close

Enter

Log in using OpenID

22570_AKM204_Ders Tanıtım Formu

embedDownload
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik Anabilim Dalı
Ders Tanıtım Formu
2014– 2015 Bahar Dönemi
AKM 204 (E) – Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics)
Öğretim Üyesi
CRN
22570
Gün
Perşembe
Saat
Derslik
13:30–16:30
INB A304
Saat
Derslik
13:30–16:30
INB A304
Telefon
Numarası
İsim
Prof. Dr. Şevket ÇOKGÖR
E-Posta Adresi
285 6848
Öğrenci Görüşme Saatleri
[email protected]
Öğretim Yardımcısı
CRN
22570
Gün
Perşembe
İsim
Araş. Gör. Hilal ERDEM
Telefon
Numarası
E-Posta Adresi
285 3735
[email protected]
Öğrenci Görüşme Saatleri
Ders İçeriği
Hafta
AKM 204
AKM 204 E
2
Birim Sistemleri – Boyut Homojenliği – Akışkanların Fiziksel
Özellikleri ve Gerilmelere Karşı Davranışı
Hidrostatik – Basınç Kavramı – Basınç Kuvvetlerinin Hesabı
Unit Systems – Dimensional Homogeneity – Physical Properties
of Fluids
Hydrostatic – Pressure Concept – Computation of Pressure Forces
3
Hidrostatiğin Temel Denklemleri – Rölatif Denge
Basic Equations of Fluid Statics – Relative Equilibrium
4
Akışkanların Kinematiği
Kinematics of Fluids
5
Bir Boyutlu Akımların Temel Denklemleri
Basic Equations of One-Dimensional Flow
6
İdeal Akışkanların Bir Boyutlu Akımları – Uygulamalar
One-Dimensional Flow of Ideal Fluids – Applications
7
Gerçek Akışkanların Bir Boyutlu Akımları
One-Dimensional Flow of Real Fluids
8
Laminer ve Türbülanslı Akımlar
Laminar and Turbulent Flow
9
İdeal Akışkanların İki Boyutlu Akımları
Two-Dimensional Flow of Ideal Fluids
10
Hız Potansiyelli Hareketler
Velocity Potential Flows
11
Gerçek Akışkanların İki Boyutlu Akımları
Two-Dimensional Flow of Real Fluids
12
Hagen-Poiseuille Kanunu
Hagen-Poiseuille Law
13
Darcy-Weisbach Bağıntısı – Uygulamalar
Darcy-Weisbach Law – Applications
14
Sınır Tabakası Kavramı
Boundary Layer Concept
1
Faaliyet
Yarıyıl İçi Başarı Değerlendirme Unsurları
Yarıyıl İçi Notuna
Adet
Katkısı
Ödev
2
% 10
Kısa Sınavlar
2
% 40
Yarıyıl İçi Sınavı
2
% 50
Yarıyıl Sonu Başarı Değerlendirme Unsurları
Yarıyıl İçi Notu
Yarıyıl Sonu Sınavı
% 50
% 50
Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, ders saatlerine %70 devam etmiş olmak gerekmektedir.
Kaynak Kitaplar
Adı
Yazar / Yayınevi / Tarih
Hidrolik
Sümer B. M., Bayazit M., Ünsal İ., Birsen Yayınevi, 1983
Fluid Mechanics
Streeter, V. L., Wylie E. B., McGraw Hill, 1998
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri
Ilgaz C., Karahan M. E., Bulu A., Çağlayan Kitabevi, 2000
Fluid Mechanics
Kundu P. K., Academic Press, 1990
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik
Yüksel Y., Beta Yayınevi, 2000
Fluid Mechanics
Bulu, A., İTÜ, 2001 (http://www2.itu.edu.tr/~bulu/fluid_mechanics.htm)
İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Hidrolik ve Su Yapıları Laboratuvarı, 34469, Maslak, İstanbul
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content