close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 AKADEMİK TAKVİM - Eğitim Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Başvurular
29 Temmuz - 02
Ağustos 2013
12-16 Ağustos 2013
21 Ağustos 2013
28 Ağustos 2013
Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi
2013-2014 Güz Yarıyılı Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek
Lisans Başvurularının Kabul Edilmesi
Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı
02-04 Eylül 2013
Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programına Kabul
Edilenlerin Duyurulması
Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programınaİlk Kez
Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları
Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek
Lisans Kontenjanlarının Duyurulması (Sosyal BilimlerEnstitüsü/Eğitim
Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul
EdilenYedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler
Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi
06-13 Eylül 2013
Danışman Atamaları
02-04 Eylül 2013
04 Eylül 2013
05-06 Eylül 2013
12 Ağustos- 09 Eylül 2013-2014 Güz Yarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları
2013
Program Kayıtları
09-13 Eylül 2013
Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme
09-13 Eylül 2013
Ders Seçimi / Danışman Onayları
Dersler ve Sınavlar
16 Eylül 2013
Derslerin Başlaması
16-20 Eylül 2013
Ders Ekleme / Silme
03 Ocak 2014
Derslerin Sonu
06-17 Ocak 2014
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları
Öğretim Üyeleri,
Danışmanlar ve
Yönetim
24 Ocak 2014
24 Ocak 2014
2013-2014 Güz YarıyılıBaşarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin
Son gün
2013-2014 Güz Yarıyılı SonundaTez Savunma Sınavına Girecek Yüksek
24 Ocak – 07 Şubat
2014
13 Ocak -07 Şubat
2014
24 Ocak 2014
17 Ocak - 28 Şubat
2014
Lisans ve DoktoraÖğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye
Bildirilmesi İçin SonGün
2013-2014 Güz Yarıyılı SonundaDoktora Yeterlik Sınavına Girecek
Öğrencilerin Jüri Üyeleri ile SınavTarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son
Gün
Tez Savunma Sınavları
2013-2014 Bahar yarıyılı İçin Yüksek Lisans Tez ÖnerilerininEnstitüye
Bildirilmesinin Son Günü
Doktora Yeterlik Sınavları
BAHARYARIYILI
Yeni Başvurular
20-24 Ocak 2014
Yatay Geçiş Başvurularının Kabul Edilmesi
20,21,22 Ocak 2014 2013-2014 Bahar Yarıyılı Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans veTezli Yüksek
Lisans Programı Başvurularının Kabul Edilmesi
24 Ocak 2014
Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı
29 Ocak 2014
03-07 Şubat 2014
Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezli Yüksek LisansProgramına Kabul
Edilenlerin Duyurulması
Doktora, Tezsiz YüksekLisans ve Tezli Yüksek Lisans Programına İlk Kez
Kabul Edilenlerin Enstitüye KayıtYaptırmaları
Boş Kalan Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek
LisansKontenjanlarının Duyurulması (SosyalBilimler Enstitüsü/Eğitim
Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul
EdilenYedek Adayların Kayıt Yaptırmaları (Sosyal Bilimler
Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Özel Öğrenci Başvurularının Kabul Edilmesi
03-07 Şubat 2014
Danışman Atamaları
20 Ocak – 10 Şubat
2014
Program Kayıtları
2013-2014 BaharYarıyılı için Kayıt Dondurma Başvuruları
03-07 Şubat 2014
Katkı Paylarının Ödenmesi / Kayıt Yenileme
03-07 Şubat 2014
Ders Seçimi / Danışman Onayları
03-05 Şubat 2014
05 Şubat 2014
06-07 Şubat 2014
Dersler ve Sınavlar
10 Şubat 2014
Derslerin Başlaması
10-14 Şubat 2014
Ders Ekleme / Silme
30 Mayıs 2014
Derslerin Sonu
02 - 13 Haziran 2014 Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları
Öğretim Üyeleri,
Danışmanlar ve
Yönetim
20 Haziran 2014
20 Haziran 2014
20 Haziran-04
Temmuz 2014
20 Haziran –
04 Temmuz 2014
01 Eylül 2014
20 Haziran 201425 Temmuz 2014
2013-2014 BaharYarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi
İçin Son Gün
2013-2014 Bahar Yarıyılı Sonunda Tez Savunma Sınavına Girecek
YüksekLisans ve Doktora Öğrencilerinin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin
Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
2013-2014 Bahar Yarıyılı Sonunda Doktora Yeterlik SınavınaGirecek
Öğrencilerin Jüri Üyeleri ile Sınav Tarihinin Enstitüye Bildirilmesi İçin Son
Gün
Tez Savunma Sınavları
2014-2015 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin Enstitüye
Bildirilmesinin Son Günü
Doktora Yeterlik Sınavları
Güz Yarıyılında; 07Ağustos 2013 Ramazan Bayramı nedeni ile yarım iş günü olarak tatil
olmasından dolayı, 08,09 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı işgünü olarak tatil olmasından dolayı,
takip eden 11 Ağustos 2013 Pazar günüders yapılmasına,
Enstitüler Yabancı DilSınavları:
-19 Ağustos 2013 Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı
-09 Ocak 2014 Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı
-26 Haziran 2014 Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content