close

Enter

Log in using OpenID

Eðitim Bursu Ýle Ýlgili Açýklamalar

embedDownload
EĞİTİM BURSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 ÜNİVERSİTE EĞİTİM BURSU VERİLME ESASLARI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan “2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi - ÖSYS Klavuzu”nda belirtilen esaslar doğrultusunda; 2014 yılında ÖSYS kapsamında yapılmış olan
YGS ve LYS sınavları sonucunda:
a) LYS Puanlarından en az biri 180 puan ve üzeri olup, YGS, MF, TM, TS ve DİL olarak gruplandırılan
Puan türlerinden biriyle öğrenci alan 4 yıllık veya üzeri lisans düzeyindeki yükseköğretim programına veya
b) YGS puanlarından herhangi biri 140 puan ve üzeri olup, Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan “Özel
Yetenek Sınavıyla öğrenci alan bir yükseköğretim programına kaydını yaptıran,
Vakıf Üyelerinin çocukları arasından, kayıt yaptırdıkları Yerleştirme Puan Türlerine göre Yerleştirme
Puanları dikkate alınarak yapılacak sıralamada, her puan türünden ilk 3 (üç) sırada yer alacaklara, Vakfımız
tarafından karşılıksız olarak burs verilecektir.
 EĞİTİM BURSU YARARLANMA ESASLARI
Bu eğitim bursundan; Vakıf senedi hükümleri gereği üyelik şartlarını yerine getiren vakıf üyelerinin çocukları
yararlanır.
Eğitim bursundan sadece vakıf üyelerinin çocukları yararlanacağından, üyeliği sona erenlerin çocuklarına
verilmekte olan eğitim bursu ödenmesi durdurulur. Ancak; Vakıf senedimizde yapılan değişiklikle, üye
çocuklarının da vakfımıza FAHRİ ÜYE olmalarına imkan tanınmıştır. Dolayısıyla vakfa fahri üye olan bursiyerler,
velilerinin vakıf üyeliğinden ayrılmaları halinde dahi Üniversite Eğitim Bursunu almaya devam edeceklerdir.
Takip eden yıllarda bu burstan yararlanma, okuduğu öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiğini her yıl belgeleme
koşulu ile devam eder.
Öğrenim gördüğü öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre, geçici çıkarma dahil daha ağır disiplin cezası
alanlarla, eğitim kurumunun öğretim faaliyetini aksatacak şekilde davranışı olan veya toplu hareketlere katılanların
bursları vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda kesilir.
Yukarıda belirtilen sebeplerin dışında da vakıf Yönetim Kurulu gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın bursu
kesme hakkına sahiptir.
 EĞİTİM BURSU BURSİYER SAYISI, BURS MİKTARI, SÜRESİ
Her öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından bursun verilme esasları çerçevesinde bursiyer sayısı ve aylık
burs miktarı tespit edilir.
Verilecek üniversite eğitim bursunun süresi, kayıt yaptırılan okulun öğrenim süresini aşmamak ve bursiyerin
sınıfını geçtiğini belgelemesi kaydıyla Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
bursiyerlere aylık olarak ödenir. Üst sınıfa geçtiğini belgeleyemeyen bursiyerlerin burs ücreti kesilir.
Ara dönemlerde sınıf geçen bursiyerlerin burs ücretleri, sınıf geçtikleri aydan itibaren ödenmeye başlar.
 EĞİTİM BURSU MÜRACAAT ESASLARI VE ŞEKLİ
Eğitim bursu almak için yapılacak müracaatların başlama ve bitiş tarihleri her yıl Yönetim Kurulu’nca
belirlenerek üyelere duyurulur.
Çocukları için eğitim bursu almak üzere müracaat edecek vakıf üyeleri; ÜNİVERSİTE EĞİTİM BURSU
MÜRACAAT FORMU doldurarak, ÖSYM tarafından verilen ÖSYS SONUÇ BELGESİ ’nin örneğini, OKULA
KAYDININ YAPILDIĞINI GÖSTEREN BELGE ile birlikte vakıf merkezine gönderilmek üzere BÖLGE
TEMSİLCİLİKLERİNE iletir.
 MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bölge Temsilcilikleri kanalıyla vakıf merkezine gelen Eğitim bursu için yapılan müracaatlar Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilerek; her hangi bir Yüksek Öğrenim Kurumuna kayıt yaptıran Vakıf Üyelerin çocukları
arasından, ÖSYS SONUÇ BELGESİ’ndeki YGS, MF, TM, TS ve DİL Yerleştirme Puan türlerinin ilk 3 (üç)
sırasında yer alanlar tesbit edilir.
Her Yerleştirme Puan türünün kendi içersinde yapılan puan sıralamasında ilk 3 sırasında yer alan
bursiyerlere, vakıftan burs almaya hak kazandıkları bildirilir.
Bu bildirim üzerine Burs kazanan bursiyerin, onbeş gün içerisinde kesin kayıt için Bölge Temsilciliklerine
başvurması gerekmektedir.
Bu süre içerisinde başvurusunu yapmayan bursiyerin yerine yedek bursiyer çağrılarak, onbeş gün içerisinde kesin
kaydını yaptırması istenir.
 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üniversite eğitim bursu almaya hak kazanmış olup kendilerine bildirim yapılan vakıf üyelerinin çocukları, kesin
kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri bölge temsilcilikleri kanalıyla vakıf merkezine göndermek
zorundadır.
 Üniversite Eğitim Bursu “Kesin Kayıt Formu”
 Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği
 Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
NOT :Öğrenci 18 yaşından küçük ise Kesin Kayıt Formu vakıf üyesi tarafından doldurulacaktır.
 BURSUN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ
Eğitim bursu, bursiyerin kesin kayıt formunda belirteceği banka hesabına, her ayın ilk haftası vakıf tarafından
yatırılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content