close

Enter

Log in using OpenID

Bildiri Kitabı - Siyasal Bilgiler Fakültesi

embedDownload
KAYAUM Yayınları:
No. 1: Keskin, Nuray Ertürk (Yay. Haz.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara, 2004.
No. 2: Güler, Birgül Ayman (Ed.), Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Ankara, 2007.
No. 3: Güler, Birgül Ayman (Ed.), Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, Ankara, 2009.
No. 4: AÜ SBF, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Tanıtmalığı (2009-2010), Ankara, 2009.
No. 5: Övgün, Barış (Ed.), Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ankara, 2009.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 610
Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 11
No. 6: Güven, Tansel, Siyasi İlimler Mecmuası 1931-1955 İnceleme ve Dizin, Ankara, 2010.
No. 7: Sayan, İpek Özkal (Yay. Haz.), Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, Ankara, 2010.
No. 8: Keskin, Nuray Ertürk (Ed.), Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928 (2 Cilt), Ankara, 2012.
No. 9: Demirelli, Levent (Yay. Haz.), “Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yönetim” Çalıştayı, Ankara, 2013
No. 10: Somel, Ali - Yılmaz Uçar, Aslı - Zengin, Ozan (Ed.) “21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek” Kurultayı, Ankara, 2014
Editör
Dr. Serdar Şahinkaya
ISBN: 978-605-136-165-9
Ankara Üniversitesi Basımevi
http://basimevi.ankara.edu.tr
Ankara, 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 958 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content