close

Enter

Log in using OpenID

Başarı Öyküleri Paneli

embedDownload
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECĠLĠĞĠ
BAġARI ÖYKÜLERĠ
Abdülvahap DOĞAN
(2000 yılı mezunu)
Medicana Samsun Hastanesi
Hastane Genel Müdürü
Gün GÜNSOY
(2001 yılı mezunu)
Acıbadem Sağlık Grubu
Hastane Direktör Yardımcısı
Moderatör
Öğr.Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKĠN
(2004 yılı mezunu)
20.03.2015
13:00-15:00
ĠletiĢim Fakültesi Stüdyoları
Gözde BĠBEROĞLU
(2002 yılı mezunu)
Pfizer Kurumsal İlişkiler
Bölüm Asistanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content