HASTANE AFET PLANI 2014 ONAYLI görev bilgileri ve hareket tarzı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ
HASTANE AFET PLANI
2014
ANKARA
1
DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ
SIRA
NO:
DEĞİŞİKLİK
TARİH VE
SAYISI
DEĞİŞİKLİK
KONUSU
DEĞİŞİKLİĞİN
İŞLENDİĞİ TARİH
2
DEĞİŞİKLİĞİ
YAPANIN KİMLİK
VE İMZASI
1. HASTANE ADININ VE PLAN YILININ YAZILI OLDUĞU KAPAK
1
2. DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ
2
3. İÇİNDEKİLER
3 - 12
4. THAP ORGANİZASYON ŞEMASI (MAKAM İSİMLERİ)
13
5. ŞEMADA YER ALAN MAKAMLARIN İSİM KARŞILIĞI
14
6. THAP YEDEK YAPILANMASI (MAKAM İSİMLERİ VE İSİM KARŞILIĞI)
7. HASTANEMİZ İÇ VE DIŞ RİSK ANALİZİ
15 - 16
17 - 21
7.1. İÇ VE DIŞ AFETLER (HASTANE AFET PLANI)
7.1.1. İç Afetlerde Hastane Afet Planı
7.1.2. Dış Afetlerde Hastane Afet Planı
7.2. İÇ VE DIŞ TEHDİTLER
7.2.1. İç Tehditler
7.2.2. Dış Tehditler
7.3. TEHLİKELER
7.3.1. İç Etkenler
7.3.2. Dış Etkenler
7.4. HASTANE AFET PLANI RİSK ANALİZİ (SMUG YÖNTEMİ)
Deprem
Yangın
Trafik Kazası
Su Baskını
Haberleşme
Tıbbi Malzeme ve Sarf Malzeme
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
7.5. İÇ VE DIŞ RİSK ANALİZİ
19
19–20
21
7.5.1.HASTANEMİZ RİSK ANALİZİ VE RİSK MİNİMALİZOSYON PLANLAMASI
8. HASTANENİN FİZİKİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
8.1. Müessesenin Adı ve Adresi
8.2. Varsa Ünitelerin Adları, Adresleri
8.3. Bulunduğu Şehir ve Hassasiyet Derecesi
8.4. Sorumlu Temsil Organı, Amiri
8.5. Bağlı veya Denetlenmesine Tabi Bakanlık
8.6. Hassas ve Hasar Bölgesi İçindeki Durumu
8.7. Bina Yapı Tarzı
8.8. Müessese Bölgesinin ve Civar Durumu
8.9. İştigal Konusu, Tesisleri, Kapasitesi
8.10. Çalışma Devresi ve Şekli
8.11. Fiziki Özellik ve Kapasite
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
3
9. KAPASİTE ARTIRIMI %50
22
9.1. OLAĞAN DIŞI DURUMDA KAPASİTE DURUMU
9.2. MEVCUT KAPASİTE DURUMU
22
22
23 – 25
10. HASTANE AFET PLANI
10.1. HASTANE AFET PLANI NEDİR
10.2. HASTANE AFET PLANI AMACI
10.3. HASTANE AFET PLANININ ÖZELLİKLERİ
10.4. HASTANE AFET PLANI ARAÇLARI
10.5. HASTANE AFET PLANI KAPSAMI
10.6. HASTANE AFET PLANI YASAL DAYANAK
10.7. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HİZMETLERİ
10.8. AFET HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ
10.9. ACİL YARDIMLARA İLİŞKİN HARCAMA
11.HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU
11.1. HASTANE AFET PLANI KOMİSYON
11.2. HASTANE AFET PLANLAMASI
11.3. KOMİSYONUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
11.4. GÖREV ÖNCELİKLERİ
11.5. HAP AKTİVASYONU
11.6. HASTANENİN AFET (ODD) ANINDAKİ SORUMLULUKLARI
11.7. AFET (ODD) VE ACİL YÖNETİM PLANLAMA SORUNLARI
11.8. AFET DURUMLARINDA KURUMLAR ARASI İLETİŞİM
11.9. AFET (ODD) DURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ
11.10. TOPLAM İHTİYACIN BELİRLENMESİ
11.10.1. -Felaket Durumun Değerlendirilmesi
11.10.2. -Bilgi Kaynakları
11.10.3. -Durum Değerlendirilmesi İçin Gereken Bilgilerin Çeşitleri
11.10.4. -Yakın Gelecekte Beklenen Durum
11.10.5. -Beklenen Durumun Ciddiyeti
11.10.6. -Afet Durumunda ( Olağan dışı durumda ) Kaynakların Değerlendirilmesi
11.11. KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMEDE ZORLUKLARI
11.12. HİZMETİN AKSAMASININ NEDENLERİ
11.12.1. Hastane Afet Planının Amacı
11.12.2. İç Sebepler
11.12.3. Binanın Konumu
11.12.4. Dış Sebepler
11.13. AFET PLANININ HAZIRLIK DÖNEMİ
11.14. AFET ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
11.15. PLANLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
11.16. HASTANE AFET PLANINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25 – 31
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
11.17. HASTANENİN HİZMET SERVİSİ GÖREV TANIMLAMASI
11.17.1. Hastanelerin Planlanması
11.17.2. Hastanenin Acil Planlarının Yapılması
11.17.3. Hastanelerin Çalışma Tarzı
11.18. ACİL KOMUTA MERKEZİ VE YÜRÜTME KURULU ( KRİZ MASASI )
11.19. HASTANE AFET PLANI NELERİ İÇERİR
11.20. HAP SONLANDIRMA SORUMLUSU
11.20.1. HAP Başkanı
12.BİRİMLER VE GÖREVLERİ
30
30
30
30
30
31
31
31
31 – 48
12.1. HASTANE AFET PLANI BAŞKANI
12.1.1. HAP BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ
12.1.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
12.1.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
12.1.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat Sonrası)
12.1.1.4. Aktivasyonu Sonlandırma
12.2. BAĞLI BİRİMLER
12.2.1. İRTİBAT DİREKTÖRÜ
12.2.2. HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ
12.2.3. GÜVENLİK DİREKTÖRÜ
12.2.4. TIBBİ TEKNİK KURUL
12.2.5. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ
12.2.6. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİ
12.2.7. OPERASYON BÖLÜM ŞEFİ
12.2.8. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ
12.2.1. İRTİBAT DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.2. HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.3. GÜVENLİK DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.4. TIBBİ TEKNİK KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.4.2. Tıbbi Personel Danışmanı
12.2.4.3. Hastane Yönetimi Danışmanı
12.2.4.4. Klinik Yönetim Danışmanı
12.2.4.5. Risk Yönetimi
12.2.4.2. TIBBİ PERSONEL DANIŞMANI
12.2.4.3. HASTANE YÖNETİMİ DANIŞMANI
12.2.4.4. KLİNİK YÖNETİM DANIŞMANI
12.2.4.5. RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANI
12.2.5. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ
12.2.5.1. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.5.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
12.2.5.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
12.2.5.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
12.2.5.1.4. Aktivasyonu sonlandırma
12.2.5.2. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.5.2.1. HASTANE HİZMET SORUMLUSU
12.2.5.2.2. DESTEK DİREKTÖRÜ
12.2.5.2.2.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
12.2.5.2.2.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
5
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
12.2.5.2.2.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
12.2.5.2.3. ALT YAPI DİREKTÖRÜ
12.2.5.2.3.1. Tıbbi Ekipman ve Malzeme Sorumlusu
12.2.6. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİ
12.2.6.1. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
12.2.6.2. PLANLAMA ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.6.2.1. İŞ SÜREKLİLİĞİ
12.2.6.2.2. DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU
12.2.6.2.2.1. Hasta izleme
12.2.6.2.2.2. Yatak İzleme
12.2.6.2.3. KAYNAK ÜNİTE LİDERİ
12.2.6.2.3.1. Kaynakların Sınıflandırılması
12.2.6.2.3.2. Personel İzleme
12.2.6.2.3.3. İnsan Kaynağı – Yetkilendirme
12.2.6.2.4. DOKÜMANTASYON VE KAYIT KORUMA SORUMLUSU
12.2.7. OPERASYON BÖLÜM ŞEFİ
12.2.7.1. OPERASYON BÖLÜM ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.7.1.1 Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
12.2.7.1.2 İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
12.2.7.1.3 Üçüncü Derece Öncelikli (12 saat sonra)
12.2.7.2. OPERASYON ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.7.2.1. SAHNE YÖNETİMİ (Alan Sorumlusu)
12.2.7.2.2. TEHLİKELİ MADDE DİREKTÖRÜ
12.2.7.2.2.1. YANGIN Müdahale Timi Sorumlusu
12.2.7.2.3. TIBBİ BAKIM SORUMLUSU
12.2.7.2.3.1. Acil Ünitesi Sorumlusu
12.2.7.2.3.2. Acil Tedavi (Kırmızı Alan) Ünitesi Sorumlusu
12.2.7.2.3.3. Bekletmeli Tedavi (Sarı Alan) Ünitesi Sorumlusu
12.2.7.2.3.4. Yeşil Alan Sorumlusu
12.2.7.2.3.5. Triaj Sorumlusu
12.2.7.2.3.6. Morg Yönlendirme Sorumlusu
12.2.7.2.3.7. Hastane Ünitesi
12.2.7.2.3.8. Poliklinik Hizmetleri/Sorumlusu
12.2.7.2.3.9. Yatan Hasta Ünitesi/Sorumlusu
12.2.7.2.3.10. Taburculuk İşlemleri Ünitesi Sorumlusu
12.2.7.2.3.11. Destek Birimleri Sorumlusu
12.2.7.2.3.12. Psikolojik Destek Ünitesi
12.2.7.2.3.13. Klinik Destek Birimler, Psiko Sosyal Hizmetler
12.2.7.2.3.13.1. KLİNİK DESTEK BİRİMLER
12.2.7.2.3.13.1.1. LABORATUAR HİZMETLERİ
12.2.7.2.3.13.1.2. RADYOLOJİ HİZMETLERİ
12.2.7.2.3.13.1.3. ECZANE HİZMETLERİ
12.2.7.2.3.13.1.4. OLASILIKLAR
12.2.7.2.3.13.1.5. HAZIRLIK DÖNEMİ
12.2.7.2.3.13.1.6. ÇALIŞMA PRENSİBİ
12.2.7.2.3.13.1.7. KAPASİTE ARTIRILMASI
12.2.7.2.3.13.1.8. LAB., RAD., VE ECZANE BİRİM SORUMLULARI
12.2.7.2.3.13.1.9. GÖREV DAĞILIMI VE SORUMLULUKLAR
12.2.7.2.3.13.1.9.1. Klinik Destek Birimleri Şefi
12.2.7.2.3.13.1.9.2. Lab. Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu
6
36
36
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
44
44
44
12.2.7.2.3.13.1.9.3. Rad. Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu
44
12.2.7.2.3.13.1.9.4. Eczane Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu 45
12.2.7.2.3.13.1.10. SONUÇ
46
12.2.7.2.3.13.2. PSİKO-SOSYAL HİZMETLER
46
12.2.7.2.3.13.2.1. Personel, Personel Yakınları Psiko-Sosyal Hiz. Sorumlusu
46
12.2.7.2.3.13.2.2. Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler Birliği Protokolü
47
12.2.8. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ
47
12.2.8.1. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ GÖREV VE YETKİLERİ
47
12.2.8.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
47
12.2.8.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
47
12.2.8.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
47
12.2.8.2. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
47
12.2.8.2.1. MUHASEBE SORUMLUSU
47
12.2.8.2.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
47
12.2.8.2.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
47
12.2.8.2.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. saat sonrası) ve Akt. Son. 48
12.2.8.2.2. SATIN ALMA SORUMLUSU
48
12.2.8.2.2.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
48
12.2.8.2.2.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
48
12.2.8.2.2.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. saat sonrası) ve Akt. Son. 48
13.HASTANENİN TAHLİYESİ
48 - 52
13.1. HASTANENİN BOŞALTILMASI, TAHLİYE
13.2. HASTANENİN TAHLİYESİSİNDE UYGULANAN METODLAR
13.2.1. Yatay Tahliye
13.2.2. Dikey Tahliye
13.3. HASTA TAHLİYE ÖNCELİKLERİ
13.4. HASTA TAHLİYE PRENSİPLERİ
13.5. OLAYIN TÜRÜ DİKKATE ALINARAK YAPILACAK ÇALIŞMALAR
13.6. TAHLİYE SIRASINDA YAPILACAKLAR, GÖREV VE ÖNCELİKLER
13.6.1. Cerrahın Yapacakları
13.6.2. Anestezi Ekibinin Yapacakları
13.6.3. Ameliyat Yardımcı Ekibinin Yapacakları
13.6.4. Dolaşıcı Hemşirenin Yapacakları
13.6.5. Ameliyat Sorumlu Hemşirenin Yapacakları
13.6.6. Yardımcı Personelin Yapacakları
13.7. BİNALARININ KAT VE BAĞLANTI POZİSYONLARI
13.8. KULLANILACAK TAHLİYE KANALLARI
13.8.1. A Blok
13.8.2. B Blok
13.9. TAHLİYEDE İZLENECEK KURALLAR
13.10. YATAY VE DİKEY TAHLİYE
13.10.1. TAHLİYE SORUMLULARI
13.10.1.1 İdari Birimler Tahliye Sorumluları
13.10.1.1.1 İdari Bürolar
13.10.1.1.2 Mutfak
13.10.1.1.3 Depolar
13.10.1.1.4 Çamaşırhane
7
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
52
52
52
52
52
52
52
13.10.1.2 Teknik Birimler Sorumluları
52
13.10.1.3 Tanı, Tetkik, ve Tedavi Birimleri Sorumluları
52
13.11. Kurumlar Arası Anlaşmalarla Başka Kurumlara Hastaların Sevk Edilmesi 52
14.HASTANE KAT KROKİLERİ VE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI
14.1. EK BİNA BODRUM KAT
14.2.FTR ÜNİTESİ SERVİSİ
14.3.EK BİNA 2.KAT AMELİYATHANE
14.4.EK BİNA 3. KAT (ÇATI KATI)
14.5.EK BİNA ZEMİN KAT
14.6.ANA BİNA 1. KAT
14.7.ANA BİNA 2. KAT
53 - 60
54
55
56
57
58
59
60
15.HASTANE BAHÇESİ YAPILANMASI VE TOPLANMA YERİ PLANLAMASI
15.1. HASTANE VE ÇEVRESİ
15.2. HASTANE KOMŞULARI, UYDU GÖRÜNÜMÜ YAKINDAN
61 - 65
61
62
16.HASTANE İÇİ AFET İLETİŞİM PLANLAMASI
63
16.1. İletişimde Teknik Sorunlar
16.2. Hastane İçi İletişimin Sağlanması
17. HASTANE ALARM KODLARI VE ÖZEL DURUM PLANLAMASI
(Çocuk Kaçırma, Yangın, KBRN, Bomba vb)
63
63
63 -81
17.1. HASTANE ACİL DURUM KOD SİSTEMİ
63
17.2. AMAÇ
64
17.3. RENKLİ KOD SİSTEMLERİ UYGULAMASI
64
17.3.1. KOD MAVİ
64
17.3.2. KOD PEMBE
64
17.3.3. KOD TURUNCU
64
17.3.3.1 KBRN TEHDİTLERİ VE KİTLE İMHA SİLAHLARI
64
17.3.3.2. BİYOLOJİK SİLAHLAR
65
17.3.3.3. KİMYASAL SİLAHLAR
65
17. 3.3.1. Sinir Gazları
66
17. 3.3.2. Boğucu Gazlar
67
17.3.3.3 Vezikan Gazlar (Yakıcı Gazlar)
67
17. 3.3.4. Kan Zehirleyici Gazlar
67
17.8.5.5. Uyuşturucu Gazlar
67
17.8.5.6. Kusturucu Gazlar
67
17.8.5.7. Göz Yaşartıcı Gazlar
68
17.8.5.8.KBRN tehditleri ve olası durumlrda yapılması gerekenler
68
:
17.3.3.4. KBRN PLANI
17.3.4. KOD YESİL
17.3.5. KOD BEYAZ
17.3.6. KOD KIRMIZI (YANGIN)
68
69
69
8
17.3.7. KOD SARI (TRAVMA HASTASI/TRAVMA EKİBİ)
17.3.8. KOD GRİ
17.3.9. KOD TEYAKKUZ
17.3.10. KOD GÜMÜŞ (SİLAHLI SALDIRI/KİŞİ)
17.4. Yangın, Deprem, Sabotaj, Doğal Afet Durumunda İlk Müdahaleyi Yapacak
Teşkilatın Kurulması
:
17.4.1 EKİPLERİN KURULUŞ DAYANAĞI
17.4.1.1. FİZİKİ KORUMA SERVİSİ
17.4.1.2. KURTARMA SERVİSİ
17.4.1.3. İTFAİYE SERVİSİ
17.4.1.4. İLK YARDIM SERVİSİ
69
69
69
69
70
70
70
71
71
71
17.5. YANGIN YÖNERGESİ
72
17.5.1. AMAÇ
72
17.5.2. KAPSAM
72
17.5.3. SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ
72
17.5.4. YANGINLARIN SEBEPLERİ
72
17.5.5. YANGIN TÜRLERİ
72
17.5.6. YANGINLARA KARŞI TEDBİRLER
72
17.5.7. BİNA YANGINLARINA KARŞI KORUMA TEDBİRLERİ
72
17.5.8. İHBAR VE ALARM SİSTEMİNE AİT TEDBİRLER
73
17.5.9. MÜDAHALE SİSTEM VE YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERE AİT TEDBİRLER 73
17.5.10. ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER
73
17.5.11. KAÇIŞ YOLLARINA AİT TEDBİRLER
73
17.5.12. DOĞALGAZ KULL. VE KAZAN DAİRELERİNE AİT TEDBİRLER
74
17.5.13. DİĞER TEDBİRLER
74
17.5.14. ÇALIŞMA SAATİ İÇİNDE MEYDANA GELMESİ HAREKET TARZI
74
17.5.15. ÇALIŞMA SAATİ DIŞINDA MEYD. GELMESİ HAREKET TARZI
74
17.5.16. HİZMET BİNASINA YAKIN YERDE ÇIKMIŞSA HAREKET TARZI
74
17.5.17. YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİ
75
17.5.18. EĞİTİM
75
17.5.19. CEZAİ SORUMLULUK
75
17.5.20. YÖNERGENİN TATBİK ŞEKLİ
75
17.6. 17.6.KOD AFET DEPREM VE DOĞAL AFETLER
74
17.7. DEPREM VE DOĞAL AFETLER
75
17.7.1 DEPREM NEDİR
75
17.7.2. DEPREM SIRASINDA UYGULANACAK HAREKET TARZI
75
17.7.3. DEPREM SONRASINDA
76
17.7.4. DEPREM HAKKINDA
76
17.7.5. ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE DEPREM KONUSUNDA
VERİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR
76
17.7.6. HASTANEMİZ DIŞINDA OLACAK AFETLERDE UYGULANACAK
HAREKET TARZI
76
17.7.7. DEPREM VE YAPISAL OLMAYAN TEHTİTLERİN AZALTILMASI 77
9
18.TRİAJ PLANLAMASI VE TRİAJ KARTI
77 - 82
18.1. ACİL SERVİS TRAJ PLANLAMASI
18.2. TRİAJ İLKELERİ
18.3. TRİAJ KATEGORİLERİ
18.4. HASTA NAKİL ALANI
18.4.1. . Acil Tedavi Alanı KIRMIZI ALAN
18.4.2. Yoğun Tedavi Alanı (SARI ALAN )
18.4.3.Ayaktan Tedavi Alanı (YEŞİL ALAN)
18.4.4. Bekleme/Bakım Alanı (SİYAH ALAN)
18.4.5.Cenaze Teslimi
77
77
77
78
78
78
79
79
80
18.5. HASTA TRANSPORTU VE ALANI
18.6.. ACİL SERVİSTE HASTA KARŞILAMA VE BAKIM ALANLARI
18.7. ACİL SERVİSTE HASTA KAYIT VE KABUL
18.8. ACİL SERVİSTE DEKONTAMİNASYON
18.9. ACİL SERVİSTE MALZEME VE İLAÇ DEPOLAMASI
18.10. MORG
18.10.1. Kimlik tespiti için kullanılacak yöntemler
80
80
81
81
81
81
18.11. TRİAJ KARTI
82
19.TIBBİ ATIK VE ÇÖP YÖNETİMİ PLANLAMASI
83- 86
19.1. AMAÇ
83
19.2. ATIK YÖNETİMİ VE ATIK MİNİMİZASYONU ATIKLARIN OLUŞUMUNUN
VE MİKTARININ AZALTILMASI
83
19.3. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ
83
19.4. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK ARAÇLAR
84
19.5. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU
YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI
84
19.6. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ
85
19.7. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA SORUMLU PERSONEL 85
19.8. ATIKLARIN TOPLATILMASI VE TAŞITILMASINDAN SORUMLU PERSONEL
85
19.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA
86
20.BASINLA İLİŞKİLER PLANLAMASI
86 - 87
20.1. MEDYANIN BEKLENTİLERİ
20.2. MEDYADAN BEKLENTİLER
20.3. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ORGANİZASYONU
20.4. PLAN VE STRATEJİLER
20.5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
21.PERSONEL AİLELERİNE YÖNELİK PLANLAMALAR
10
86
87
87
87
87
88
22.BİNA, SU VE GIDA PROTOKOLLERİ
88-90
KIZILCAHAMAM İMAM HATİP LİSESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
K.HAMAM İLÇE SAĞLIK MÜD. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
AYŞE BEZCİ SU, YEMEK VE GIDA PROTOKOLÜ
23.YOTA (YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI) PLANLAMASI
23.1. AMAÇ
23.2. İşlevsel Kapasiteleri Etkileyen Yapısal Olmayan Tehlikeler
23.3. Mevcut Durum ve Alınan Önlemler
23.4. Tıbbi Cihaz Yönetimi Planlaması
23.5. Güvenlik ve Emniyet Planı
23.6. Örnek Resimler
24.HASTANE GÜVENLİK VE KONTROL FORMLARI
24.1. SU DEPOSU KLOR ÖLÇÜM FORMU
24.2. SU SAFLAŞTIRMA KONTROL FORMU
24.3.PERİYODİK BAKIM KONTROL FORMU
25.HAP KİMLİK KARTI PLANLAMASI
89
90
91
92- 93
92
92
92
92
92
93
94- 96
94
95
96
97
25.1. Hap Kimlik Kartı
97
26.HASTANE GÜVENLİĞİ VE TESİS GÜVENLİĞİNE YÖNELİK PLANLAMA
26.1. Güvenlik ve Trafik Kontrolü
98
98
27.KURUMLARARASI KOORDİNASYON PROSEDÜRÜ
27.1. Kriz Merkezi, Hastanelerin ve Diğer Önemli Telefon Numaraları
27.2. Hastane Güvenlik Telsiz Kodları
28.ADLİ TIP HİZMETLERİ
98-99
98
99
99-100
28.1. Kimlik Tespiti
28.2. Kimlik Tespitinde Kullanılan Yöntemler
99
100
29.KAYITLARIN TUTULMASI VE ALTERNATİF PLANLAMA
11
100
30.HASTANE AFET PLANINDA GÖREV ALAN PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
100-105
31. HASTANE PERSONEL LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
105-109
32.YANGIN, KBRN EKİP LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
109 - 111
7. HASTANEMİZ İÇ VE GENEL RİSK ANALİZİ
:
Hastanemiz deprem ve sel felaketlerinin oluşabileceği yüksek riskli bir bölgedir.
Nüfus yoğunluğu itibariyle olası deprem sel ve vb afetlerde hastanemiz kapasitesini aşması çok yüksektir.
7.1 İÇ VE GENEL AFETLER (HASTANE AFET PLANI) :
Hastane Afet planı ikiye ayrılır.
7.1.1 İç Afetlerde Hastane Afet Planı
:
*. Olası patlama, sızıntı ve ikincil olayların kontrolü (elektrik, su, doğal gaz, kimyasallar vb.)
*. Boşaltma planları oluşturmak
*. Hastaları, çalışanları, kurtarma ekibini en iyi korumak
*. Kontaminasyonu karşı hastaneyi, hastaları ve çalışanları korumak
*. Esnek ve doğrudan yönetimi garantiye almak
*. Hızlı bir hazırlık için gereksinimleri güvenceye almak
*. İç ve dış kaynak koordinasyonunu sağlamak
*. Hızlı alarm ve mobilizasyon sağlamak
*. Özel korunma gereçleri sağlamak
*. Herkesin ne yapacağını ve ne yapmayacağını iyi bilmesini sağlamak
7.1.2Genel Afetlerde Hastane Afet Planı
:
*. Afette hasta ve yaralı tedavisini organize etmek,
*. Panik ve kargaşayı önlemek
*. Olası sorunları en aza indirmek,
*. Hastaları ve çalışanları korumak
*. Görev ve görevlileri önceden belirlemek,
*. Birimler arası organizasyonu sağlamak
7.2. İÇ VE GENEL TEHDİTLER
:
7.2.1. İç Tehditler
:
* Yangın
* Tehlikeli Madde Kazaları
* Elektrik, Su ve Isıtma Gibi Destek Unsurlarının Çökmesi
* Salgın Hastalık
* Terör
* Bombalama-Sabotaj-Şüpheli Paket
* Aşırı Doluluk
* Ciddi Hava Muhalefeti
* Toplumsal Olaylar, Kargaşalık
7.2.2. Genel Tehditler
* Yangın
:
12
* Deprem
* KBRN
* Terör Olayları
* Büyük Trafik Kazaları
7.4. HASTANE AFET PLANI GENEL RİSK ANALİZİ (SMUG YÖNTEMİ)
:
CİDDİYET
YÖNETİLEBİLİRLİK
İVEDİLİK
BÜYÜME
ARTIŞ
TOPLAM
DEPREM
10
1
10
1
22
YANGIN
10
10
10
10
40
TRAFİK KAZASI
1
1
10
1
13
SU BASKINI
1
1
10
1
13
TEHLİKE
Deprem
:
Ciddiyet: Tehlike çok sayıda insanı ve çok fazla ekonomik değeri tehdit ediyor. (10)
Yönetilebilirlik: Tehlike meydana geldikten sonra etkisi azaltılıp yönetilebiliyor. (1)
İvedilik: Tehlike ile ilgili şu anda bir şeyler yapılmalıdır. (10)
Büyüme-Artış: Eğer tehlike ile ilgili hiçbir şey yapılmazsa olduğu gibi kalacaktır. (1)
Yangın
:
Ciddiyet: Tehlike çok sayıda insanı ve çok fazla ekonomik değeri tehdit ediyor. (10)
Yönetilebilirlik: Tehlikenin etkisi tehlike sırasında azaltılabiliyor. (10)
İvedilik: Tehlike ile ilgili şu anda bir şeyler yapılmalıdır. (10)
Büyüme-Artış: Eğer tehlike ile ilgili hiçbir şey yapılmazsa tehlike büyüyecektir. (10)
Trafik Kazası
:
Ciddiyet: Tehlike çok sayıda insanı ve çok fazla ekonomik değeri tehdit etmemektedir. (1)
Yönetilebilirlik: Tehlike meydana geldikten sonra etkisi azaltılıp yönetilebiliyor. (1)
İvedilik: Tehlike ile ilgili şu anda bir şeyler yapılmalıdır. (10)
Büyüme-Artış: Eğer tehlike ile ilgili hiçbir şey yapılmazsa olduğu gibi kalacaktır. (1)
Su Baskını
:
Ciddiyet: Değerlendirilen tehlike orta düzeyde can ve mal kaybına sebep olabilir. (1)
Yönetilebilirlik: Tehlikenin etkisi tehlike sırasında azaltılabiliyor. (1)
İvedilik: Tehlike ile ilgili şu anda bir şeyler yapılmalıdır. (10)
Büyüme-Artış: Eğer tehlike ile ilgili hiçbir şey yapılmazsa tehlike büyüyecektir. (1)
Haberleşme
:
Haberleşmenin olası afetlerde ortadan kalkması yüksek risktir.
Hastane içinde haberleşme mevcut telsizler yardımıyla yapılacaktır
Tıbbi Malzeme ve Sarf Malzeme
:
Meydana gelebilecek afetlerde afetin şiddetine göre hastanemize gelebilecek yaralıların sayısının çokluğu
durumunda kullanılacak malzeme riski yüksektir.
13
7.5. İÇ VE GENEL RİSK ANALİZİ
TEHLİKE
TÜRÜ
:
CİDDİYET SINIFLAMASI-DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK
Olasılık
İnsana etkisi
Mal-Mülk
Operas onel
Etkisi
Etki
1 Yıl içinde
Ölüm
Maddi
Hizmetlerin
meydana gelm
yaralanma
kayıplar ve
kesintiye
olasılığı
olasılılğı
zarar
uğraması
SKOR
0
1=Düşük
2=Orta
3=Yüksek
0
1=Düşük
2=Orta
3=Yüksek
0
1=Düşük
2=Orta
3=Yüksek
0
1=Düşük
2=Orta
3=Yüksek
DÜZEY
Herhangi bir
katagoride 2 veya
üstündeki skorlar
Standart Operasyon
Prosedürü gerektirir
SOP gerekli Evet/Hayır
TEHLİKELER
DIŞ ETKENLER:
Doğal afetler
Büyük kazalar
Salgın Hastalıklar
KBRN
Terör olayları
İÇ ETKENLER:
Binanın hasarı
Yangın
Hastane enfeksiyonu
Enerji sisteminde Hasar
Su basması
RADYOLOJİ VE B BLOK
TOMOGRAFİ ZEMİN
ÜNİTESİ
KAT
YOĞUN BAKIM
0
2
YANGIN
ELEKTRİK
KESİNTİSİ
ELEKTRİK
KESİNTİSİ
3
3
3
3
B BLOK
2. KAT
2
2
2
3
AMELİYATHANE
2
2
2
3
B BLOK
2. KAT
YANGIN
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
TEHLİKE
YANGIN
A BLOK
ZEMİN-1TÜM KLİNİKLER 3.KAT
PATLAMA
MAL/MÜLK
ETKİSİ
2
İNSANLARA
ETKİSİ
RADYOSYON 3
*Kurşun kaplama duvar olmalı(var)
*Personel Dozimetre takibi
yapılmalı(Var)
*Kurşun Önlük,Yelek,Troid ve Gonad
koruyucu bulunmalı(Var)
*TAEK Ruhsatı olmalı düzenli aralıklarla
Ortam ölçümleri yapılmalı(Var)
OLASILIK
MİNİMALİZASYON PLANI
BULUNDUĞU
KAT
BİRİM
OPERASYONEL
ETKİSİ
7.5.1. HASTANEMİZİN İÇ RİSK ANALİZİ VE RİSK MİNİMALİZASYON PLANLAMASI
14
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*UPS 'lerle desteklenmeli (VAR)
*UPS 'lerle desteklenmeli (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Yangın alarm sistemi olmalı (VAR)
A BLOK
ÇAMAŞIRHANE ZEMİN
KAT
STERİLİZASYON
ÜNİTESİ
B BLOK
2. KAT
MUTFAK
B BLOK
3.KAT
KAT
LABORATUAR
B BLOK
ZEMİN
KAT
A BLOK
ZEMİN
SERVER ODASI KAT
YANGIN
PATLAMA
3
3
3
3
PATLAMA
3
3
3
3
KİMYASAL
SIZINTI
1
1
1
2
YANGIN
3
3
3
3
YANGIN
3
3
3
3
PATLAMA
3
3
3
3
YANGIN
3
3
3
3
PATLAMA
3
3
3
3
YANGIN
B BLOK YANGIN
BODRUM
KAT
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
PATLAMA
KAZAN DAİRESİ
PATLAMA
ECZANE DEPO
B BLOK
ZEMİN
KAT
1
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
YANGIN
KİMYASAL
SIZINTI
15
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Yangın alarm sistemi olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Kontrol çizelgeleri olmalı (VAR)
*Ortam ısı takibi yapılmalı (VAR)
*İklimlendirme olmalı (YOK)
*Gaz detektörü olmalı (yok)
*Bağımsız baca olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Yangın dolabı olmalı (VAR)
*Isı algılama detektörü olmalı (VAR)
*Gaz algılama/kesme detektörü olmalı
(VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Ortam ısı takibi yapılmalı (VAR)
*İklimlendirme olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Ortam ısı takibi yapılmalı (VAR)
*İklimlendirme olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Kontrol çizelgeleri olmalı (VAR)
*İklimlendirme ve ortam ısı kontrolü
yapılmalı (VAR)
*Eğitimli sertifikalı personel çalıştırılmalı
(var)
*Giriş-Çıkış kontrolü olmalı(VAR)
*Kıvılcım ve alev oluşturacak
uygulamalar yapılmamalı (kısmen)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Kontrol çizelgeleri olmalı (VAR)
*İklimlendirme olmalı (kısmen)
*Isı kontrolü yapılmalı (VAR)
*Kimyasal özelliklerine ve
etkileşimlerine göre uygun raflara
yerleştirilmeli (VAR)
*Raflar sabitlenmeli ve yanıcı olmayan
malzemeden yapılmış olmalı (VAR)
*Zemin Uygun olmalı (VAR)
*Aydınlatma yeterli olmalı (VAR
)*Görevli personel harici giriş-çıkış
engellenmeli (VAR)
*Dökülme ve nötralizasyon seti olmalı
(VAR)
ELEKTRİK PANO B BLOK
BODRUM
ODASI
KAT
YANGIN
AZOT TANKI
MERKEZİ GAZ
ODASI
B BLOK YANGIN
BODRUM
KAT
PATLAMA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
YANGIN
3
PATLAMA
3
3
3
3
3
3
B BLOK
BODRUM
KAT
*Yangın söndürücü ve yangın dolabı
olmalı (VAR)
*Kontrol çizelgeleri olmalı (VAR)
*İklimlendirme ve ortam ısı kontrolü
yapılmalı (YOK)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Havalandırma olmalı (VAR)
*Yangın söndürücü olmalı (VAR)
*Havalandırma olmalı (VAR)
*İklimlendirme olmalı (YOK)
*Ortam ısı kontrolü yapılmalı (VAR)
*Tüpler Düzenli aralıklarla kontrolü
yapılmalı (VAR)
*Kıvılcım veya alev oluşturacak
uygulamalar yapılmamalı (VAR)
*Tüpler sabitlenmeli (VAR)
8.HASTANENİN FİZİKİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
8.1.Müessesenin Adı ve Adresi
: KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ
:
SIRTYOL SOK. NO:2 KIZILCAHAMAM - ANKARA
8.2.Varsa Ünitelerin Adları, Adresleri
: Diyaliz Ünitesi (Aynı bahçe içerisinde)
8.3.Bulunduğu Şehir ve Hassasiyet Derecesi : ANKARA - Gayri Hassas
8.4. Sorumlu Temsil Organı, Amiri
: Hastane Yöneticisi
8.5. Bağlı veya Denetlenmesine Tabi Bakanlık: Sağlık Bakanlığı –Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
8.6. Hassas ve Hasar Bölgesi İçindeki Durumu: 2.Derecede Deprem Bölgesinde
8.7. Bina Yapı Tarzı
: Bina Betonarme 2 Bloktan oluşmaktadır.
A BLOK 2 KAT
B BLOK 3 KAT toplamda 6161 m2
8.8. Müessese Bölgesinin ve Civar Durumu :
Kuzey : Şehir stadyumu bulunmaktadır
Güney : Şehir girişi ana yolu
Doğu yerleşim alanı ve Ankara İstanbul karayolu
Batı
: Meskenler bulunmaktadır
8.9. İştigal Konusu, Tesisleri,Kapasitesi
: Sağlık Hizmetleri Hastanemiz 55 yatak kapasiteli olup birbirine
bağlı 2 bloktan oluşan,1 blok 2 katlı,1 blok 3 katlı hizmet binaları ve bir Diyaliz Ünitesi mevcuttur.
8.10. Çalışma Devresi ve Şekli
: 09.00–16.00 saatleri arası poliklinik hizmetleri verilmekte ve idari
personel görev yapmaktadır. 08.00–08.00 saatleri arası 24 saat Acil poliklinik hizmeti sunulmaktadır.
Fiziki Yapı
:
Hastanemiz iki blok halinde olup A blok 1967 yılında yapılmış olup ekonomik ömrü dolmuştur B blok 2001
yılında faaliyete geçen yeni bir binadır. Muhtemel afetlerde hastanemizin zarar görmesi yüksek risktedir.
Personel
:
Meydana gelebilecek doğal afetlerde ilçe olmamız ve personelin ilçe dışında ikamet etmeleri münasebetiyle
personele ulaşım riski yüksektir. Personelin adres ve telefon bilgileri sürekli güncellenmekte olup böyle
durulmada acil çağrı yapılmakta veya hizmet aracımız görevlendirilerek personelin toplanması sağlanacaktır.
Ulaşım
:
Hastanemiz anayol üzerindedir anayolların kullanılamaması durumunda hastaneye ulasan yan yolların
ışıklandırması yetersizdir. Ancak hastanemiz ilçe merkezinde olduğundan dolayı mudahale olanağımız yüksektir.
16
Hastanemiz 1.5km çevresinde 1 heliport pisti mevcuttur fakat afetlerde zarar görmesi durumunda hastanemize
100 metre mesafede bulunan şehir stadyumu helikopter pisti olarak kullanılacaktır.
Güvenlik
:
Hastane güvenlik personeli olası afetlerde yetersizliği yüksek risktir.
Gıda
:
Oluşabilecek doğal afetlerde hastanemizde gıda yetersizliği yüksek risktir. Su deposu mevcut fakat zarar görmüş
olabilir. Başhekimliğimiz ile yemek firması arasında protokol yapılarak gıda ve su temini yapılmıştır.
Acil Servis
:
1- Hastanemizde Acil servis de 24 saat boyunca 2 Doktor 2 hemşire 2 sağlık memuru bulunmaktadır. Mesai
saatleri içersinde hemşire-sağlık memuru 3 hemşire 2 sağlık memuru (1 adet 112 B tipi istasyon ekibi bu sayının
içersindedir.)
2- 5 müşahede yatağı 1 muayene sedyesi 1 resüsitasyon odası bulunmaktadır.
3- 1 Adet 112 ambulans 1 adet nakil ambulans vardır.
4- 1adet ambulans da 1 adet resüsitasyon odasında olmak üzere 2 adet defibilatör bulunmaktadır.
a- Acil servis de aynı anda 5 hastaya yatarak tedavi ve müdahale yapılabilir.
b- Acil servise ayni anda 9 ve daha üzeri hasta ve yaralı başvurması durumunda personel sayısı ve ambulans
sayısı yetersiz kalmaktadır.
c- Bu gibi durumlarda HAP a göre Acil servis yatak sayısı artırılır (Ek sedye ve servis yatakları-Serviste yatan
hastalardan durumu stabil olanlar taburcu edilerek yatak boşaltılabilir.)
d- Acil servise destek personel sağlanır.(HAP a göre)
e- Tıbbi malzeme desteği sağlanır (öncelik hastane eczanesi)
f- 112 komuta ile irtibata geçilerek Ambulans desteği sağlanır.
g- Kurum içi destek hizmetlerinin yetersiz kalması durumunda HAP a göre protokol yapılan kardeş hastaneden
destek sağlanır.
Servisler
:
1- 55 yatak vardır.
2- Aynı anda 55 hasta ve üzeri servislere yatışı yapıldığında servis kapasitesini aşmaktadır.
3- Meydana gelebilecek bu gibi durumlarda HAP a göre servis yatakları artırılmaya çalışır.(Ek sedye-Stabil
hastalar taburcu edilerek tedavilerine evlerinde devam etmesi sağlanır.)
4- HAP a göre destek personel sağlanır
5- Malzeme desteği sağlanır (Öncelik kurum içi),
6- Sevki gereken hastalar 112 B tipi ekibiyle irtibata geçilerek sağlanır
Ameliyathane
:
1- 2 Adet ameliyat masası vardır
2- 2 acil vaka geldiğinde kapasitesini aşmaktadır
3- En fazla fiziki yapı göz önünde bulundurularak 1 masa artırılabilir.
4- Kapasitesini aştığı durumlarda hasta ve yaralıların durumuna göre 112 B tipi istasyonla irtibata geçilerek sevki
sağlanır.
Laboratuar – Röntgen
:
2 Adet röntgen ve 1 Adet Tomografi cihazı vardır. 9 Personel mevcuttur. Oluşabilecek afetlerde gerekli donanım
mevcuttur. Laboratuar da gerekli tıbbi donanım mevcuttur 11 adet laboratuar personeli vardır. Olası afetlerde
laboratuar kitlerinin yetersizliği orta risktir.
Hasta, Personel Nakli (Araç - Ulaşım)
:
1 adet acil ambulans 1 adet nakil ambulans ve 1 adet binek araç mevcuttur. Ambulans ve araç yetersizliği yüksek
risktir. Afet durumunda ilçe belediyesinden ve şoförler odasından ambulans ve araç istenecektir.
9.2. MEVCUT KAPASİTE DURUMU
:
Yatak sayısı
: 55
Günlük ortalama poliklinik sayısı
: 550
Yoğun bakım
: 2 yatak
Ameliyathane
: 1 ameliyat masalı olmak üzere 2 ameliyathane
Acil servis
: 5 yatak kapasiteli
Nöbetçi uzman sayısı
:1
Doktor sayısı
:16
Ebe-Hemşire Sayısı
:43
Diğer Personel Sayısı
:74
17
Jeneratör
: Hastanemizde elektrik kesintilerine karşı 1 adet 250 .kw’lık , 2 adet 250
kw lık jeneratör bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet 160 kw’lık 3adet 100 kw lık,1 adet 10 kw ve 1 adet 6kw’lık 1 adet
20 kw ve 1 adet 30 kw kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulunmaktadır.250 kw lık Jeneratör için 200 lt yakıt tankı (2
Günlük) bulunmaktadır. SU KESİNTİSİNE karşıda 1adet 100 tonluk içme suyu
(5 Günlük) ve yangın suyu
deposu mevcuttur. Bu birimlerimize yetkisiz kişilerin girmesi yasak olup uyarıcı levhalarımız bulunmakta ayrıca
24 saat teknik elemanlar görev yapmaktadır.
9. KAPASİTE ARTIRIMI %50
:
9.1. OLAĞAN DIŞI DURUMDA KAPASİTE DURUMU
:
Olağan dışı durumlarda hastanemiz yatak kapasitesi % 50 olarak artırılacak olup, o günkü durum ve şartlara göre
hareket edilecektir. Şu anki yatak kapasitesi 55’dir. Bunun % 50’ si 27 yatak kapasitesi ediyor. Hastanemizde 25
tane hasta odası mevcut olup, gerekli durumlarda özel oda ve genel odalara yatak ilavesi yapılacaktır.
Yatak sayısı artırma işleminde kullanılacak malzemeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
1. Acil servis sedyeleri ve muayene masaları.
2. Klinik sedye ve masaları
3. Refakatçi koltukları
4. Poliklinik sedye ve muayene masaları.
5. Kullanım dışı olan karyola ve yataklar(Depo)
9.2.Kapasite Artırımı ile İlgili Yapılacaklar:
—Personel Yetersizliği olduğunda izinli personel çağrılacak
—İlaç ve Tıbbi malzeme desteği için Protokol yapılan hastaneden destek istenecek.
—Bina yetersizliği durumunda Protokol yapılan kurumdan yardım alınacak.
—Su- Gıda desteği protokol yapılan Yemek firmasından talep edilecek.
—Teknik destek yetersizliğinde KIZILCAHAMAM Belediyesinden destek istenecek.
10. HASTANE AFET PLANI
:
Hastane afet planı bakanlığımızca desteklenmektedir. Hastaneye düşen vazife Bakanlığımız direktifleri
doğrultusunda iyi organize olmak, sorunları en aza indirmektir.
10.1. HASTANE AFET PLANI NEDİR
:
a. HAP: Afet anlarında hastane yanıtına yardım etmek için hazırlanmış olan ‘’Acil Yönetim sistemi’’dir.
b. Hastane temelli tüm tehlikeli olayların standardize edilmiş yönetim kavramıdır.
c. Organizasyon yapısının (komuta zinciri) bir bütünleşmesidir.
d. Organizasyon şeması,
e. Görevler ve görevliler,
f. Formlar,
g. Afette hasta ve yaralı tedavisini organize etmek,
h. Panik ve kargaşayı önlemek
i. Olası sorunları en aza indirmek,
j. Hastaları ve çalışanları korumak
k. Görev ve görevlileri önceden belirlemek,
l. Birimler arası organizasyonu sağlamaktır
10.2. HASTANE AFET PLANI AMACI
:
Bir afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak,
afet nedeniyle hastane içinde oluşacak panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza
indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir
organizasyon sağlamaktır.
18
•
•
•
•
•
•
Afette hasta ve yaralı tedavisini organize etmek,
Panik ve kargaşayı önlemek
Olası sorunları en aza indirmek,
Hastaları ve çalışanları korumak,
Görev ve görevlileri önceden belirlemek,
Birimler arası organizasyonu sağlamaktır.
10.3. HASTANE AFET PLANININ ÖZELLİKLERİ :
1. Basitlik (personelin her gün yaptığına en yakın görevlendirilmesi)
2. Koordinasyon
3. Üst kademede ‘olmazsa olmaz’ sekiz kişilik bir ekip mevcuttur
4. İletişim
5. Esneklik, büyük-küçük hastane uymalıdır.
6. Ayrıntılı dokümanlar
7. Sözel değil, yazılıdır
8. Etkili ortak yardım planı
9. Tüm afetlere uyarlanabilme
10. Güvenilir bir komuta zincirine ihtiyaç vardır.
11. Liderlik: Tek bir komuta merkezi tarafından yöneltilmelidir.
12. Modüler organizasyona ihtiyaç vardır.
13. Ortak dil, ortak iletişim olmalıdır.
14. Esneklik olmalıdır. Büyük, küçük bütün hastane palanlarını kapsamalıdır.
15. İl Afet planı ile uyumlu olmalıdır.
16. Hap Başkanında başlayıp herkesin görevi belirlenmelidir.
17. Organize edilmiş kayıt sistemi olmalıdır.
18. Görevler öncelikleri belirlenmelidir.
19. Her görev ve görevli tektir.
20. Her görevli yalnız bir görevliye rapor verir.
21. Emir ve komuta zinciri bilinmelidir.
22. Her görevli; sorumluluğunu ve kime bağlı olduğunu bilmelidir.
23. Bazı görevler önceliklidir. Acilli yet ve bunların sıralaması belirlenmelidir.
24. Her görevlinin görevini belirleyen görev kartı verilmelidir.
25. Yeterli personel yoksa bir kişi geçici olarak birkaç görevi üstlenebilir
26. Planın olayın büyüklüğüne göre ufak bir kısmı devreye alınabilir.
27. Daha alt pozisyonlar duruma göre kullanılır.
28. Bazılarına özel durumlarda ihtiyaç vardır.
29. Bazı görevler önceliklidir, acildir ve bunların sıralaması bellidir
30. Diğerleri saatler, günler içinde görev alır.
10.4. HASTANE AFET PLANI ARAÇLARI
a) Organizasyon şeması,
b) Görev ve görevler,
c) Planlar, formlar, kitapçıklardır.
::
10.5. HASTANE AFET PLANI KAPSAMI
:
Hastane Afet Planı Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesinin tüm birimlerini kapsar.
10.6. HASTANE AFET PLANI YASAL DAYANAK
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararı
Tarih: 10.09.1982
No: 8/5819
Yayımlandığı Resmi Gazete
Tarih: 13.01.1983
Sayı: 17927
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yasası,
2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasası,
7126 Sayılı Sivil savunma Kanunu,
19
:
269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunun, Olağanüstü hal kanununda belirtilen ancak ilan edilmemiş olan olağan dışı haller kapsamında yer alan;
doğal ve teknolojik afetler, salgın hastalıklar, kalkışma, sosyal çalkantı veya büyük kazaların meydana geldiği il
için afet ili uygulamaları yapılmaktadır
Bu bağlamda; 7269 sayılı Afetlere İlişkin Yasa ile bu yasaya dayanak alınarak çıkarılan 88/12777 Karar Sayılı
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelikle il bazında İL KURTARMA VE
YARDIM KOMİTESİ ’nin oluşturulması ve bu Komiteye bağlı olan Hizmet Gruplarından İlk Yardım ve Sağlık
Hizmetleri Grubu içinde yer alan HASTANELER SERVİSİ ’nin kurulması da öngörülmüştür
10.7. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HİZMETLERİ :
Madde 19- Olağanüstü durumlarda, olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları genel planı çerçevesinde, il savunma
sekreterliği ve ilgili kuruluşlarca hazırlanacak mahalli planlara göre gerekli ilaç ve sıhhi malzeme, baştabibin
emri ve baş eczacının sorumluluğu altında kurum mevzuatına uygun olarak sağlanır.
10.8. AFET HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ
:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 25/09/2005
Resmi Gazete Sayısı : 25947
Yaralıları Tedavi
Madde 16 - Gerek afetlerin vukuu sırasında gerekse her türlü kurtarma,
barındırma,yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut
hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler. Bunları mülkî ve askeri hastane ve tedavi
yerleri ile, umumi, katma, hususî bütçeli idarelere, belediyeye ve hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane ve
tedavi yerleri hemen tedavi etmeye mecburdurlar. Kamu idare ve müesseselerine bağlı hastane ve tedavi
evlerinde bulunanlara parasız bakılır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 25/09/2005
Resmi Gazete Sayısı : 25947
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunu,
10.9. ACİL YARDIMLARA İLİŞKİN HARCAMA
:
Yetkiler
: Madde 13 - Afetlerin meydana gelmesinden sonra mahallî mülkî amir: b) Hiçbir kayda ve
merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerin gerektirdiği acil satın
almaları ve kiralamayı yapmaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15
gündür. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.
11. HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU
:
Komisyonun Kuruluşu
: Baştabiplik Makamının 18.12.2012 tarih ve 5144 sayılı yazılırı ile hastanemizin
Afet Planın yapılması ve planla ilgili eğitimlerin verilmesi, planda en az birini içeren konuda tatbikat
senaryosunun hazırlanması aşağıda çizelgede belirtilen komisyonu görevlendirmiş bulunmaktadır.
11.1 HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU
:
ADI SOYADI
PLANDAKİ GÖREVİ * KADRO ÜNVANI
KOM. GÖREVİ
H.A.P BAŞKANI
Komisyon Başkanı
Lojistik Şefi * İdari Mali Hiz. Müdürü
Planlama Şefi *Sağlık Bakım Hiz.Müdürü
Komisyon
Bşk.Yrd.
Üye
Operasyon şefi*Başhekim Yard
Üye
Güvenlik Şefi*İd.Mali Md Yard
Üye
Finans sor* İd Mali Md Yard
Üye
11.2. HASTANE AFET PLANLAMASI
:
■ Kendine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve denetimlerini sağlamak.
■ Personel araç-gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmesinden, temininden ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan
bölümlerin saptanması.
20
■ Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamak. Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin
belirlenmesi
■ Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirilmesi
■ Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtlarının yapılması
■ Sağlık ve diğer hastane personelinin göreve çağrılması, tüm personelin dinlenmesi ve nöbet değişiminin
sağlanması
■ Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlenmesi
■ Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonu
■ Gönüllü olarak çalışmaya gelenleri koordine etmek ve denetlemek
■ Diğer hastanelerden gelen geçici doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine etmek ve denetlemek
■ Hastanenin yaptığı dokümantasyonunu sağlamak
■ Mevcut hastane Afet Planının başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP başkanına bildirmek
11.3. KOMİSYONUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :
1. Afet (Olağan dışı) planını hazırlamak.
2. Görev tanımlarını ve dağılımlarını sağlamak,
3. Görevlilerine teorik ve pratik eğitim vermek,
4. Triaj eğitimi ve “Alan Triaj” uygulamalarını sık, sık tekrarlamak,
5. Hastane boşalma eğitimi ve “Sahra Hastanesi “kurma pratikleri yapmak,
6. Kurumlar arası işbirliği ve “Hasta Transport “ eğitimini sağlamaktır.
7. Hastane içinde meydana gelebilecek aşağıdaki konulardaki olaylar için en az bir tanesini içeren konularda
tatbikat yapmaktır.
a) Deprem,
b) Patlama ( gaz, doğalgaz, terörist eylem)
c) Yangın,
d) Su Baskını ( Sel ),
e) KBRN ( Laboratuar kazası vb. ),
f) Diğer Konular ( rehin alma, bebek kaçırma, uzun vadeli su kesintileri, elektrik kesintisi vb.)
g) KBRN,
h) Salgın Hastalıklar,
i)
Komisyon bilgiyi izleme, belgeleme ve dağıtmaktan sorumludur.
1. Yönetime alternatif stratejiler sunar.
2. Tüm verilerin toplanmasını yönetir.
3. Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder.
4. Taktiksel operasyonlar için alternatifler geliştirir.
5. Toplantıları planlar ve tüm operasyon periyotları için acil afet planını hazırlar.
11.4. GÖREV ÖNCELİKLERİ
:
1. derece öncelikli, 0–2. saat,
2. derece öncelikli, 2–12. saat,
3. derece öncelikli, 12. saat sonrası,
Aktivasyonu Sonlandırma (Olağandışı Durum Sonlandırma)
11.5. HAP AKTİVASYONU
:
*.Afetin boyutuna göre planda görevli gerekli sayıda pozisyon aktive edilir
*.Planı başlatma yetki ve sorumluluğu başkandadır
*.Eğer HAP yöneticisi uygun değil ise, o anda en kıdemli yetkili doktor yada kıdemli acil servis doktoru
sorumludur.
*.Alternatif aktivasyon
*. Erken saatlerdeki afetlerde hastanede yeterli personel yoktur.
*.Afet olayı haberi geldiğinde 5 temel pozisyon aktive edilir.
*.Gerek duyuldukça ve personel sayısı arttıkça diğer pozisyonlara eklenebilir.
21
*.Yeterli sayıda personel gelene dek birden fazla görev bir kişi tarafından üstlenebilir.
*.Esnek yapı.
*.Kitlesel bir kaza ile tehlikeli madde yayılımı durumunda aktive edilmesi gerekli bölümler birbirinde farklı
olabilir.
*.Afet öncesi aktivasyon, personelin afete hazır olmasını ve gerektiği taktirde ilgili pozisyonların hızla aktive
edilmesini sağlar.
*.Her afet birbirinden farklı öncelik ve özelliklere sahiptir.
11.6. HASTANENİN AFET (ODD) ANINDAKİ SORUMLULUKLARI
:
*.Ankara ve komşu illerde, kitlesel zarar veren olağanüstü durumlar ortaya çıktığı zaman, daha önceden
hazırladığı afet planını aktive etmek,
*.Hastaneye ulaşan tün pastaların ilk tıbbi girişimlerini yapmak ve ikinci basamak sağlık hizmeti veren yataklı
tedavi kurumlarının acil tanımına giren hastaların cerrahi girişimlerini yapmak, bu hastaların cerrahi sonrası
bakımlarını tamamlamak,
*.Bu tanım dışında kalan ve kapasiteyi aşan hastaların ileri merkezlere sevk edilmesi için bölgesel ve resmi
yetkililerle işbirliği yapmak,
*.Resmi kurumlardan talep geldiğinde tıbbi personel ve teçhizat desteği vermek.
*.Her hangi bir olayın oğlan üstü hal ( oğlan dışı hal ) olarak adlandırılabilmesi için, bir toplumun veya kurumun
normal günlük faaliyet kapasitesini aşması gerekmektedir.
11.7. AFET (ODD) VE ACİL YÖNETİM PLANLAMA SORUNLARI
:
Olağan dış durumlarda organizasyonun en büyük problemlerinden biri, dünyada tüm acil yönetim
sistemlerinde ( günlük aktiviteler de dâhil ) büyük bir sorun oluşturan, kayıt ve dokümantasyon zorunluluğudur.
Dokümantasyon, halkla ilişkiler, ekonomi, tıbbi istatistik çalışmaları ve adli tıp gibi pek çok hayati alan
arasında birinci önem sırasında olmaktan başka, ileride daha uygun planlama için en temel kaynaktır.
Buna rağmen eğitimsizlik, personel yetersizliği, ekonomik ve teknolojik yetersizlikler dokümantasyonu
olumsuz etkileyen en önemli faktörlerdir.
Yukarıdaki kısıtlamalar dikkate alınırsa, acil durum planlayıcıları için yeterli bilgiyi bulmak birçok
kaynaktan yararlanmaya bağlı olduğu anlaşılabilir.
11.8. AFET (ODD) DURUMLARINDA KURUMLAR ARASI İLETİŞİM :
Olağan dışı durumlarda en büyük problemlerden biri koordinasyon yetersizliğidir.
Felaketler döneminde değişik kurumlar arasında veya bir kurumun birimleri arasında uyum içinde
çalışma düzeni olması için iletişim en vazgeçilmez araçtır.
İletişim ve koordinasyon sorunlarını azaltan önlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
İtfaiye, polis, 112 Acil ve diğer hastaneler gibi felaketlerde aktif görev alacak kurumlarla normal
koşullarda telsiz iletişimi kurulması, olağan üstü hal durumundaki iletişim kolaylaşacaktır.
Adı geçen Kurumlarla iletişim için personele özel eğitim verilmesi, olağan dışı durumlarda ortak
terminolojinin kullanılması kolaylaştırır.
Ayrıca bu eğitim sırasında iletişimden sorumlu personele, felaket zamanında iletişim sorunları öğretilmek
hazırlıklı olmaları sağlanabilir.
11.9. AFET (ODD) DURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ
:
Hastaneler için olağan dışı durumlardaki kaynaklar şu şekilde sınıflandırılabilir.
a- Personel,
b- Fiziki ve yapısal alanlar,
c- Sarf malzemesi,
d- Araç ve gereçler,
e- Yeni veya alınmamış kaynaklar.
Olağan dışı durumlarda, kaynaklar gerekli sayıda ve yeterli miktarda temin edildiği takdirde, sahadaki
çalışmalar daha düzenli gerçekleşebilmektedir.
Bunu sağlamak içinde kurumlar arası yönetim kavramlarının yerleşmesi gerekmektedir.
Olağan Dışı durumda kaynakların değerlendirilmesi:
11.10. TOPLAM İHTİYACIN BELİRLENMESİ
:
22
Gerekli miktarda kaynak elde etmenin ilk basamağı, felaket sonrası hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve
eldeki kaynakları tekrar değerlendirmektir.
İhtiyaç tespitindeki en büyük başarısızlık nedeni kazadan önce bu konuda hazırlık yapılmamış olmasıdır.
İhtiyaçların belirlenmesinde iki temel aşama mevcuttur.
a. Olağan dışı durumun genel değerlendirilmesi,
b. Olağan dışı durumda kaynakların değerlendirilmesidir.
11.10.1. -Felaket Durumun Değerlendirilmesi
:
Olağan dışı durumlarda daha önceden bilgi toplama ve dağıtımıyla ilgili net bir görevlendiren olmaması
bilgi toplamayı zorlaştırmaktadır.
11.10.2. -Bilgi Kaynakları
:
Multi disiplin hasar tespit ekipleri,
Haber alma ve analiz merkezi: Tüm bilgiler telsizle bir merkezde toplanır ve bu bilgilerin analiz haritalar
üzerinde gösterilmiş şekilde kurumlara gönderilir.
Bilgisayar ağı kullanılarak yangınların, sellerin veya kimyasal maddelerin hareket hızı ve yönü haritalar
üzerinde gösterilir.
Metroloji müdürlüğünden hava durumu öğrenilir ve olağan dışı durumla etkin leşimi bilimsel olarak
incelenir.
Havadan araştırma imkânı olan polis, itfaiye ve askeri kurumlarla işbirliği yaparak felaketin boyutları
öğrenilir. Ayrıca dinamik olaylarda hareket yönü ve hareket hızı öğrenilir.
Olağan dışı durum ( afet planı ) planı yapan kurum kendi görev alanının haritasını temin eder,
11.10.3. -Durum Değerlendirilmesi İçin Gereken Bilgilerin Çeşitleri :
Felaketten hemen sonraki durum, Felaket yeri ve büyüklüğü,
Mevcut olan tehlikeler (Yangın, deprem, kontaminasyon, yıkılmak üzere olan yapılar, doğal gaz veya
elektrik hatlarındaki tehlikeler vb.)
Yaralı sayısı, yaralanmaların şiddeti ve tipi.
11.10.4. -Yakın Gelecekte Beklenen Durum
:
Yangın, sel veya kimyasal madde olaylarında yayılma hızı,
Enerji ve iletişim şebekelerinde muhtemel kesilme,
Hava durumu ve olayla etkileşimi,
11.10.5. -Beklenen Durumun Ciddiyeti
:
Alanı boşalma gereksiminin olup olmadığı,
Barınma ve yemek ihtiyaçlarının tahmini süresi ve büyüklüğü,
Olayın devam etmesi halinde gerekli önlemlerin tespiti ( örnek olarak sel durumunda kum torbasına
ihtiyacının hesaplanması )
Eşlik edecek felaketlerin tahmin edilmesi,
Personelin yer değişimi ve ihtiyaçların olaya göre programlanması,
Sıhhi tesisat kurulması ve bakımı,
Araçların bakımı ve yakıt için olaya göre program yapılması,
11.10.6. -Afet Durumunda (ODD) Kaynakların Değerlendirilmesi
:
11.11. KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMEDE ZORLUKLARI
:
Afetlerde (Olağan dışı durumlarda ) sahadaki kaynakları tespit etmek
Afet durumunda bölgeye çağrılmadan, gönüllü olarak gelen birçok kişi veya kurum vardır.
Birçok kurum veya kuruluş diğer kurumlara sormadan malzeme ve kaynak isteğinde bulunabilirler.
Afet durumunda kaynak sağlayan kişi ve kurumlar bu kaynakları kime teslim edeceklerini veya kime
bildireceklerini bilmemektedir.
Kaynakların analizi için gereken bilgilerin çeşitleri
Hangi amaçlara ulaşılacağının bilinmemesi,
Amaca ulaşmak için hangi kaynaklara ihtiyaç olduğunun belirlenmesi,
Bölgede mevcut kaynakların tespit edilmesi,
Mevcut olan ihtiyaç duyulan kaynakların karşılaştırılması ile eksikliklerin tespiti,
Gelen Kaynakları Değerlendirme Noktası ( Kontrol Noktası)
Olağan üstü durumlarda ( afet durumlarda ) kaynakların değerlendirilmesinde en etkili yöntemlerden biri
“kontrol noktası” oluşturmaktır.
Bu amaç için olay bilgesi güvenlik personeli tarafından sarılır.
23
Bölgenin giriş kapısına yakın kurulmuş Kontrol noktası güvenliğin gelen kaynakların yönlendirildiği
yerdir.
Bu alan Hastanemizin Acil servis bahçesinde giriş kapısının sağ tarafındadır.(EK-19) Bu alana
sınırlandırma bölgesi veya aktarım noktası olarak da adlandırılabilir.
Kontrol Noktasında bulunan görevliler gelen kaynakların kaydını yaparak afet Yürütme Kurulu veya Komuta
merkezindeki Hastane Müdürüne ( Lojistik Şefi’ne bildirir ve bu şekilde gerekli kaynaklardan fayda Sağlanır.
11.12. HİZMETİN AKSAMASININ NEDENLERİ
:
11.12.1. Hastane Afet Planının Amacı
:
Afet ve olağan dışı durumlarda hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesini sürdürmektir.
Hizmetin aksamasının nedenleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
11.12.2. İç Sebepler
:
*.Personel yetersizliğinden,
*.Malzeme yetersizliğinden,
*.Elektrik kesintisinden,
*.Trafik kazasında kapasite üzerine yaralı gelmesi hizmetin aksamasına sebep olur.
*.Yangın,
11.12.3. Binanın Konumu
:
*.Uygun olmayan zenin,
*.Benzin istasyonuna,
*.Kimyasal madde fabrikası gibi riskli tehlikeli maddelerin üretildiği yerlere yakın olması,
11.12.4. Dış Sebepler
:
*.Doğal afetler ( deprem, sel, şiddetli hava muhalefeti vb.)
*.Diğer sebepler ( Başarısız komuta yönetimi ), Başarılı komuta yönetimi,
*.Medya
11.13. AFET PLANININ HAZIRLIK DÖNEMİ
:
Afet (ODD.) planının hazırlık döneminde, destek birimlerin kapasitesinin ne kadar ne şekilde
artırılabilmesi planda belirtilmelidir.
Destek birim hizmetleri:
1-Laboratuarlar hizmetleri,
2-Eczane hizmetleri,
3-Radyoloji Hizmetleridir.
*.Destek birim personelinin yetersiz kaldığı, malzemelerin kullanılmaz hale geldiği veya yetersiz kaldığı
durumlarda birim sorumluları afet (ODD.) durumunda birim hizmetlerinin yürütülmesinden ve birimdeki
önceliklerin belirlenmesinden sorumludurlar.
*.Afet planının yürütülmesi için birim sorumlularına afet planını yapmakla görevli komisyonca eğitim
verilecektir.
*.Her birim sorumlusu çalışanları ile birlikte hareket planı ve görev dağılımı yapacaktır.
*.Periyodik aralıklarla toplantılar yapılacaktır.
*.Görev ve plan güncellenecektir.
*.Kurum içi görev yeri değişiklikleri (tayin ve başka görevlere atama vb.) durumlarda plandaki birimde gerekli
değişiklikler yapılacaktır.
*.Tüm personele aralıklarla hizmet içi eğitim verilmelidir.
11.14. AFET ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
:
*.Planda kullanılacak tüm alanlar değerlendirilecektir.
*.Klinikler, poliklinikler, klinik koridorları, kullanılmayan odalar, hastane bahçesi, otopark vb. yerler
değerlendirilecektir.
*.Bir kısım hastalar taburcu edilerek, boşaltılan odalar değerlendirilecektir.
*.Hastanenin alt yapı hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, kapasitesi değerlendirilecektir,
*.Hastanenin Tıbbi araç ve gerek imkânları göz önüne alınacaktır.
*.Depoların durumları ve stokta bulunan malzemelerin dökümü çıkarılacaktır.
*.Tıbbi malzeme ilaç ve yiyecek konusunda şartnamelere afet durumunda en az bir haftalık yetecek kadar
malzemeyi vermesi için yüklenici firmalarla protokol hazırlanacaktır.
*.Planı hazırlayan komisyon planlama için risk analizlerini belirlemelidir. Tüm Risk etmenleri her basamaktaki
çalışanlar için tanımlamalıdır.
24
*.Planda görevli olan ve çalışanlar kendi birimlerindeki tehlike risklerini belirlerler.
*.Her birim kendi birimindeki tehlike risklerini sıralayıp, birim sorumlusuna bildirecektir.
*.Birim sorumlularına risk analizleri yapacaklardır. Bunun içinde formlar oluşturulur.
11.15. PLANLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
:
*.Kendine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve denetimlerini sağlamak.
*.Personel araç-gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmesini ve teminini sağlamak. Bu kaynaklara ihtiyaç duyan
bölümlerin saptamak.
*.Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamak ve mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan
malzemelerin belirlenmesi
*.Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirilmesi
*.Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtlarının yapılması
*.Sağlık ve diğer hastane personelinin göreve çağrılması, tüm personelin dinlenmesi ve nöbet değişiminin
sağlanması
*.Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlenmesi
*.Bilgiyi: İzleme, belgeleme ve dağıtmaktan sorumludur.
*.Acil Eylem Planını hazırlar.
*.Yönetime alternatif stratejiler sunar.
*.Tüm verilerin toplanmasını yönetir.
*.Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder.
*.Taktiksel operasyonlar için alternatifler geliştirir.
*.Toplantıları planlar ve tüm operasyon dönemleri için acil/afet eylem planını hazırlar.
11.16. HASTANE AFET PLANINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
:
1. Hastane Afet Eylem Planlarının uygulanma aşamasında İl Sağlık Müdürlüğü “Afet Acil Destek Planı” ile
hastanelerce kendi bünyeleri için düzenlenen “Afet Eylem Planı”nda belirtilen kaynak ve yönlendirmelere göre
müdahale edilecektir.
2. Hastanenin fiziki yapısı, personeli, tüm araç, gereç, tıbbi malzemesi göz önünde tutulmalı,
3. HAP Organizasyon Şemasının Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri ve
talimatlarına göre oluşturulmuş hastane organizasyon şeması ile uyumlu olmasına dikkat edilmeli,
4. Plan formatının tek tip olması ve İl Afet Planı ile çelişmemesine özen gösterilmeli,
11.17. HASTANENİN HİZMET SERVİSİ GÖREV TANIMLAMASI
:
11.17.1 Hastanelerin Planlanması
:
İldeki yataklı tedavi kurumlarının yapısı, dağılımı dikkate alınarak hastaneler hizmet servisi başkanına
bağlı olarak koordinatör hastane ve ona bağlı destek hastaneleri tespit edilmelidir.
Hastaneler servis başkanı ildeki tüm hastanelerle ilgili olarak hizmetlerin yürütülmesinde koordinasyonu
ve işlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden sorumludur.
11.17.2 Hastanenin Acil Planlarının Yapılması
:
Hastane Başhekimlikleri afete hazırlık kapsamında hastane afet planlarını hazırlamalıdır.
Afet meydana gelmeden önce bu planlar sürekli güncellenerek uygulanabilirliği için tatbikatlar icra edilmelidir.
Hastane afet Planları ASKOM kararları çerçevesinde de düzenlenerek, Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birimince kontrol edilir ve birer örneği birimde saklı tutulur.
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Hastane Afet Planlarıyla ilgili olarak toplantılar düzenler.
Afet meydana gelmesi durumunda Hastane Afet Planı hastane Başhekimi tarafından uygulamaya konulur.
*.İlk olarak hastane hasar durumunu,
*.İhtiyaç duyduğu malzemeleri,
*.Personel sayısını,
*.Boş yatak sayısını ve arttırabileceği yatak kapasitesini; ilkyardım hizmet grubuna bildirir.
11.17.3 Hastanelerin Çalışma Tarzı
:
*.Hastaneye başvuran hasta ve yaralıların kayıtlarını düzenli olarak tutulmasını, ölülerin ve yaralıların
kimliklerinin tespitini sağlayacaklardır.
*.Sağlık kuruluşlarının boş yatak kapasitelerinin bildirimi sağlanacaktır.
25
*.Hastane Odalarında ve koridorlarda boş yerlere karyola, şezlonglar yerleştirilmesini ve bunların temini için İl
imkânları değerlendirilerek ilgili hizmet grubu (satın alma, kiralama, el koyma ve dağıtım hizmetler grubu)
vasıtası ile İl afet yönetimi koordinatörlüğünce çalışmalar yürütülür.
*.Hastanelerin ihtiyaca cevap verememesi halinde diğer resmi ve özel binalardan yararlanılacaktır.
*.İhtiyaç halinde uygun yerlerde Sağlık Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı denetiminde Mobil Acil Müdahale
Üniteleri ve Seyyar Hastaneler faaliyete geçirilecektir.
*.Koordinatör hastanelerde tedavisi mümkün olmayan hasta ve yaralıların 3. basamak hastanelerine (Tıp
Fakülteleri ) sevk protokollere göre yapılacaktır.
11.18. ACİL KOMUTA MERKEZİ VE YÜRÜTME KURULU ( KRİZ MASASI ) :
*.Acil merkezi Hazırlık komitesi (Yürütme kurulu ) Baştabibin başkanlığında çekirdek kadrodan oluşturulmuştur.
*.Komuta Merkezi olarak Başhekimlik çalışma odasında veya Acil Servis Hekim odasında yürütülecektir.
*.Hastanenin Boşaltılması durumunda, Hastanenin yıkılması durumunda Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi
Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucu olarak lise spor salonu hastaneye dönüştürülecektir.
*.Afet durum Yürütme Kurulu (Komuta merkezi) (Kriz masası),sahada yerleşmiş olup tüm faaliyetlerin
planlanmasını, koordinasyonunun ve yeniden organizasyonunun sağlayan, ayrıca tüm operasyonu dikkatle,
aşama, aşama takip eden emir komuta zincirinin en üst halkasıdır.
*.Başhekim Acil Komuta Merkezi’nin (Yürütme Kurulunun’da ) başkanıdır.
*.HAP Başkanı, afet planının yürürlüğe girmesinden, idare ve organizasyonundan sorumludur.
*.Hastanemizde aşağıda gösterilen HAP başkanına bağlı birimler ile Afet durumunda görev alacak personelin
görevleri ve çalışacağı birimler Hastane Organizasyon şemasında gösterilmiştir.
*.Hastanemizde HAP durumunda görev alacak personelin açık adresleri ve telefon numaraları, görevlerini içeren
personel listesi
11.19. HASTANE AFET PLANI NELERİ İÇERİR
?
*.Haber alınır alınmaz hastane afet komuta merkezi ( Afet Yürütme Kurulu ) palanda belirtilen kişiler derhal
göreve çağrılacaklardır.
*.Acil servis ve hastanenin tüm birimleri plana göre harekete geçirilecektir.
*.Hastane içi araç ve insan trafiği güvenlik ekiplerince kontrol altında tutulacaktır.
*.Medya ve hasta yakınları için özel bölümler kurulacak; uygun bir haberleşme ağı sağlanacak; Şehir afet
komuta merkezi ile sürekli koordinasyon sağlanacak ve bu işle ilgili olan ve planda belirtilen kişiler görevlerine
derhal bağlıyacaklardır.
*.Hasta bakımında başarı sağlayabilmenin en önemli kurallarından biri ciddi triaj uygulamalarıdır.
*.Hastanelerin yazılı afet planı ve bu planların görevi olanlar tarafından çok iyi okunarak öğrenilmesi
sağlanacaktır. (afet olunca bunları okuyacak zaman bulunamaz hatta bu kitaplar okunmak için bile bulunamaz).
11.20. HAP SONLANDIRMA SORUMLUSU
Afet palanının sorumlusu hastane baştabibidir.
:
11.20.1. HAP Başkanı
:
*.HAP aktivasyonunu sonlandırmada gerekecek tüm kaynak ve personel için spesifik talimatları içeren bir afet
aktivasyonu sonlandırma planı geliştirir.
*.Planların biran önce yapılmasına başlar.
*.Hedeflerine ulaşmış yâda artık gereksinim duyulmayan birimlerin olağan görevlerine dönmelerini sağlar.
*.Tüm sistemin sonlandırılması için süreçleri, yöntemleri ve sorumlu birimleri tanımlar.
*.Sağlık kurumlarının günlük sorumluluklarını yerine getirmelerini hızlandırır.
*.Birikmiş iş yükünün üstesinden gelinmesini başlatır.
*.Personelin ve kaynakların rehabilitasyonunu, müdahale ekipmanlarının yeniden paketlenmesi ve
depolanmasını sağlar.
12.BİRİMLER VE GÖREVLERİ
:
12.1. HASTANE AFET PLANI BAŞKANI
:
Hastane Afet Planı Başkanı Yönetici-Başhekimdir. Hastane Afet Başkanı veya yerine tayin edilen vekil;
nitelikli ve konuya hâkim olmalı, yetkili olmalıdır.
12.1.1. HAP BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ
:
26
1. Hastane Afet Planını aktive etme ve sonlandırma yetkisine sahiptir.
2. Hastane Afet Yönetim Merkezini organize eder ve yönetir.
3. Afette, hastane güvenlik politikasını değiştirebilir.
4. Afette planda değişiklik yapabilir.
5. Afette planda belirtilmemiş durumlarla ilgili yeni direktifler verebilir.
6. Bir tehdit veya hasar söz konusu olduğunda hastanenin boşaltılmasına karar verebilir.
7. Tehlike anlarında kurumsal faaliyetleri durdurabilir.
8. Afet bölgesindeki görevlileri belirler.
9. Tüm yönetim ekibine yönetim merkezinde
10. Toplantı zaman ve tarihleri ile ilgili yönetim ekibini bilgilendirir, uyarır.
12.1.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0–2 saat)
başlatır
-bilgilendirme döngüsümü organize eder
:
Durum Bildirir Raporlar ve Kayıtlar
-risk raporu,alır
ojistik şefi raporuna göre bina tahliyesini gerçekleştirir
hasta sayısı ve durum bilgilerini alır
i şift değişiminin belirlenmesini sağlar
hasta değerlendirmesi ve kararını verir
Kurumlarla gerekli bağlantıları kurar
12.1.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2–12 saat)
:
ş planlarını gözden geçirir
n durumu kontrol eder
yönetir
stane operasyon destek konuları yönetir
Görevlilere durum güncellenmesi yaptırır
ını Destek Merkezi faaliyetleri organize eder
uları değerlendirir
nlemleri alınmasını denetler
li ve ailelerine destek hizmeti sağlanmasını organize eder
12.1.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat Sonrası) :
 1-Emniyet ve güvenlik analizlerine devam eder, Operasyon sürecinde gelinen aşamaları değerlendirir ve
kritik
 sorunlar için tekrar çözüm arayışına devam eder.
 2-Tüm personeli, gönüllüleri ve hastaları stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler.
 kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini
 sağlar.
 3-Diğer kurumlarla iletişime devam eder.
 4-Kendisine ulaşan raporları değerlendirir, Afet Eylem Planını tekrar revize eder.
12.1.1.4. Aktivasyonu Sonlandırma
:
 Ekip ve malzemelerin kontrolü ve sayımını yaptırır,
 Tutulan kayıtların gözden geçirir,
 Gerekli revizyonları yapar,
 Faaliyet raporu ve gelişim planlarının hazırlar,
 Üst amirlere, medya ve halka bilgi verilmesini sağlar
27
12.2. BAĞLI BİRİMLER
12.2.1. İRTİBAT DİREKTÖRÜ
12.2.2. HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ
12.2.3. GÜVENLİK DİREKTÖRÜ
12.2.4. TIBBİ TEKNİK KURUL
12.2.5. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ
12.2.6. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİ
12.2.7. OPERASYON BÖLÜM
12.2.8. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
12.2.1. İRTİBAT DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
:
Görevi :Diğer kuruluşların temsilcileri ile iletişim kurar.
Afet Planı Uygulaması 0-2 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-Hap Başkan’ından görev bilgilendirmesini alır ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
2- Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü irtibatı sağlar.
3- Hastanelerin, hastaların hemen ve ileri saatlerde gelmesine göre bakım verme kapasiteleri;
a) Var olan veya olası personel, kaynak vb. sıkıntısını bildirir.
b) Başka hastanelere tekerlekli sandalye veya sedye ile taşınacak hastaların sayısını bildirir.
c) Diğer birimler tarafından talep edilen gereksinimler (personel, araç, erzak, vb.) tespitini Operasyon Şefine
bildirir. İletişim Hizmetleri Sorumlusunun yardımıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçer.
Afet Planı Uygulaması 2-12 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-Kurumlar arası problemler hakkında personelden gelen istek ve şikâyetleri alır.
2-Gönüllülerin referans bilgilerinin doğruluğu hakkında karşılaşılabilecek problemler için İnsan Kaynağı
Sorumlusuna yardımcı olur.
22
3-İlgili personele görevlendirildikleri birim hakkında varsa özel bilgileri verir (toksik dekontaminasyon ya da
herhangi özel acil durum hakkında).
12 Saat Sonrası Öncelikli Görevleri:
1-Hastane şartları uygun olduğunda, hastane dışında afet gönüllüsü olarak çalışmak isteyen hekim ve diğer
hastane çalışanları hakkında Tıbbi Personel Direktörüne ve İnsan Kaynağı Sorumlusuna yardımcı olur.
2- Eğer gerekliyse, resmi olarak istenen malzemelerin ve ne şekilde gönderilebileceklerinin dökümünü yapar.
3-Uygun makamlara verilmek üzere yaralılar ile ilgili aşağıdaki minimum verileri hazırlar:
a)Kabul edilen yaralı sayısı ve tedavi edilmiş yaralanmalarının türleri ve yaralıların kişisel bilgilerinin (adı,
fiziksel durumu, cinsiyeti, yaşı, adresi, yaralanmasının ciddiyeti ve durumu) tespitini yapar. .
b)Hastaneye yatırılan ve taburcu edilen veya başka bir kuruma sevk edilen hastaların sayıları ile ölü sayısını
belirler.
4- Tüm personel, gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemlenir.
Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet
değişimlerinisağlar.
12.2.2. HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ :
Medyaya ve halka bilgi sağlar. Halkın ve medyanın sürekli olarak bilgilendirilmesi için bilgilerin toplanması
ve ayıklanmasından sorumlu kişidir. Hasta tedavi alanlarından ve komuta merkezinden uzakta bir yerde haber
ve bilgilendirme merkezi oluşturulmasından sorumludur.
Afet Planı Uygulaması 0-2 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-HAP Başkanı’ndan görev bilgilendirmesini alır ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
2-HAP Başkanı’ndan haberlerin içeriğinde yapılacak kısıtlamaları öğrenir.
3-Hasta tedavi alanlarından ve Hastane Afet Yönetim Merkezi’nden uzakta bir yerde Haber ve Bilgilendirme
Merkezi oluşturur.
Afet Planı Uygulaması 2-12 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-Verilen, duyurulan tüm haberlerin Hap Başkanının bilgisi dahilinde olduğundan emin olur.
2-Durum Değerlendirme Birim Sorumlusu ile işbirliği yaparak basına birinci basın bildirisini yayınlar. Bunun
dışında açıklanan her şeyi tekrar Durum Değerlendirme Sorumlusuna nakleder.
3-Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları oluşturur. Güvenlik Şefiyle bu
konuda ortak çalışır.
4-Olayda yer alan diğer kurumlarla ve onları Halkla İlişkiler Yetkilisi ve Kurumlar Arası İrtibat Direktörü ile
iletişim kurarak bilgilendirmede koordinasyonu sağlar.
28
12 Saat Sonrası Öncelikli Görevleri:
1-Şeflerden uygun oldukça gelişmelerle ilgili rapor alır.
2-Medyayı yaralıların durumu hakkında bilgilendirir.
3-Gönüllü olmak isteyenlerden direkt telefonları alır.Medya yolu ile halka yapılacak çağrılar konusunda İnsan
Kaynağı Sorumlusu ile işbirliği yaparak karar verir.
4-Tüm personel, gönüllüler ve hastaları stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından gözlemler.
Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini
sağlar.
Aktivasyonu sonlandırma (Normal işleyişe dönüş):
1-Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar.
2-Son basın toplantılarını yapar ve durumun raporlarını hazırlar.
3-Hastane afet yönetimini bilgilendirir.
4-Dökümanları ve operasyon kayıt formunu planlama şefine teslim eder.
23
5-Çıkarılan dersleri ve sonuçları raporlar.
6-Stres yönetimi ve faaliyet sonrası toplantılara iştirak eder.
12.2.3. GÜVENLİK DİREKTÖRÜ GÖREV VE YETKİLERİ
:
1. Hastaneye giriş-çıkış, kalabalık ve trafik kontrolü ve yasal uygulamalar gibi personel ve tesisin güvenliği ile
ilgili tüm aktiviteleri düzenler.
2. Afet aktivasyonu süresince HAP görevlileri, diğer personel, hasta, ziyaretçi ve kurtarıcıların güvenliğini sağlar.
3. Riskli bir durum saptadığında operasyonu durdurur.
4. Afet anlarında, hasar tespit ekibinin güvenliğini sağlar.
5. Afet anlarında binanın güvenliği, giriş ve çıkış kontrolü, asansör denetimini yapar.
6. Ambulans dahil tüm araçların giriş ve çıkışı ve park etmesinden sorumludur.
7. Medyanın girmesi yasaklanan bölgelerden sorumludur.
8. Taburcu hasta bekleme alanının güvenliğini sağlar.
9. Ziyaretçi kabulü ve denetlemesini yapar.
10. Afet anında polis ve itfaiye gücü ile işbirliğini sağlar.
11. Hastanenin boşaltılması sırasında güvenliği sağlar.
12. Hastanenin ekipman güvenliğini sağlar.
13. Güvenliği sağlanamayacak tehlikeli bölgelere giriş çıkışı yasaklar.
14. Güvenliği tehlikeli görülen hasarlı bölgeleri hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirir.
15. Güvenlik merkezini kurar.
16. Tüm personel için acil güvenlikle ilgili bilgileri sağlar.
17. Belirlenmiş alanların güvenliğini sağlar.
18. Kısıtlanmış alanlardan yetkisiz personelin uzaklaştırmasını sağlar.
19. Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılmasını sağlamak.
20. Tüm yaya ve trafik giriş noktalarını uygun şekilde belirleyerek güvenceye alır.
21. Ambulans giriş ve çıkışı yolunun değiştirilmesini sağlar.
22. Olayın şiddeti ve doğasına uygun olarak eğer gerekli ise aşağıdaki konularda koruyucu güvenlik önlemlerini
alır;
— Yiyecek,
— Su
— Tıbbi kaynaklar
— Kan ürünleri kaynakları
— İlaç kaynakları
—Personel ve ziyaretçiler
12.2.4. TIBBİ TEKNİK KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.4.1. Tıbbi Personel Danışmanı
:
12.2.4.2. Hastane Yönetimi Danışmanı
:
12.2.4.3. Klinik Yönetim Danışmanı
:
12.2.4.4. Risk Yönetimi
:
:
12.2.4.1. TIBBİ PERSONEL DANIŞMANI
:
29
Tıbbi personel ile ilgili durumlarda Hastane Afet Yönetimi ve Operasyon Bölüm Sorumlusuna önerilerde bulunur
İnsan Gücü Yetkilendirme Birim Liderine yardım eder. Tıbbi Personel Planının tamamlanması için Klinik Destek
Birimi Liderine yardım eder. Hasta bakım gereksinimleri ve planlaması için düzenli olarak Tıbbi Bakım Birim
Sorumlusu ve Destek Birimi Lideri ile görüşür.
12.2.4.2. HASTANE YÖNETİMİ DANIŞMANI
:
Hastane hizmetlerini yürütür.
Hastane operasyonları ile ilgili konular hakkında Yönetim ve Operasyon Şefine tavsiyelerde bulunur.
Acil servisi desteklemek üzere hastane kaynaklarını tespit eder.
Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.
Gerektiğinde basitleştirilmiş hasta bakım standartlarının uygulanması konusunda işbirliği yapar.
Değişikliklerden tüm hastane personeli ve doktorlarının haberdar olmasını sağlar.
Hastane hizmetlerinde kesintiyi önlemek için gereken geçici tedbirleri uygular.
Hastane operasyonlarını direkt etkileyen acil durumlar için (tahliye dahil); acil duruma göre normal hastane
aktivitelerinin kapsamını belirler.
12.2.4.3. KLİNİK YÖNETİM DANIŞMANI
:
Kliniklerin optimum personel ve kapasiteyle hizmet vermesini sağlar.
Hastane Afet Yönetimi ve Operasyon Bölüm Sorumlusuna klinik işlemler hakkında tavsiyede bulunur.
Profilaksi ve aşılama çalışmalarını organize eder.
Mevcut durumun belirlenmesi ve operasyonun devamı için düzenli görüşmeler yapar.
Klinik yöneticileri, acil personelini mevcut durum hakkında bilgilendirir.
Acili desteklemek üzere klinik kaynakları tespit eder.
Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.
Hastane operasyonlarını direkt etkileyen acil durumlar için
Akut hasta bakımını destekleyebilecek klinik yerleri belirler.
Operasyonları destekleyebilecek klinik kaynak sağlar.
Acil duruma göre normal hastane aktivitelerinin kapsamını belirler.
Klinik randevuların duruma göre yenilenmesi/iptalini sağlar.
12.2.4.4. RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANI
:
Acil güvenlik yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-önleme programındaki her
türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına önerir. En iyi maliyet azaltıcı planları tavsiye eder.
Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta şirketleri ve bireylerle
bağlantı kurar. Risk yönetim konularıyla ilgili olarak Finans Bölümü Satın Alma Birimi Sorumlusu ve Personel
Sağlığı Birim Lideriyle düzenli olarak bağlantı kurar. Müdahale uygulamalarını düzenli kontrol eder. Yüksek
riskli aktiviteleri gözlemler ve uygun bölüm sorumlularına rapor etmeyi sürdürür. Uygulama ile ilgili potansiyel
sorunları ve gerekli değişiklikleri yönetim ekibine bildirir. Personelin yaralanması durumunda tıbbi takibini
koordine eder. Finans Sorumlusu ile beraber personelin yaralanma raporları ve dokümantasyonu ile ilgili
durumları koordine eder.
12.2.5. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ
12.2.5.1. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİ GÖREV VE YETKİLERİ
12.2.5.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0–2 saat)
t Başkanı’ndan görevlendirme alır ve bilgi verir.
:
:
:
ri alt birimlerine verir ve HAP başkanını
sürekli olarak bilgilendir.
12.2.5.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2–12 saat)
:
 Birim Sorumluları ve memurlarından düzenli bilgi ve güncelleştirmeleri alır tüm alanların son durumlarına
 bakar, Durum Değerlendirme Sorumlusuna son bilgileri aktarır.
 HAP Başkanı ile sık sık görüşür. Malzeme Sarf Formu (HAP Form ) Finans Bölüm Şefi ve Kurumlar arası
 Koordinasyon Sorumlusu yardımı ile ihtiyaç duyulan malzemeyi temin eder ve kaynak taleplerini
karşılanması
30
 ile personel ve malzeme sağlanması işini yürütür.
 Döner Sermaye sorumlusu, İletişim Hizmetleri Sorumlusu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisinden
yardım alarak gerekli ihtiyaçları karşılar.
12.2.5.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
:
 Tüm görüşmelerin İletişim Hizmetleri Sorumlusuna bildirimini sağlar
 Yapılan işleri ve alınan kararları bir düzen ve sıra içinde kaydeder.
 Toplantılara devam eder. Kayıtları tutar.
 Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
 Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini
 sağlar.
 Olağan dışı sonlandırmayı; Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar. Son brifingler ve raporları
 hazırlar. Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesi ile birlikte “HAY’ın bilgilendirilmesini sağlar..
12.2.5.1.4. Aktivasyonu sonlandırma
onelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar
orların verilmesini sağlar
eski yerlerine yerleştirilmesini sağlar
:
ikte maliyet raporu oluşturması sağlar
12.2.5.2. LOJİSTİK BÖLÜM ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.5.2.1. HASTANE HİZMET SORUMLUSU
12.2.5.2.2. DESTEK DİREKTÖRÜ
12.2.5.2.3. ALT YAPI DİREKTÖRÜ
:
:
:
:
12.2.5.2.1. HASTANE HİZMET SORUMLUSU
:
 Lojistik Şefi’nden görevi alır.
 Tüm görev tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 Rutin olarak Lojistik Şefine HAP’taki görevlendirmelerle ilgili bilgi verir.
 Mutfak Personeliyle toplanıp, görüşme yapar.
 Mevcut gıda stoklarından kaç öğün yemeğin servis edilebileceğini tahmin eder; durum zorunlu
kılıyorsakısıtlamaya gidilmesini ister.
 Mevcut acil içme suyu miktarını belirler ve ne zaman yeniden tedarik gerekeceğini tahmin eder. Durum
zorunlu kılıyorsa kısıtlama yapar.
 Acil içme suyu ve yiyecek stoklarının mevcut düzeylerini Lojistik Şefine rapor eder.
 Operasyon Kayıt Formuna devamlı şekilde kayıt tutar. Birim Görevlendirme Listesini kayıt altına alır.
12.2.5.2.1.2. DESTEK DİREKTÖRÜ
:
sürdürülmesini organize eder
ve yönetir.
12.2.5.2.2.1. Birinci Derece Öncelikli (0–2 saat)
:
1- Operasyon Şefinden görev bilgilendirmesini alır ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
2- Operasyon Şefi ve diğer operasyon birim direktörleriyle brifing ve ilk hareket planının geliştirilmesi için
toplantı yapar.
3-Kendisine bağlı aşağıdaki birim sorumluları ile çalışır:
a) Laboratuar Sorumlusu
b) Radyoloji Sorumlusu
c) Eczane Sorumlusu
d) Tıbbi cihaz Sorumlusu
4-Tüm birim sorumluları ile görüşür. Acil olarak her birimin kapasitelerinin, personel ve malzeme
gereksinimlerinin belirlenmesini ister.
5-Personel ve malzeme isteklerini alır, koordine eder ve ilgili kişilere gönderir.
12.2.5.2.2.2. İkinci Derece Öncelikli (2–12 saat)
:
Gerektiğinde operasyon bölüm şefi ile birlikte geri kazanım (malzeme vb) işlemlerinin takibi
31
12.2.5.2.2.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
:
tek hizmetlerinin koordinasyonusağlar
sağlar
12.2.5.2.1.3. ALT YAPI DİREKTÖRÜ
:
Görevleri: Enerji, aydınlatma, su, kanalizasyon, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi gazlar, tıbbi aletler,
altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren hastanenin altyapı operasyonlarını sürdürmek
ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir ve düzenler. Altyapı kapasitesini değerlendirir, talep olan alanlara
gerekli kaynakların dağıtımını düzenler. Fiziki olanakların en iyi düzeyde entegrasyonunu sağlar, tıbbi
görevlerin yerine getirilebilmesi için en uygun ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder
Afet Planı Uygulaması 0-2 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-Lojistik Şefi’nden görev bilgilendirmesini alır ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
2-Hareket planı geliştirir. fiziki yapıların durumu hakkında ön hazırlık raporu hazırlar.
3-Hasar Tespit Ve Kontrol Sorumlusuyla görüşür. Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusuna hasar tespit formlarını
verir (önceden hazırlanmış olabilir).
4-Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusundan en kısa süre içinde hasar tespiti ile ilgili kapsamlı bir rapor alır.
5-HAP Başkanı, Lojistik Şefi ve Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusu ile birlikte hasar tespit toplantısına
katılır.
Afet Planı Uygulaması 2-12 Saat İçindeki Öncelikli Görevleri:
1-Var olan tıbbi hizmet alanlarını boşaltır veya yerinin değiştirilmesi gibi olasılıklara karşı hazırlıklı olur.
2-Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusundan sürekli güncelleştirilmiş raporları alır.
Afet Planı Uygulaması 12 Saat Sonrası Öncelikli Görevleri:
1-Kurum dışından hizmet ve kaynak sağlayıcıların isteklerini, Lojistik Şefi ile görüştükten sonra Ayniyat
Sorumlusuna gönderir.
2-Alınan kararların ve yapılanların sürekli kayıt edilmesini sağlar. Gerekliyse bu iş için bir sekreter
görevlendirir.
3-Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini
sağlar.
12.2.5.2.3.1. Tıbbi Ekipman ve Malzeme Sorumlusu
:
e, kullanım önceliği olan malzemelerin hızla tedavi alanlarına taşınmasını
sağlar.
malzemelerin durumu
tespit ederek kullanılabilir durumda olanları ve malzeme ihtiyacını belirler.
i sayıda malzeme talebini belirler.
Tıbbi Cihaz ve Donanım Malzemeleri
— Muayene masaları
— Sedyeler (çeşitli pozisyonlara sokulabilen, serum askısı ve seyyar oksijen tüpü taşıyabilen tipte),
— Tekerlekli sandalye (yeteri kadar),
— Manüel ya da duvara monteli tansiyon aletleri ve steteskop,
— Nabız pulse oksimetre, Termometre,
— Portable veya sabit oksijen, Glukometre,
— Taşınabilir veya duvara monte otoskop ve oftalmoskoplar,
— Nebülizatör, EKG cihazı,
— Negatoskop ve sarı ışık kaynağı,
— Damar yolu malzemeleri ve setler,
— Farklı boylarda nazogastrik ve foley sondalar,
— Gastrik lavaj aletleri ve geniş lümenli tüpler,
32
— Erişkin ve pediatrik hazneli respiratuar maskeler,
— Sütür ve küçük cerrahi müdahale setleri,
— Epistaksis için gerekli olan malzemeler,
— Kulak irrigasyon seti,
— Alçı ve atel yapılabilmesi için gerekli olan malzeme ve setler,
cihazları, Röntgen cihazı
— Enfekte atıkların toplanabileceği çöp konteynırları,
— Kesici aletlerin atılacağı kutular,
— Kan ve hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunabilmek için gerekli olan maske, elbise, eldiven gibi kişisel
korunma malzemeleri,
— Çabuk bozulan ilaç ve malzemelerin muhafazası için buzdolabı,
— Boy ve kilo ölçme aletleri,
ları
Resüsitasyon Odası Tıbbi Donanımı
— 2.5–8,5 mm iç çaplı, kaflı ve kafsız endotrakeal tüpler,
Laringoskop takımları, Oral ve nazal airwayler,
Aspirasyon sistemi, Balon Valf Maske (Ambu)-erişkin, pediatrik ve infant boyutlarda,
— Oksijen tedavisi için gerekli olan nazal kanül, yüz maskesi ve seyyar oksijen tüpleri, Pulse oksimetre,
— Defibrilatör (Manuel ya da otomatik olabilir),
Monitör, Manuel tansiyon aleti (Çocuk manşonlu),
IV kateterler, setler, tüpler,
12 derivasyonlu EKG cihazı,
Kalp masajı tahtası (sert yüzeyli sedye kullanılıyor ise aranmaz),
- Servikal boyunluklar - erişkin ve çocuk boylarda,
Çeşitli tipte üriner kateterler, idrar torbaları ve nazogastrik sondalar,
12.2.6. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİ
:
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Planlama Bölüm Şefi olarak görevlendirilmiştir.
12.2.6.1. PLANLAMA BÖLÜM ŞEFİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
:
1. Kendine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve denetimlerini sağlamak.
2. Personel araç-gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmek, temin etmek ve bu kaynaklara ihtiyaç duyan
bölümleri saptar
3. Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamak. Mevcut malzemeleri ve ihtiyaç duyulan malzemeleri
belirler
4. Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirmek.
5. Gelen personelin kontrol etmek ve kayıtlarını tutar.
6. Sağlık ve diğer hastane personelinin göreve çağrılmak, tüm personelin dinlenmesi ve nöbet değişimini sağlar
7. Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirler
8. Halktan gelecek bağışların kabulü ve organizasyonunu sağlar.
9. Gönüllü olarak çalışmaya gelenleri koordine etmek ve denetler.
10. Diğer hastanelerden gelen geçici doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine etmek ve denetlemek.
11. Hastane dokümantasyonunu sağlar
12. Mevcut hastane Afet Planının başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP başkanına bildirir.
13. Bilgiyi: izleme, belgeleme ve dağıtır
14. Acil Eylem Planını hazırlar
15. Yönetime alternatif stratejiler sunar
16. Tüm verilerin toplanmasını yönetirk.
17. Verileri, müdahaleyi ve tahsis edilmiş kaynakları göz önünde bulundurarak analiz eder
18. Taktiksel operasyonlar için alternatifler geliştirir
19. Toplantıları planlamak ve tüm operasyon periyotları için acil/afet eylem planını hazırlar.
33
12.2.6.2. PLANLAMA ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.6.2.1. DURUM DEĞERLENDİRME
12.2.6.2.2. KAYNAK ÜNİTE LİDERİ
12.2.6.2.3. DOKÜMANTASYON VE KAYIT KORUMA SORUMLUSU
12.2.6.2.1. DURUM DEĞERLENDİRME SORUMLUSU
:
:
:
:
:
ili tahmin ve projeksiyon geliştirir.
i (Kaç ev yıkıldı? Mahsur kalan afetzede sayısı? Bölgesel müdahalenin durumu? vs.) izler.
r.
Örn.: Yaralı kimliklendirilmesi sonrası aileler bilgilendirilir.
12.2.6.2.2.1. Hasta izleme
:
stemi içindeki tüm zamanlardaki yerini izler ve kayıt altına alır.
12.2.6.2.2.2. Yatak İzleme
:
olan yatakları değiştirebilen kontaminasyon, tahliye ve erken eksterne gibi faktörleri izlemek
12.2.6.2.2. KAYNAK ÜNİTE LİDERİ
:
ve durumu hakkında bilgi sağlamak
sağlamak için varlığı, lokalizasyonu ve durumu hakkındaki bilgileri sağlar.
12.2.6.2.3.1. Kaynakların Sınıflandırılması
a) Kullanıma hazır
b) Temin edilebilir
c) Kullanım dışı
12.2.6.2.3.2. Personel İzleme
:
:
eriyle ilgili bilgiler sağlar
devamlı yenilenmesini sağlar
gönüllülerin çalışma ve izin hesaplamalarını ve yeni sayılarını düzenler
12.2.6.2.3.3. İnsan Kaynağı – Yetkilendirme :
m dönemi dışında gereksinim duyulacak personelin sayı ve niteliğinin belirlenmesi
12.2.6.2.3. DOKÜMANTASYON VE KAYIT KORUMA SORUMLUSU :
dosyalama işlemlerinin hastanenin ve hastane yönetim merkezinin müdahale ve normale
dönme karar ve faaliyetlerini de içerecek şekilde doğru ve tam olmasını sağlar.
34
arşivlenmesini sağlar.
12.2.7. OPERASYON BÖLÜM ŞEFİ
Başhekim Yard. Operasyon Bölüm Şefi görevini yürütecektir.
:
12.2.7.1. OPERASYON BÖLÜM ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
:
1. Medikal sorunları hastanede var olan olanakları kullanarak çözüm sağlar.
2. Operasyonu yönlendirir.
3. Planlama seyrine yardımcı olur.
4. Gerekenleri tespit edip yönetime sunar.
5. Problemlerle ilgili uyarıda bulunur.
6. Birim içinde düzen ve disiplini sağlar.
7. Personelin barınma, yemek ve temizlik gereksinimlerinin uygun olarak karşılanmasını sağlar
8. Personel çalışma koşullarının düzenlenmesi; zorunlu dinlenme dönemleri ve kontrolünü sağlar
9. Hasta tedavisi, taburcusu ve naklni sağlar
10. Taburcu edilen hastaların aileleri tarafından uygun zamanda ve uygun yerlerden alınması.
11. Ailelerine ulaşılamayan hastaların kayıtlı şekilde belirli yerlere yerleştirilmesi.
12. Triaj, poliklinik, lab. Hizmetlerini yürütür
13. Rutin tedavi hizmetlerine ara verebilir.
14. Servis boşaltılması kararını verebilir.
15. Hasta bakım alanları genişletilmesini sağlar
16. Gönüllü katılımını düzenler.
17. Afetzede olmayan diğer hastaların düzenli triajını organize eder
18. Kan gereksinimi ve donör başvuru düzenlenmesi sağlar
19. Kimlik tespiti yapılması gerekenlerin uygun işlemini yapar
20. Cenazelere ait eşya ve/veya delil kabul edilebilecek parçaların toplanıp saklanması, aileye teslimi ve cenaze
gösterilmesinin düzenlenmesini sağlar
12.2.7.1.1 Birinci Derece Öncelikli (0–2 saat)
:
 Hap Başkanından görevlendirme alır ve organizasyon şemasını gözden geçirir.
 Tıbbi Bakım Direktörü ile görüşerek yapılacak görevleri belirler.
 Operasyon Şefiyle son durum hakkında görüşür ve ilk hareket planının hazırlanması için gerekli çalışmayı
 yapar. Bu işlemin devamını sağlar.
 Hastanemiz Afet Yönetim Merkezine yakın Operasyon Merkezi’ni kurar.
 Tıbbi Bakım Direktörü ile görüşerek mevcut ve gelecekteki hasta bakım gereksinimler ile ilgili planları
 yapar.
 Dokümantasyon biriminden tüm iç ve dış bilgileri alarak dökümante eder.
12.2.7.1.2 İkinci Derece Öncelikli (2–12 saat)
:
Toplantı ve birim hareket planlarının güncelleştirilmesi için tüm birim direktörleri ile bilgilendirme
görüşmesi yapar.
 Tıbbi Bakım Sorumlusu ve İnsan Kaynağı Sorumlusu birimleriyle görüşerek gerekli personel ve
malzemenin sağlandığından emin olur.
 Operasyon bölümünün durumu hakkında Hap Başkanı’nı düzenli olarak bilgilendirir.
 Dökümantasyon işleminin yapılmasına devam edilir.
12.2.7.1.3 Üçüncü Derece Öncelikli (12 saat sonra)
:
Tüm haberleşmelerin bir kopyasının İletişim Hizmetleri Sorumlusuna gönderildiğinden emin olur, tüm
karar ve yapılanları dokümante eder.
Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler.
kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusuna rapor eder. Tüm personelin dinlenmelerini ve nöbet
değişimlerini
sağlar.
12.2.7.2. OPERASYON ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
:
12.2.7.2.1. SAHNE YÖNETİMİ
:
35
12.2.7.2.2. TEHLİKELİ MADDE DİREKTÖRÜ
12.2.7.2.3. TIBBİ BAKIM SORUMLUSU
:
:
12.2.7.2.1. SAHNE YÖNETİMİ (Alan Sorumlusu)
:
Personel, araç, ekipman, tıbbi ve sarf malzemesini içeren mevcut ve ek kaynakların plana göre yerleştirilmesini
organize etmek ve yönetir.
belirler
İlaçlar) dağıtımını düzenler
e problemleri değerlendirmek, kaynak yönetimini koordine eder
ekipman/malzemeler, ilaçlar ve
tesis destek hizmetlerinin ihtiyaçlarını sağlamak için koordinasyonuna devem eder
Birden fazla sorun olduğunda öncelikleri belirler
der
der
12.2.7.2.2. TEHLİKELİ MADDE DİREKTÖRÜ
:
1. Tehlikeli madde olaylarına müdahaleyi organize eder ve yönetir.
2. Tehlikeli maddenin saptaması ve izlenmesi, sızıntı kontrolü
3. Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgi temin ederek ve birim personelini, acil servisi ve diğer a. tedavi alanlarını
bilgilendir.
4.Özel durumları aşağıdakileri içerecek şekilde değerlendir:
5. Hastane içi ve/veya sivil savunma tehlikeli madde ekipleri ile koordinasyon
7. Emniyet ve güvenlik sorumlusuyla işbirliği yaparak açık ve kapalı alanlarda tehlikeli maddelerin izlenmesini
sağlar. Gerektiğinde hastane içi sızıntı müdahale planının aktivasyonunu sağlar
8. Özel ekipman ve teçhizat gereksinimini saptar ve destek hizmetler sorumlusundan ister
9. Su sistemi ile ilgili sorunlar ve su ihtiyacı için irtibat direktörü aracılığıyla belediye vs su İşleri ile bağlantı
kurar
10. Gerekirse İrtibat Sorumlusu ile bağlantı kurarak dış kaynaklı yardım talebinde bulunur.
11 Valilik kriz merkezi ve/veya Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiyenin önerileri doğrultusunda, atık suyun uygun
depolanmasını ve imhasını sağlar
12.2.7.2.2.1. Yangın Müdahale Timi Sorumlusu
:
1. Yangın riskleri, müdahale ekip ve ekipmanlarının koordinasyonunu sağlar
2. Yangın söndürme sistem, tüp, vana ve hortumlarının kontrolünü sağlar
3. Yangın zonları ve kapılarının kontrolünü sağlar
4. İrtibat direktörü aracılığıyla itfaiye ile işbirliği yapar
12.2.7.2.3. TIBBİ BAKIM SORUMLUSU
:
Acil ve poliklinik başvurularını, yatan hasta bakımını, klinik destek hizmetlerini organize etmek ve yönetmek.
Tıbbi Bakım kapasitesini değerlendirir.
12.2.7.2.3.1. Acil Ünitesi Sorumlusu
:
ı başlatır ve süpervize eder, tedavi alanlarını yönetir. Kontrollü hasta taburculuğunu sağlar,
morg yönlendirme hizmetlerini denetler. Afet sırasında en çok çalışacak birimin sorumlusudur.
12.2.7.2.3.2. Acil Tedavi (Kırmızı Alan) Ünitesi Sorumlusu :
Triaj alanından gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve
ekipmanı sağlar.
12.2.7.2.3.3. Bekletmeli Tedavi (Sarı Alan) Ünitesi Sorumlusu
:
Triaj alanından gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve
ekipmanı sağlar.
12.2.7.2.3.4. Yeşil Alan Sorumlusu
:
Gelen hastaların bakımı, koordinasyonu, gerekli alanlara sevki ve bu hizmet için personel ve ekipmanı sağlar.
12.2.7.2.3.5. Triaj Sorumlusu
:
Yaralıların durumunu öncelik sırasına göre değerlendirir ve gerekli yerlere sevkini sağlar.
36
12.2.7.2.3.6. Morg Yönlendirme Sorumlusu
Ölen hastaların defin işlerinden sorumludur.
:
12.2.7.2.3.7. Hastane Ünitesi
:
oliklinik Hastası
Birimlerini kapsar
ilmesini sağlar
hissetmelerini sağlar
ve düzenlemesini koordine eder
ir
r
ir
12.2.7.2.3.8. Poliklinik Hizmetleri/Sorumlusu
:
emelerini izlemek ve dökümante eder.
hastaların tıbbi
bakım ve tedavilerinin yapılmasını koordine eder.
12.2.7.2.3.9. Yatan Hasta Ünitesi/Sorumlusu
:
hasta Ünite Sorumlusu,servislerde yatan hastalardan sorumludur.
ihtiyaçları karşılamak
için her alandaki malzemeleri ve personelleri koordine eder.
lecek hastalara doktor takibi dahil yazılı ve sözlü talimatlar verir.
ar.
12.2.7.2.3.10. Taburculuk İşlemleri Ünitesi Sorumlusu
:
nu sağlar
12.2.7.2.3.11. Destek Birimleri Sorumlusu
:
Laboratuar, radyoloji, eczane gibi destek birimlerini organize eder ve yönetir.
bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
12.2.7.2.3.12. Psikolojik Destek Ünitesi
:
Travma maruziyeti, personel ve aile için algılanan risk, hareket kısıtlılığı, sınırlı kaynaklar, bilgi yetersizliği gibi
psikolojik etkilere neden olan potansiyel uyarıcılar ve ihtiyaçları karşılamak için psikolojik ve sosyal destek
sağlar
der
Psikolojik destek sağlayabilecek var olan personelin (psikiyatri, hemşire, din görevlisi, gönüllüler) tespiti
12.2.7.2.3.13. KLİNİK DESTEK BİRİMLER, PSİKO SOSYAL HİZMETLER
:
LABORATUVAR
RADYOLOJİ
ECZANE
12.2.7.2.3.13.1. KLİNİK DESTEK BİRİMLER
:
AMAÇ: Afet ve Olağandışı durumlarda, hasta / yaralıların tanı ve tedavi hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesidir.
12.2.7.2.3.13.1.1. LABORATUAR HİZMETLERİ
:
37
Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tahlil ve tetkik hizmetlerini yürütür.
12.2.7.2.3.13.1.2. RADYOLOJİ HİZMETLERİ
:
Hastaların tanı ve teşhislerinde kullanılan çeşitli tahlil ve tetkik hizmetlerini yürütür
12.2.7.2.3.13.1.3. ECZANE HİZMETLERİ
:
Hastaların tedavilerinde kullanılan çeşitli ilaç ve malzemelerin temini hizmetlerini yürütür.
12.2.7.2.3.13.1.4. OLASILIKLAR
►Hastanenin bir kısmını etkileyen olaylar
► Hastane personelinin bir kısmının olaydan zarar görmesi
► Malzeme ve cihazların bir kısmının zarar görmesi
► Hastanenin Destek Birimlerinde oluşan olaylar
► Hastanenin tamamını etkileyen olaylar
► Hastane dışında gelişen olaylar
:
12.2.7.2.3.13.1.5. HAZIRLIK DÖNEMİ
:
■ Afette destek birimleri kapasitesinin ne kadar ve ne şekilde arttırılabileceğinin belirlenmesi.
■ Destek birim personellerinin yetersiz kaldığı durumlarda, personel hizmetlerinin ne şekilde
Sağlanacağının belirlenmesi.
■ Malzemelerin kullanılamaz hale geldiği veya yetersiz kaldığı durumlarda, malzeme ihtiyacının
Karşılanması ve hizmetin ne şekilde yürütüleceğinin belirlenmesi?
12.2.7.2.3.13.1.6. ÇALIŞMA PRENSİBİ
:
12.2.7.2.3.13.1.7. KAPASİTE ARTIRILMASI
:
► Kullanım alanlarının arttırılması, Personelin arttırılması, Malzeme ve Cihazların arttırılması
► Hastaneye çok sayıda hastanın başvurduğu durumlarda, hastane içinde veya dışında kullanılabilecek alanların
önceden belirlenmesi gerekir.
► Öncelikle hastanenizin, yerleşim planını gösterir hastane krokisi olmalıdır.
► Bu krokiden hareket edilerek triaj, komuta merkezi, tedavi üniteleri alanları, nakil alanları vs. belirlenmelidir
► Klinikler, koridorlar, kullanılmayan odalar, hastane bahçesi, otopark vs.
► Bir kısım hastaların taburcu edilerek boşalan odaların laboratuvar, eczane ve radyoloji hizmetlerine ayrılması
► Yâda hangi kurumdan temin edilebileceğinin belirlenmesi, protokollerin yapılması ve organizasyonunun
sağlanması gerekir. (Sağlık Bakanlığı, Kızılay vs.)
► Bu alanlara alt yapı hizmetinin nasıl oluşturulacağının planlanması ve bu konuda alt yapı ve teknik hizmetler
birimi başta olmak üzere diğer birimler ile ortak çalışılması.
■ Elektrik tesisatı, Su tesisatı, Oksijen sistemi, Doğal gaz sistemi, Klima sistemi vs.
Destek birimi personelinin yetersiz kaldığı durumlarda,
38
■ İzinli personellerin göreve çağırılması,
■ Personel hizmetleri ve planlama birimleri ile ortak çalışılması,
■ Personel temini ile ilgili Kriz Merkezleri (Valilik, Bakanlık, 112 KKM) ile irtibat kurulması,
■ Kapasiteyi aşan tahlil ve tetkiklerin diğer kurumlarda yapılması, (ÖNERİ)
► Gerekirse kritik durumlar için, özel bir firma ile hizmet alımı konusunda sözleşme yapılabilir.
► Bu konuda Lojistik, Finans ve Planlama Birimleri ile ortak çalışılmalıdır.
► Tahlil ve tetkiklerin özel firma tarafından yapılması,
► Özel firmanın belirlenmiş alana mobil ünite oluşturarak hizmet vermesi
12.2.7.2.3.13.1.8. LABORATUVAR, RADYOLOJİ VE ECZANE BİRİM SORUMLULARI
:
1. Afetlerde birim hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
2. Birim Sorumlularına görevleri konusunda eğitim verilmelidir.
3. Her birim sorumlusu, çalışanları ile hareket planı ve görev dağılımı yapmalıdır.
4. Periyodik olarak toplantılar yapılmalı, görevler ve planlar güncellenmelidir.
5. Kurum içi görev yeri değişiklikleri, tayin ve atama durumlarında, birimlerde gerekli değişiklikler yapılmalı,
yeni personele görevin tebliği ve eğitimi sağlanmalıdır.
6. Her personel için yedek görevliler belirlenmelidir.
7. Her birim sorumlusu için sadece afette kullanılmak üzere, görevini tanıtıcı giysiler (yelek vb.) hazırlanmalı ve
kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilmelidir.
8. Eğitimin ardından fiili tatbikat ile planın uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.
9. Birimler, mevcut malzeme ve cihaz envanterlerini oluşturmalıdır.
10. Birimler, maksimum hizmet kapasitelerini belirlemelidir.
11. Her birim bütünün bir parçasıdır. Planın iyi işleyebilmesi için tüm birimler uyum içinde çalışmalıdır.
12. Birimler arasında bilgi paylaşımı yapılmalıdır.
13. Olası afet durumunda, tanı ve tedavi amaçlı en fazla ihtiyaç duyulabileceği düşünülen malzemeler ve
ekipmanlar belirlenmelidir.
14. Malzemeler yeterli stokta bulundurulmalı ve uygun koşullarda saklanmalıdır.
15. Kullanım alanlarını ve acil çıkışları kapatmamaya dikkat edilmelidir.
16. Malzemelerin muhafaza edildiği yerlerde yangın, güvenlik vb. tedbirleri alınmalıdır. (yangın söndürme
tüpleri, acil çıkış kapısı, malzemelerin sabitlenmesi, kırılabilir ve ağır malzemeler altta olacak şekilde istifleme
vs.)
17. Aktif olarak kullanılmayan yedek cihazların da bakımı ve kalibrasyonları rutin olarak yapılmalı, kullanıma
hazır halde bekletilmelidir.
18. Birimlerde, sadece acil durumlarda açılmak üzere anahtarların bulunduğu bir pano oluşturulmalıdır
19. Malzeme planlaması yapılırken, Lojistik, Planlama ve Finans birimleri ile ortak hareket edilmelidir.
20. Hastanenin normal zamanlarda kullandığı malzeme miktarının % 10’u kadar stok malzeme bulundurulabilir.
12.2.7.2.3.13.1.9. GÖREV DAĞILIMI VE SORUMLULUKLAR
:
Klinik Destek Birimleri Şefi, Laboratuar, Radyoloji, Eczane
12.2.7.2.3.13.1.9.1. Klinik Destek Birimleri Şefi
:
1. Kendine bağlı, Laboratuar, Radyoloji, Eczane birimleri hizmetlerini organize eder ve yönetir.
2. Bu hizmetlerin var olan koşullarda, olabildiğince işlevsel olarak verilmesinin sağlar.
3. Bu kaynakların kullanımının ve korunmasının izlenmesini sağlar.
4. Lojistik, Finans ve Personel Hizmetleri birimleri başta olmak üzere ilgili bölümlerle işbirliği içinde çalışır.
5. Olayın boyutuna göre izinli personelin göreve çağırılmasını sağlar.
6. Yağma, hırsızlık vb. durumların önlenmesi için Güvenlik Şefi ile işbirliği sağlar.
7. Destek Birimlerinde çalışabilecek, gönüllü yardıma gelen kişilerin görevlendirilmesini ve kontrolünü sağlar.
8. İhtiyaç duyulan kan grubu ve miktarını Operasyon Direktörüne iletir. İlgili kurumlardan kan ve kan ürünleri
temini sağlar.
9. Gerektiğinde cihaz ve malzeme ihtiyacı için, Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu ve Finans Şefi ile irtibat kurar.
10. Hastaneye bağış olarak verilen tıbbi malzeme ve cihazların dağılım ve kullanımını sağlar.
11. Sorumlu olduğu birimlerin çalışmaları ile ilgili Operasyon Direktörüne bilgi verir.
12.2.7.2.3.13.1.9.2. Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu
1. Laboratuar Birim Sorumlusu, görevli personel ile hareket planı yapar.
39
:
2. Laboratuar hizmetlerinin yeterli düzeyde olmasını sağlar.
3. Afet için malzeme stoklanması ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.
4. Laboratuar hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir (Acil olmayan tahlil ve tetkikleri bekletir)
5. Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Destek Birimleri Şefine iletir.
6. İzindeki birim personelini göreve çağırır.
7. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
8. Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.
9. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.
10. Gerekli kan, kan grubu miktarı,kan ürünleri ve malzeme ihtiyacını belirler ve Klinik Destek
Birim Şefine iletir.
12.2.7.2.3.13.1.9.3. Radyoloji Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu
:
Radyoloji Koordinatörleri Radyoloji Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu olarak görevlendirilmişlerdir.
1. Radyoloji Biriminde görevli personeller ile hareket planı yapar.
2. Röntgen ve gerekli diğer hizmetleri yerine getirebilmek için radyoloji hizmet kapasitesini belirler
3. Mevcut ve kullanılabilecek röntgen odalarının sayısını belirler
4. Mevcut ve kullanılabilecek taşınabilir röntgen ünitelerinin sayısını belirler
5. Radyoloji hizmetlerinde öncelikleri belirler ve yönetir.(Acil olmayanları bekletir)
6. Kapasiteyi aşan durumlarda, teknisyen ve taşınabilir röntgen üniteleri ihtiyacını belirler ve Destek Birimleri
Şefine iletir. MR, USG vb. cihazların çalışabilirliğini denetlenir.
7. Afetten zarar gören cihazların tamir ve onarını için teknik ekip ihtiyacını Destek Birimleri Şefine iletir.
8. İzindeki personelleri göreve çağırır.
9. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet değişimlerini sağlar.
10. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.
Radyoloji Hizmetleri : BT cihazı: 1 Adet, Röntgen cihazı: 3 adet
12.2.7.2.3.13.1.9.4. Eczane Hizmetleri Sorumlusu ve Yedek Sorumlu :
1. Eczane Biriminde görevli personeller ile hareket planı yapar.
2. Eczane hizmetlerinin ve ilaçlarının acil durumda yeterliliğinden emin olur.
3. En sık kullanılan ilaç vb. ecza malzemelerinin envanterini çıkartır ve sürekli güncelleştirilmesini sağlar.
4. Kapasiteyi aşan durumlarda malzeme ve personel ihtiyacını belirler ve Destek Birimleri Şefine iletir.
5. Bina dışında oluşturulan tedavi alanlarına personel görevlendirir.
6. İzindeki personelleri göreve çağırır. Birimindeki personelin çalışma programını yapar. Dinlenmelerini ve nöbet
değişimlerini sağlar. Birimle ilgili tutulan kayıtları inceler ve onaylar.
Resüsitasyon ve acil durum ilaçları
–
Budesonid vb)
strointestinal ilaçlar
– Metoklopramid (IV/IM)
– Ranitidin, Famotidin
Kardiyovasküler ilaçlar, Antiaritmik ilaçlar:
– Grup 1b örn, Lidokain %2 (IV)
– örn: Diltiazem (IV),
-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)
– ACE inhibitörleri (kaptopril)
– Furosemid
- Nitrogliserin (IV, SL, PO), Nitroprussid (IV)
40
- Direkt etkili – Dobutamine, Miks etkililer – Dopamin
desteği ile ilgili diğer ajanlar
– Adrenalin (IV)
– Atropin sulfat (IV), Sodyum bikarbonat (IV)
troz, Hipertonik saline
– hipnotik ajanlar
id olmayan anti-inlamatuar ajanlar (IM, IV)
– Vitamin K (IV-IM), Vitamin B1 (Tiamin)
12.2.7.2.3.13.1.10. SONUÇ
:
Radyoloji, Laboratuvar ve Eczane hizmetlerinin mevcut kapasitesinin belirlenmesi
Afetler için Maksimum hizmet kapasitesinin belirlenmesi
12.2.7.2.3.13.2. PSİKO-SOSYAL HİZMETLER
:
AMAÇ: Afet ve olağandışı durumlarda hizmetin sürekliliğinin yanı sıra personel, hasta ve yakınlarının sosyal ve
psikolojik ihtiyacını sağlanmalıdır.
► PERSONEL
► PERSONEL YAKINLARI
► SOSYAL HİZMETLER
Afete maruz kalan hasta, hasta yakını ve çalışanlarda fiziksel, duygusal ve düşünsel olarak çeşitli travmatik
etkiler görülebilir. Bu etkilenme sonucunda farklı duygu ve davranış biçimleri gösterebilirler.
sosyal hizmet verecek olan kişiler, insanların ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmalı,
Çünkü insanlar
bu bilgileri duymak isterler.
gerçekleştirilmesinde gelenek, görenek ve inanç yapısına uygun olması ve saygı gösterilmesine dikkat
edilmelidir.
ak ve destek olmak amacıyla yiyecek ve barınak gibi ihtiyaçların karşılanması
için, dış kaynakların harekete geçirilmesinde bölgedeki insanlara yardımcı olunmalıdır.
gerekmektedir.
ihtiyaçların giderilmesi
konusu unutulmamalıdır.
12.2.7.2.3.13.2.1. Personel, Personel Yakınları Psiko-Sosyal Hizmetler Sorumlusu
:
1. Hastane personelinin psiko-sosyal hizmetler desteğinin sağlanmasından sorumludur.
Duygusal tepkiler: Şok, kızgınlık, şüphe, inanamama, korku, kontrol edilemeyen ağlama, suçluluk, yas, utanç,
huzursuzluk, çaresizlik, umutsuzluk, depresyon, olağan aktivitelerden zevk alamama, kendini soyutlamak,
engellenmişlik, güçsüzlük hissi, hayal kırıklığı, ilgisizlik, gelecek kaygısı, yardım edenlere karşı reddedici olmak
Düşünsel tepkiler: Konsantrasyon bozukluğu, kafa karışıklığı, olayları çarpıtmak, önlenemeyen düşünceler,
kendine güvende azalma, yetersizlik, kendi kendini suçlamak
Fiziksel tepkiler: Yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrılarda artış, bağışıklık sisteminde zayıflama, baş ağrısı, artan
hastalıklar, mide bağırsak hastalıkları, iştahta değişiklik, cinsel güçlükler, sürekli irkilmek
2. Afetten etkilenen panik olan çalışanlar sakinleştirmeye çalışır.
3. Afet sonrasında stresle baş etme programını başlatır ve organize eder. Bu programların yürütülmesinde çeşitli
kurum ve derneklerden faydalanılabilir (İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dispanseri, Türk Psikologlar Derneği,
Türk Psikiyatri Derneği, Kızılay, vs.)
4. Personelin dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili alanları sağlar.
41
5. Yalnız ve kimsesiz kalan personel yakınlarının ihtiyaçlarını karşılar
6. Personel yakınlarına kendini tanıtır, toplanma ve bekleme alanı gösterir. Personel yakınlarına, personelle ilgili
bilgi verir. Personele, yakınlarının durumu ile ilgili bilgi akışını sağlar.
7. Hasta/yaralı durumda olanların tedavi edilmesine yardım eder.
8 Afetten etkilenen hasta ve hasta yakınlarının sakinleştirmeye çalışır.
9 Kurumun Sosyal Hizmetler sorumlusu ile koordineli çalışmalıdır.
10. Hastaların aileleriyle iletişimini ve sosyal desteğini sağlar. Yalnız ve kimsesiz kalan taburcu edilmiş hastalara
bekleme alanını gösterir. Huzurevi, sosyal tesis vb. yerlere yerleştirilmesini sağlar.
11. Afetin türü ne olursa olsun çocuklar, yaşlılar ve gebeler öncelikli düşünülmelidir.
12. Korunmaya muhtaç çocuk ve yaşlıları tespit ederek, ilgili kurumlarla koordinasyon kurarak, korunma altına
alınmalarını sağlar. Çocukları ailelerinden ayırmamak ve olabildiğince normal yaşantılarını sürdürmelerini
sağlanmalıdır.
12.2.7.2.3.13.2.2. AFETLERDE PSİKO-SOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PROTOKOLÜ :
Bu protokol; 16 Ağustos 2006 tarihinde imzalanmıştır.
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri
Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında
Psikososyal hizmetler konusunda afetlerde ve olağan dönemde Psikososyal hizmetlerin geliştirilmesi yönünde
karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemek üzere hazırlanmış,
“Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü”dür.
KAPSAM: Madde 1- Bu protokol, afetlerin Psikososyal etkilerinin azaltılması konusunda afet öncesi, sırası ve
sonrasında yürütülecek Psikososyal faaliyetler ile ilgili işbirliğinin yapılması sağlanarak, ulusal boyutta
Psikososyal anlamda ortak bir müdahale mantığı geliştirerek, ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen afetlere
daha etkili müdahale edebilmek amacıyla işbirliği konularını, çalışma esas ve usullerini içermektedir.
AMAÇ: Madde 2- Bu protokol, afet müdahale çalışmaları içinde yer alan Psikososyal Hizmetlerin gerek
afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında, gerekse afetlerde Psikososyal müdahale faaliyetlerinde yer alan
kurum/kuruluşlarca problem yaşanmasını engellemek ve mevcut kaynakların ortaya çıkan ihtiyaçlarda etkili bir
şekilde kullanılmasını sağlayarak, normal dönemde de Psikososyal çalışmaların geliştirilmesi amacıyla protokole
taraf olan tüm kurumların misyon ve stratejilerine uygun olarak müştereken gerçekleştirilmesine tarafların
sorumluluklarını ve işbirliği ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
12.2.8. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ
İdari Ve Mali Hizm Müdür Yardımcısı Finans Yönetim Bölüm Şefi olarak görevlendirilmiştir
12.2.8.1. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİ GÖREV VE YETKİLERİ
:
1. Gelir ve giderleri takip eder.
2. Masraf ve ödeme kayıtlarını denetler.
12.2.8.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
:
Maliyet hesabını çıkarır.
Afet Planı yönetim tarafından belirlenen finansal sınırlar içerisinde yürütülmesini sağlar.
Değerlendirme Sorumlusunun bilgilendirilmesi.
12.2.8.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
:
Özetleyen finansal durum raporunun takibi
12.2.8.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. Saat sonrası)
:
me Kabul Formuna
Kayda devam
12.2.8.2. FİNANS YÖNETİM BÖLÜM ŞEFİNE BAĞLI BÖLÜMLER
12.2.8.2.1. MUHASEBE SORUMLUSU
12.2.8.2.2. SATIN ALMA SORUMLUSU
42
:
:
:
12.2.8.2.1. MUHASEBE SORUMLUSU
yet analizi verilerini sağlar
:
r.
12.2.8.2.1.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
:
der
nların kabulü ve hesapta tutulması için prosedürleri tamamlar
12.2.8.2.1.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
yapar
:
eder
nın özet, kopya ya da orijinallerini toplanmasını sağlar
nı düzenler
12.2.8.2.1.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. saat sonrası) ve Aktivasyonu Sonlandırma
:
eder
porunu düzenler
nı sağlar
12.2.8.2.2. SATIN ALMA SORUMLUSU
:
Anlaşmalı olan ve olmayan satıcılarla ilgili alacak ve borç hesaplarının idaresinden sorumludur.
12.2.8.2.2.1. Birinci Derece Öncelikli (0-2 saat)
:
planında belirtilen
alımların ayrı hesaplanması.
hizmet sorumlusu ile iletişimini sağlar
) alımları başlatmak için yetki alır
üşmeler yapar
paylaşımı için acil anlaşmalar yapar
12.2.8.2.2.2. İkinci Derece Öncelikli (2-12 saat)
:
hasebe Sorumlusuna gönderilmesini sağlar
ve diğer kayıtları toplanmasını sağlar
için Destek Hizmetler Sorumlusu ile Koordinasyonu sağlar
12.2.8.2.2.3. Üçüncü Derece Öncelikli (12. saat sonrası) ve Aktivasyonu Sonlandırma
yapar
ni sağlar
13.HASTANENİN TAHLİYESİ
:
:
13.1. HASTANENİN BOŞALTILMASI, TAHLİYE
:
Amaç : Hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalışanların güvenliğini sağlamaktır.
1. Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen veya tamamen
boşaltılmasının gerekliliğine (Uzman teknik ekiplerin inceleme ve raporlarına göre) HAP Başkanı karar verir.
2. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi yine verilecek
inceleme raporları doğrultusunda HAP Başkanı’na aittir.
3. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi Sivil Savunma
Uzmanı’ dır. Bu Görev icra edilirken Hastane Arama Kurtarma Timi görev yapacaktır. Yeterli olmayan
Durumlarda Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünden Yardım İstenecektir. Bu
çalışmalara hastane teknisyenleri ve Güvenlik Personeli de Yardımcı olacaktır.
4. Hastanenin dış boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi HAP Başkanı’dır. Tahliye edilecek hastaların
gidecekleri yerler (diğer hastaneler, portatif hastaneler, spor salonları, okullar, camiler, kamu kurum ve
kuruluşları) İl Kriz Merkezi irtibata geçirilerek tespit edilecektir.,
43
5. Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Şefi’dir. Bu amaçla; hangi servislerin
boşaltılacağına ve hangi hastaların taburcu edileceğine Operasyon Şefi karar verecektir.
6. Hastane içindeki merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp, kullanılamayacağına Lojistik Şefi karar verecektir.
7. Hastanenin boşaltılmasından ve transport yollarının sağlanmasından sorumlu kişi Lojistik Şefi’dir.
8. Hangi hastaların nereye tahliye edileceği ile ilgili dokümantasyon görevini Planlama Şefi yapacaktır. Bu görev
Sivil Savunma Uzmanı ile koordineli yürütülecektir.
9. Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenlik hizmetleri, güvenlikten sorumlu birim tarafından yürütülecektir.
10. Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme yetkisi HAP Başkanı’na aittir.
11. Karar vermeden önce, Başkan’ın Afet durumu ile ilgili daha tecrübeli olan kurumlardan görüş alması faydalı
olabilmektedir. Bu konuda bilgi alınabilecek kurumlar aşağıda gösterilmiştir.
12. İlçe Kaymakamlığı
13. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,
14. Sağlık Bakanlığı,
15. Hıfzısıhha Kurumu, Zehir Danışma merkezi,
16. Adli Tıp Kurumu,
17. Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
18. Türkiye Atom Eneri Kurumu,
19. Jandarma Komutanlığı,
20. Emniyet Genel Müdürlüğü,
21. İçişler Bakanlığı,
22. Milli Savunma Bakanlığı,
23. Başka hastaneyi sevk edilen hastaların yanına dosyaları,laboratuar tetkik sonuçları,elektrokardiyografi
kayıtları (EKG) ve röntgen,Bilgisayarlı tomografi ve benzeri tetkik ve çalışmalar sonuçları verilmelidir.
24. Hastanede taburcu edilen, başka merkezlere sevk edilen veya servisi değişen hastaların kaydının tutulmasında
sorumlu kişi planlama ve Durum değerlendirme şefidir.
25. Afet durumunda yerel yönetim ve Sağlık Bakanlığı hastaneye gerekli yardımı yapmalıdır.
26. Hastanenin kısmı olarak etkilendiği durumlarda, sadece etkilenen bölümün boşaltılması yeterli olabilir.
13.2. HASTANENİN TAHLİYESİSİNDE UYGULANAN METODLAR
:
13.2.1. Yatay Tahliye
:
13.2.2. Dikey Tahliye
:
13.2.1. Yatay Tahliye
:
1-Tehlikeye en yakın hastaların aynı kattaki daha güvenli alana yapılan tahliyesidir
2-Tipik olarak binanın karşı tarafına taşınabilen birimdeki herkesin yapması gereken tahliyedir.
13.2.2. Dikey Tahliye
:
1-Tehlikede olan katın tamamen boşaltılmasıdır.
2-Lokalize bir kaza ya da olayda tipik olarak kaza katının uzağında hastanenin daha güvenli başka bir yerine
transfer edilmesidir.
3-Tahliye öncesi, hastalar kattan ayrılmadan önce hastaların triajları yapılmalı ve triaj kartları takılmalıdır.
13.3. HASTA TAHLİYE ÖNCELİKLERİ
:
Gerektiğinde hastanemizde hasta tahliyesi şu sıralama ile yapılacaktır
1- Yeni doğanlar, küçük çocuklar, makineye bağlı olmayan, yürüyebilen hastalar,
2- Tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebilen hastalar,
3- Taşınması için sedye ve vb. ekipmanlara ihtiyaç duyan hastalar,
4- Tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebilen hastalar,
5- Tüm yoğun bakım ünitelerindeki hastalar,
6- Yaşam şansı en az olan hastalar,
7- Hastanemiz gerektiğinde tahliye kararı alabilir.
8- Kısmi tahliye (iç tahliye) aynı birim içerisinde bir odadan diğerine taşınmadır.
9-Genel tahliye kurum dışına taşımayı ifade eder.
10-Tahliye uzun vadeli etkileri olabilen bir süreçtir.
11-Tahliyenin ne kadar hızlı olduğu değil, ne kadar güvenli olduğu önemlidir.
13.4. HASTA TAHLİYE PRENSİPLERİ
:
1- Plansız tahliye olmamalıdır.
2- Hastaneler gerektiğinde tahliye kararı alabilir.
44
3- Hastanelerin genelde iki türlü tahliye sistemi vardır: Aynı birim içerisinde bir odadan diğer bir odaya taşınma,
katlar arası tahliye ve Hastaneye ait binalar arası tahliye; bu kısmi tahliye diyebiliriz ve ikincisi hastanenin
tamamını boşaltma yani, genel tahliye.
4- Tahliye uzun vadeli etkileri olabilin bir süreçtir.
5- Tahliye işleminin kendisi hastaların ve personelin sağlığına zarar verebilir.
6- Ancak yakın bir tehlikenin varlığında, acil karar mekanizması devreye girerek, hızlı ve güvenli bir şekilde
hastaların ve personelin taşınmasını sağlamalıdır.
7- Unutulmaması gereken önemli nokta; bir tahliyenin ne kadar hızla değil, ne kadar güvenle yapıldığıdır.
13.5. OLAYIN TÜRÜ DİKKATE ALINARAK YAPILACAK ÇALIŞMALAR
1-Diğer hastanelere tahliye yapılır.
2-Aynı katta güvenli bir yer Yatay Tahliye yapılır.
3-Aynı binanın başka bir katındaki güvenli bir yer Dikey Tahliye yapılır.
4-Hastane dışında fakat çevresinde başka bir güvenli yere tahliye yapılır.
5-Hastane çevresi dışında güvenli bir yere tahliye yapılır.
:
13.6. TAHLİYE SIRASINDA YAPILACAKLAR, GÖREV VE ÖNCELİKLER
:
13.6.1. Cerrahın Yapacakları
:
*Kanamayı kontrol eder. Gerekirse tahliye için hastayı hazırlar.
*Steril havluları yerleştirir ya da cerrahi alanın üstünü örter.
13.6.2. Anestezi Ekibinin Yapacakları
:
* Hastaya ya da alana oksijen akışını durdurur. Maske solunumu ile oksijen desteğini sağlar.
* Tıbbi gaz kapaklarının kapanmasını sağlar.
* Anestezi makinesindeki tüm elektrik güç kaynaklarının bağlantısını keser.
* Hastanın anestezi durumu sürdürülür ve transport sırasında anesteziye devam etmek için gerekli ilaçları toplar.
13.6.3. Ameliyat Yardımcı Ekibinin Yapacakları
:
*Mümkünse işlemin sonuçlandırılmasına yardım eder.
*Steril havlu ile cerrahi alanı ve araçları örter.
*Hasta için gerekli acil malzemeleri toplar. Hastanın transportuna yardım eder.
13.6.4. Dolaşıcı Hemşirenin Yapacakları
:
* Hastanın güvenliğinden emin olur.
*Yangın alarmını başlatır.
* Küçük yangınları söndürmekle sorumludur.
* Ameliyat yardımcı hemşiresinin ve Anestezi ekibinin gereksimlerini sağlar.
* Yangın elektrik kaynaklıysa tüm araçların fişini dikkatlice çeker.
*Transporta yardım eder.
13.6.5. Ameliyat Sorumlu Hemşirenin Yapacakları :
*Yangından sorumlu kişileri bilgilendirir.
* Personeller arası koordinasyonu sağlar.
*Gereksim olan yerlere yardım için personel belirler.
*Öncelikli tahliye edilmesi gereken hastaları değerlendirir.
13.6.6. Yardımcı Personelin Yapacakları
:
*Tahliye için koridorların açık olmasını sağlar.
*Dolaşıcı hemşire tarafından hasta transportu için gerekli araç gereçleri toplar.
*Hastanın tahliyesi için talimatları izler.
13.7. BİNALARININ KAT VE BAĞLANTI POZİSYONLARI
:
1- A Blok
: Zemin, 1 ve 2. kat halinde
2- B Blok
: Bordum kat, ve üzerinde zemin, 1., 2., 3., katlardan ibaret olup, zemin kattan ve 1.2 kattan diğer
bloğa bağlantılıdır.
13.8. KULLANILACAK TAHLİYE KANALLARI
:
45
13.8.1. A Blok : Binanın tüm katlarında diğer binaya bağlantı tarafından Acil Kaçış Merdivenleri ulaşıma açıktır,
ayrıca zeminden itibaren son kata ulaşan kat merdivenleri de hizmet vermektedir. Zemin katta hastane giriş
kapısı, B blok acil sevis tarafından acil çıkış kapısı ve gözlem odaları ile Acil servis bağlantısı arasındaki acil
çıkış kapısı ile 3 adet çıkış kapısı ile bahçeye bağlantılıdır.
13.8.2. B Blok : Yataklı tedavi, radyoloji birimleri, laboratuarların bulunduğu hizmet binasıdır. Doğu tarafından
katlara ulaşım merdiveni olup, zeminde laboratuarlar tarafından doğu kısımda acil çıkış, kuzey tarafından A Blok
bağlantı koridorunda morg ve fizik tedavi birimleri koridorundan acil çıkış kapıları mevcuttur
Yataklı servislerimizde güneyde ve kuzey batı tarafında 2 adet Acil çıkış kapılarımız mevcuttur. Ayrıca A blok ve
B blok bağlantı koridorunda kat merdivenleri ili bahçeye çıkış mevcuttur.
13.8.3. B BLOK 3 KAT: Bu katta acil çıkış merdiveni olmamakla beraber acil durumlarda mutfak ve arşiv
tahliyesini 2 kattaki acil çıkış kapılarından sağlanacaktır.
13.8.4. B BLOK FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ: : Bu servisin tahliyesinde morg hizmetlerinin sağlandığı binanın
kuzey cephesi morg çıkış kapısından sağlanacaktır.
13.8.5. A BLOK DİYALİZ ÜNİTESİ:Diyaliz ünitesinde tahliye binanın batısında yer alan ve diyaliz kapısı
olarak bilinen giriş-çıkış kapısı kullanılacaktır.alternatif olarak diyaliz ünitesinin poliklinikler girişi tarafındaki
çıkış kullanılacaktır.: Diyaliz , yardımcı idari birimler ve arşiv bulunmaktadır.diyaliz bölümü doğu ve batı
tarafından 2 adet kapı bulunmaktadır.Arşiv birimi direk bahçeye açılan kapısı bulunmaktadır.
6-Tüm binalara tahliye için, ulaşım koridorları ve çıkış kapılarına çıkış uyarı levhaları asılmıştır.
BÖLÜM/SERVİS
SORUMLUSU YATAY
DİKEY
Genel hasta servisi
Serv Sor Hemş
Poliklinikler Z kat
Ameliyathane
Sor Hemş
Kadın doğum servisi
personel
hasta
Arşiv önü
Poliklinik 1 kat
Mutfak
Sorumlusu
İd. Ml Hiz Md
Yardcıları
Sor Kat Hemş
Poliklinikler ve
diyaliz zemin
Acil Ve Gözlem
Odaları Katı
Diyaliz Sor
Hemş
Acil
Sorumlusu
Acil servis
Mutfak
İdare katı
Kadın Hastane bahçesi
doğum servisi 1.nolu alan
acil servisAmbulans nakil
Poliklinikler 1.kat
Fizik tedavi servisine
Poliklinik(zemin)
GENEL
TOPLANMA
Hastane bahçesi
3.nolu alan
Hastane bahçesi
1.nolu alan
acil servis- nakil
Ambulans nakil
FTR servisi
Hastane bahçesi
Hastane bahçesi
3.nolu alan
Hastane bahçesi
2.nolu alan
Hastane bahçesi
2.nolu alan
Hastane bahçesi
1.nolu alan
Hastane bahçesi
3.nolu alan
Hastane bahçesi
2.nolu alan
Hastane bahçesi
2.nolu alan
Hastane bahçesi
1.nolu alan
13.9. TAHLİYEDE İZLENECEK KURALLAR
:
1-Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde, Baştabipliğin talimatı doğrultusunda, hastane
hizmet binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel ve hastalarla diğer şahıslar, bu
Talimatın II. Bölümünde belirtilen tahliye kanalları ve giriş-çıkış kapıları kullanılarak birinci öncelikle tahliye
edilecektir
2-İkinci öncelikle de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç, gereç, malzeme ve dokümanlar kendi
içindeki öncelik sıralarına uygun olarak, aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır.
3-Tahliye sırasında;
a) Yangın, deprem, sabotaj, sel, gaz kaçağı ve benzeri risklerde, HAP Başkanının talimatı doğrultusunda hastane
hizmet binasının tümü ya da ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel ve hastalarla diğer şahıslar yangın
merdivenleri ve giriş-çıkış kapıları kullanılarak birinci öncelikle tahliye edilecektir.
46
b) Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen ya da tamamen
boşaltılması gerekliliğine HAP Başkanı karar verir.
c) Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi Lojistik
Yöneticisine aittir. Ancak boşaltma HAP Başkanının yetkisindedir.
d) Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmaları Güvenlik Yöneticisi
koordinatörlüğünde yürütülecektir.
e) Hastanenin boşaltılmasından ve transport yollarının sağlanmasından Lojistik Yöneticisi sorumludur.
f) Hastanenin dış boşaltılması için seyyar hastane, okullar, spor salonları, camiler ve benzeri kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardan uygun olanlar HAP Başkanı ve Kriz Merkezince belirlenecektir.
g) Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi Operasyon Yöneticisi olup, bu amaçla hangi
servislerin boşaltılacağına ve hangi hastaların taburcu edileceğine Operasyon Yöneticisi karar verir.
h) Binada merdivenler ve asansörlerin kullanılıp kullanılamayacağına Lojistik Yöneticisi karar verir.
4-Asansörler çalışır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak
sadece çok ağır hastalar için geçici kullanılacaktır.
5-Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer şahıslarların tahliyesi ile kurtarılan materyaller Baştabipliğin talimatı
doğrultusunda, Merkezde Hastane bahçesinin güvenli açık alanlarına, Çekirge Ünitesinde ise karşı açık alana
yerleştirilecek ve bu yerlerin korunması ile güvenlikleri Hastane Sivil Savunma Teşkilatı Emniyet ve Kılavuz
Servisi Yükümlüleri koordinesinde Özel Güvenlik Personelince sağlanacaktır.
6-Bağlı sayfada unvanları belirtilen tahliye sorumluları, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde kendi
sorumluluğunda bulunan yerlerin tahliyesinde, Hastanenin Sivil Savunma Teşkilatı Kurtarma Servisi
Yükümlüleri başta olmak üzere Özel Güvenlik dahil diğer personelden de yararlanarak tahliye koordinasyonu
bizzat sağlayacaklar, farklı uygulama gerektiren durumlar için Hastane Baştabibinden alacakları talimata göre
hareket edecektir.
13.10. YATAY VE DİKEY TAHLİYE
:
Hastanemiz 2 bloktan oluşmakta ve tüm bloklar zemin kat,1 ve 2. kattan birbirine bağlantılı bir bütün
oluşturmaktadır. Katlara asılan acil çıkış planlarına uygun en yakın çıkış kapılar kullanılarak sorumlular
kontrolünde yapılacaktır. Hastanemizde yatay tahliye rahatlıkla yapılabilmekte. Dikey tahliye, hastanemiz
binasının 3 katlı olması nedeni ile sadece 3. kattan (arşiv ve mutfak servisi) 1. Kata (Poliklinikler servisine)
yapılacaktır.
13.10.1 TAHLİYE SORUMLULARI
13.10.1.1. İdari Birimler Tahliye Sorumluları
:
:
13.10.1.1.1 İdari Bürolar
—Çalışma Saatlerinde
—Gece ve Tatil Günlerinde
:
: Bu büroların bulunduğu alandaki en kıdemli Müdür Yardımcıları.
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur.
13.10.1.1.2 Mutfak
—Çalışma Saatlerinde
—Gece ve Tatil Günlerinde
:
: Sorumlu usta öğretici
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur
13.10.1.1.3 Depolar
—Çalışma Saatlerinde
—Gece ve Tatil Günlerinde
:
: Depo Sorumluları
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur
13.10.1.1.4 Çamaşırhane
—Çalışma Saatlerinde
—Gece ve Tatil Günlerinde
:
: Çamaşırhane Sorumlusu
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur.
13.10.1.2 Teknik Birimler Sorumluları
:
(Atölyeler, Kalorifer Dairesi, Jeneratör ve Medikal Gaz Binaları)
Çalışma Saatlerinde
: Teknik Birim Sorumluları
Gece ve Tatil Günlerinde
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur Nöbetçi teknisyen
13.10.1.3 Tanı, Tetkik ve Tedavi Birimleri Sorumluları
47
:
( Poliklinik, Klinikler, Acil, Tetkik Üniteleri, Ameliyathaneler, Kan ve Diyaliz Merkezleri v.b.)
—Çalışma Saatlerinde
: Birim Sorumluları, Her katın Sorumlu hemşireleri
—Gece ve Tatil Günlerinde
: Nöbetçi İdareci, Nöbetçi Memur
NOT: Güvenli açık alanlara tahliye sonrasında Hastane Binalarına dönülememesi durumu söz konusu olduğunda;
1- Hastane idaresinin temin edeceği araçlara her birimin hasta, personel, araç ve malzemeleri aynı tahliye
sorumluları yönetiminde ayrı ayrı bindirme ve yükleme yapılacak.
2-İdarece belirlenecek güzergâhlar izlenerek nakledilecek binalara Konvoy sorumluları komutası altında planlı bir
şekilde ulaşılacak.
3-Nakil olunan binalara yerleşme, Hastane İdarecilerinin düzenlemesine göre tahliye sorumlularınca
geçekleştirilecektir.
13.11. Kurumlar Arası Anlaşmalarla Başka Kurumlara Hastaların Sevk Edilmesi
:
Afet sürecinde, hastanelerin fiziki yapılarında hasar oluşması yada gelen hasta ve yaralıların çokluğu sebebiyle
yetersiz kalınması durumunda;
112 Acil Sağlık Hizmetleri ile irtibata geçilir.
İL BAZINDA: Öncelikle ilgili hastanece Afet Eylem Planında ön görülen “ Karşılıklı Yardım ve İşbirliği
Protokolü ” gereği olarak bu hastane yâda kuruluşla yardım ve işbirliğine gidilir;
Hastanemiz ile Ankara Kazan Devlet Hastanesi arasında yapılan protokol uyarınca hastalar sevk
edilecektir.
İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu Planı kapsamında belirlenmiş alanlara ve/veya varsa Sahra
Hastanesi-Mobil Acil Müdahale Üniteleri kurulması sağlanır.
İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu Planı kapsamında belirlenmiş olan hastanelere veya Sahra mobil
acil durum devreye girecektir.
İl ve İlçelerin olanakları yeterli olmamaları durumunda Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan koordinatör
hastane görevi devir alır. Hastane afette çökmesi durumunda Bakanlığın belirlediği kardeş hastane yönetimi devir
alacaktır.
14.HASTANE KAT KROKİLERİ VE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI :
5.HASTANE BAHÇESİ YAPILANMASI VE TOPLANMA YERİ PLANLAMASI
:
Toplanma alanları ok işaretiyle belirtilmiştir.
16.HASTANE İÇİ AFET İLETİŞİM PLANLAMASI
:
16.1. İletişimde Teknik Sorunlar
:
 Olağan dışı durumlarda; tüm iletişim araçları devre dışı kalabilir.Ek olarak olağan dışı durumda iletişim
ihtiyacının artması nedeniyle mevcut kaynaklar da kilitlenerek kullanım dışı kalabilir.
16.2. Hastane İçi İletişimin Sağlanması
:
1 iletişim dahili telefon aracılığı ile sağlanır.
 Hastanede meydana gelen acil durumlarda, tesis içi
 İletişim; görevlilerin kendi cep telefonlarıyla sağlanabilir.
 HAP’da görev alan personellerin iletişim bilgileri ve Hastanemiz tüm çalışan personellerin iletişim
bilgileri işlenilmiştir.
 Tesis içinde telsizi olmayan görevliler arası iletişim telefon aracılığı ile sağlanır.HAP Başkanında ve
operasyon şefinde mutlaka telsiz bulunmalıdır.
 Merkezi anons sistemi kullanılabilir.
 Acil durum bildirimi siren ya da megafon aracılığı ile gerçekleştiğinde iletişim kurulamıyorsa, tüm
sorumlular toplanma alanında toplanır.
 Güvenlik personeli telsizi heberleşmede kullanılabilir.
 Tüm iletişim olanaklarının çökmesi durumunda yakın tesisler arasında ulak aracılığıyla temas kurulur.
17. HASTANE ALARM KODLARI VE ÖZEL DURUM PLANLAMASI
(Çocuk Kaçırma, Yangın, KBRN, Bomba vb)
48
:
17.1. HASTANE ACİL DURUM KOD SİSTEMİ
:
MAVİ KOD = 2222
PEMBE KOD = 3333
BEYAZ KOD = 1111 no lu telefonlardan verilmesi planlanmıştır.
17.2. HASTANE ACİL DURUM KOD SİSTEMİ AMAÇ
:
Hastane içinde oluşabilecek acil durumlarda panik ve kargaşa yaratmadan personele acil durumu bildirmek,
gerekli tedbirleri süratle almak ve acil duruma göre görevli personellerin ivedi şekilde olay yerine intikalini
sağlamaktır.
Renkli Kod sistemleri, hastanenin tüm dahili telefonlarından belirlenen numaraların tuşlanması ilen
başlatılan acil uyarı ve haberleşme sistemleridir. Sistem hastanenin mevcut telefon alt yapısı kullanılarak çalışan,
ekonomik, güvenli ve farklı amaçlara da hizmet edebilen bir sistemdir. Bu sistemler, hastanenin telefon alt yapısı,
sistem santralinden oluşmaktadır.
Hastalar tarafından değil kendi personelimiz tarafından başlatılırlar. Hastane bilgisayar ağına bağlı
yetkilendirilmiş bilgisayarlardan sisteme girilerek durum raporları, çağrı bilgileri ile ilgili kalite ve performans
istatistikleri tarihleri ve saati incelenebilmektedir.
NOT Hastanemizde:
17.3. RENKLİ KOD SİSTEMLERİ UYGULAMASI :
Renkli kod uyarı sistemlerinde herhangi bir arrest, yangın, çocuk kaçırma, fiziksel şiddet ve benzeri durumda
personelin yapması gereken tek şey, en yakın telefondan ilgili kodun ihbar numarasını tuşlamaktır.
Mavi Kod
Pembe Kod
Kırmızı Kod
Beyaz Kod
2222
3333
0
1111
49
17.3.1. KOD MAVİ
:
Amacı yaşam belirtileri zayıflayan ya da kaybolan, acil temel yaşam desteği ihtiyacı olan hastaların eğitimli
personel tarafından başarılı bir şekilde resüsitasyonunun (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye
dışarıdan yapılan destekleyici müdahalelerdir) sağlanmasıdır. Bu sebeple mavi kod durumu ve izlenecek prosedür
diğerlerine göre çok daha acil ve önemlidir. Olayın ne zaman gerçekleşeceği belirli olmadığından her an hazırlıklı
olunması gerekir. Yaşamsal fonksiyonların durması (arrest) servislerde olabileceği gibi, radyoloji ünitesi,
poliklinikler, hatta yemekhane veya bakım onarım gibi idari bölümlerde de olabilir. Bu tür idari birimlerde doktor
veya hemşire de olmadığından buralardan yapılacak çağrılar çok daha önemlidir. Bu sebeple mavi kod çağrısı
(tüm diğer renkli kod çağrıları gibi) sadece kliniklerde değil hastanemizin herhangi bir biriminden
yapılabilmektedir. Hastane yatan hasta birimlerinde kardiopulmoner arrest meydana geldiğinde resüsitasyon ekibi
alarma geçer. Sistem dahili sistemden “2222” nolu telefon tuşlanarak başlatılır.
Ekip resüstasiyon yapılacak olan bölüme gider.
17.3.2. KOD PEMBE
:
Hastanede çocuk kaçırma olayı olduğunda, yada şüphelenildiğinde devreye girer. Sistem olayı ilk gören
ya da şüphelenen personelin santrali uyarması ile baslar. Santral güvenlik amirini bilgilendirir ve genel anons
sisteminden PEMBE KOD alarmı verilerek tüm personelin olaydan haberdar olması ve olayın engellenmesi
konusunda önlem alması sağlanır. Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri
durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.(Hastanemiz Dahili Hattı: 3333)
Böylelikle güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü
geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır. Çocuk kaçırma vakası meydana gelmesi
durumunda en yakın polis karakoluna 155 İmdat (Kızılcahamam Polis Karakolu: 7361404) haber verilir.
17.3.3. KOD TURUNCU
:
Hastanemizde ya da çevresinde kimyasal, biyolojik, radyasyonel ya da nükleer madde yayılması riski
olduğunda devreye girer. Sistem olayı ilk gören ya da şüphelenen personelin santrali uyarması ile baslar. Santral
güvenlik amirini bilgilendirir ve genel anons sisteminden olay bölgesi söylenerek Turuncu Kod alarmını verir.
Tüm personelin olaydan haberdar olması ve olayın engellenmesi ve zarar görülmemesi konusunda önlem alması
sağlanır.
EKİP LİSTESİ sayfa 112 de mevcuttur.
17.3.3.1 . KBRN
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ajanlarla etkilenme demektir. Kitle İmha Silahlarında
kullanılabilir. Endüstriyel kazalarda bu ajanlarla etkilenim söz konusu olabilir.
Kontaminasyon: Personel, araç ve gerecin KBRN harp maddelerine maruz kalarak kirlenmesidir.
Dekontaminasyon: Kontaminasyonun giderilmesi amacı ile yapılan fiziksel ve kimyasal temizleme işlemidir.
Sıcak Bölge:Olayın etkilediği kirli bölgedir,
Ilık Bölge:Sıcak ile soğuk alanlar arasında kalan, aslında temiz olup, sıcak alandan gelenlerin kirlettiği bölgedir.
Bu alanda arındırma çalışması yapılır.
Soğuk Bölge:Olaydan hiç etkilenmemiş tertemiz bölgedir,
Öncelendirme: Hastaların aciliyetlerine göre tedavi sırası belirleme
Özel giysi:Gaz maskesi, filtresi ve özel kauçuktan yapılmış koruyucu elbise, eldiven ve galoş
17.3.3.2. BİYOLOJİK SİLAHLAR
:
Biyolojik silahlar, yöneldiği insanlarda bulaşıcılık ve hastalık yapma yetenekleri olan bakteriler, parazitler,
mantarlar, protozoalar, riketsiyalar, virüsler ve toksinlerdir. Biyolojik silahların kitleleri imha edici özellikleri
yanında diğer özellikleri, kolay ve ucuza elde edilmeleri, etkilerinin kalıcı ve giderek artıcı olması, kullanım
kolaylıkları ve özellikle kullanıldıklarının geç farkına varılmalarıdır. Biyolojik savaşla günümüzde Birleşmiş
Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, NATO, Biyolojik Silahlar Konvansiyonu gibi uluslararası kuruluşların
belirlemelerine göre 43 mikroorganizma insanlara karşı biyolojik savaş haline getirilme özelliğine sahiptirler.
Ortaya Çıkan Bir Salgının Biyolojik Savaşı İşaret Etme Belirtileri:
1. Kısa sürede çok sayıda kişinin hastalanması,
2. Sebebi açıklanamayan hastalık ve ölümlerin olması,
3. Yaşa, coğrafyaya, mevsimlere uygun olmayan bir hastalığın ortaya çıkması.
50
İlk ve Acil Yardım
:
1. Kendinizi koruyun: Öncelikle gerek ilkyardım gönüllüsünün ve gerekse tıbbi personelin biyolojik savaşta ilk
adımı, kendilerini korumaya yönelik olmalıdır. Fiziksel korumada maske, elbise, eldiven ve botlardan oluşan
koruyucu ekipmanlar kullanılır. Maske, biyolojik savaşlar için özel dizayn edilmiş maske olabileceği gibi basit
cerrahi maske de olabilir. Bu maskeler kimyasal ajanlara olmasa da biyolojik ajanlara karşı yeterli koruma sağlar.
Profesyoneller için, görev önceden belliyse biyolojik madde ile karşılaşmadan önce ve sonra antibiyotik
alınabilir, koruma için aktif aşılama yapılabilir.
2. 112’yi arayarak yardım isteyin. Güvenlik kuvvetlerini arayarak bilgi verin.
3. Hastayı değerlendirin: İlk değerlendirmede hava yolu açıklığı olup olmadığı, solunum ve dolaşım
değerlendirilir. Hava yolu, solunum ve dolaşım problemleri sebebe yönelik tedaviye geçilmeden önce çözülür. İlk
değerlendirme ve müdahale dekontaminasyondan önce yapıldığı için kısa olmalıdır. Dekontaminasyon, biyolojik
maddenin tehlike oluşturmasını engellemek üzere uzaklaştırılması, temas yerindeki miktarının azaltılması
işlemidir.
4. Dekontaminasyon uygulayın: Bu amaçla üç metod kullanılabilir.
Mekanik: Su, hava filtreleri kullanarak, cildin yıkanması.
Kimyasal: Sıvı, gaz veya aerosol dezenfektan kullanımı ile ajanın zararsız hale getirilmesi.
Fiziksel: Isı, ışın kullanarak cisimler üzerindeki ajanı zararsız hale getirmek.
5. şüpheli biyolojik savaş ajanı ile temasta, kontamine giysiler çıkarılmalı ve koruyucu giysileri olan personel
tarafından uzaklaştırılmalıdır. Hasta cildi süratle su ve sabun ile yıkanmalıdır. Bu şekilde su ve sabunla yıkamak,
ajanın hemen tamamını ciltten uzaklaştırır. Biyolojik ajanın yoğun bulaştığı cilt ise % 0.5’lik çamaşır suyu ile 1015 dakika ciltte bekletilerek yıkanmalıdır. %0.5’lik çamaşır suyu elde etmek için 1 ölçü çamaşır suyu, 9 ölçü su
ile karıştırılır. Çamaşır suyu veya diğer dezenfektanlar yoğun bulaşma dışında kullanılmamalıdır çünkü hem
yakıcıdır hem de normal cilt florasını bozarak dirençli süper enfeksiyonlara sebep olur. Gözün kornea tabakasında
lekelere sebep olacağı için göze kaçmamasına da özen gösterilmelidir. Açık yaralara sürülmemelidir. Giysilerin
ve malzemelerin dekontaminasyonunda da %5 lik çamaşır suyu kullanılabilir.
6. İzolasyon yapın (karantina uygulayın): Çapraz enfeksiyonları önlemek için kontamine kişiler diğerlerinden ayrı
tutulmalıdır.
7. Ayrıntılı tıbbi yardım ve tanı konulması için tıbbi merkeze transport sağlayın: Ancak tanımlanamayan sebebi
belirsiz ateş durumlarında tanı konuluncaya kadar ampirik tedavi diye tanımlanan herhangi bir antibiyotik
başlanmalıdır. Bu amaçla doksisiklin veya tetrasiklin kullanılabilir.
17.3.3.3. KİMYASAL SİLAHLAR
:
Acil servise başvuran her olguda olduğu gibi bu hastalarda da sırasıyla havayolunun kontrolü ve açılması,
solunum kontrolü ve solunumun desteklenmesi, dolaşımın değerlendirmesi gereklidir. Kimyasal silahlarla
yaralanmış her hasta Acil servise alınmadan önce mutlaka dekontamine edilmelidir. Bu amaçla bolazyikli su
kullanılması yeterlidir. Ancak akan suyun farklı bir atık su sistemine alınması gerekir. şehir şebekelerine
karışması ek sorunlara neden olacaktır.
Kimyasal silahlar katı, gaz ve sıvı halde bulunan, kimyasal özellikleri ile canlı organizmaların hücrelerine etki
ederek, kitleleri öldürücü, yaralayıcı ve kapasite azaltıcı etki gösteren kimyasal ajanlardır.
Kimyasal Savaş Ajanı Kullanıldığını nasıl anlarız?
1. Sivil Savunma ve Askeri Yetkililerin siren ve diğer araçlarla yaptıkları ikaz ve alarm işaretleri.
2. Havada sis, yoğun ve fark edilir bir buhar bulunması, özel ve değişik bir koku hissedilmesi ( badem, sarımsak
vb. )
3. Uçaktan yayılan bir sis ya da duman olması.
4. Patlama sonrası duman olması.
5. Çevrede kuşkulu yağ ve su damlacıklarının görülmesi,
6. Acil Servise gelen hastalarda;
Ani baş ağrısı, Öksürük, Burun akıntısı, Göz yaşarması
Görme bulanıklığı, Bulantı - kusma
Solunum güçlüğü, nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Ani kanamalar,
Ciltte kızarıklık ve kabarcıklar gibi belirti ve durumların görülmesi,
7. Çevrede fare, sinek, böcek ölülerinin olması.
İlk ve Acil Yardım
:
Temel Uygulamalar
51
1. Bazı kimyasal gazlar çok hızlı etki gösterirken, bazılarının etkileri gittikçe artar ve saatler ya da günler sonra
ortaya çıkabilir. Bu nedenle, maruz kalan kişilerin yakından gözetim altında tutulması gereklidir.
2. Maruz olan kişiler genel durumları iyi olsa bile en yakın sağlık kuruluşuna, solunum ve kalp atışları kontrol
altında tutularak, gönderilmelidir.
3. Maruz kalan kişinin üzerindeki giyecekler derhal, bir eldiven kullanılarak çıkartılmalı ve böylece daha fazla
kimyasal madde emilimi engellenmelidir.
4. Kişi kirlenmiş ortamdan en kısa sürede uzaklaştırılmalıdır.
5. Soluk alma ya da kalple ilgili, ilkyardım gerektiren durumlarda mümkün olan ilk müdahale yapılmalı ve kişi en
yakın Acil servise gönderilmelidir.
6. Gözlere kimyasal madde bulaşmış ise, bol su ile yıkanmalı ve elde bulunan tetrasiklinli göz merhemi sürülerek
göz kapatılmalıdır.
17.3.3.3.1. Sinir Gazları
:
Bu grup G ve V olmak üzere 2’ye ayrılır. G grubunda tabun, sarin, soman gazları, V grubunda ise Vx gazı
bulunur. Bunlar en toksik kimyasal savaş ajanlarıdır. Gaz ya da sıvı halde bulunabilirler. Gaz halinde ise havada
buharlaşarak solunum yolu ile sıvı halde ise temasla veya elbiselerden geçerek deride bir tahribat yapmadan
vücuda girer. Asetil kolin esteraz enzimini inhibe ederek kişinin sinir sistemini doğrudan etkiler ve hayati
fonksiyonları felce uğratırlar.
İlk ve Acil Yardım
:
Spesifik antidotu ATROPİN’ dir.
Bu gazlarla zehirlenmede ilk yapılacak şey içerisinde 2 mg. atropin sülfat + obidoximchloride bileşimi bulunan
oto - enjektörler kullanılarak gerekirse elbise üzerinden vücuda enjekte edilmesidir. Zehirlenme belirtileri 15 - 30
dakika sonra kaybolmazsa ikinci ve üçüncü kere enjeksiyonlar tekrar edilebilir.
Ağız kuruluğu ve dakikada 70 - 80 nabız, yeterli derecede atropin verildiğini gösterir.
Atropin uygulamaları sırasında, özellikle i.v. kullanımda, atropin zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalıdır.
Zehirlenme belirtileri santral ve periferik sinirlere kombine etki ile oluşur. Santral etki öfori, halüsinasyonlar,
anksiyete, huzursuzluk, eksitasyon ve deliriumdur. Ağır vakalarda ise koma ve solunum depresyonuna neden
olabilir. Periferik etkiler ise; hızlı nabız, kuru ağız ve boğaz, kuru sıcak cilttir. Üriner retansiyon için gerekirse
sonda takılmalıdır. Atropinin antidotu fizostigmindir ve 3 x 1/2 tablet verilir. Solunum oksijen ile desteklenmeli
ve kullanılmaya hazır bir ambu cihazı bulundurulmalıdır.
tercihen tetrasiklinli ) kapatılmalıdır. Yine yüz ve vücudun açık yerlerinde bulunması muhtemel gaz bulaşığı bol
su ile yıkanarak ya da dekontaminasyon havlusu ile temizlenmelidir. Su yoksa gaz bulaşığı olmayan bir kağıt ya
da bez ile kurutma kağıdı ile alıyor gibi, temizlenmelidir.
17.3.3.3.2. Boğucu Gazlar
:
Bu grupta fosgen, difosgen, klor ve kloropikrin bulunmaktadır. Solunum yolu ile vücuda girerler. Alveoler
kapiller premeabiliteyi artırarak, bu şekilde pulmoner gaz alışverişini etkileyip anoksi meydana getirirler.
Alveollerdeki sıvı kaybı hemokonsantrasyona neden olur. Bu da anoksi ile birlikte kardiyak yetmezliğe kadar
varabilir. Tıpkı su içerisinde boğulmak gibi ölüm meydana getirirler.
İlk ve Acil Yardım
:
Hasta mutlaka istirahat ettirilmeli ve sıcak tutulmalıdır. Steroidlerin hayat kurtarıcı etkileri vardır. Belirtilerin
olup olmadığına bakılmaksızın maruz kalındıktan sonraki ilk 15 dakika içinde inhalasyon yoluyla steroid
verilmelidir. İlk doz astımda kullanılanın 5 katı olmalıdır. Astım tedavisinde steroid inhalasyonu 2 sıkım yani 100
mikrogramken, bu durumda 10 sıkım yani 500 mikrogram inhale edilmelidir. 12 saat süreyle bu dozun yarısı,
bundan sonraki 72 saatte ise standart astım dozu kullanılır. Sistemik steroidlere de bir an önce başlanmalıdır. Bu
amaçla ilk gün 1000 mg., 2.-3. gün 800 mg., 4.-5. gün 700 mg.,6.günden sonra mümkün olduğunca azaltılarak i.v.
prednizolon verilmelidir. Mümkünse tedavi oksijen verilerek desteklenmelidir. Suni solunum kontrendikedir.
17.3.3.3.3. Vezikan Gazlar (Yakıcı Gazlar)
Bunlar kükürtlü hardal, azotlu hardal, levisit gibi arsenikli vezikanlar ile özellikleri ve etkileri diğer vezikanlardan
farklı olan halojenli oximleri içerir. Bunlar güçlü alkilleyici ajanlardır. Hücrelerde en duyarlı hedef DNA
olduğundan hardallar iyonize radyasyonu taklit eder. Sitostatik,mutojenik ve sitotoksik etkileri görülebildiğinden
hemopoetik ve gastrointestinal sistemlerdeki aktif prolifere olan hücreler özellikle hassastır. Sinsi ve birikici
etkileri vardır. Hardal gazı normal şartlarda ortamda 12 – 24 saat kalabilir.
İlk ve Acil Yardım
:
52
Spesifik antidotu BAL ( Dimerkaprol ) dur.
Hardal gazı ile zehirlenmede deri dekontamine edilmelidir. Gözler bol su ile ( eğer varsa % 2’lik sodyum
bikarbonat ile ) yıkanır. Etkilenmiş deri bölgeleri dimerkaprol merhem ( BAL ) sürüldükten sonra kuru elbiseler
ile örtülür. İlk 30 dakikada i.v. sodyum thiosülfat 500 mg/kg dozda verilirse lezyonların ağırlığında azalma olur.
En kısa sürede antibiyotik
Başlanmalıdır.
Arsenikli vezikanlarla zehirlenmede ek olarak spesifik BAL tedavisi yapılmalıdır. İntramusküler olarak toplam
4 kez, 4 saat arayla 2.5 mg/kg, daha sonra ise vakanın durumuna göre günde 2 doz uygulanmalıdır.
Fosgen oxim ile zehirlenmelerde nekrotik lezyonlar derin yanıklar gibi tedavi edilmelidir. Solunum yolları
etkilendiğinde steroidler yararlı olabilir.
17.3.3.3.4. Kan Zehirleyici Gazlar
:
Bu grupta hidrojen siyanür, siyanojen klorid ve arsin bulunur. Bunlar daha ziyade gaz veya buhar olarak atılırlar.
Vücut hücrelerinin kandaki oksijeni kullanmalarına engel olarak dolaşım ve solunum sistemini etkilerler. Çok
kısa zamanda apne, bunu takip eden birkaç dakika içinde de kardiyovasküler kollaps gelişir. Normal şartlar
altında bu gazlar ortamda 5–10 dakika kalabilir.
İlk ve Acil Yardım
:
Solunum durmuş ise suni solunum uygulanır. Suni solunum uygulanan kişi, zehirli ajanla kontamine olmamak
için maske kullanmalıdır. Hasta hareket ettirilmez. 3 – 4 dakika ara ile 8 tane amil nitrit ampul kırılıp, maske
içine serpilerek solutulur.
17.3.3.3.5. Uyuşturucu Gazlar
:
LSD 25 ve benzilat bu grup içindeki gazlardandır. Geçici olarak fizyolojik (felç, körlük, sağırlık vb.) ve zihinsel
(akıl hastalıkları) etki yaparak veya her iki etkiyi birden oluşturarak personeli görevini yapamayacak hale getiren
kimyasal savaş maddeleridir. Sivil halka karşı kullanılması pek mümkün değildir, daha çok askerlere karşı
kullanılır.
İlk ve Acil Yardım
:
Kusma, idrar ve ter dolayısıyla kaybedilen suyun yerine konabilmesi için sıvı içecekler verilir. Kişi loş bir
odada, mümkünse tek başına bulundurulur. i.v.veya i.m. 10-20 mg. diazepam ya da 200-400 i.v.sodyum amital
uygulanabilir. Tedavinin amacı hastayı sakinleştirmektir. Genellikle 12 saatte spontan iyileşme görülür.
17.3.3.3.6. Kusturucu Gazlar
:
Bu grupta difonil klorarsin, adamzit, difonil siyonarsin bulunur. Genel olarak ayaklanmaları ve kargaşalıkları
bastırmada kullanıldığı gibi, zehirli gazların etkilerini arttırmak için de kullanılır.
İlk ve Acil Yardım
:
Kısa bir süre içinde etkiler tamamen ortadan kalkacağı için tedavi gerekli değildir. Biriken sekresyonları direne
etmek, hastayı açık havaya çıkarmak gerekir.
17.3.3.3.7. Göz Yaşartıcı Gazlar
:
Göz yaşartıcı gazların saf dışı edici etkileri az olduğundan daha çok ayaklanmaları bastırmak için kullanılırlar.
İlk ve Acil Yardım
:
Tedaviye gerek yoktur. Temiz havaya çıkınca, birkaç saat içinde belirtiler kaybolur. Koruyucu Tedbir olarak
koruyucu maske kullanılır.
17.3.3.3.8. KBRN TEHDİTLERİ VE OLASI DURUMLRDA YAPILMASI GEREKENLER
a)KBRN Tehditleri:
1- Kimyasal harp maddeleri ve (nakliye esnasında) zehirli endüstriyel kimyasal maddeler,
2- Biyolojik harp maddeleri ve toksinler,
3- Radyasyon yayan cihazlar ve radyasyon kazaları,
4- Nükleer silahlardır.
b). Hastanemize KBRN Vakası Geldiğinde Yapılacaklar:
1- Hastanemiz Santrali Olayı haber alır almaz Hastane Başhekimi ile birlikte Hastane Müdürü ve Sivil Savunma
Amiri ile Güvenlik sorumlusuna haber verir.
2- Anons ile KOD TURUNCU alarmı verilir.
53
3- Hastanemiz güvenlik elemanlarınca emniyet tedbirleri alınır (emniyet şeritleri çekilir).
4- Acil servis önü otopark kısmı boşaltılır.
5- Kurumlar Arası İrtibat Sorumlusu gerekli yerlerle(112,UMKE AFAD ) iletişime geçer.
6- Olayın ne olduğu, nerede olduğu ve saat kaçta olduğu saptanır.
7- 112 KKM (Komuta Kontrol Merkezi)’nden VE UMKE den haber beklenir. Acil durum aktive edilir.
8- Hastalar Hastane ana giriş kapısından giriş yapması durumunda; Kapıdaki Güvenlik Görevlisi KBRN olay
anonsu aldığında acil tarafına geçişi engeller.
9- Güvenlik görevlisi haber aldığında; hastalar hasta kafeteryasında bekletilir, güvenlik şeridi çekilir.
10- Güvenlik görevlileri acil servis görevlileri tarafından olayın nasıl meydana geldiği, ajanın ne tür bir ajan
olduğu, nerede olduğu, saat kaçta ve yaralı sayısının kaç kişi olduğu öğrenilir. Ajanın ne olduğunun bilgisi
Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünden öğrenildikten sonra gerekli işlemler başlatılır. Ulusal Zehir
Danışma Merkezi UZEM (Tlf : 114) aranarak ajana karşı antidot öğrenilir. Alınan bilgiye göre uygulaması
yapılır.
11- 112 KKM Valilik kriz merkezini arayarak İl AFAD ekiplerinin hastaneye gelmesini sağlar. Bu ekiplerce
hastaların ve temas eden personelin arındırılması ve maruziyet ölçümleri yapılır.
12- Hastalar rapor sonuçları neticesinde duruma göre hastanelere sevk edilir.
17.3.3.4. KBRN PLANI
:
17.3.3.4.1. AMAÇ
:
Kurumun tüm güç ve kaynaklarını bir KBRN atağına yönelik olarak planlayarak, bu atağın meydana gelmesi
halinde birimlerin olay bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ve olaydan etkilenen kişilere en etkin ve acil
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşları ve birimleri belirlemek ve bunlara ait görevleri düzenlemektir.
17.3.3.4.2. YASAL DAYANAK
:
1.2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Yasası,
2. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasası,
3. 7126 Sayılı Sivil savunma Kanunu,
4.7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunun, Olağanüstü hal kanununda belirtilen ancak ilan edilmemiş olan olağan dışı haller kapsamında yer alan;
doğal ve teknolojik afetler, salgın hastalıklar, kalkışma, sosyal çalkantı veya büyük kazaların meydana geldiği il
için afet ili uygulamaları yapılmaktadır
Bu bağlamda;
7269 sayılı Afetlere İlişkin Yasa ile bu yasaya dayanak alınarak çıkarılan 88/12777 Karar Sayılı Afetlere
İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelikle il bazında İL KURTARMA VE
YARDIM KOMİTESİ ’nin oluşturulması ve bu Komiteye bağlı olan Hizmet Gruplarından İlk Yardım ve Sağlık
Hizmetleri Grubu içinde yer alan HASTANELER SERVİSİ ’nin kurulması da öngörülmüştür
TANIM:
*. Kimyasal harp maddeleri ve zehirli endüstriyel kimyasal maddeler
*. Biyolojik harp maddeleri ve toksinler
*. Radyasyon yayan cihazlar ve radyasyon kazaları
*. Nükleer silahlar
17.3.4. KOD YESİL
:
Hastanede bomba tehdidi veya şüphesi durumlarında devreye girer. Sistem olayı ilk gören yada şüphelenen
personelin santrali uyarması ile baslar. Santral güvenlik amirini bilgilendirir ve güvenlik ekibinin olay yerine
giderek gereken tedbirleri alması sağlanır. Bomba tehdidi ya da şüphesi durumunda, Yeşil Kod Emniyet Güçlerini
haberdar ederek bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş görevlilerin meydana gelen olaya el koymasını sağlar.
Bomba şüphesi olan bölge Tahliye Planı esaslarına göre tahliye edilir.
17.3.5. KOD BEYAZ
:
Olağanüstü güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu durumlarda yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü
desteğinin sağlanması için Özel Güvenlik Birimimiz aktive olur. Hastanemiz Sivil Savunma Servisleri
kapsamında olmak üzere Acil Durum Ekibi olarak Hastanemiz Personellerinden oluşan Emniyet ve Klavuz
Servisi Ekibi listesi verilmiştir.
17.3.6. KOD KIRMIZI (YANGIN)
:
Hastanede yangın yada yangın şüphesi durumunda devreye girer. Sistem olayi ilk gören yada şüphelenen
personelin santrali uyarması ile başlar. Santral güvenlik amirini bilgilendirir ve genel anons sisteminden olay
54
bölgesi söylenerek “KIRMIZI KOD” alarmı verir. Tüm personelin olaydan haberdar olması ve olayın
engellenmesi konusunda önlem alması sağlanır. Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik
personelinin durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır
17.3.7. KOD SARI (TRAVMA HASTASI/TRAVMA EKİBİ)
:
Hayatı tehdit eden yaralanması olmayan tıbbi müdahale ve bakımları için bir süre bekleyebilecek yaralılar
sarı alan tedavi alanına yönlendirilecektir. Travma ekibi hastanemizde talep edilen bölüme doğru yönlenir.
Hastalar stabil hale getirildikten sonra, uygun servise yatışları yapılır. Bu gibi durumlarda, ilk yardım ve kurtarıcı
personel sıklıkla hastanın solunum, perfüzyon ve bilinç durumunun hızlı bir şekilde değerlendirme yoluna gider.
Kod Travma Ekibinde görevli Personellerin listesi verilmiştir.
Çoklu yaralanmada karşılaşılabilecek sağlık sorunları;
*. Kapalı uzun kemik kırıkları
*. Açık kısa kemik kırıkları
*. %30’dan az II-III° yanık
*. Elektrik yanığı
*. Turnike ile kontrol edilebilen ciddi kanama
*. Kırık ya da çıkık sonucu dolaşım bozulması
*. Kalça, dirsek, diz çıkığı
*. Kompartman sendromu
*. İlerleyici olmayan, ani görme bozukluğu
*. Karın bulguları ile birlikte ciddi abdominal ağrı
Tedavisine devam edilemeyen ya da hastanemiz şartlarında tedavisi mümkün olmayanlar, uygun hastanelere sevk
edilirler. Travma ekibi hastanemizde talep edilen bölüme doğru yönlenir.
17.3.8. KOD GRİ
:
Daha önce bildirilen tehlikeli durumun sonlandırıldığını belirtmek amacıyla kullanılır. Sonlandırılan Kod
ve Bölge belirtilir.
17.3.9. KOD TEYAKKUZ
:
Potansiyel tehdide yönelik Hastane Afet Planındaki pozisyonlar ve bölümler her an hazır durumunu
muhafaza etme durumundadır.
17.3.10. KOD GÜMÜŞ (SİLAHLI SALDIRI/KİŞİ)
:
Amaç güvenli mesafeyi korumak ve diğerlerinin olay yerine girişini engellemek ve tehlikeli durumla
ilgili yetkilinin alarma geçirilmesidir. Kod gümüş verildiğinde Özel Güvenlik Birimi ve Hastane polisi bu konuda
gerekli tedbir ve emniyeti alarak kişilerin can güvenliğini sağlarlar.
.
17.4. YANGIN – DEPREM – SABOTAJ - DOĞAL AFET DURUMUNDA İLK MÜDAHALEYİ
YAPACAK TEŞKİLLERİN KURULMASI
:
Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri Ve Çalışma Esasları aşağıda gösterilmiştir.
17.4.1. EKİPLERİN KURULUŞ DAYANAĞI
:
Hastanemizce kullanılan binalarda, 280 kişiden fazla insan bulunmaktadır. Hastanemiz 2 bağımsız bina
(tesis ) bulunmaktadır. Afet durumunda binaların Yangında Koruması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesi ve
2935 Sayılı Olağan Üstü Hal Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma kanunu, 6/3150 Sayılı Tedbirler ve Teşkiller
Tüzüğünün 22. maddesi gereğince, hastanede aşağıda belirtilen ekipler kurulmuştur.
17.4.1.1. Fiziki Koruma Ekibi
:
17.4.1.2. Kurtarma Ekibi
:
17.4.1.3. Söndürme Ekibi (İtfaiye Ekibi)
:
17.4.1.4. İlk Yardım Ekibi
:
Ekipler sayfa 111 de Belirtilmiştir.
Ekipler, Yukarı sayılan kanun, yönetmenlik ve tüzüğü yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği
ihtiyaca göre, Kurum amirinin onayı ile kurulur.
Ekipler görevlerini Sivil Savunma servislerinde görevlendirilen personel ile birlikte yürütürler.
Ekip personelleri de ilgili kurum personelinden seçilir.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin
yardımcısıdır.
55
Afet durumunda hastanede ilk müdahaleyi yapacak tüm ekiplerin sevk ve idaresinden HAP Başkanı
(Yönetici-Baştabip), Hastane Müdürü (Lojistik Şefi) ve Sivil Savunmadan Sorumlu Müdür Yardımcısı
sorumludurlar.
Sivil Savunma Koordinasyon Ekibi ve Sivil Savunma teşkilleri ile Özel Güvenlik Teşkilatının
KOORDİNASYON EKİBİ İLE MÜŞTEREK ÇALIŞIR. Özel Güvenlik koordinasyon ekibinin amiri Hastane
Yöneticisi-Baştabibidir. Baştabip bu görevin Güvenlikten sorumlu olan Hastane sivil savunma amirine
devretmiştir.
17.4.1.1. FİZİKİ KORUMA SERVİSİ
:
Kuruluşu
:
6/3150 Sayılı Tedbirler ve Teşkiller Tüzüğünün 22.maddesi uyarınca her 200 kişiye bir ekip düşecek
şekilde kurulur.
Hastanemizin personel mevcudu 280 kişi oluğundan 1 ekip kurulmuştur.
Ekip personelinin listesi ekte sunulmuştur.
Görevler
:
Yangın, deprem, doğal afet durumunda Koruma ekibinin görevleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
*.Hastanenin Diş ve iç Emniyetini sağlamak,
*.Tehlike sırasında personelin, sivil savunma talimatına uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk
etmek,
*.Kargaşa ve paniği önlemek, moral bozucu hal ve hareketleri engellemek,
*.Taarruz devresi sonunda yağmacılığı önlemek, kurtarılan mal ve evrakı emniyet altında bulundurmak,
*.Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek,
*.Koruma ekibi kurtarılan para ve kıymetli eşyanın yağma edilmesini önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini
alacaktır.
*.Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri, teknik koruma grubu bünyesi içerisinde teşkil
edilir. Ayrıca yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında mevcut sivil savunma servislerinden de
yararlanılır.
*.Fiziki koruma grubu personeli (24) saat çalışma yapacak şekilde tertipler alınarak görevlendirilir.
17.4.1.2. KURTARMA SERVİSİ
:
Kuruluşu
:
Bu servis, bir servis amiri ile gerektiğinde bir yardımcısı ve ortalama her 200 kişiye bir ekip hesabı ile
yeteri kadar ekip veya takımdan kurulur.
Bir ekip; ekip başı ile birlikte 7 kişiden, bir takım, bir takım amiri ile 3-6 ekipten ibarettir.
Vardiya halinde çalışan müesseselerde ise vardiya mevcutlarına göre her vardiyadan ayrı, ayrı personel
seçilir.
Ekip personelinin listesi ekte sunulmuştur.
Görevler
:
*.Deprem, doğal afetler, düşman saldırılarının etkisi ile meydana gelecek hafif yıkıntıların kaldırılması.
*.Yaralılara ilk acil yardımı yapmak,
Personelin Seçimi: Daire ve müessese kurtarma servisi personeli belirlenen yasal dayanaklara göre seçilir. Sefer
görev emri olanlar görevlendirme yapılmayacaktır.
17.4.1.3. İTFAİYE SERVİSİ
:
Kuruluşu
:
Bu servis müessesenin işlev ve özeliğine göre bir servis amiri, gerekli ise yardımcısı ile yeteri kadar ekip
veya takımdan kurulur.
Bir ekip, ekip başı ile birlikte 7 kişidir.
Bir takım 2–3 ekipten oluşur.
Ekip personelinin listesi ekte sunulmuştur.
Görevler
:
56
*.Hastanede çıkan Yangınları Kontrol altında almak ve söndürmek,
*.İtfaiye ekibi yangını söndürmeye sevk edilecektir.
*gelen itfaiye ekiplerine yardımcı olmak
.
17.4.1.4. İLK YARDIM SERVİSİ
:
Kuruluşu
:
Hassas bölgelerdeki yıllık ortalama personel mevcudu 200’den fazla olan daire ve müesseselerde kurulan
5 servisten bir tanesi de ilk yardım servisidir.
Bu servis bir servis amiri ile genelinde bir yardımcı ve ortalama her 200 kişiye bir ilk yardım ekibi
düşecek şekilde yeteri kadar ekip veya takımdan kurulur.
Bir ekip başı ile birlikte 6 kişidir.
Bir takım, takım amiri ile 3–6 ekipten meydana gelir.
Ekip personelinin listesi ekte sunulmuştur.
Görevler
:
*.Hastalara ve yaralılara ilk yardım yapmak,
*Triaj yapmak
*Triaj kartlarını kullanmak
*Tahliyeye yardımcı olmak
*Yaralıların durumunu tespit etmek
17.5. YANGIN YÖNERGESİ
:
17.5.1. AMAÇ
:
Kızılcahamam Devlet Hastanesi hizmet binalarında çıkacak yangınları önleme, yangından korunma ve
müdahale yöntemleri hususunda; Bakanlar Kurulunca çıkarılan “2007/12937 Sayılı Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik “ hükümleri uyarınca alınacak önlem ve yapılacak işlerin tespitidir.
17.5.2. KAPSAM
:
Bu yönerge Kızılcahamam Hastanesi hizmet binalarında uygulanır.
17.5.3. SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ :
Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne ait hizmet binalarında yangınlardan korunma hizmetlerinin eksiksiz
yürütülmesinden Hastane Başhekimine karşı bina Koruma ve Güvenlik Amiri sorumludur. Hizmet binalarında
çalışan personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım dâhil tüm sivil savunma servisleri kurulmuştur.
Sivil Savunma Servislerinin yangınla mücadele ekipleri yangın haberini duyar duymaz derhal görev mahalline
intikal edeceklerdir Yangın esnasında tüm personel görevli olan sivil savunma servisleri yükümlülerine yardımcı
olacaktır.
17.5.4. YANGINLARIN SEBEPLERİ
1. Sigara izmaritleri- kibrit,
2. Baca tutuşması,
3. Elektrik tesisatının kontrol, bakım ve onarımının yapılmaması,
4. Yıldırım Düşmesi
5. Güneş-Rüzgâr,
57
:
6. Akaryakıt sızıntısı,
7. Gaz kaçakları,
17.5.5. YANGIN TÜRLERİ
:
A Türü Yangınlar: Yanıcı katı madde yangınlarıdır (odun, kömür, kâğıt, ot, dokumalar vb.).
B Türü Yangınlar: Yanıcı sıvı madde yangınlarıdır (benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran,
asfalt vb).
C Türü Yangınlar: Yanıcı gaz madde yangınlarıdır (metan, Propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, hidrojen vb).
D Türü Yangınlar: Hafif metallerle radyoaktif maddeler yangınlarıdır (lityum, sodyum, potasyum, alüminyum,
magnezyum, vb).
E Türü Yangınlar: Elektrik ve elektrikli cihazların yol açtığı yangınlardır.
17.5.6. YANGINLARA KARŞI TEDBİRLER
:
* Yangın anında soğukkanlı olunuz.
* Bulunduğunuz yerde yangın alarm düğmesi varsa ona basınız.
* İtfaiyeye haber vermek için (110) numaraya telefon ediniz. Yangının cinsini (akaryakıt, motorlu araç, elektrik
vb.), yangın yerini, adresi kısa ve en doğru şekilde bildiriniz.
* Yangını çevresindekilere duyurunuz.
* İtfaiye gelinceye kadar binanın elektrik sigortasını sökünüz ve yangın söndürmek için kapı ve pencereleri
kapatınız.
* Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
* Görevlilerden başkasının yangın alanına girmelerine engel olunuz.
17.5.7. BİNA YANGINLARINA KARŞI KORUMA TEDBİRLERİ
:
1-Binaların içi-dışı temiz tutulacaktır. Kolay yanan çabuk tutuşan gereksiz kâğıt, talaş, tahta bina içinde
bulundurulmayacak; inşaat ve onarım nedeniyle artık kalan tahta, talaş gibi parçalar bina içinden ve yakınından
uzaklaştırılacaktır.
2- Sigara içme yasağı bulunmayan hastanemiz bahçesinde madeni çöp kutuları bulundurulacaktır.
Söndürülmüş sigara ve kibritlerin madeni çöp kutuları atılması alışkanlık haline getirilecek ve bu hususta tüm
hastane personeli birbirlerini uyaracaktır.
3-Her an yangın çıkabilir niteliğinde bulunan, terzihane, kütüphane, laboratuar, ameliyathane, arşiv ve
kâğıt deposu, matbaa ve teksir odalarında, iaşe ve eşya dolaplarında, kazan dairlerinde, tıbbi gaz odalarında,
yatakhanelerde sigara içmek yasaktır. Birim amirleri tarafından bu gibi yerlere SİGARA İÇMEK YASAK VE
TEHLİKELİDİR yazılı levhalar asılarak bu husus belirtilecektir. Bu yasağa uymayanlar, memurlar hakkında
kabahatler kanunu 39. madde hükümleri uygulanacaktır.
4-İçinde gaz, benzin, mazot, fuel-oil, bütangaz vs. gibi parlayıcı, patlayıcı ve kolay yanıcı maddeler
bulunan varil, bidon, tüp vs. gibi kaplar bina ve tesislerden uzak, emniyetli yerlerde depo edilecektir.
5-Bina içinde yerlerin mazot, benzin, ispirto, gaz vs. gibi kolay yanıcı ve parlayıcı maddelerle
temizlenmesi yasaktır.
6-Bina içersinde benzin, ispirto gibi kolay yanıcı ve parlayıcı maddeler sokulmayacaktır. Büro, dershane,
kafeterya, depo, ambar, kütüphane, basımevi, arşiv ve dosya odası, ağaç işleri, boya işleri, biçki-dikiş atölyeleri
işyerlerinde elektrik ütüsü, soba ve ocağı ile gaz, benzin, ispirto, havagazı, tüp gaz ocak ve cihazları ile ısınmak,
yemek pişirmek, ısıtmak, çay, kahve yapmak yasaktır.
7-Birim amirleri tarafından görev bölgeleri içinde kalan bölümlerine ait bina ve tesisler sık sık kontrol
edilerek bu yasaklara uymayanlar uyarılacaktır. Bu gibi ocak ve cihazlar faaliyetten men edilecektir. Bu gibi ocak
cihazların kullanılması zorunlu olan yerlerde tesisatın gücü dikte alınacaktır. Hastane yetkililerinin müsaadesi ve
sorumluluğu altında kullanılacaktı
8-Çalışma saatler içinde ve dışında görevli nöbetçi memurlar, müstahdemler, bekçiler ve güvenlik
görevlileri görev bölgeleri içersindeki bina ve tesisler bilhassa 6. maddede açıklanan her an yangın çıkabilir
özelliğinde bulunan hassas yerler kontrol edilerek faaliyet halinde bırakılmış (devrede unutulmuş) ocak veya
cihaz bulunduğu takdirde ocak veya cihaz devreden çıkartılacak çalışmaz hale getirilecektir. Ancak durum bir
tutanakla tespit edilerek sorumluları hakkında yasal işlem yapılmak üzere Hastane Müdürlüğüne bildirilecek.
9-Personelin sosyal ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla açılması gereken elektrik, havagazı, tüpgazı ile
çalışacak çay ocakları teknik servis yetkililerince incelenir fenni esaslara uyulmak şartı ile Hastane
Başhekimliğinin müsaadesi ve sorumluluğu altında açılabilecektir. Fenni esaslara uymayan çay ocakları
kapatılacaktır.
58
10-Birim amirleri tarafından bölümlerine ait iş veya çalışma yerlerindeki yangından ilk önce kurtarılması
gerekli kıymetli evrak, eşya, cihaz, dosya vs.nin muhafaza edildiği dolap sandık vs.nin üzerine görülür şekilde
örneğine uygun YANGINDAN İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR yazısı yapıştırılacaktır.
17.5.8. İHBAR VE ALARM SİSTEMİNE AİT TEDBİRLER
:
Kızılcahamam Devlet Hastanesi hizmet binalarında anons sistemi mevcuttur, yangın alarm butonları,
duman, ısı detektörleri bulunmaktadır.
Ayrıca, elektrik kesildiğinde hemen devreye girecek yedek jeneratör sistemi devamlı olarak çalışır
vaziyette bulunacaktır. Bu sistem 6 ayda bir veya periyodik zamanlarda yetkili mercilerce test ve bakımları
yapılacaktır
17.5.9. MÜDAHALE SİSTEMİ VE YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERE AİT TEDBİRLER
:
Hastane binalarının her bağımsız bölüm için en az bir adet 6 kg.lık, alan büyüklüğü nispetinde yeteri
kadar uygun tipte yangın söndürücüleri bulundurulacaktır. Yangın söndürücüleri az bir miktarda kullanılmış olsa
da; her kullanımdan sonra TS 862 standardına uygun bir şekilde belgeli firmalara doldurtulacaktır.
Yangın dolapları üzerinde kırmızı zemine beyaz renkte “YANGIN” yazılı olan yangın dolap ve kabinleri
içinde hortum, lans ve vanaları tesis edilerek müdahaleye hazır bir biçimde bulundurulacaktır.
17.5.10 ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER
:
* Hastane Elektrik Tesisatı 04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik İç Tesisat
Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi”ne uygun olacaktır. İç tesisatta elektrik idaresinden izin alınmadan herhangi
bir ilave yapılmayacaktır.
* Hastane hizmet binalarında iç tesisatı gösteren bir “Elektrik Planı” camlı bir dolap içinde, elektrik sayacına
yakın bir yerde muhafaza edilecektir. Elektrik tesisatı periyodik olarak bir yetkili tarafından kontrol edilerek,
kontrol formu imza olunarak görevlisi tarafından saklanacaktır.
* Mesai bitiminde kullanılmayacak olan bütün fişler prizlerden çıkarılacaktır.
* Tesisata yetkili personelin izni olmadan hiçbir ilave yapılmayacaktır.
* Elektrikle çalışan ocak ve benzeri hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
17.5.11. KAÇIŞ YOLLARINA AİT TEDBİRLER
:
* Hastane hizmet binalarında tüm katlara bağlantılı ulaşım ve iç kaçış merdivenleri mevcuttur ve çıkış kapıları
hizmete açık tutulmaktadır. Personel, hastalar, refakatçiler ve diğerlerinin Hastane Tahliye Planına uygun olarak
tahliye görevlileri kontrolünde binayı terk etmeleri sağlanacaktır.
* Merdivenlerde mesai saatlerine göre aydınlatma mevcut olacak, elektrikler kesildiğinde hemen devreye girecek
bir ilave aydınlatma sistemi işler halde bulunacaktır.
* Merdivenlerin önü hiçbir zaman masa, koltuk ve diğer eşyalarla kapalı olmayacak, çıkış kapıları sürekli açık
bulundurulacaktır.
17.5.12. DOĞALGAZ KULLANIMI VE KAZAN DAİRELERİNE AİT TEDBİRLER
:
* Kazan daireleri TS.1257 ve TS 2197’ye uygun olacaktır.
* Kazan daireleri, kalorifer kazanlarının bulunduğu yerler kâgir ve kapısı yangına en az 60 dakika dayanıklı
malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil hale getirilecektir.
* Bu yerlerin tabanına yakıt dökülmesi gibi riskler için tedbir alınacak ve temiz tutulacaktır.
* Doğalgaz tesisatı olan kazan daireleri ve mutfaklarda elektrik açma kapama düğmeleri ve prizler hacim dışında
olacaktır. Tavanda ve cihazlara yakın yerlerde “GAZ ALARM DETEKTÖRÜ” bulunacaktır. Mutfaktaki
doğalgaz vanası mesai bitiminde görevliler tarafından kapatılacaktır. Doğalgazla çalışan kazan dairelerindeki
görevlinin mutlaka bu konuda eğitim alması sağlanacaktır.
17.5.13. DİĞER TEDBİRLER
:
a. Sigara içilmesine izin verilen hastane bahçesinde ayrılmış yerlerdeki sigara tablalarına kum, çakıl vb.
maddeler konulacak, sigara tablaları metalden yapılmış olup, içleri sık sık temizlenecektir.
b. Binalarda oda kapıları numaralanır, ayrıca anahtarlara 3x3 ebadında oda numaraları bulunan madeni plaka
takılacaktır. Bu anahtarlar binanın uygun yerinde camlı bir dolap içinde saklanacaktır.
c. Memurların konut adreslerini gösterir listenin servis amirlerinde genel bir listenin de gerektiğinde derhal
çağırmak için uygun bir yere asılması sağlanır.
d. Yangında ilk kurtarılacak dolap ve malzemenin üstüne ‘Yangında İlk Kurtarılacaktır’ etiketi konulacaktır.
59
e. Çatılarda, yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya veya yanıcı, parlayıcı madde
bulundurulmayacaktır.
f. Ambar ve arşivde sorumlular tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
g. Mesai bittikten sonra veya hafta tatil günlerinde önceden izin alınmadan personelin idari binalarda çalışmaları
yasaktır.
17.5.14. ÇALIŞMA SAATİ İÇİNDE MEYDANA GELMESİ HAREKET TARZI :
HABER VERME: Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemini (Zil, Tlf.) harekete geçirmekle birlikte,
Hastane Santrali ‘0’ aranır İtfaiye’ye(110), Baştabibe, Sivil Savunma Uzmanı veya Amirine(1122), Hastane
Müdürüne(1121) ve Servis Amirlerine ’ne haber verir.
GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI: Yangın haberini duyan yangına karşı koyma ekipleri kendilerine ait araç
ve gereçleri alarak derhal harekete geçer. Hasta, personel, hasta refakatçileri ve diğer kimselerin tahliyesi
sağlanıp, Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak
kısımlara götürülür.
İtfaiye ekipleri geldiği andan itibaren; yetkili amirler ve yangına mücadele ekipleri itfaiye amirinin emrine girer.
17.5.15. ÇALIŞMA SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELMESİ HAREKET TARZI :
Yangını ilk gören kimse, Hastane Santrali ‘0’ aranır, mevcut haber verme sistemini derhal harekete
geçirerek, Hastane Nöbetçi Amiri (1200) nöbetçi tüm personeli ayrıca itfaiyeyi ve Hastane Sivil Savunma İtfaiye
Sevisi yükümlüleri başta olmak üzere telefonla veya diğer vasıta ile haberdar eder.
Yangından haberdar olan Nöbetçi Amir, mevcut personel ve Yangınla Mücadele ekipleri ile seri bir
şekilde görevleri başına gelerek söndürme ve kurtarma işlerine başlarlar.
Ayrıca, Hasta, personel, hasta refakatçileri ve diğer kimselerin tahliye planına uygun olarak tahliyesi
sağlanıp, Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak
kısımlara götürülür.
Kent itfaiyesi Hastaneye ulaştığında, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları kent itfaiyesine bağlı olarak
sürdürülür.
17.5.16. YANGIN HİZMET BİNASINA YAKIN BİR YERDE ÇIKMIŞSA HAREKET TARZI :
Haber verme işi ile birlikte tehdit altında bulunan kısımlarda oda ve pencerelerdeki perde ve storlar
çıkarıldıktan sonra pencereler kapatılır. Hasta, personel, hasta refakatçileri ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp,
Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara
götürülür.
Çatıda ayrıca korunma tertibatı alınır. Çatıya veya damlara düşen ateş ve kıvılcımların, hortumla sevk
edilecek veya kovalarla çıkarılacak sularla söndürülmesine veya çatının bol su ile ıslatılmasına çalışılır.
17.5.17. YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİ
:
Hastane hassas bölgede yer alması ve yıllık ortalama personel sayısı da 200’ün çok üzerinde bulunması
nedeniyle tüm Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olup, bu servislerden;
1. İTFAİYE SERVİSİ: Yangının çıktığı yerde, alt ve üstünde, yanlardaki odalarda gereken tertibatı alarak yangını
söndürmeye ve genişlemesine meydan vermemeye çalışır.
2. KURTARMA SERVİSİ: Önce hasta, refakatçi, personel ile kurtarılmak durumunda olan diğer insanları, yoksa
yangında ilk önce kurtarılacak evrak, dosya ve daha sonra diğer eşyayı binanın henüz yanma tehlikesi olmayan
kısımlarına taşırlar. Boşaltılan eşya ve evrak, Koruma Ekibi tarafından muhafaza altına alınır. Yangının
söndürülmesinden sonra o dairenin ilgili memurlarına verilir.
4. İLKYARDIM SERVİSİ: Kurumumuz devlet hastanesi olduğu için mevcut sağlık görevlileri ile birlikte yangın
dolayısıyla yaralanan ve hastalananlara ilkyardımı yapar.
Ekiplerin birbiriyle işbirliği ve yardımlaşmaları esastır.
17.5.18. EĞİTİM
:
Kızılcahamam Devlet Hastanesinde. Oluşturulan Sivil Savunma Servislerinden yukarıda adı geçen servis
yükümlüleri; Binaların yangından korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarılması ile ilkyardım
faaliyetleri konularında hazırlıklı olunması için, Sivil Savunma Uzmanının eğitim ve tatbikatlarına ek olarak,
Kent İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüğü gibi
60
kurumlarla işbirliği ve organizasyonun sağlanması yolunda uygulamalar yaptırılıp,
arttırılması sağlanacaktır.
bilgi ve becerilerinin
17.5.19. CEZAİ SORUMLULUK
:
Bu talimat hükümlerinden aykırı hareket edenler fiilin derecesine göre, ilgili mevzuat uyarınca idari ve
adli işleme tabi tutulacaktır.
17.5.20. YÖNERGENİN TATBİK ŞEKLİ
:
1. Bu yönerge ile ilgili olarak, Hastane Sivil Savunma Servislerinde görevli Yükümlüler ve diğer personel Sivil
Savunma Uzmanının veya Amirinin düzenleme ve yönetimi altında zaman zaman eğitim ve tatbikata tabi
tutulacaktır.
2. Tüm personel bu yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdür.
3. Bu yönerge, Kızılcahamam Devlet Hastanesi ve bağlı bütün birimlerinde uygulanır.
4. Bu yönerge de Hastane Baştabibinin müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.
5. Bu yönergede temel alınan kuralların ihlal edilmesi halinde, ihlalin derecesine göre gerekli yasal işlem
yapılacaktır.
6. Bu yönerge Hastana Baştabibince onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
17.6.KOD AFET DEPREM VE DOĞAL AFETLER
:
Afet; yerleşim, üretim, altyapı, ulaşım ve haberleşme gibi genel hayatın zorunlu vasıtalarını ve akışını
bozduğu gibi, insanlar üzerinde şok etkisi yaratır. Sakatlıklara, öksüz kalmalara, bulaşıcı ve salgın hastalıklara ve
psikolojik bozuklukların çıkmasına neden olur. Ülkenin ve yörenin ekonomik yapısını bozar ve yatırımları
geciktirir.
17.7.1. DEPREM NEDİR
: Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin
dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Ülkemiz topraklarının % 92’sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da % 95’inin bu bölgeler üzerinde
yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin %98’inin ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgelerinde bulunduğu
bilinmektedir.
Depremin yaratacağı hasarları en aza indirmek amacıyla;
 DEPREM ÖNCESİNDE,
 DEPREM SIRASINDA VE
 DEPREM SONRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMALIYIZ.
17.7.2. DEPREM SIRASINDA UYGULANACAK HAREKET TARZI
:
Asla panik yapılmamalı, kaçmaya çalışılmamalıdır.
Hayat üçgeni oluşturacak yerlere cenin pozisyonunda sığınılmalıdır. Bu yerler sağlam masa altı içinde
çeşitli eşyaların bulunduğu çelik dolaplar, çamaşır makineleri, diğer sağlam yapılı tıbbi cihaz yanları dır.
Her birimimizde bu sayılan eşyalardan yoksa ve bu tür yerlere sığınılamıyorsa, pencerelere sırt dönük ve
sabitlenmemiş devrilebilecek eşyalardan uzakta yere diz çökmeli varsa battaniye, yastık, kitap yoksa dirseklerle
yüz korunarak eller boyun arkasına birleştirilerek korunmaya çalışılacaktır.
Dış duvarlardan, Pencere kenarlarından, Merdivenlerden, Balkonlardan ve üzerimize düşecek eşyalardan
uzak durulacaktır.
Deprem sırasında asansör kesinlikle kullanılmayacaktır. Asansörde iken deprem olması halinde kat çıkış
düğmesine basarak asansör durdurulacak ve derhal terk edilecektir.
Gazla ve elektrikle çalışan aletler açıksa kapatılmalıdır. Kapatılamıyorsa bu aletlere yakın olan kişilere
kapatmaları söylenmelidir.
Deprem sırasında ayakta durmamalı ve asla koşulmamalıdır.
Deprem sırasında dışarıda bulunan personelimiz; binalardan, duvar diplerinden ve elektrik tellerinden
uzak durarak açık alana çıkacaklardır.
17.7.3. DEPREM SONRASINDA
:
Kontrollü, hızlı ve dikkatli bir şekilde bina terk edilecektir. Gelebilecek bir artçı şok, o ana kadar
yıkılmamış, ancak taşıyıcı elemanlarına zarar vermiş olan binayı yıkabileceği unutulmamalıdır.
Binayı terk ederken çıkış yolunu kapatan eşyalar dikkatle kenara alınacaktır
Ortalığa dökülen kimyasal maddeler ile yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı dikkatli olunacaktır.
61
Yangınlara, patlamalara ve su baskınlarına davetiye vermemek için tüp, elektrik, su ve doğalgaz kontrol
edilmeli elektrikle çalışan aletlerin fişleri prizden çekilmeli, sigortalar gevşetilmeli veya şalterler indirilmelidir.
Kopan elektrik tellerinden de uzak durulacaktır.
Hastanemizde oluşturulacak kriz merkezimizin talimatları doğrultusunda deprem sonrası eğitilmiş olan
arama ve kurtarma timimize sağlık ekipleri de takviye edilecek ve kurtarma çalışmalarına başlanacaktır.
Binada büyük oranda hasar varsa ve yetkililerce (kriz merkezi görevlilerince) boşaltılması isteniyorsa
yatan hastalar diğer zarar görmemiş hastanelere nakil edilecek veya geçici olarak hastane bahçesinde
oluşturulacak merkezlere götürüleceklerdir.
Binada oluşabilecek başlangıç yangınlarına tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekibi müdahale edecektir.
Deprem sonrası gelecek ekiplere durum hakkında bilgi verilecek, onların rahat çalışmaları için gerekli her
türlü önlem ve yardım sağlanacaktır.
İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeler ilaç depolarından temin edilmeye çalışılacak, aşılamayan sorunlar
bakanlık kriz merkezine bildirilecektir.
17.7.4. DEPREM HAKKINDA
:
Oluşan depremi fırsat görüp bunu çıkar sağlamaya yönelik olarak dedikodu ve asılsız söylenti yayanlara
güvenlik personelimiz fırsat vermeyecektir. Bu nedenle resmi açıklamalar dışındaki söylentiler dikkate
alınmayacaktır.
17.7.5. ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE DEPREM KONUSUNDA VERİLEN GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
:
1.Deprem oluşumu sonunda izinde bulunan bütün personel görev yerine intikal edecektir.
2.Özel güvenlik müdürü, denetleme ve güvenlik amirleri hastanece oluşturulan “ deprem kriz merkezinde”
çalışmaya başlayacak; yetkili makamlarca aksi emredilmedikçe; diğer personelden, 1. ve 2. Vardiya yağmalama
ve hırsızlık olaylarına karşı kolluk kuvvetleri tarafından alınmış tedbirler çerçevesinde güvenlik görevi yaparken,
3. Vardiya personeli hastane tarafından oluşturulmuş bulunan “ arama kurtarma timinin” çalışmalarına yardımcı
olacaktır.
4.“Arama Kurtarma Timinin” çalışmalarına yardımcı olunurken, özel teçhizat gerektirmeyen faaliyetlerde
personele yardımcı olunacaktır.
17.7.6. HASTANEMİZ DIŞINDA OLACAK AFETLERDE UYGULANACAK HAREKET TARZI
Bakanlar Kurulunca 30.09.1996 tarihinde kararlaştırılarak 09.01.1997 tarih ve 22872 sayılı Resmi
gazetede yayımlanan “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” gereğince hastanemize ait “Kriz
Merkezi Talimatı” hazırlanmıştır.
Bu durumlarda İlimizde kurulacak kriz merkezi doğrultusunda hastanemiz kriz merkezide faaliyete
geçerek il kriz merkezinden gelen talimatlar doğrultusunda hastanemize verilen görevleri ifa edilecektir.
17.7.7. DEPREM VE YAPISAL OLMAYAN TEHTİTLERİN AZALTILMASI
:
Hastanemiz deprem riskinin yüksek olduğu bir bölgededir. En son 2005 yılında deprem olmuştur.
Hastane binamız 6 bloktan oluşmakta en yüksek 4+1 kat bulunmaktadır.2010 yılında yapımı tamamlanarak
12.10.2010 yılında geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. Yapısal olmayan risklerle karşılaştığımızda
öncelikle depremin bazı etkilerine karşı aşağıdaki önlemler alınmıştır.
1-Dolap, Raf ve benzeri eşyalar sabitlenmiştir.
2-Gaz odasındaki tüpler kafes içerisine alınmak veya zincirle bağlanmak kaydıyla sallanmalara karşı
önlem alınmıştır.
3-Bazı tıbbi cihazlar ve elektronik eşyalar sabitlenmiştir.
4-Duvarlara kütlesi ağır veya tehlike arz edecek pano, çerçeve asılmamıştır.
5-Planlamalar yapılmış ve personel bilgilendirilmiştir
18.TRİAJ PLANLAMASI VE TRİAJ KARTI
:
18.TRİAJ PLANLAMASI:
62
18.1. Triaj:
Eldeki olanaklarla, en çok sayıda kişiye en çok faydayı sağlamaktır. Her felaketin triaj öncelikleri aynı
değildir. Her afetin ya da her kazanın triaj öncelikleri birbirinden farklılık gösterebilir. Yaralının ulaştığı her
tıbbi basamakta triaj işlemi yeniden yapılabilir. Acile başvuran hastaların önceliklerini belirleyerek
bekleyemecek durumda olanları tespit etmek ve hastaları geliş sırasına göre değil durumlarının aciliyetine
göre kabul etme işlemidir.
Hastanemizde Bu Alanın Yeri: Acil Servis Giriş Koridor Alanı bu alan için belirlenmiştir.
Sorumlusu: 1.Kıdemli Pratisyen’dir.
18.2. Triaj İlkeleri:
1-Kazanın ciddiyeti ve eldeki kaynaklar karşılaştırılarak örgütlenmelidir
2-Fazla sayıda insanın etkilendiği felaketlerde, tüm hastaların acil bakım alması mümkün değildir
3-Triaj görevlisi, solunum yolunun açıklığının sağlanması haricinde acil bakım vermez. Acil bakım ekibi
triaj görevlilerinin hemen ardından gider. Triaj ekibimiz yaşam bulgularını değerlendirme yeterliliğindedir.
4-Triaj görevlisi çok iyi deneyime sahip sağlık personellerimiz mevcuttur.
5-Triaj ekibi tüm hastalara ilk izlenim ve yaşamsal bulgular doğrultusunda sınıflayarak triaj etiketi takar.
Buna göre acil bakım ekibi müdahale etmek suretiyle Hastaların veya kazazedelerin sınıflandırılması sık sık
tekrarlanır.
6-Radyasyon, biyolojik veya kimyasal zehirlenmelere maruz kalmış kazazede ve görevliler alanda
temizlenme işlemi dekontaminasyon ünitemizde yapılır.
18.3. Triaj Kategorileri:
ÖNCELİK RENK
KIRMIZI
Birinci
SİMGE
AÇIKLAMA
KRİTİK - Dakikalar içinde sahada verilen basit
müdahalelerle kurtarılabilir.
İkinci
SARI
S-3
Üçüncü
YEŞİL
GÖRECELİ ACİL- Birkaç saat içinde hastanede basit
tedavilerle kurtarılabilir.
HAFİF - Tedavi saatlerce veya günlerce beklenebilir.Hasta
ayakta veya sedye üzende yatarak izlenir.
Dördüncü
SİYAH
x
ÖLÜ - Morgun bulundu yerdir
Triaj ile yaralılar çeşitli sınıflara girecek şekilde, üzerlerine kısa notlar yazılabilen ve yaralanma
derecesini gösteren renk kodları veya göğüs ya da yakaya takılabilen tabelalar kullanılır. Yaralıların triajı
amacıyla kullanılan Dört kategorili Triaj Sistemi sınıflandırma tablosu aşağıda gösterilmiştir.
18.4. Hasta Nakli Alanı:
Triaj Personelleri:
Triaj Alanı Sorumlusu
PRATİSYEN HEKİM.
Triaj Alanı Personelleri
O gün içerisinde Gündüz ve Gece olmak üzere; Acil Servisde
Rotasyon vardiya nöbetinde görevli Doktor veya Doktorlar ile
Yardımcı Sağlık Personelleri görevlidir.
18.4.1. Acil Tedavi Alanı KIRMIZI ALAN: Dakikalar içinde sahada verilen basit müdahalelerle
kurtarılabilir ve Hayatı tehdit eden, acil müdahale gerektirecek ve yaşamı kurtarılacak hastalar için tedavi
alanı. Yeri: Hastanemizin Acil Servis alanı içinde Resüstasyon odası hazır durumdadır.
63
KIRMIZI ALAN:
Triaj sonrası genel durumu en kötü ve acil bakım gereken hastalar
Resusitasyon odası, monitörlü alanlar
Hastanemizde Bu Alanın Yeri :
Hastanemizde acil durumlarda; Cerrahi Müdahale ve Resüstasyon odası bu alan için belirlenmiştir.
Sorumlusu; Acil Servis Genel Cerrahi Uzmanı.
Olası kırmızı alan tıbbi müdahaleleri:
* Hemorajı kontrolu vb işlemlerdir.
* Kritik Yaralı= Birinci öncelik
* %30-50 II-III° yanık
* 28-32°C hipotermi
* Omurilik travması (nörolojik bulgu +)
* Açık uzun kemik kırıkları
* Şuuru kapalı hasta
* Eklampsi krizi
* Gebelik+vajinal kanama.
* Travma/kardiyak resusitasyon
* Şok tedavisi
* Ciddi solunum distresi yönetimi
* Cerrahi öncesi stabilizasyon
* Entübasyon
* Trakeostomi
* Pnömotoraks drenajı
* Amputasyon
* Kordon sarkması, Tam açıklıkta gniet gebe
Hastanemiz için; kırmızı alan hasta bakım prosedürü :
Hastalar stabil hale getirildikten sonra, uygun servise yatışı yapılır ve tedavisine devam edilir ya da
hastanemiz şartlarında tedavisi mümkün olmayanlar, uygun hastanelere sevk edilirler.
18.4.2. Yoğun Tedavi Alanı (SARI ALAN ): Hayatı tehdit edecek yaralanması olmayan, ancak
ciddi tedavi gerektirecek ve zaman kaybından etkilenmeyecek ve tıbbi müdahale ile bakımları için bir süre
gerektirecek olan yaralılar için tedavi alanıdır.:
Hastanemizde bu alanın Yeri :Dahili Gözlem Odası bu bölüm olarak belirlenmiştir.
Sorumlusu : Ortopedi Uzmanı
AĞIR YARALI= İKİNCİ ÖNCELİK
- Kapalı uzun kemik kırıkları, Açık kısa kemik kırıkları, %30’dan az II-III° yanık
- Elektrik yanığı, Turnike ile kontrol edilebilen ciddi kanama,
- Kırık ya da çıkık sonucu dolaşım bozulması
- Kalça, dirsek, diz çıkığı, İlerleyici olmayan, ani görme bozukluğu
Hastanemiz için; SARI alan hasta bakım prosedürleri :
Hastalar stabil hale getirildikten sonra, uygun servise yatışı yapılır ve tedavisine devam edilir ya da
hastanemiz şartlarında tedavisi mümkün olmayanlar, uygun hastanelere sevk edilirler.
18.4.3.Ayaktan Tedavi Alanı (YEŞİL ALAN):
a.Ayaktan gelen ve genel durumu stabil olan ayaktan tedavi edilebilecek hastaların müdahale alanı
b.Basit sorunların tedavisi
c.Fraktürlerin atellenmesi
d.Kesilerin kapatılması
e.Tetanus aşılaması
Hastanemizde Bu Alanın Yeri
:Kan Tranfizyon Merkezi bu alan için belirlenmiştir.
64
Sorumlusu : Üroloji Uzmanı
HAFİF YARALI= ÜÇÜNCÜ ÖNCELİK
1. Erişkinlerde %20’den küçük yanıklar
2. Parmak ucu amputasyonu
3. Bilinç kaybı olmaksızın kafa travması
4. Kapalı, komplike olmayan kırıklar
5. Komplike olmayan temiz laserasyonlar
6. Doğrudan basılarak durdurulabilen burun kanaması
Hastanemiz için; YEŞİL alan hasta bakım prosedürleri:
Hastalar stabil hale getirildikten sonra, tıbbi açıdan stabil bekletilebilecek hastalar olduğundan olayın
büyüklüğü ve seyrine göre gerekirse daha sonra müdahale yapılmak üzere sadece atellenip evlerine
gönderilebilir tedavisine daha sonra devam edilir ya da hastanemiz şartlarında tedavisi mümkün olmayanlar,
uygun hastanelere sevk edilirler.
18.4.4. Bekleme/Bakım Alanı (SİYAH ALAN): Herhangi bir nedenle yaşamalarının kurtarılması
umudu olmayan yaralılar için ayrılmış bölüm ile ölü olarak getirilen hastaların konulduğu alandır.
Hastanemizde Bu Alanın Yeri: Bodrum kat Morg Ünitesi alanı’dır.
Sorumlusu: Diş Hekimi
Büyük çaplı felaketlerde Morgda aşağıdaki yöntemler uygulanacaktır:
1-Tüm cesetlerin numaralandırılması ve bilinen özelliklerinin tümünün kaydedilmesi.
2-Ceset üzerinde bulunan malzemelerin torbalanması ve dökümantasyonunun yapılması.
3-Cesetlerin kimlik tespiti için; önden ve her iki yandan fotoğraflarının çekilmesi, cesetlerin ben, dövme gibi
belirleyici özelliklerinin fotograflarının çekilmesi, cesetlerin diş kaplaması veya vücudundaki diğer
radyoopak protezlerin radyolojik olarak görüntülenmesi.
6-Cesetlerin her on parmağının da parmak izinin alınması, kimlik tespiti için saç ve doku örneği alınması.
7-Adli Tıp Kurumunun önereceği diğer yöntemlerin uygulanması. (kan örneği, saç kılı almak gibi)
8-Tüm bilgilerin ve dökümanların, ceset numaralarına göre kaydedilmesi.
9-Cesetlerin yakınları tarafından teşhis edilmesi.
10-Cesetlerin çürümemesi için yeteri kadar ceset torbası bulundurma.
11-Sabit, seyyar morg ya da soğutma sistemlerine sahip olan devlet, kamu veya kuruluşlarla önceden
mutabakat sağlanması.Bulaşıcı hastalıktan veya kontaminan maddelerden dolayı ölen kişilerin cesetleri
olanak olduğu takdirde dekontamine edilmelidir.
Cenaze Teslimi :
1.Kimliklendirme işlemi yapılmış cenazeler en kısa sürede yakınlarına ulaşılarak belediye tarafından
düzenlenecek gömme izin belgesi temin edildikten sonra zimmet karşılığında cenaze yakınına teslim edilir.
2.Kimlik tespiti yapılamamış ya da herhangi bir yakınına ulaşılamamış cenazeler ise hastanemiz imkanları
ile ilgili belediye ile yazışmalar (gömme izin ruhsatı) yapılarak belediyenin tespit ettiği bölgelere cenaze
defnedilir.
3. Herhangi bir yakınına ulaşılamamış cenazeler normal durumlarda 14 gün süre ile morgda bekletilmesine
rağmen olağan üstü durumlarda yetkililerin onayı alınarak bu sürenin kısaltılabileceği düşünülmektedir.
4.Hastanemiz İnfeksiyon kontrol komitesi morg dezenfeksiyon talimatına göre cenazenin temas ettiği tüm
alanlar1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu,bir litre suya 10cc)solüsyonla bölüm için ayrılan mop ve
paspas ile yapılır. Bulaşıcı hastalıktan ölenler için 1/10’luk çamaşır suyu ile spreylenir, cenaze çift kat
pamuğa sarılır, tekrar 1/10 çamaşır suyu ile spreylenir ve iç kısmı metal yapılı tabuta yerleştirilir.
5.Ölü/ölmekte olanlar, ilaç ya da üst solunum yolu obstrüksiyonuna ikincil olmayan solunum durması,
massif beyin yaralanması, %50’yi aşan 2 ve3. derece yanık, ateşli silahla kafa yaralanması sonucu koma v.b.
siyah alana kabul edilecek hastalar için morg birimine yakın olması sebebiyle morg tören odası
düşünülmektedir.
65
6.Ayrıca olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ceset torbası temini gerekmektedir.
18.5. HASTA TRANSPORTU VE ALANI
:
*.Hasta transportu hastanenin ambulansları,112 Hızır Acil ambulansları, diğer kurumların ambulansları veya
uygun araçlarla gerçekleşecektir.
*.Hasta Transportu için diğer kurumlarla önceden anlaşma yapılması lojistik Şefinin (Hastane Müdürünün )
görevidir.
*.Hastane sahasında hasta transportu, sedye ve tekerlekli sandalyelerle yapılır. Hastanenin Afet durumunda
Hastanemizin hasta transport sahası; Hastanemiz ana bina önünde bulunan bahçe Acil servisin önü, Kan
tranfizyon merkezi ön bahçe, Ambulans ve helikopterlerin hasta boşaltacağı yer transport alanı Gazi üniversitesi
bahçesi olarak planlanmıştır.
18.6. ACİL SERVİSTE HASTA KARŞILAMA VE BAKIM ALANLARI
:
Acil Servis Palanında bulunması gereken alanlar aşağıda belirtilmiştir. Alanlar ileriki bölümlerde genişçe
açıklanacaktır.
*.Triaj alanı
*.Kırmızı Alan
*.Sarı Alan
*.Yeşil Alan
*.Siyah Alan (Morg)
*.Transport Alanı
*.Dekontaminasyon Alanı
*.Hasta Kabul ve Kayıt alanı
*.Aile Bekleme ve Taburcu Alanı
*.Gönüllü kabul ve başvuru alanı
*.Psikiyatri Alanı
18.7. ACİL SERVİSTE HASTA KAYIT VE KABUL
:
*.Acil serviste kayıt kabul işi bilgisayarla yapılmaktadır. Bilgisayarların çökmesi, telefon hatlarının hasara
uğraması durumunda ise ele ile yapılacaktır.
*.Afet anlarında yazılı belgeler
a- Kayıt kabul defterleri
b- Afet kayıt formları-kartları
c- Triaj kartları tercih edilecektir.
*.Triaj alanında, değerlendirilen hastaların kaydı hemen yapılmalıdır.
*.Afete özgün kayıt kartları kimliklendirme ve takip için önemlidir
*.Triaj Kayıt kartlarında, afetzedenin geldiği yer, adı-soyadı, cinsiyeti, yaşı, yaralanma özellikleri ve triaj düzeyi
yazılmalıdır. Sağlık Bakanlığınca kullanılan Triaj kartı örneği gösterilmiştir.
*.Afete özgün kayıt kartları kimliklendirme ve takip için önemlidir.
*.Kayıt kartlarında, afetzedenin geldiği yer, adı-soyadı, cinsiyeti, yaşı, yaralanma özellikleri ve triaj düzeyi
yazılacaktır.
*.Kayıt sonrası acil serviste takip edilen tüm hastaların yer aldığı bir takip dosyası yada formu çıkarılmalıdır.
*.Bu kayıtlar bir liste halinde tutulur.
*.Takip sonrası yatan, operasyona alınan, sevk edilen, taburcu olan veya ölen hastalar kaydedilerek karşısına acil
servisten gönderildiği yer kaydedilmelidir.
*.Kayıtlar hem adli hem de finansal sorunları da önler.
*.Hastanemizde hasta kayıt ve kabul Acil servisin girişinde bahçede planlanmıştır.
*.Burada kayıt defterine triaja girecek hastaların bilgileri yazılacaktır.
*.Hastanenin alt yapısı etkilenmemişse, bu prosedür bilgisayarla yapılacaktır.
*.Çok ağır felaketlerde personel eksikliği fazla olduğu zaman, dokümantasyon sekreterler dışında aşağıdaki
kişilerce yapılacaktır.
a- Triajda görevli kişiler,
b- Tıbbi bilgi işlem ve dokümantasyon memurları yerine kurumumuzda istihdam edilen bilgi işlem
personeli,
c- Okuma yazması olan herhangi bir kişi ( gönüllüler, değişik fakültelerin öğrencileri ve buna benzer
kişiler)
*.Kimliği bilinmeyen hastaların numaralandırılması gerekmektedir.(triaj kart numarası).Bu numaralar daha
önceden hazırlanmış olmalıdır. Yedi rakamlı numaraların yazıldığı triaj kartları hastaların boyunlarına asılacaktır.
66
*.Tetkik isteği için daha önceden basılmış formlar kullanılacak, formlarda kimliği bilinmeyen hastaların sadece
numarası yazılacaktır.
*.Bilinci açık olan veya kimlik bilgileri bilinen hastalarda Standard kayıt formları kullanılacaktır.
*.Yatış işlemleri için öncelikler Aktif Tedavi Sahası Sorumlusu tarafından belirlenir.
*.Hastalarla ilgili bilgiler, Basın ve halkla ilişkiler birimine bildirilecektir. Böylece son durumla ilgili haberler
medya aracılığıyla halka ulaştırılacaktır.
18.8. ACİL SERVİSTE DEKONTAMİNASYON
:
*.Acil servise kontamine hasta alınmamalı,
*.Dekontaminasyon sıcak alanı acil servis dışına kurulmalı,
*.Hastane içi dekontaminasyon yapılacaksa izole, ayrı girişi olan, izole havalandırması ve atık su toplama sistemi
olan dekontaminasyon odası kullanılacaktır.
18.9. ACİL SERVİSTE MALZEME VE İLAÇ DEPOLAMASI
:
*.İlaç, araç ve gereç stokları kontrol edilir.
*.Gerektiği kadar tıbbi malzeme depo edilmelidir.
*.Bu malzemeler son kullanma tarihleri açısından periyodik aralıklarla kontrol edilmelidir.
*.Bir ana bir de ön depo oluşturulmalı, malzeme kontrolü tek elden olmalıdır.
*.Depo ve tüm odaların anahtarları mesai saatleri dışında da ulaşılabilecek bir yerde olmalıdır.
*.Her anahtarın üzerinde nereye ait olduğu yazmalıdır. Hastanemizin depolarında ve Acil serviste yeterli
stokumuz bulunmaktadır.
18.10. MORG
Büyük çaplı felaketlerde, kimliği belirlenemeyen ve hastanede ölen veya hastaneye getirilen
cesetler ciddi adli ve sosyal problemler yaratmaktadır. Kimlik tespiti için aşağıdaki yöntemler
kullanılabilir. (Morg olarak hastanemiz bodrum katındaki depolar ve hastane arka tarafında bulunan
morg kullanılacaktır.
18.11. TRİAJ KARTI
:
67
68
19.TIBBİ ATIK VE ÇÖP YÖNETİMİ PLANLAMASI
19.1. AMAÇ
:
:
Atıkların Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak
toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere tesliminin sağlanmasıdır. Ancak olası bir gecikme ve
atıkların ilgili belediyece toplanmaması durumunda karşılaşılacak sorunlar düşünülmeli ve önlemler alınmalıdır.
Normal şartlar altında atıklar ayrıştırılmakta tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere ayrı ayrı depolarda
istiflenmektedir. Ancak; atıkların günlük toplanmaması veya olağanüstü bir durum da aşırı yoğunluktan dolayı
depoların yetişmemesi durumunda evsel atıklar hastane çevresinde bulunan boş toprak arazilerde istiflenecek, evsel
atık deposu da tıbbi atık deposu olarak kullanılacaktır. Bu depolar Hastanemize toplam 5 gün yetecektir.
Bu depolarda yetmezse Kızılcahamam Belediyesince gösterilecek olan bir yerde depolanacaktır. Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği içinde uzaklaştırılacaktır.
19.2. ATIK YÖNETİMİ VE ATIK MİNİMİZASYONU ATIKLARIN OLUŞUMUNUN VE MİKTARININ
AZALTILMASI
:
Evsel Nitelikli Atık:
*.Kullanılan ürünün özelliğine göre bozulmayan, deforme olmayan ve tekrar kullanılmasında sakınca olmayan
ürünler yıkanır, kurutulur, kullanım amacına göre steril edilerek, tekrar kullanılır.
*.Kliniklerde kullanılan dental aletler, tek kullanımlık olmayan diğer malzemeler,
*.Personel yemekhanesinde kullanılan yemek takımları,
*.Temizlikte kullanılan araç-gereçler bu tip malzemelerdendir.
Ambalaj Atıkları:
*.Ürünün özelliğine göre ve tüketim sıklığına göre uygun ambalajlarda alınıp, bölünerek kullanılmaktadır.
*.Çamaşır yıkama ve genel temizlikte kullanılan deterjanlarda uygun dağıtıma dikkat edilerek hem ekonomi
sağlanır ve atıkların azaltılmasına katkı verir.
*.Yemekhanede içme suyu ambalaj atığı oluşturmayan, depozitolu damacanalar ile sağlanmaktadır.
Tıbbi Atık:
*.Üretilen tıbbi atık, kullanılan malzeme miktarından az olamaz mantığından hareketle, hastanemiz
Depodan kliniklere çıkarılan, aylık tıbbi malzeme miktarı tespit edilir.
*.Ünit ve personel başına, kliniklerde üretilen tıbbi atık miktarı belirlenir.
*.Tıbbi atıkların kaynağı belirlenerek atık üretenin tıbbi atık azaltılmasına katkı verici önlemler alması sağlanır.
*.Tıbbi atık ile ilgili tüm personele gerekli eğitimler periyodik olarak verilir.
Tehlikeli Atık:
*.Hastanemizde üretilen tehlikeli atıklar sınıflandırılır.
*.Üretilen atıkların 6 aylık miktarları belirlenir.
*.Tehlikeli atığı üreten birimlerle işbirliği yapılır.
19.3. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ
Evsel Nitelikli Atık:
*.Evsel nitelikli atıklar sınıflandırılır.
*.Atıklar, kaynağında amaca uygun biriktirme kovalarında biriktirilir.
*.Siyah renkli torbalarla, atık üreten birimlerden ve kliniklerden, atık toplayan temizlik personeli tarafından
alınır.
Ambalaj Atıkları:
*.Merkezimizde kâğıt, cam, plastik ambalaj atıklarının ayrı toplanması amacıyla katlarda ve kliniklerde
biriktirme üniteleri kurulmuştur.
*.Üzerinde hangi tür ambalaj atığının atılacağını, geri dönüşümünü, faydasını ifade eden, farklı renklerde ve
görsel açıdan kirlilik yaratmayacak niteliktedir.
*.Hastane çalışanlarına duyurulması ve eğitim verilmesi sağlanır.
*.Toplanan atıkların bertaraftı için ilgili belediyelerle işbirliği yapılır.
Tıbbi Atık:
69
*.Kesici, delici aletlerin biriktirilmesi amacıyla, özel olarak tasarlanan 3 litre kapasiteli, kilitli, üzerinde tıbbi atık
amblemi bulunan, kırmızı turuncu ve sarı renkli, sızdırmaz ve kırılmaz kutulardır.
*.Kutular, ¾ oranında dolduğunda kilitlenerek tıbbi atık kovasına atılır.
*.Kliniklerde üretilen tıbbi atıkların ayrıştırıldığının denetlenmesi amacıyla uygun atık biriktirme kovaları temin
edilmiştir.
*.Kovaların üzerinde hangi amaçla kullanılacağı, yazı ve işaretler ve renklerle belirtilmiştir.
*.Tıbbi atık torbaları 100 mikron kalınlığında, kırmızı renkli, üzerinde bio-tehlike işareti olan sızdırmaz, plastik
torbalardır.
*.Kovalar kodlanarak, hangi kliniğe, ünite ve kime ait olduğu denetlenerek uygun ayrıştırmanın yapılması
sağlanır.
*.Çıkan atıklar, atık torbaları periyodik olarak kontrol edilerek, uygun ayrıştırmanın yapılması denetlenir.
Tehlikeli Atık :
*.Hastanemizde tehlikeli atık sınıflamasına giren, ağır metal içeren röntgen banyo suları, amalgam ve cıva
atıklarıdır.
*.Röntgen banyo suları 25 litre kapasiteli, kırılmaz, sızdırmaz plastik bidonlarda ayrı toplanır.
*.Herhangi bir materyalle temas etmeyecek, yangın önlemi alınmış, doğaya sızması, görevli personel dışında
ulaşılması engellenmiş, bertarafından sorumlu lisanslı firma tarafından alınana kadar güvenli, özel bir alanda
depolanır.
*.Amalgam ve cıva tek kullanımlık olarak temin edildiğinden tehlikeli atıkları çıkmamaktadır.
*.Eğer tehlikeli atığı çıkarsa, su dolu cam kavanozlarda kliniklerde biriktirilir, röntgen banyo suları ile birlikte
depolanır ve bertaraf edilir.
19.4. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK ARAÇLAR
:
Evsel Nitelikli Atık:
*.Ünite içinde atıkların toplanması amacıyla temizlik görevlisi personelinden biri görevlendirilmiştir.
*.Personele atıkların insana ve çevreye verdiği zarar, ayrıştırılması, kaynağından uzaklaştırılması, atık
konteynırlarına yerleştirilmesi ve ilgili kayıtlarının tutulması eğitimleri verilmiştir.
*.Büyük boy, siyah torbalara alınarak, toplanır.
Ambalaj Atıkları:
*.Ambalaj toplama ünitelerinde biriken atıklar, ilgili personel tarafından mavi renkli büyük boy torbalara
toplanır, geçici depolama alanına taşınır.
Tıbbi Atık:
*.Tıbbi atığın toplanmasından sorumlu personel ile başlamadan önce özel kıyafetini, çizmelerini, eldivenlerini
giyer, maskesini, bonesini, koruyucu gözlüğünü takar.
*.Tıbbi atık toplama aracı, kırmızı renkli üzerinde “DİKKAT BİYOTEHLİKE” işareti bulunan ağzı kapaklı
turuncu renkli bir arabadır.
Tehlikeli Atık:
*.Tehlikeli atıklar depolama alanına atık toplamadan sorumlu personel tarafından taşınır.
19.5. ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER,
TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI
:
Evsel Nitelikli Atık:
*.Evsel nitelikli atıklar, her gün sabah 08:00–09:00, akşam 16:30–18:00 saatlerinde atık toplayıcı personel
tarafından birimlerden alınır.
*.Hastane otoparkında bulunan evsel atık konteynırında biriktirilir.
* Akşam saat 22.00’den sonra Belediye Atık Toplama aracı tarafından alınır.
Ambalaj Atıkları:
*.Ambalaj atıkları hastanenin kendisinin temin ettiği özel biriktirme kutularında ve/veya yerlerinde biriktirilir.
*.Evsel atıkların taşınmasında izlenen güzergâh kullanılır.
Tıbbi Atık:
*.Geçici tıbbi atık biriktirme deposu hastanenin bodrum katındadır.
*.Görevli personel her gün sabah 07.00–09.00, öğle 12.00–14.00 akşam 16.30–18.00 saatlerinde birimlerden
tıbbi atıkları toplayarak geçici tıbbi atık deposuna getirir.
*.Tıbbi atıklar gün aşırı belediye tarafından tıbbi atık toplama aracı tarafından tartılarak teslim edilmektedir.
Tehlikeli Atık:
70
*.Tehlikeli atık biriktirme amacıyla düzenlenen üzerinde “BİYOTEHLİKE AMBLEMİ” bulunan alana, atık
toplama personeli tarafından röntgen biriminde toplama amacıyla kullanılan kaplar dolduğunda taşınır.
*.180 günde bir lisanslı firmaya makbuz karşılığı teslim edilir.
19.6. GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ
:
Evsel Atık Geçici Atık Deposunun Yeri ve Özellikleri, (20 Yatak ve Üstü Üniteler İçin) :
Evsel atık geçici atık deposu hastane dışında, otopark, giriş ve çıkış kapısından uzak, 2,5x 5 M ebatlarında her
zaman yıkanabilecek biçimde dizayn edilmiştir.
Tıbbi Atık Geçici Atık Deposunun Yeri ve Özellikleri, (20 Yatak ve Üstü Üniteler İçin) :
Tıbbi atık deposu 2,5 x5 m ebatlarında dizayn edilmiş olup, klima ile havalanması sağlanmaktadır.
Ayrıca dezenfektanlarla silinmesi için uygun malzeme ile kaplanmıştır. Tıbbi atık geçici deposunun zemine talaş
döşenerek poşet patlamaları vb. durumlarda sıvı tıbbi atıkların zarar vermeyecek biçimde bertarafı amaçlanmıştır.
19.7. ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA SORUMLU PERSONEL
:
Evsel Nitelikli Atıklar ile Ambalaj Atıkları
:
*.Atık toplamaya hazırlık: Atık toplanmasından sorumlu personel, işine ve unvanına uygun kıyafetlerini, iş
eldivenlerini giyer; yaka kartı ve maskesini takar.
*.Evsel atık toplama aracını, uygun sayıda ve büyüklükte SİYAH evsel atık toplama torbası alır.
*.Siyah torbalar ¾ oranında dolduğunda dökülmeyecek şekilde ağzı bağlanır.
*.Atıklar büyük sedye asansörü ile taşınır.
*.Atık toplama işi bittiğinde maskesini tıbbi atık torbasına atar, eldiven elindeyken sabunla yıkar ve çıkarır.
*.Her gün atık toplama arabasının dezenfeksiyonunu sağlar.
*.Atık toplama işi bittikten sonra asansörde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra asansör
kullanıma sokulur.
*.Ellerini alkol bazlı antiseptikle ve yüzünü sabunla yıkar. Ellerini dezenfektan ile dezenfekte eder.
Tıbbi Atıklar
:
*.Tıbbi atık toplanmasından sorumlu personel koruyucu eldivenini giyer.
*.Soyunma odasındaki tıbbi atık personeli soyunma dolabında bulunan özel turuncu renkli tıbbi atık toplama
tulumunu, çizmelerini, eldivenlerini giyer, gözlük, bone ve maskesini takar.
*.Tıbbi atık toplama aracına, uygun sayıda ve standart tıbbi atık torbasını alır.
*.Tıbbi atık torbaları ¾ oranında dolduğunda dökülmeyecek şekilde ağzı bağlanır.
*.Atıklar büyük sedye asansörü ile taşınır.
*.Atık toplama işi bittiğinde maskesini tıbbi atık torbasına atar, eldiven elindeyken sabunla yıkar ve çıkarır.
*.Her gün atık toplama arabasının dezenfeksiyonunu sağlar.
*.Atık toplama işi bittikten sonra asansörde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra asansör
kullanıma sokulur.
*.Ellerini alkol bazlı antiseptikle ve yüzünü sabunla yıkar. Ellerini dezenfektan ile dezenfekte eder.
Geçici Atık Deposunun, Geçici Atık Depolama Konteynerlerı İşletilmesi
:
*.Atık toplanmasından sorumlu personel, tıbbi atıkların Belediye atık toplama aracına nakledilmesine refakat
eder.
*.Atık arabalarının temizliğini işleri bittikten sonra yapar.
*.Temizlik işlemini madde 3,6.a’da tarif edildiği şekilde yapar.
*.Yapılan işlem, Temizlik Kontrol Çizelgesine işlenir.
19.8. ATIKLARIN TOPLATILMASI VE TAŞITILMASINDAN SORUMLU PERSONEL :
Evsel Nitelikli ve Ambalaj Atıkları:
a)Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemin kurulmasında,
b)Evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak sınıflandırılmaları, toplanmaları, taşınmaları ve işlenmelerinden,
c)Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmalarından,
d)Emniyetli bir şeklide nihai bertaraf alanına taşınmalarının sağlandığının belgelenmesinden,
e)Bu yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına yönelik olarak ünite
amirliğince yukarıda belirtilen hususlar ile kaza durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler hakkında
detaylı bilgileri içeren bir talimatın hazırlanarak, ünitenin ilgili birimlerinde uygulanmak üzere duyurulmasından
ve talep edildiğinde Bakanlığa gönderilmesinden sorumludur.
Tıbbi Atık:
a)Tıbbı atıkların sorumluları, oluşan atıkların gerek üretildikleri yerdeki gerekse dışındaki kişilerin sağlığına ve
çevreye verebilecekleri zararların en aza indirmek için sınıflandırma, geçici depolama, ünite içinde taşıma, işleme
ve nihai bertaraftı aşamalarında;
71
b)Tıbbı atıkların yönetimiyle ilgili personelin eğitiminden ve oluşan atıkların sınıflandırılarak toplanması, ünite
içinde taşınması ve geçici depolanması işlerinin özel bir ekip tarafından yapılmasının sağlanmasından,
c)Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemin kurulmasında,
d)Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmalarından,
e)Emniyetli bir şeklide nihai bertaraf alanına taşınmalarının sağlandığının belgelenmesinden,
g)Bu yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına yönelik olarak ünite
amirliğince yukarıda belirtilen hususlar ile kaza durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler hakkında
detaylı bilgileri içeren bir talimatın hazırlanarak ünitenin ilgili birimlerinde uygulanmak üzere duyurulmasından
ve talep edildiğinde Bakanlığa gönderilmesinden sorumludur.
19.9. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA
Oluşan Tıbbi Atık Miktarının Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması
*.Tıbbi atıkların bertarafından sorumlu yetkili kuruluş, atıkları tartar.
*.Miktarı, alacağı ücreti ve diğer bilgileri Merkezimiz tıbbi atık sorumlusuna verir.
Kayıt Altına Alma ve Raporlamadan Sorumlu Personel
*.Hastanemiz İdari Mali Hiz.Müd.Yrd.tıbbi atıkların kontrolünden sorumludur.
*.Tüm kayıtları ve raporlar idari tıbbi sekreter tarafından tutulur ve saklanır.
Kaynağında toplanan evsel atıklar Kızılcahamam Belediye Başkanlığının çöp toplama araçları tarafından
sabah ve akşam olmak üzere alınmaktadır.
Tıbbi atıklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Tıbbi atık toplama araçları tarafından haftada 2 defa (UATF )
teslim tutanağı ile alınmaktadır.
20.BASINLA İLİŞKİLER PLANLAMASI
:
Afet durumunda medyaya doğru, belirlenen zaman dilimlerinde, kargaşaya sebep olmayacak şeklide ortak bir
dille HAP başkanı veya HAP başkanının talimatıyla irtibat direktörü tarafından bilgi verilir. Hap başkanı veya
HAP başkanının talimatıyla irtibat direktörü dışında hiç kimse medya ile iletişim kurmayacaktır.
Medyanın toplanma yeri hastane Kafeteryasının bulunduğu alandır.
• Bilinen tanımıyla medya, kamuoyuna bilgi ve haber aktarmakla, onu “bilgilendirmek” ve “haberdar etmekle”
yükümlüdür.
• Bir de medyanın bir yan işlevi var: istese de istemese de, haber ve bilgi aktarırken kamuoyunu
“biçimlendiriyor”.
• Genellikle medyaya yöneltilen eleştiriler, kamuoyunu tarafsız olarak bilgilendirmek ve haberdar etmek yerine,
onu bilinçli olarak yönlendirdiği, kasıtlı bir şekilde biçimlendirdiği yani bilgilendirmek yerine biçimlendirdiği
yönündedir.
• Medya, kamuoyuna haber ve bilgi aktarırken, onu sadece bazı olaylar ve olgular hakkında biçimlendirmez,
genel olarak değer yargılarını da etkiler: Yani doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin arasındaki temel
farkları da vurgular.
• Büyük afet ve ODD’larda mutlaka basın sözcüsü olmalıdır.
• Medyaya açıklama yapan kişi basın ve halkla ilişkiler konusunda temel eğilim almış olmalıdır.
• Medya sorumlusu yetkili olmalı ve kanuni yükümlülükleri bilmelidir.
• Kriz ve risk iletişimini bilmelidir.
• Açıklamalar devamlı, doğru, kaosa yol açmayan ve kurumsal olmalıdır.
• Afet ve ODD’ larda medyaya ne ölçüde güvenilecek?
• Onlar sizin açıklamalarınıza ne ölçüde güvenecek?
• Doğru bilgi
• Kafa karışıklığına yol açn1ayacak, tek elden bilgi
• Devamlı bilgi
• Zamanında bilgi
• Toplumu ilgilendiren ve onun beklentilerine cevap verecek bilgi
• Toplumun değerlerine önem verdiğini gösteren bilgiler vermektir.
20.1. MEDYANIN BEKLENTİLERİ
• Hızlı bilgi: Olayı ilk veren olmak ister.
• Eşsiz bir öykü yaratmak ister.
• Olayı canlı vermek ister.
:
72
• içeriden bilgiler vermek ister.
• En çok izlenir olmak ister.
• Mümkün olduğunda güvenli, Özgür ve bağımsız bir ortamda hareket etmek ister.
• Kamuoyunun bilgi edinme hakkını sağlamaya çalışır. Olayı genişletip büyütmek ister.
• Olayı olabildiğince olduğu anda takip etmek ister.
• Mesleki deneyimlerden yararlanmak isler(Siz uzman veriniz), boşluk gelecek vaadi istemez.
• Evrensel değerler üzerinden yayın yapmak ister.
• Çok seslilik ister, kahramanlar yaratmak, hata yapanları ve mağdurları göstermek ister.
• Hedefi tam vurmak ister.
20.2. MEDYADAN BEKLENTİLER
:
• Halka tam ve doğru bilgi verip fısıltı e dedikodulardan uzak durmak.
• Tahrik edici söylemlerden uzak durma
• Tahrik edici görüntülerden uzak durması
• Olayları abartmaması, dramatize etmemesi
• Basın Meslek ilkelerine riayet etmesi
• Şiddet ve zorbalığı özendirici insani değerleri incitici yayın yapmaması
• Kendisine gelen hani bilgileri süzgeçten geçirmesi, doğru yararlı bilgileri halka iletmesi
• Halkın yararlı davranışlarda bulunmasını sağlamak yönünde yayınlar
• Yürütülen ve yürütülecek işlerin amaçlarına ulaşılmasına destek olmak
• Halka moral aşılamak
• Acil, afet ve ODD’larla ilgili doğru ve yapılması gereken bilgiler aktarmak
• Halkı hasar artırıcı değil azaltıcı eylemlere yöneltmek
20.3. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ORGANİZASYONU
:
• Önceden iyi bir hazırlık
• Doğru Planlama
• Medya “tek kişi” tarafından bilgilendirilecek
• Görevi yapacak personele yönelik “medya iletişimi” eğitimi verilmesi
• Düzenli medya bilgilendirmelerinin yapılması
• Medyadaki kişilerin bilinerek özel ilişkiler de geliştirilmesi
• Birbiriyle Koordine bilgiler verilmesi
• Güvenilirliğe / dakikliğe ilişkin itibar
• Düzenli Kayıt tutma ve izleme
• Karmaşık bir dil veya terminoloji kullanılmamalıdır.
• Afet veya ODD’larda halkın algılama kabiliyetleri tam değildir.
• Doğru duymazlar, duygusaldırlar, söylenenleri algılamaları zayıftır ve korkuları daha baskındır.
• Eğitim ve kavrama düzeyleri farklıdır.
• Açık, kısa, öz ve hedefe yönelik bilgi verilmelidir.
• Kısaltmalar kullanılmamalıdır.
• Hitap 6. Sınıf seviyesine uygun olmalıdır.
20.4. PLAN VE STRATEJİLER
:
• Önceden tam hazırlık,
• Kim hangi bilgiyi ne şekilde nasıl verecek planlanmalı.
• Konularındaki uzman kişilere medya ilişkileri eğitimi verilmeli,
• Doğru bilgi verilerek fısıltı, dedikodu ve yalan haberlerin önüne geçilmeli
• Organize, belirli aralıklarla düzenli bilgi akışı sağlanmalı
• Spekülasyonlara yol açmayacak yeterli bilgi verilmelidir.
20.5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
:
• 657savılı DMK 15. maddesine göre devlet görevlileri görevleri hakkında medyaya bilgi-demeç vermezler. Bilgi
vermek görevi illerde Valinindir. Vali tarafından yetki verilmiş kişiler bilgi ve demeç verebilirler. Aynı kanunun
125 maddesi d-2 bendi aykırı davrananlara ceza verilmesini emretmiştir.
• Bakanlıklar kimlerin medyaya bilgi vereci konusunda yetkilendirme yapabilirler.
• Özel hastanelerde Hastane Yönetim Kurulu kimleri görevlendirdi ise onlar medyaya bilgilendirme yapabilir.
• Medya sorumlusu halka doğru yeterli bilgi verilmeli halkı tahrik edici veya galeyana getirici tutum davranış ve
bilgilerden sakınmalıdır
73
21.PERSONEL AİLELERİNE YÖNELİK PLANLAMALAR
:
Hastanemiz 24 saat hesabına göre hizmet vermekte olup olası bir afet durumunda çalışan personelin
yakınları Personel yakınları sorumlusu tarafından, poliklinikler bekleme salonunda toplanmaları sağlanır.
Çalışan personelimizin sağlık durumları hakkında bilgilendirme sosyal çalışmacı tarafından yapılır.
Personel yakınlarının hasta ve/veya yaralı durumda olanların tedavisinin tamamlanmasına yardımcı olur.
Psikolog tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.
22.BİNA, SU VE GIDA PROTOKOLLERİ
:
Hastanemizde olası bir afet durumunda hastanenin tahliyesi, Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi ile yapılan
karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolü çerçevesinde belirlenen plan çerçevesinde bina yerleşimi
yapılacaktır.
Su ve gıda ihtiyacımız halen sözleşmemizin devam ettiği yemek firması ile aramızda yapılan gerekli
protokol çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanacaktır.
74
75
76
77
23.YOTA (YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI) PLANLAMASI
:
23.1. AMAÇ
:
Şiddetli depremle; toplumda can kaybı, yaralanma, ev ve iş kayıpları gibi yıkıcı trajedilere sebep olur.
Bununla beraber, dünyada yaşanan geçmiş depremlerde elde edilen deneyimlerden, bu kayıpların çoğunun
önlenebileceği öğrenilmiştir.
23.2. İşlevsel Kapasiteleri Etkileyen Yapısal Olmayan Tehlikeler
:
Tavanlar, Pencereler, Elektriksel Teçhizat, Tıbbi Gereçler, Röntgen, Ameliyat Masaları, Depolar, Gaz,
Kimyasal Ürünler, Eczane, Tıbbi ve Evsel Atıklardır.
23.3. Mevcut Durum ve Alınan Önlemler
:
Yapısal olmayan kullanılan malzeme teçhizat eşya vb gibi donanımdan kaynaklanabilecek her türlü tehlike:
Binalardaki eşyaların depreme karşı önlemini almak bile, birçok yaralanma, maddi kayıp ve hatta can
kaybı riskini azaltacaktır.
Hastane binamız 2010 yılında tamamlanarak hizmete açılmış bir yapı olup yapısal olarak gerekli
planlamalara göre yapılmıştır.
Hastanemiz içerisinde yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması için çalışmalar yapılmış, bazı çalışmalar
devam etmektedir.
Acil durum ışıkları ve fosforlu olarak düzenlenen kaçış işaretleri tüm servis koridorlarına yerleştirilmiştir.
Hasta odalarında bulunan pencerelerin patlamalarında hastaların zarar görmemeleri için mümkün
olduğunca pencere kenarlarından uzak olarak yerleştirilmiş ve parçalanmalarda hasar vermemesi için perdeler
takılmıştır.
Hastanemizde asansör sistemi elektrik kesintilerinde ve sarsıntılarda otomatik olarak bodrum kata inip
kapılarını açık halede devre dışı olmaktadır.7 adet asansör mevcut olup yıllık bakımları periyodik olarak
yapılmaktadır.
Yangın söndürme cihazları ve gaz sistemine ait tüpler duvara sabitlenmiştir.
Hastanemizde bulunan giyinme dolapları ve evrak dolaplarının sabitlenmesi yapılmaktadır.
Tıbbi cihazların sabitlenmesi yapılmaktadır.
Televizyon ve bilgilendirme panoları duvara sabitlenmiştir.
Makine ve cihazlar sarsıntılara karşı yere sabitlenmiştir.
Masa üzerindeki cihaz ve bilgisayarların sabitlenmesi çift taraflı bantlarla yapılmaktadır.
23.4 Tıbbi Cihaz Yönetimi Planlaması
:
Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların çalışırlığının sağlanması için denetim, test ve bakım planlaması
yapılmalıdır.
1-Cihazların çalışırlılığının kontrol, test ve bakım periyotları belirlenmeli,
2-Yapılan Kontroller kayıt altına alınmalı,
3-Hasta bakımı ve tedavisinde kullanılacak olan medikal cihazların kalibrasyon işlem ve takibi yapılmalı,
4-Tomografi gibi sayısı az olan cihazların, arıza vb. nedenlerle çalışmama durumlarında kullanılabilecek
yedek cihazlar veya hizmet alınacak yerler belirlenmelidir.
5-Cihaz satın alım şartnamelerinde firmaların kesintisiz hizmet sağlamaları için başka bir cihaz temin
etmeleri gerekliliği sözleşmeye eklenmelidir.
23.5. Güvenlik ve Emniyet Planı
:
1-Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmasına yönelik çalışmalar planlanır,
2-Belirlenen riskli hasta grupları için tecrit, arındırma v.b. planlaması yapılır,
3-Hasta ve çalışanların güvenliği 24 saat sağlanmalı, konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
78
YOTA FOTOLARI
79
24.HASTANE GÜVENLİK VE KONTROL FORMLARI
80
:
81
82
25.HAP KİMLİK KARTI PLANLAMASI
:
Hastanemiz afet planı içerisinde yer alan asıl ve yedek görevlilerin afet esnasındaki görevleri kimlik kartı
muhafazası üzerinde belirtilerek, zimmet karşılığı dağıtılmıştır.
Hastanemiz afet planı içerisinde yer alan asıl ve yedek görevlilerin, görev değişikliği nedeniyle ayrılması
durumunda ilişik kesme formunun Sivil Savunma Amiri tarafından imzalanması esnasında zimmet karşılığı
dağıtılan kimlik kartı muhafazası teslim alınacak.
Başhekimlikçe görevlendirilen yeni personele görevi yazılı olarak tebliğ edilerek, teslim edilecektir.
Afet planı içerisindeki tabloda yer alan değişiklik Sivil Savunma uzmanı tarafından güncellenecektir.
Değişiklikler bölümüne işlenecektir
83
26.HASTANE GÜVENLİĞİ VE TESİS GÜVENLİĞİNE YÖNELİK PLANLAMA
:
Hastanemizde Özel Güvenlik mevcut olup, Özel Güvenlik ve koruma planı uygulanmakta ve gerekli önlemler
alınmaktadır.
26.1. Güvenlik ve Trafik Kontrolü
:
*. Olağan dışı durumda hastanenin ve operasyon sahasının giriş çıkışlarından Güvenlik Şefi sorumludur.
*. Olağan dışı durumda hastaneye sadece giriş ve çıkış izni olan kişiler alınacaktır.
*. İzni olmayan personel dahil hastaneye giremez.
*. Görevli kişiler giriş kartlarını alacaklardır.
*. Olağan dışı durum öncesinde, görevli personele ait kartların hazırlanıp dağıtılmış olması gerekmektedir.
*. Hastaneye ziyaretçi alınacaksa, bu kişilere ziyaretçi kartları verilecek ve Güvenlik personelinin eşliğinde
girebileceklerdir.
*. Olağan Dışı Durumlarda hastanenin güvenlik politikasını değiştirebilen kişi HAP Başkanıdır.
*. Terör, halk hareketleri, bombalama, çocuk kaçırma, şüpheli ihbar, paket gibi konularda işbirliği yapmak
amacıyla önceden; polis ve jandarma ile önceden mutabakata varılmalıdır.
*. Güvenlik birimi araç park yerlerini, giriş-çıkış düzenini sağlamalıdır.
*. Hastanemizin etrafı fiziki bakımdan duvarlarla çevrilidir.
*. Hastanemiz çevre aydınlatması bulunmakta ve arızaları sürekli giderilmektedir.
*. Sabotaj ve terör olaylarına maruz kalması muhtemel olan bölgelerde (Elektrik teknisyenliği, kazan dairesi,
telefon santrali, oksijen dairesi) 24 saat görevli teknisyen bırakılmaktadır.
*. Hastanemizde 5188 sayılı yasa kapsamında 24 saat esasına göre sürekli güvenlik elemanları
bulundurulmaktadır.
*. Hastanemiz içinde görüntüleme sistemi kurulmuştur.
*. Olası bir sabotaj ve saldırı halinde en yakın karakola haber verilecektir.
27.KURUMLARARASI KOORDİNASYON PROSEDÜRÜ
:
*. Hastanemizin irtibat direktörü bu görevi yürütecektir.
*. HAP Başkanının koordinesinde; bilgi akışını sağlayacak, yardım çağrısını yapacaktır.
*. Gerekirse kurye kullanılacaktır.
*. İletişim kurulabilecek bazı kurumlar ve Kriz Merkezleri Telefon numaraları ile Hastanelerin Telefon
numaraları aşağıda verilmiştir.
27.1. Kriz Merkezi , Hastanelerin ve Diğer Önemli Telefon Numaraları
:
KURUM
TELEFON
FAKS
ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
303 55 55
3840703
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
385 97 00
385 97 20
ANKARA 112 ACİL KOMUTA MERKEZİ
592 95 00
ANKARA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ 385 97 10-11-12-13
38597 17
ANKARA VALİLİĞİ KRİZ MERKEZİ
306 66 88
306 66 89
TEDAŞ
212 69 00 / 2232
213 88 73
TRAC
455 56 84
455 56 90
KIZILAY
245 45 00
245 45 41
KANDİLLİ RASATHANESİ
(216) 332 02 77
287 72 25
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
507 10 30
507 30 19
84
KIZILCAHAMAM KAYMAKALIĞI
736 10 03
KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
736 10 30
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
736 10 34
İLÇE JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI
736 10 09
27.2. HASTANE GÜVENLİK TELSİZ KODLARI
SORUMLULAR
YÖNETİCİ-BAŞHEKİM
BAŞHEKİM YRD.
BAŞHEKİM YRD.
İDARİ MALİ HİZ.MÜDÜRÜ
MÜDÜR YRD
MÜDÜR YRD
SİVİL SAVUNMA AMİRİ
SAĞLIK BAKIM HİZ.MÜDÜRÜ
BİRİM SORMLUSU
ACİL SORUMLU DR.
ACİL SORUMLU HEMŞ.
TRİAJ ALAN SOR.
MORG SOR.
SERVİSLER SOR.
LABORATUAR SOR.
AMELİYATHANE SOR
SATINALMA SOR.
BASIN-HALKLA İLİŞKİLER SOR.
GÜVENLİK AMİRİ
SORUMLU ŞOFOR
736 11 02
:
TELSİZ KODU
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
28.ADLİ TIP HİZMETLERİ
:
*. Ölenlerin kimlik tespitleri ve kayıtlarının yapılması
*. İrtibat direktörü aracılığıyla Adli Tıp Kurumuyla ve Savcılıkla işbirliği yapar.
28.1. Kimlik Tespiti
:
Bir kişinin tanınmasında, tanımlanmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin
bütününe KİMLİK adı verilir.
85
Yaşayan veya ölü bir insanın tanınmasında, tanımlanmasında ve diğer insanlardan ayırt edilmesinde etkin
olan özelliklerin ortaya konulması
28.2. Kimlik Tespitinde Kullanılan Yöntemler
:
Tüm cesetlerin numaralandırılması ve bilinen özelliklerinin tümünün kaydedilmesi (hastanın üzerinde bulunan
malzeme ve eşyalar dâhil ),
1. Hasta üzerinde bulunan kimlik, teflon defteri, banka cüzdanı, ehliyet, mektup veya benzeri yazılı
evraklar, ayrıca anahtarlık, kolye, yüzük, küpe, eşarp, elbise, cep telefonu, çanta ve benzeri
malzemelinin özenle korunması, bunun yanında hasta üzerinde bulunan para Numanlarının
kaydedilmesi ( ceset üzerinden alınan malzemeler torbalara konulmalıdır. Bu torbalar üzerine ceset
numarasının yazılaması gerekmektedir.
2. Cesetlerin kimlik tespiti için önden ve her iki yandan (profilden ) yüz fotoğrafının çekilmesi,
3. Cesetlerin ben, dövme veya benzer vücuttaki belirleyici özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi,
4. Cesetlerde diş kaplamasının veya vücuttaki diğer radyaopak protezlerin radyolojik olarak
görüntülenmesi,
5. Cesetlerin her on parmağından iz alınması,
6. Kimlik tespiti için saç ve doku örneği alınması,
7. Adli Tıp Kurumunun yerel donatıma göre önereceği diğer yöntemlerin uygulanması,
8. Yukarıdaki bilgilerin dosyalanması ve dokümanların ceset numarasına göre kaydedilmesi (bu amaç
için hastanenin normal dosyaları kullanılabilir.)
9. Cesetlerin yakınları tarafından teşhir edilmesi,
29.KAYITLARIN TUTULMASI VE ALTERNATİF PLANLAMA
:
*. Hastanemiz kayıtlarının tutulması hastanın hastanemize girişinden çıkışına kadar otomasyon sitemi üzerinden
yapılmaktadır.
*. Hastanemiz ana binasında (C Blok )1 adet server, 1 adet yedek data, 1 adet PACS server, 1 adet harici disk ve
2 adet harici server bulunmaktadır.
*. Yedek datalar ana bina C blok zemin katta bulunan bilgi işlem odasında paylaşım ve data bilgisayarında
günlük olarak yedeklenmektedir.
*. Bilgi işlem odasında harici diskte günlük yedeklenmektedir.
*. Ayrıca haftalık olarak CD ye kopyalanarak yedeklenmektedir.
*. Herhangi afet durumunda hastanemiz otomasyon ve bilgisayar sisteminin zarar görmesi halinde kayıtların
tutulması için gerekli önlemler alınmıştır.
*. Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için manüel olarak kayıt tutulabilecek kayıt defterleri acil servis ünitesinde
ve sivil savunma amirinin odasında bulunmaktadır.
*. Manüel olarak tutulan kayıtlar otomasyon sisteminin devreye girmesi ile birlikte sağlıklı bir şekilde
aktarılması yapılacaktır.
30.HASTANE AFET PLANINDA GÖREV ALAN PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
86
: