close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
SAYI :
KONU: Hasta İletişim Zirvesi
03.03.2015
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA
İlgi: 19.02.2015 tarih ve 675 sayılı yazımız
İlgi yazıda bildirdiğimiz 6-7 Mart 2015 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ev
sahipliğinde Cleveland Clinic ile birlikte İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Hasta İletişimi Zirvesi”
Eğitimi İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek olup, söz konusu eğitime zorunlu katılacak
tüm yurt genelindeki Genel Sekreterliklerimiz ve Genel Sekreterliklerimize bağlı 100 yatak ve üzeri
devlet hastanelerinde görev yapan Başhekim ve/veya Başhekim Yardımcısı ile Hasta Bakım Hizmetleri
Müdürlerinden asgari iki kişi ile; katılımının zorunlu olmadığı İl Sağlık Müdürlerimizin, talepleri
halinde katılımının uygun olduğu ve ulaşım, yevmiye ve konaklama giderlerinin katılımcıların
kurumları tarafından karşılanacağı hususunda,
Bilgilerinizi ve Gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr.H. Ömer TONTUŞ
Genel Müdür
Adres: Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
Cinnah cad. Kırkpınar Sok. No:20 Çankaya / Ankara
Telefon : (312) 585 28 80 www.saglik.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden cc730488-c072-4bdc-9ad0-babdbd3b8a2b kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content