close

Enter

Log in using OpenID

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı
Konu
:
:
86701779/903.09.02
Mal Bildirimleri
3628 Sayılı Mal bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde
Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik olarak
Bakanlığımızın ilgi genelgesi ekte gönderilmiş olup Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
(http://www.tkhk.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır.
2015 yılı mal bildirimlerinin yenilenme yılı olması dolayısıyla söz konusu bildirimler
hususunda personelimizin herhangi bir disiplin işlemine muhatap olmaması için bu hususlar
ile ilgili genelge hükümlerinin tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda
gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı
EKLER
1- Genelge (6 Sayfa)
2- Mal Bildirim Formu
DAĞITIM:
Gereği:
1- B-3 Planı
2- 89 Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine
Ziyabey Cad. 1407 Sok No: 4 Balgat ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı Kurum Merkez ve Sözleşmeli Personel Daire
BaşkanlığıTEL: 0312 7051252-1251
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 66e767d7-57f1-4412-b92e-04acd0fc8736 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content