close

Enter

Log in using OpenID

1624 - Ankara Ticaret Borsası

embedDownload
/
A'RKARA TICARET
GENEL
TOBB
BORSASI
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRLiGi
SEKRETERL!~llfE
MACUN MAR. 171. SOKAK NO: 4 YElf.tMAHALLE
06105
2 8. 04.2 O14
AlfKARA
Tarih
Sayı
Konu
L
8 7 8 {;
.. ./. . .12014
5131
Sertifika Programı
İlgi: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM)'nin17.04.2014
500876701010.991269 sayılı yazısı.
tarihli ve
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) 'nin, Ankara Üniversitesi Avrupa
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle düzenleyeceği
"Avrupa Birliği Temel
Eğitim ve ilgi Alanları e-Öğrenim Sertifika Programı"na ilişkin ilgi yazı ektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,
~'7./?1/T..~~
Cengi
C'
Genel Sekreter Yardımcısı
Ek: İlgi Yazı (3 sayfa)
HOR
- .~
~
1624
l.&id
3 O is~n ZOH
t)u1aY~
-
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 lANKARA
Tel: +90 (312) 21820 00 (PBX) • Faks: +90(312) 2194090 -91 -92 -93
e-posta: [email protected]
• Web: www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: S. GEMALMAZ TELEFON: 2182452 E-MAİL ([email protected])
. .. -.
tc_
T.C.
ANKARA ÜNİvERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sayı
Konu
: S008767010L0.9912/;!J
: AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİGİ BAŞKANLIGINA
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM),
Ankara Üniversitesi
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) işbirliği ile "Avrupa
Birliği Temel Eğitim ve İlgi Alanları e-Öğrenim Sertifika Programı" başlatıyor.
"AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları e-Öğrenim Sertifika Programı"
iki paketten
oluşmaktadır. İlki AB Temel Eğitim Sertifika Programı'dır. "AB Projelerine ilişkin çekirdek
bilgi-becerileri" kapsayan bu program 30 saatten (5 hafta, haftada 2 gün, 3'er saat)
oluşmaktadır.
İkinci ise ilk paketi alan katılımcıların ilgi alanlarına dönük olarak
alabilecekleri ilave konuları içermektedir. İkinci pakette her biri 21 saatten (3 hafta, haftada 2
gün, 3' er saat; 1 hafta,I gün 3 saat) oluşan 4 ayrı İlgi Alanına (AB Hukuku, AB- Ekonomi,
AB-Kamu Yönetimi ve AB-Uluslararası İlişkiler) dönük programlar bulunmaktadır. Söz
konusu programımızın ders planı ekte yer almaktadır.
AB Temel Eğitim Programı, 13 Mayıs 2014 tarihinde (İlgi Alanları Sertifika Programı
ise 16 Haziran 20 14'te) başlayacak olup dersler uzaktan eğitim yöntemiyle verilecektir.
Programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://uzem.ankara.edu.tr adresinden erişilebilir.
Sertifika programımızın, web sitenizde ve eğer intranet var ise intranet üzerinden
duyuru olarak yayınlanması, birliğinize bağlı sanayi ve ticaret odalarına duyurulması ve
katılım aşamalarında vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.
EK: AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Sertifika Programı Ders Planı
Ankara Üniversitesi SO. Yıl Kampüsü J Blok Bahçelievler Mah.06830 Gölbaşı, Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 600 01 37 Faks: +90 312 600 OL 33 Email: [email protected]:
http://uzem.ankara.edu.tr
AB TEMEL
EGiTiM
VE iLGi ALANLARI
I. AB TEMEL EGiTiM SERTiFiKA PROGRAMI
SERTiFiKA
PROGRAMI
(30 SAAT)
Sanal sınıf ders günü
Süre
Ders adı
Öğretim
Elemanı
13 Mayıs 2014, Salı
3 saat
AB'nin Tarihsel Gelişimi
15 Mayıs 2014, Perş.
3 saat
AB'nin Tarihsel Gelişimi
20 Mayıs 2014, Salı
3 saat
AB'nin Kurumsal Yapısı ve işleyişi
Doç. Dr. Erdem Denk ..Doç. Dr. Erdem Denk
-Doç. Dr. Erdem Denk
22 Mayıs 2014, Perş.
3 saat
AB Hukukunun Kaynakları
Prof. Dr. Sanem Baykal
27 Mayıs 2014, Salı
3 saat
AB'nin Temel Politika ve ilkeleri
Prof. Dr. Çınar Özen
29 Mayıs 2014, Perş.
3 saat
Türkiye-AB ilişkilerinin
Tarihsel Gelişimi
Prof. Dr. çağrı Erhan
3 Haziran 2014, Salı
3 saat
Türkiye-AB ilişkilerinin
Tarihsel Gelişimi
Prof Dr. çağrı Erhan
5 Haziran 2014, Perş.
3 saat
Prof. Dr. Sanem Baykal
10 Haziran 2014, Salı
Türkiye'de AB'yle ilgili Kurumsal Yapı ve
Karar Alma Süreçleri
Türkiye-AB Müzakerelerinin işleyiş Süreci
12 Haziran 2014, Perş.
Türkiye-AB Gümrük Birliği
Prof. Dr. Çınar Özen
Prof. Dr. çağrı Erhan
ii. AB iLGi ALANLARI SERTiFiKA PROGRAMI (21 SAAT)
A.) AB HUKUKU
Sanal sınıf dersleri
Öğretim
3 saat
Ders adı
AB'nin Uluslararası Hukuk Kişiliği
3 saat
AB'de insan Hakları ve ABAD-AiHM ilişkisi
Doç. Dr. Erdem Denk
3 saat
AB Hukuku-Ulusal Hukuk ilişkisi
Prof. Dr. Sanem Baykal
3 saat
AB'nin Yetkisi ve Hukuk Düzeni
Prof. Dr. Sanem Baykal
3 saat
AB'nin Yetkisi ve Hukuk Düzeni
Prof. Dr. Sanem Baykal
3 saat
AB Yargı Düzeni
Prof. Dr. Sanem Baykal
3 saat
AB'de iç Pazar
Prof. Dr. Sanem Baykal
Sanal sınıf dersleri
Süre
Ders adı
Öğretim
16 Haziran haftası
3 saat
iç Pazar ve Serbest Dolaşım
Prof. Dr. Çınar Özen
3 saat
Ekonomik-Parasal
Türkan Gedikkaya
23 Haziran haftası
3 saat
Mali Yardımlar
3 saat
Kırsal Kalkınma
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk
30 Haziran haftası
3 saat
Reka bet Politikası
Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz
3 saat
AB'de Sosyal Politika
Prof. Dr. Berrin Ataman
3 saat
AB'nin Dış Ekonomik ilişkileri
Yrd. Doç. Dr. Sait Akman
16 Haziran haftası
23 Haziran haftası
30 Haziran haftası
7 Temmuz haftası
Süre
Elemanı
Doç. Dr. Erdem Denk
B.) EKONOMi
7 Temmuz haftası
Birlik ve Euro
Elemanı
Prof. Dr. Nurettin
Bilici
c.ı KAMU
YÖNETiMi
Sanal sınıf dersleri
Süre
Ders adı
16 Haziran haftası
6 saat
Türkiye'de
Öğretim
Kamu yönetiminin
genel
Elemanı
Yrd.Doç. Dr. Barış Övgün
yapısı
23 Haziran haftası
3 saat
3 saat
--
AB yönetsel alanı
Yrd. Doç. Dr. Can Umut Ciner
Müktesebat
Yrd. Doç. Dr. Barış Övgün
başlıkları ve müzakere
sürecinde kamu yönetimi
30 Haziran haftası
6 saat
Yapısal değişimler: Kamu yönetiminde
yeniden örgütlenme
7 Temmuz haftası
D.) AB-ULUSLARARASı
Sanal sınıf dersleri
16 Haziran haftası
.0
Yrd. Doç. Dr. Can Umut Ciner
& Doç. Dr. ipek Özkal Sayan
işlevsel değişimler: Yeniden
örgütlenmenin işleyişi
Doç. Dr. ipek Özkal Sayan
Süre
Ders adı
Öğretim
3 saat
iLişKiLER
Elemanı
3 saat
Uluslararası Politikada AB
Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe
3 saat
Uluslararası Politikada AB
Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe
3 saat
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe
3 saat
Komşuluk Politikası
30 Haziran haftası
3 saat
Göç Politikası
Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan
Prof. Dr. Arif Köktaş
3 saat
insan Hakları Politikası
Doç. Dr. Erdem Denk
7 Temmuz haftası
3 saat
Dış Ekonomik ilişkiler
Yrd.Doç.Dr. Sait Akman
23 Haziran haftası
00-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
2 534 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content