close

Enter

Log in using OpenID

basın bildirisi

embedDownload
BASIN BİLDİRİSİ
Tarih : 17 Mart 2015
Konu : Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Sözleşme İmza Töreni
Müsteşarlığımızca yürütülmekte olan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında; Savunma
Sanayii İcra Komitesi tarafından sözleşme görüşmelerine başlanması karar verilen TÜMOSAN
Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ile Müsteşarlığımız arasında 17 Mart 2015 tarihinde 190 Milyon
Euro bedelle sözleşme imzalanmıştır.
Toplam 54 ay sürmesi planlanan proje kapsamında yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin
azami derecede kullanılması ve ihtiyaç duyulması halinde yurt dışından teknik destek
alınması suretiyle, öncelikli olarak ALTAY Tankında kullanılması planlanan güç grubunun tüm
hakları ülkemize ait olacak şekilde özgün olarak tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi,
test ve kalifikasyonu planlanmaktadır.
Bu proje kapsamında kazanılacak tecrübeler ışığında ileride TSK envanterinde yer alan diğer
kara ve deniz platformları için ihtiyaç duyulan güç gruplarının da milli imkânlarla tasarım,
geliştirme ve üretimi hedeflenmektedir.
Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KİM)
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara-TÜRKİYE / +90. 312. 411 9000-9667
[email protected]
www.ssm.gov.tr www.facebook.com/savunmasanayii www.twitter.com/SavunmaSanayii www.youtube.com/kanalssm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content