlantısı
bulunmamaktadır.
Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 7 Ocak 2015 tarihli toplantısında, ihalede yer alan
yüklenici adaylarıyla görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiş olup, söz konusu Karar
doğrultusunda çalışmalara halihazırda devam edilmektedir.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KİM)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara-TÜRKİYE / +90. 312. 411 9000-9667
[email protected]
www.ssm.gov.tr www.facebook.com/savunmasanayii www.twitter.com/SavunmaSanayii www.youtube.com/kanalssm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content