close

Enter

Log in using OpenID

1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BAŞARI BURSU BELİRLEME

embedDownload
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
BAŞARI BURSU BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Başarı bursları her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitiminden sonra yaz okulunu da
içerecek şekilde en geç Ağustos ayı içinde belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir
takvim yılı için geçerlidir.
Başarı burslarının belirlenmesinde tam burslu kontenjana kayıtlı öğrenciler
değerlendirme dışında tutulur. Ancak %50 burslu kontenjana kayıtlı öğrenci birinci
olması durumunda sıralamaya alınır, onun dışındaki derecede sıralamaya alınmaz.
Başarı bursları normal öğretim süresi içindeki öğrencilere verilir.
Başarı bursundan yararlanmak için öğrenciler üniversitede en az iki yarıyıl öğretime
devam etmiş olmalıdır.
Başarı bursu verilecek öğrenci, programa başladığı güz yarıyılı esas alınarak takip eden
bahar yarıyılının sonunda birinci sınıf değerlendirmesine, dördüncü yarıyıl eğitimi
sonunda ikinci sınıf değerlendirmesine, altıncı yarıyıl eğitimi sonunda üçüncü sınıf
değerlendirmesine dahil edilir. Beş yıllık programlarda sekizinci yarıyıl eğitimi sonunda
dördüncü sınıf değerlendirmesine; altı yıllık programda onuncu yarıyıl eğitimi sonunda
beşinci sınıf değerlendirmesine dahil edilir.
Başarı bursu verilecek öğrencinin;
a. Bulunduğu yarıyıl itibarıyla kümülatif olarak programın alınması gereken
kredilerinin en az %90’ını almış olması,
b. Genel not ortalamasının en az 3.00 olması,
c. Herhangi bir F notu alınmamış olması gerekir.
Yukarıdaki değerlendirmeler sonucu başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerin
genel not ortalamasının eşit olması durumunda alınan kredi sayısı fazla olan öğrenci
lehine durum değerlendirilir. Kredi sayılarının da eşit olması durumunda öğrencinin
tamamlamış olduğu son iki yarıyıl ortalaması yüksek olan sıralamaya alınır. Buna
rağmen eşitliğin bozulmadığı durumlarda dekan, dekan yardımcıları ve fakülte sekreteri
huzurunda ilgili öğrencilere kura çektirilerek derece sıralaması belirlenir.
Değerlendirmeler sonunda birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin
%75’i, ikinci olan öğrenciye %50’si, üçüncü olan öğrenciye %25’i burs olarak
verilir. Verilen bu burs öğretim yılı sonu itibarıyla kesilir.
Kurumiçi veya Kurumlararası yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin başarı bursu
değerlendirmesine girebilmesi için yatay geçiş yaptığı programda en az iki dönem
tamamlamış olması gerekir. İki dönem sonunda intibak ettirildiği dönem esas alınarak
yukarıdaki değerlendirme ölçütleri doğrultusunda başarı bursu sıralamasına girer. Bahar
döneminde yatay geçişle gelen öğrenci başarı bursu sıralamasına girebilmesi için en az
üç dönem tamamlamış olması gerekir.
Yabancı Dil Hazırlık Programları kurlarını bitirerek bahar yarıyılında programa
başlayan irregular öğrenciler üç dönemi tamamladıktan sonra birinci sınıf
değerlendirmesine dahil edilirler. Ancak bu öğrencilerin tamamlamış olduğu üç yaryılın
toplam kredisinin %90’ını tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin dahil
edildiği derecelemede eşitlik olması durumunda tamamlaması gereken kredileri yüzde
olarak en yüksek oranda tamamlayan öğrenci öncelik alır.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content