close

Enter

Log in using OpenID

Bursa Teknik Üniversitesi

embedDownload
Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Doktora
MAK605
Taşınımla Isı Transferi
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MAK605
Taşınımla Isı Transferi
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Doktora
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği Doktora
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Taşınımla ısı transferi teorisinin öğrenilmesi ve uygulama becerisinin kazanılması
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Isı taşınımı temel denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta taşınım. Kanal içi ve dış yüzey akışlarında zorlanmış taşınım. Doğal taşınım. Kaynama, yoğuşma ve buharlaşma.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal İŞMAN
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal İŞMAN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
5.
:
:
:
:
20
60
20
Özışık, M.N., Heat Transfer-A Basic Approach,McGraw-Hill, Singapore, 1985.
Bejan, A., Heat Transfer, John Wiley&Sons, A.B.D., 1993.
Çengel, Y. A., Heat Transfer-A Practical Approach, McGraw-Hill, Singapore, 1998.
Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Third ed., Singapore: John Wiley&Sons,1990.
Kays, W. M. and Crawford, M.E., Convective Heat and Mass Transfer,3rd ed., Mcgraw-Hill, Singapore, 1993.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
100
100
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Isı taşınımı temel denklemleri ve kavramları.
Momentum ve Enerji Denklemleri, Sınır Tabaka, Türbülans,
Kanallar İçinden zorlanmış akış. Hidrodinamik ve ısıl olarak gelişmiş ve gelişmekte olan laminer akış
Kanallar içinden türbülanslı akış, ısı ve momentum transferi arası analoji.
Dış yüzeylerden zorlanmış taşınım. Düz bir levha üzerinden akışta sürtünme ve taşınım katsayısı.
Tek bir silindire ve küreye dik akış,
Boru demetine dik akış ve düz levha üzerinden yüksek hızlı akış durumunda ısı transferi,
Doğal Taşınım ve doğal taşınımdaki boyutsuz parametreler
Ara Sınav
Kapalı Hacimlerde Doğal Taşınım
Dik bir düzlem yüzey ve uzun silindir üzerinde doğal taşınım
Bileşik Taşınım
Kaynama, Yoğuşma ve Buharlaşma
Genel Tekrar
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Taşınımla Isı Transferi ile ilgili kavramsal bilgileri kazanma
Isı taşınımı temel denklemleri ve çözüm yöntemlerini öğrenme
Kanal ve borular içerisinde taşınım problemlerini tanıma, formüle etme ve çözme
Dış yüzeylerde oluşan taşınım problemlerini tanıma, formüle etme ve çözme
Doğal Taşınım Problemlerini tanıma, formüle etme ve çözme
Kaynama, yoğuşma ve buharlaşma konularında kavramsal bilgileri kazanma.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P05
P03
P01
P02
Matematik bilim ve mühendislik hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi makine mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek üzere kullanma yeteneği
Bilimsel metotları ve mevcut sınırlı bilgiyi kullanarak yeni bilgi üretme yeteneği
Sosyal ve bilimsel sorumlulukların farkında olma, veri toplama, değerlendirme ve yayımlama evrelerinde ahlaki kurallara bağlı kalma
Makine mühendisliği problemlerini çözmek üzere modern teknikleri uygulama ve geliştirme yeteneği
Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ulusal ve
uluslararası toplantılarda sunabilme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödevler
1
32
32
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
30
30
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
45
Ara Sınav
1
%25
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%25
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05
Tüm
4
3
2
5
3
Ö01
4
3
2
5
3
Ö02
4
3
2
5
3
Ö03
4
3
2
5
3
Ö04
4
3
2
5
3
Ö05
4
3
2
5
3
Ö06
4
3
2
5
3
45
195
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content