close

Enter

Log in using OpenID

Danışman Atama İşlemlerinin Tamamlanması İçin Son Gün 15

embedDownload
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ, ÖZEL YETENEK SINAVI, YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YANDAL İÇİN BAŞVURULAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ'NDE BELİRLENEN SÜRELER
2. YENİ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İLE YETERLİLİK SINAVLARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ'NDE BELİRLENEN SÜRELER
3. KAYIT YENİLEME (DERS ALMA, DANIŞMAN ONAYI, DERS EKLEME/BIRAKMA VE KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA) TARİHLERİ
Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin
Danışman Atama İşlemlerinin Tamamlanması İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemleri İçin Son Gün
Sınıf Listelerinin Oluşturulması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemlerinin Başlaması (Danışman Aracılığıyla)
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri İçin Son Gün (Danışman Aracılığıyla)
Çift Anadal / Yandal Programlarına İlk Defa Kayıt Yaptıracak Adayların Ders Alma İşlemlerinin Başlaması (Danışman Aracılığıyla)
Çift Anadal / Yandal Programlarına İlk Defa Kayıt Yaptıracak Adayların Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün (Danışman Aracılığıyla)
Kayıtlı Öğrenciler İçin Güz ve Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme
Danışmanı Bulunmayan / Danışmanı Değişen Öğrencilerin Danışmanlarının Atanması İçin Son Gün
Yüzde 10'a Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Belirlenmesi İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemleri İçin Son Gün
Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemlerinin Başlaması
Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İçin Son Gün
Sınıf Listelerinin Oluşturulması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemlerinin Başlaması (Danışman Aracılığıyla)
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri İçin Son Gün (Danışman Aracılığıyla)
NOT 1: Hazırlık Sınıfında eğitim gören/görmüş öğrencilerinde belirtilen süreler içerisinde Kayıt Yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
NOT 2: Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemesini yapabilmeleri için Ders
Alma(Seçme) ve Danışman Onayı işlemini gerçekleştirmiş
olmaları gerekmektedir.
4. GÜZ VE BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM, YARIYIL SONU SINAVLARI, SINAV SONUÇLARI İLAN TARİHLERİ
Güz Yarıyılı (I.Yarıyıl)
Öğretim Planına Göre Açılacak Derslerin ve Kontenjanlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi İçin Son Gün
Öğretim Planlarına Göre Hazırlanan Ders Programlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi için Son Gün
Eğitim - Öğretim Başlangıcı
Eğitim - Öğretim Bitişi
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Varsa Ders Muafiyet Talebini Birim Öğrenci İşleri Bürosuna Bildirme Süresi
Yeni Kayıt Öğrencilerinin Muafiyet Talepleri Sonucunda Muaf Olduğu Derslerin Ders Alma Listesinden Kaldırılması ve Muafiyetlerinin
Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi (Birim Öğrenci İşleri Tarafından)
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ödev, Proje, vb.) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme ve Bütünleme Sınav Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Öğrenci Devamsızlıklarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
Güz Yarıyılı
15 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
18 Ağustos 2015
15 Eylül 2014
18 Ağustos 2014
19 Eylül 2014
18 Ağustos 2014
19 Eylül 2014
11 Eylül 2014
22 Eylül 2014
24 Eylül 2014
13 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
22 Eylül 2014
5 Ocak 2015
İlk kaydını takip eden on iş günü
içinde
Muafiyet talebinden sonra onbeş iş
günü içinde
17 Ekim 2014
20 Ekim 2014
İlgili Dersin Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara
Sınav) Tarihinden İtibaren Yedi(7) Gün
(Yıllık Derslerde Ondört(14) Gün)
İlgili Dersin Bitirme Sınavı İlan Tarihi
*
*
*
*
*
İlgili Dersin Bitirme Sınavı Tarihinden
İtibaren Yedi(7) Gün (Yıllık Derslerde
Ondört(14) Gün)
*
*
*
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavlarının Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
15 Ağustos 2014
18 Ağustos 2015
15 Eylül 2014
18 Ağustos 2014
19 Eylül 2014
11 Eylül 2014
22 Eylül 2014
24 Eylül 2014
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
İlgili Dersin Bütünleme Sınavı Tarihinden
İtibaren Yedi(7) Gün (Yıllık Derslerde
Ondört(14) Gün)
NOT 1: (*) Yarıyıllık okutulan derslerin Güz Yarıyılı "Bitirme ve Bütünleme Sınavları" ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir ve ilan edilir.
Bahar Yarıyılı (II.Yarıyıl)
Öğretim Planına Göre Açılacak Derslerin ve Kontenjanlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi İçin Son Gün
Öğretim Planlarına Göre Hazırlanan Ders Programlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi için Son Gün
Eğitim - Öğretim Başlangıcı
Eğitim - Öğretim Bitişi
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ödev, Proje, vb.) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme ve Bütünleme Sınav Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Öğrenci Devamsızlıklarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavlarının Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi
31 Aralık 2014
9 Ocak 2015
2 Şubat 2015
12 Mayıs 2015
23 Şubat 2015
23 Şubat 2015
İlgili Dersin Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara
Sınav) Tarihinden İtibaren Yedi(7) Gün
(Yıllık Derslerde Ondört(14) Gün)
İlgili Dersin Bitirme Sınavı İlan Tarihi
31 Mart 2015
31 Mart 2015
5 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
16 Haziran 2015
İlgili Dersin Bitirme Sınavı Tarihinden
İtibaren Yedi(7) Gün (Yıllık Derslerde
Ondört(14) Gün)
12 Haziran 2015
31 Ağustos 2015
15 Eylül 2015
Bahar Yarıyılı
9 Ocak 2015
12 Ocak 2015
26 Ocak 2015
12 Ocak 2015
26 Ocak 2015
12 Ocak 2015
26 Ocak 2015
26 Ocak 2015
27 Ocak 2015
2 Şubat 2015
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
İlgili Dersin Bütünleme Sınavı Tarihinden
İtibaren Yedi(7) Gün (Yıllık Derslerde
Ondört(14) Gün)
NOT 1: Güz ve Bahar Yarıyılları Ara Sınavlarının sayısı ve sınav tarihleri, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca belirlenir ve her yarıyılın başında öğrencilere duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content