close

Enter

Log in using OpenID

BU LİNK - ÖSYM Adana İl Sınav Koordinatörlüğü

embedDownload
2015 ÖSYS BİNA SINAV SORUMLULARI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(12 MART 2014)
SAAT
KONU
KONUŞMACI
13:30
Kayıt
14:00
Bölüm 1; 2015 ÖSYS Sistemi
Prof.Dr.Hasan Rüştü KUTLU
14:15
Bölüm 2; Sınav Görevlileri
Prof.Dr.Hasan Rüştü KUTLU
14:45
Bölüm 3; Adayların ve Sınav Görevlilerinin Prof.Dr. Fuat BUDAK
Binaya Alınışı ve Temel Sınav Kuralları
15:15
Bölüm 4; 2015 Yeni Sınav Uygulamaları
15:30
Soru-Cevap
Prof.Dr.Fuat BUDAK
1
BÖLÜM-1
2015-ÖSYS SİSTEMİ
(Prof.Dr. Hasan Rüştü Kutlu)
Mart 15
2
2015-ÖSYS SİSTEMİ
ÖSYS sistemi içinde;
 Sınavsız geçiş
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve
 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Bulunmaktadır.
Mart 15
3
2015-ÖSYS Sınavları
15 Mart 2015
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Mart 15
4
2015-YGS - TÜRKİYE
2015
Başvuran toplam aday sayısı
2.126.685
Sınava giren aday sayısı
2.046.716
Sınavsız geçiş için müracaat eden aday sayısı
79.969
Kullanılan bina sayısı
7.031
Kullanılan salon sayısı
109.393
314.861
Sınavda görev alan personel (güvenlik dahil)
Sınav evrakını taşıyan kamyon ve TIR sayısı
176
Kullanılan kent içi nakliye aracı sayısı
2577
Kamera ile izlenen salon sayısı
54.568
Sınav merkezi sayısı (Yurt içi)
171
Yurt dışı sınav merkezleri
KKTC
Oluşturulan “Sınav Koordinasyon Kurulu” sayısı
160
Görevlendirilen sınav denetçisi ÖSYM temsilcisi sayısı
1413
Sonuçların
açıklanma süresi
?
Mart 15
5
2015-YGS ADANA
Pazar Sabah
2015-YGS
Aday Sayısı
52.130
Bina Sayısı
181+Yedek+Cezaevi
Salon Sayısı
2.712
Görevli Sayısı (yaklaşık)
7.400
ÖSYM Temsilcisi
36+2
Haziran 2014
6
2015-YGS





15 Mart 2015 Pazar günü tek oturumda
171 Sınav Merkezinde yapılacaktır.
Sınav, sabah saat 10:00'da başlayacak
cevaplama süresi 160 dakika olacaktır.
Okuyucu Yardımı talep eden Görme Engelli adaylara ilave 30
dakika süre verilecektir.
Adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde
sınav salonunu terk etmeleri yasaktır
Mart 15
7
2015- YGS
YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?
 Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı Uygulaması yapılacaktır.
 Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı
olacaktır.
 Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular;
Birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların ve
sorulardaki cevap seçeneklerinin sıralanışı değişecektir.
Mart 15
8
2015-YGS
Sınav Başlamadan Önce;
Adaylar (Engelli Sınav Binasında Giren Hariç) soru
kitapçıkları dağıtıldıktan sonra tuvalet veya salon dışına
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tuvalete kesinlikle
çıkarılmayacaktır.
Mart 15
9
2015-YGS
Cevap kâğıdı üzerinde yer alan bilgiler
Cevap kâğıtlarına her adayın
 Fotoğrafı,
 T.C. Kimlik Numarası,
 Adı ve Soyadı
basılı olacaktır.
Mart 15
10
SORU KİTAPÇIĞI VE
CEVAP KAĞIDI ÖRNEĞİ
Mart 15
11
NORMAL SORU KİTAPÇIKLARI
Mart 15
12
GÖRME ENGELLİ SORU KİTAPÇIKLARI
Mart 15
13
2015-YGS
Sınavın Sonunda Adayların Teslim Edecekleri Sınav Evrakı
Sınavını tamamlayan her aday
kullandığı soru kitapçığı ile cevap
kâğıdını salondaki görevlilere teslim
edecektir.
YGS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet
adresinden öğrenebileceklerdir.
Mart 15
14
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)-1
YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar
isterlerse LYS’lere başvurabileceklerdir.
LYS’lere başvurular 08-21 Nisan 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Mart 15
15
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)-2
LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi
13 Haziran 2015 (Cumartesi)
LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi
14 Haziran 2015 (Pazar)
LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi
14 Haziran 2015 (Pazar)
LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi
20 Haziran 2015 (Cumartesi)
LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi
21 Haziran 2015 (Pazar)
Mart 15
16
BÖLÜM-2
2015-SINAV GÖREVLİLERİ
(Prof.Dr. Hasan Rüştü Kutlu)
18
SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
 Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav
Uygulama Yönergesini’ okumaları
gerekmektedir.
 Yönergeye https://gis.osym.gov.tr
adresinden erişilebilir.
 Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna
Kırmızı kutu içerisinde bir adet
gönderilecektir.
Büyük ölçüde tamamlanan mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM
faaliyetlerinde KİŞİSEL İNİSİYATİF ortadan kaldırılmış ve tüm
çalışmalar sistematik bir yapıya oturtulmuştur.
19
GÖREVLİ ANİMASYONLARI
SINAV GÖREVLİLERİ-1
1. ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
2. ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
3. Üst Koordinatör
4. ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe)
5. Bina Sınav Sorumlusu (BSS)
6. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY)
7. Bina Yöneticisi (BY)
8. Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi
9. Salon Başkanı (SB)
10. Gözetmen/Yedek Gözetmen
21
SINAV GÖREVLİLERİ-2
11. ÖSYM Temsilcisi/ÖSYM Bölgesel Temsilcisi
12. Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
13. Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
14. Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
15. Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
16. Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
17. Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
18. Hizmetli
19. Gözlemciler
20. Diğer
22
SINAV KOORDİNATÖRÜ
 Sınavın yapıldığı Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe) sınavın
düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve
sorumluluğa sahiptir.
 Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra İlk iş günü saat 12:00’ye
kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu Görevli Değişiklik
Formunu sisteme işlemesi ve işlemlerin sonlandığı bilgisinin
ÖSYM’ye iletilmesini sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir
butonuna basması gerekmektedir.
23
SINAV KOORDİNATÖRÜ
(Sınav Günü Yazısı)
24
BİNA SINAV SORUMLUSU
Sınav günü sınavın yapıldığı
 Görevli olduğu binada ve bütün
bina ve salonlarda görev
salonlarında; sınavın, Sınav
yapan Sınav Görevlilerinin
Uygulama Yönergesine uygun
biçimde yürütülmesinden birinci Salon Tutanakları ve ÖSYM
Başkanlığına iletecekleri
derecede sorumludur.
 Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı ve raporlar dışında adaylara,
görevlilere, velilere ya da
Bina Yöneticisi ile koordineli bir
başka üçüncü şahıslara
şekilde görev yürütür.
herhangi bir TUTANAK VEYA
 Sınav başlama saatinden en az 2
RAPOR VERME sorumluluğu
saat önce sınavın yapılacağı
yoktur.
binada hazır bulunur.
 Sınav sabahı sınav görevlileri 10 dakikalık bir toplantı yapar
25
BİNA SINAV SORUMLUSU
 Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden
geçirip eksikliklerin giderilmesini sağlar.
 Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı
gösterdiğini kontrol eder.
 Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı
yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır
ve doğru zamanı gösterdiğini kontrol eder.
26
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Her konuda Bina Sınav Sorumlusuna yardım eder.
 Bina Sınav Sorumlusunun görevleri arasında belirtilen
işlemleri onunla birlikte yürütür.
 Ayrıca sınav binasındaki kameralardan sorumludur. Bina
girişine (1 adet), BSS odasında (1 adet) kameraları hemen
çalışır hale getirir/getittirir ve kameralarla ilgili kontrol,
kapatma, toplama vs. her türlü işlemden sorumlu üst
yetkilidir.
 Bina kapılarındaki aramalara ve duyurulara yardımcı olur ve
ilgili duyuruları yapar.
 Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görev yapacağı
binada hazır bulunur.
 Sınav evrakının sınav sonrası Şehir İçi Nakil Görevlisine
Mart 2014
teslim edilmesiyle görevi sona erer.
27
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir
yöneticisidir.
 Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar.
 Binadaki salonların sınav koşullarına göre
hazırlanmasından 1. derecede sorumludur.
 Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce
görevli olduğu binada hazır bulunur.
Mart 2014
28
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını
sağlamak,
 Sınavdan bir gün önce sıralara, Salon Tanıtım Formu üzerinde
yazılı olan bilgiye uygun olarak Sıra Numarası verilmesini
sağlamak,
 Sınavdan önce, BSS, BSSY ve emniyet görevlileri ile birlikte sınav
güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek
amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav güvenliğini
zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak,
 Her sınav salonuna çalışır durumda en az bir adet analog duvar
saati asılmasını sağlamak,
Mart 2014
29
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli
düzeyde ısıtılmasını sağlamak,
 Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için
kesinlikle zil çalınmamasını sağlamak,
 Sınav süresince binadaki faks, internet, telefon ve cep
telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın
kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa
internet ağının kapalı konumda tutulmasını sağlamak,
Mart 2014
30
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
 Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin
yapılmasına ve tüketilmesine engel olmak,
 Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak
yapılması için gerekli tüm önlemleri almak,
 Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak (bina içinde ve
dışında gürültü vb.),
 Binada birden fazla giriş bulunuyorsa, güvenlik görevlisi
olmayan girişin sınav süresince kilitli olmasını sağlamak,
Mart 2014
31
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
 Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav
süresince koruma altına almak, bu amaçla bir yer oluşturmak.
 Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav görevi
olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav
gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak, gerekirse bu
konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asmak,
Mart 2014
32
SALON BAŞKANI
 Sınav evrakını kapalı poşet içinde imza karşılığı teslim alır.
 Salon görevlileri, sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap
kağıtlarını adaylara dağıtacaktır.
 Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarak rastgele
adaylara elden verecektir.
 Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak
Zorundadır.
 Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının
SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR.
“HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARI” sınav
salonlarında rastgele dağıtılacaktır.
33
SALON BAŞKANI
Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları
SORU KİTAPÇIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini adayların
SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru kitapçığını
kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme yapıştıracaktır.
KAREKOD etiket uygulaması sınav başlamadan önce
yapılacaktır
34
SALON BAŞKANI
(Karekod Animasyonu)
35
SALON BAŞKANI
KAREKOD etiket uygulaması (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA ÖNCESİ
36
SALON BAŞKANI
KAREKOD etiket uygulaması (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA SONRASI
37
GÖZETMEN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda
olmak üzere, görevlendirildiği salonda,
sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini
gözetir ve Salon Başkanına her konuda
yardım eder.
 Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli
olduğu binada bulunur.
 Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir,
 Görevli listesini imzalar, geldiği saati yazar.
 Görevli olduğu salona giderek, geldiğini Salon Başkanına bildirir.
Mart 2014
38
YEDEK GÖZETMEN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Yedek Gözetmenler (BAY VE BAYAN), sınav binasına
alınmalarında adayların Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus
Cüzdanlarını kontrol eder.
 Görevlilerin Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus
Cüzdanlarını kontrol eder.
 Sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır.
 Göreve gelmeyenlerin yerine salonlarda görev yapar.
 Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın
uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir.
Mart 2014
39
ÖSYM TEMSİLCİSİ
 Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının
standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi
amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir.
 ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar.
 ÖSYM Başkanına karşı sorumludur.
 ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez.
ÖSYM Engelli Temsilcileri ihtiyaç olması halinde sınav
koordinatörü tarafından diğer binalarda da
görevlendirilebilir.
40
ÖSYM TEMSİLCİSİ
 ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar.
 ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi
yapacağı toplantıya mutlaka katılacaklardır.
 Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin
Sınav Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile
ilgili açıklayıcı bilgileri alır.
 Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi
karşılar.
 Sınav Koordinatörü sadece misafirperverlik kapsamında
yardım edebilir ancak herhangi bir sorumluluk söz konusu
değildir.
41
ÖSYM TEMSİLCİSİ
 Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce
görevli olduğu ilk binada hazır bulunur.
 ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış
görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav
salonundan dışarı çıkamazlar.
Engelli adayların sınava girdiği binada sınava giren
tüm engelli adaylar bir görevli nezaretinde tuvalete
gidebilir.
42
ÖSYM TEMSİLCİSİ
Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde
sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde
bulunabilir.
ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak
müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi yoktur.
Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer
ve aldığı talimatlara göre görev yapar.
43
ÖSYM TEMSİLCİSİ
 Sessizce ve adayların dikkatini dağıtmadan her salona girebilir,
sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini
kontrol edebilir.
 Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın
herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış
verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise
salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder.
 Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da
kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde,
ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren adayların
bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
44
ÖSYM TEMSİLCİSİ
 Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki görev yerini
terk edemez.
 Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve
önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü
saat 12:00’a kadar elektronik ortamda (https://gis.osym.gov.tr)
ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.
45
ÖSYM TEMSİLCİSİ
46
BÖLÜM-3
ADAYLARIN VE GÖREVLİLERİN BİNAYA ALINIŞI
ve
TEMEL SINAV KURALLARI
(Prof.Dr.Fuat Budak)
Mart 15
48
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adaylar ÖSYM sınavlarına;
 Sınava Giriş Belgesi ve
 Nüfus Cüzdanı
(veya süresi geçerli Pasaport)
ile girerler.
Adaylar sınava girerken bu iki belgeyi yanlarında
bulundurmak zorundadır.
Bu iki belgeyi yanında bulundurmayan aday
sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır.
49
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi
ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden
başlamak üzere edinilebilir.
Belgenin üzerinde sınava girilecek
 sınav merkezi,
 bina,
 salon bilgileri ile
 adayın fotoğrafı bulunmaktadır.
Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar
ÖSYM’nin İnternet adresinden
edinebileceklerdir.
50
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli
pasaportlarını yanlarında
bulundurmaları zorunludur
 Nüfus cüzdanında
 Soğuk damga basılı olmalı,
 Adayın güncel bir fotoğrafı ve
 T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı,
 pasaportun süresi geçerli
olmalıdır.
51
SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Zorunlu askerlik görevini
ifa eden er/erbaşlar ve
askerî öğrenciler için
askerî kimlik belgesi
Türk vatandaşlığından izin
ile ayrılanlar ve bunların
kanuni mirasçılarına ait
Pembe/Mavi kartlar
52
SINAVA GİRİŞ İÇİN KABUL EDİLMEYEN BELGELER
Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler,
sınava giriş kimlik belgeleri olarak kabul edilmemektedir.
53
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ
Bina güvenlik görevlileri, sınav
sonrasında sınav evrakı şehir içi
nakil aracına teslim edilinceye
kadar görev yerinden ayrılamaz.
Emniyet görevlileri cep telefonu ve
telsizleriyle bina içerisinde dolaşamazlar.
Güvenlik görevlileri Hizmete Özel olarak hazırlanmış olan
ve yanda yer alan talimatnameye göre görevini yapar. Bu
talimatnamelerden her binaya 3 adet gönderilecektir.
54
GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
 Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik
görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.
 Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde;
 Görevlendirme Belgesi
 Sınav Görev Kartı
 Nüfus Cüzdanı
 Sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere
ibraz etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir
şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.
55
GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
56
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
 Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM
tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler
tarafından aranacaktır.
 Görevlilerin yanlarında;
 Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah,
 Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç),
broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar,
 Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar,
kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz,
 Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar,
 Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve
benzeri yayınlar,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar
ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.
57
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Aday ve görevliler kalın olmayan ve abartısız tokası
küçük kemer ile sınav binasına girebilirler.
58
ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
 Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde
su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına
giremezler.
 ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli
izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam
dışındadır.
ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı
yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav
bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar.
59
ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
 Adaylar, sınav salonlarına sınav
görevlilerinden önce ASLA alınamaz, sınav
görevlilerinden önce salona alınmış aday
varsa sınav görevlileri tarafından salon
dışına çıkarılır.
 Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları
dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri
adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın
izni olmaksızın değişiklik yapamaz.
 Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya
teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya
sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.
60
ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ
Sınav binalarında adayların yanlarında SADECE;
 Sınava Giriş Belgesi,
 Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli pasaport) ve
 ÖSYM Başkanlık kararı ile sınav salonuna girmesine yazılı
olarak izin verilen ve SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE yazılı olan
alet/cihazlar bulunabilir.
61
KİMLİĞİ KUŞKULU ADAYLAR
Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği
konusunda bir kuşku duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki/listedeki
fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz adaya, sınav bittikten sonra,
1. Salon Sınav Tutanağının arka kısmında yer alan boş sayfaya kendi el yazısı ve tükenmez
kalem ile “T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, doğum tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa
kayıtlı olduğu yer, mezun olduğu ortaöğretim kurumu ve ikamet adresi ile Bina Sınav
Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan saate entegre kamera karşısında yakın
plandan görüntü vereceğimi beyan eder, aksi durumda sınavımın geçersiz sayılacağını
kabul ediyorum.” ifadesini içeren bilgileri yazdırınız ve imzalatınız.
2. Yukarıdaki ibareyi yazdırdıktan sonra; salon başkanı refakatinde adayın Bina Sınav
Sorumlusunun odasında kayıtta olan saate entegre kameranın karşısında yakın plandan
yüz kısmının bir çok açıdan görüntülenmesini ve bu esnada adayın kendi sesi ile T.C.
Kimlik numarasını, ad ve soyadını kameraya bakarak ve yüksek sesle söylemesini
sağlayınız.
3. Kimliği kuşkulu olan aday/adayların sınav sonrasında görüntülerinin Bina Sınav
Sorumlusunun odasında yer alan saate entegre kamera ile kaydedilmesi Bina Sınav
Sorumlusunun sorumluluğunda gerçekleştirilir.
62
Yeni Sınav Uygulamaları
(Kimliği Kuşkulu Adaylar)
T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, doğum
tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı
olduğu yer, mezun olduğu ortaöğretim
kurumu ve ikamet adresi ile Bina Sınav
Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan
saate entegre kamera karşısında yakın
plandan görüntü vereceğimi beyan eder,
aksi durumda sınavımın geçersiz
sayılacağını kabul ediyorum.
Salon Başkanı
Gözetmen
Aday
63
SINAV SALONLARINDA VE
BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER
Sınav esnasında;
gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak
adayların dikkatini ve motivasyonunu
bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden
şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi
amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30.3.2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem
yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulur.
64
ENGELLİ ADAYLAR
 Engelli adayların engel durumlarına göre okuyucu veya
işaretleyici verilecektir.
65
Temel Sınav Kuralları-1
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci temel
kural:
 “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir,
kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılamaz.”
 Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda,
Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata
geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edecektir.
Mart 15
66
Temel Sınav Kuralları-2
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci temel
kural:
 Sınavda, salonundan her ne sebeple olursa olsun
dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna geri alınmaz.
 Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina
içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak
dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir.
Mart 15
67
Temel Sınav Kuralları-3
 Sınav sonrası, kırtasiye kutuları kesinlikle adaylardan
toplanmayacak, kırmızı veya mavi kutulara konulmayacak ve
ÖSYM’ye geri gönderilmeyecektir.
 Soru Kitapçıkları Mavi Kutuların içerisine konulacaktır.
 Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. kırmızı kutuların
içerisine konulacaktır.
 Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi
kutulara kesinlikle yapıştırılmayacaktır.
Mart 15
68
Kırmızı Kutu İle
ÖSYM’ye Geri Dönecek Sınav evrakı
Mart 15
69
BÖLÜM-4
2015 YENİ SINAV UYGULAMALARI
(Prof.Dr.Fuat Budak)
Mart 15
70
Yeni Sınav Uygulamaları
(Yedek sınav evrakı Yönetimi Merkezi (YSYM))
Sınav Binası
SINAV MERKEZİ
Sınav Binası
Sınav Binası
Sınav Binası
Sınav Binası
Her sınav merkezinde (İstanbul, Ankara ve İzmir hariç);
 1. Grup Ek atama yolu ile atanmış olan adayların sınava gireceği,
 2. Grup Ek atama yolu ile atanmış (yedek sınav evrakı kullanarak
sınava alınacak) adayların sınava gireceği ve
 İlgili sınav merkezinde yedek sınav evrakının yönetileceği
bir adet Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) oluşturulur.
71
Amaç
 İlgili sınavın aday atamasından sonra adayların sağlık
ve sosyal durumlarında gelişen değişiklik nedeniyle
oluşan durumların yönetilmesi,
 Yedek sınav evrakının taşınması,
 Yedek sınav evrakının güvenliğinin sağlanması,
 Açılmış olan yedek sınav evrakı kutusunun
korunması,
 Kullanılmak üzere ilgililere teslim edilmesi ve
 Sınav sonrasında ÖSYM’ye dönüşünün düzenlenmesi.
72
YSYM Seçimi
 Her Sınav Koordinatörlüğü
bu amaçla
kullanılabilecek nitelikte
en az 5 binayı ÖSYM
Başkanlığına bildirir.
 ÖSYM Başkanlığı bu beş
bina arasından ihtiyaca
uygun olanı rastgele
belirler.
73
YSYM Hattı ve Sınav Evrakı
Her YSYM’ye
 Bir adet KIRMIZI KUTU,
 Yedek sınav evrakı içeren kilitli GRİ
KUTU/KUTULAR,
 Bir adet boş ve kilitlenmemiş GRİ KUTU
gönderilir.
Ayrıca, varsa, 1. Grup Ek ataması yapılan
adayların sınav evrakı MAVİ KUTU ile
gönderilecektir.
74
YSYM’de Sınav Uygulaması
İkinci Grup Ek Atama GRİ KUTU
75
YSYM’den Yedek Sınav Evrakı Gönderimi
 Sınav Koordinatörünün talebi ile YSYM dışına
gidecek olan evrak YSYM önünde bekleyen araç ve
Yedek Sınav Evrakı Ulaştırma Görevlisi tarafından
Yedek Sınav Evrakı Kullanım Çizelgesi ile teslim
alınır ve ilgili sınav binasına GRİ KUTU içerisinde
güvenli bir şekilde götürülerek orada da aynı
çizelge ile imza karşılığı teslim edilir.
 Yedek sınav evrakı sınav sonunda, kullanıldığı
salona ait sınav evrakı ile birlikte paketlenir.
76
Yeni Sınav Uygulamaları
(Hatlı Yükleme)
İki kamera ile eşzamanlı izlenecek
Mart 15
77
Yeni Sınav Uygulamaları
(SK Çalışma Ofisleri Eşzamanlı İzlenecek)
 Aday işlemlerinin yapıldığı çalışma ofisi ile
 Sınav günü SK kullandığı ofisi eş zamanlı olarak SKM den izlenecek
Mart 15
78
Yeni Sınav Uygulamaları
(BSS Odası, Engelli ve Cezaevi Sınav binası)
 Sınav yapılan sınavlarda tüm sınav binalarında Bina Sınav
Sorumlusu Odaları (BSS) saate entegre kamera ile kayıt altına
alınacaktır.
Eğer sadece BSS odasında saate entegre kamera ile kayıt
yapılacak ise bu kameranın çalışır duruma getirilmesi BSSY
sorumluluğunda olacaktır.
 Engelli Sınav binalarının bina girişi, BSS odası ve tüm salonlarında
sınav uygulaması kamera ile kayıt altına alınacaktır.
Mart 15
79
Yeni Sınav Uygulamaları
(Kimliği Kuşkulu Adaylar)
T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, doğum
tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı
olduğu yer, mezun olduğu ortaöğretim
kurumu ve ikamet adresi ile Bina Sınav
Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan
saate entegre kamera karşısında yakın
plandan görüntü vereceğimi beyan eder,
aksi durumda sınavımın geçersiz
sayılacağını kabul ediyorum.
Salon Başkanı
Gözetmen
Aday
80
Yeni Sınav Uygulamaları
(Engelli Adaylar İçin Yeni Kurallar)



2015-ÖSYS engelli ve sağlık sorunu olan adayların sınava getirebilecekleri
araç-gereçle ilgili YENİ KURALLAR getirilmiştir.
Sağlık/engel durumu nedeni ile bir alet, araç gereç ve cihazla sınava
girmeleri gereken adayların, sınav konforunu temin etmek ve daha rahat
koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili alet,
araç gereç ve cihazları ile sınava girmelerine izin verilecektir.
Ancak; sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan alet, araç gereç ve cihazı
kullanmak durumunda olan adaylar, Ankara’da ÖSYM tarafından
hazırlanacak HER TÜRLÜ KABLOLU-KABLOSUZ İLETİŞİMİ KESİLMİŞ binalarda
sınava alınacaklardır.
Bu tür alet, araç gereci kullanan adaylardan Ankara’da sınava
girmek istemeyenler, diğer tüm adayların sınava alındığı
binalarda ilgili alet, araç-gereç ve cihazı kullanma izni
verilmeden sınava alınacaklardır.
Mart 15
81
UZAKTAN İZLENEBİLİR KİLİT
(Devam)
Mart 15
82
GÖREVLİ ÖDEMELERİ
(Devam)
SINAV KOORDİNASYON KURULU GÖREV ÖDEMELERİ SİSTEMİ (GİS)
ÜZERİNDEN YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.
Mart 15
83
GÖREV İHMALLERİ
(Devam)
Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve
Uygulanacak İdari Yaptırımlar Hakkında Yönerge Kapsamında 2014
yılında 4320 kişiye görev ihmali uygulanmıştır.
Kamera uygulaması sonucu görev ihmali uygulanan görevli sayısı ciddi
oranda artmıştır.
GÖREV İHMALİ UYGULANAN GÖREVLİ SAYISI
YILLAR
2012
2013
2014
TOPLAM
GÖR. SAY.
188
2.661
4.320
7.169
Mart 15
84
Adana İl Sınav Koordinatörlüğü
İletişim Bilgileri
Ofis telefonları
Ofis Faks
0322-338 63 77
0322-338 63 76
GSM: 0507-639 62 72
Cep telefonları
Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU : 0532 267 96 50
Prof.Dr. Fuat BUDAK
: 0533 431 26 31
Doç. Dr. Nihat ÇELİK
: 0532 695 67 79
e-mail: [email protected]
İLETİŞİM
444 ÖSYM
444 6796
0530 - 112 89 17
0530 - 112 89 19
0530 - 112 89 20
0530 - 112 89 21
0530 - 112 89 23
0530 - 112 89 24
0530 - 112 89 25
Mart 15
Engelli Adaylar
Aday İşlemleri
Aday İşlemleri
Aday İşlemleri
Sınav Görevlileri
Sınav Görevlileri
Sınav Görevlileri
www.osym.gov.tr
86
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content