close

Enter

Log in using OpenID

Asdekor Paspas Sistemleri

embedDownload
ASMAT
0006
PASPAS REFERANSLARI
PROJELER (Yurt içi)
PROJELER (Yurt dışı)
7800 ÇEŞME REZİDANS HOTEL
TÜRKMENİSTAN MECLİS BİNASI
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKMENİSTAN PAMUK YAĞI FABRİKASI
CEVAHİR AVM
ALTILI HASTANE KOMPLEKSİ
GORDİON AVM
WİNES EKONOMİ BANKASI
OPTİMUM AVM SİNCAN
LİBYA AL-NASR PROJESİ
İZMİR TED KOLEJİ
MOSCOW CİTY PLOT 4
MALTEPE CARREFOUR
KAZAKİSTAN BASKAN BUSINESS CENTER
TERAS FULYA PROJESİ
GÜRCİSTAN KATAİSİ ADALET BAKANLIĞI
VARYAP MERİDYEN
BAE GASCO HABSHAN PROJECT
ŞEKERPINAR BEST WESTERN OTEL
BOURGAS AIRPORT
ŞEKERPINAR RAMADA OTEL
VARNA AIRPORT
TUZLA KOLİN OTEL
AMERICAN UNIV. IN BLAGOEVGRAD
MERKÜR OTEL
AIR TOWER OF SOFIA AIRPORT
BEBEK DİVAN OTEL
KOSOVA PALAIS DE JUSTICE
MALTEPE CEVAHİR OTEL
EMSAŞ BELARUS OTEL PROJESİ
TEKNOPARK AVM
ALBADIRA PROJESİ
MC DONALDS ŞUBELERİ
KOLUMAN MERKEZ OFİS BİNASI
AVİSENNA HASTANESİ
SAMANYOLU KOLEJ KAMPÜSÜ
BALPET PETROL TESİSLERİ
CÜNGÜŞLÜ PETROL TESİSLERİ
KUZU TOPLU KONUT PROJELERİ
TERAS GARDEN PROJESİ
GOP TÜRK TELEKOM
HALKBANK ŞUBELERİ
GER MÜHENDİSLİK OFİS BİNASI
LİDYA BİLİŞİM OFİS BİNASI
K.ÇEKMECE BELEDİYESİ
TEKNOPARK AVM
NİDA İNŞAAT SATIŞ OFİSLERİ
YAPI KREDİ BANKACILIK ÜSSÜ
ÜMRANİYE SPOR MERKEZİ
VAKKO SUADİYE
2
İÇİNDEKİLER
PASPASLARIN KULLANIM YERLERİ - PASPAS MODELLERİ
4
PASPAS ÖLÇÜLERİ
5
DIŞ MEKAN PASPASLARI - ELEPHANT SERİSİ
6
DIŞ MEKAN PASPASLARI - HİPPO SERİSİ
7
İÇ MEKAN PASPASLARI - ELEPHANT SERİSİ
8
İÇ MEKAN PASPASLARI - HİPPO SERİSİ
9
ISLAK ZEMİN PASPASLARI VE KAUÇUK PASPASLAR
10
ÇERÇEVELER
11
3
3DVSDVODU×Q.XOODQ×P<HUOHUL
<DS×ODQDUDüW×UPDODUJ|VWHUPLüWLUNLELQDLoOHULQGHRUWD\Do×NDQNLUOLOLNVRUXQODU×Q×QND\QDù×]L\DUHWoLOHULQ
D\DNNDE×ODU×LOHWDü×QDQNLUOHUGLU0HYVLPOHUHJ|UHWDü×QDQNLUWLSLGHùLüVHGHKHUPHYVLPYHKDYDüDUW×QGDNLU
WDü×QPDNWDG×U
$OPLQ\XPSDVSDVODUNLUYHWR]WXWPDV×LoLQLoYHG×üPHNDQODUGDNXOODQ×ODQD\U×FDVXWXWXFX|]HOOLùLRODQ
oRNIRQNVL\RQOXUQOHUGLU3DVSDVODUG×üPHNDQGDQLoPHNDQDGRùUXJLGLOGLNoHNDEDNLUOHUGHQKDILINLUOHUH
J|UHELUJHoLüVDùOD\DFDNüHNLOGHKD]×UODQ×U<U\ü\|QQHJ|UHX\JXQWLSSURILOOHULQ\HUOHüLPL\DS×ODUDNWR]
NLUYHVXODU×QSDVSDV]HULQGHNDOPDV×Q×VDùODQ×U
*HQHORODUDNIRQNVL\RQODU×QDJ|UHSDVSDVODUG×üPHNDQYHLoPHNDQSDVSDVODU×RODUDND\U×O×UODU%XUDGDNL
HQ|QHPOLHWNHQKDYDüDUWODU×QDX\JXQOXNWXU'×üPHNDQSDVSDVODU×\DùPXUJQHüGRQJLELG×üHWNHQOHUH
Do×NROGXNODU×LoLQWHNVWLOPDO]HPHLoHUPH]OHUúoPHNDQSDVSDVODU×LVHNDSDO×DODQODUGDNXOODQ×OG×NODU×LoLQ
KDO×Dù×UO×NO×SDVSDVODUG×U
$60$73DVSDV0RGHOOHUL
3DVSDVODU×P×](OHSKDQW6HULVLYH+LSSR6HULVLRODUDNIDUNO×PRGHOGHUHWLOPHNWHGLU
+LSSRVHULVLPP\NVHNOLNWHYHSURILODUDODU×ERüOXNOXGXU(OHSKDQWVHULVLLVHDù×U\NHX\JXQPP
\NVHNOLNWHYHHORNVDOOLSURILOOHUGHQROXüXUSURILODUDODU×QGDERüOXN\RNWXU
+HUVHULGHDOPLQ\XPSURILOOHU]HULQH\HUOHüWLULOHQNDXoXNI×UoDYHKDO×üHULWOHULOHSURILOOHULELUELULQH
EDùOD\DQNDXoXNILWLOOHUYH\DDOXPLQ\XPV×\×U×F×SURILOOHUGHQPH\GDQDJHOLUOHU%XUQOHULQIDUNO×
NRPELQDV\RQODU×LOHSDVSDVWDQEHNOHQHQIRQNVL\RQODUDX\JXQELUoRNSDVSDVPRGHOLUHWLOHELOLU
3DVSDVODULVWHQHQ|OoOHUGHYH]HPLQNDSODPDVׁVWQGHYH\D|]HORODUDNDo×ODQKDYX]ODUGD
NXOODQ×P×QDEDùO×RODUDNoHUoHYHOL\DGDoHUoHYHVL]RODUDNLPDOHGLOLUOHUdHUoHYHOHUPDNVLPXP
PWOLNDOXPLQ\XPSURILOOHULQHNOHQPHOHULLOHROXüWXUXOXU
+ø3326(5ø6ø
.DED.LUOHUøoLQ
.DED.LUOHUYH1HPøoLQ
TR]YH1HPøoLQ
H:26mm
H:22mm
H:22mm
$OPLQ\XP5DPSD
H:20mm
.DED.LUOHUøoLQ
$OPLQ\XP6Õ\ÕUÕFÕ
H:22mm
/DVWLN%D÷ODQWÕ
&RQWDVÕ
6HV.HVLFL
(3'0%DQW
(/(3+$176(5ø6ø
$OPLQ\XP5DPSD
TR]YH1HPøoLQ
.DED.LUOHUøoLQ
.DED.LUOHUYH1HPøoLQ
.DED.LUOHUYH1HPøoLQ
H:14mm
H:19mm
H:14mm
H:14mm
H:11mm
.DED.LUOHUøoLQ
$OPLQ\XP6Õ\ÕUÕFÕ
H:14mm
/DVWLN%D÷ODQWÕ
&RQWDVÕ
4
PASPAS ÖLÇÜLERİ
Paspaslar müsterinin istedigi ölçü ve
modelde özel olarak imal edilirler.
Paspas siparisi verilirken, en ve boy
ölçüleri asagıdaki semaya göre
verilmelidir.
Aluminyum profiller, bir düz bir ters
yerlestirilerek degisik modeller
yapılabilir.
HPS L2-K-L1 Elephant Genis Kauçuk-Dar Kauçuk
5
DIŞ MEKAN PASPASLARI - ELEPHANT SERİSİ
HPS F-A-F Elephant Süper Yogun Temizlik
HPS L2-A-F Elephant Çok Fonksiyonlu Sıyırıcı
HPS L2-A-L2 Elephant Sıyırıcı Yogun Temizlik
HPS L2-K-L2 Elephant Kauçuk Sıyırıcılı
6
DIŞ MEKAN PASPASLARI - HİPPO SERİSİ
Hippo serisi paspaslarda 8 mm.’lik ara ölçü, müsteri talebine baglı olarak 5 mm.’e düsürülebilir.
HPSH F-A-F Hippo Süper Yogun Temizlik
15
HPSH L2-A-F Hippo Çok Fonksiyonlu Sıyırıcı
15
HPSH L2-A-L2 Hippo Sıyırıcı Yogun Temizlik
15
HPSH L2-K-L2 Hippo Kauçuk Sıyırıcılı
7
İÇ MEKAN PASPASLARI - ELEPHANT SERİSİ
Iç mekan paspasları genellikle girislerde, giristen sonra kapalı alanlarda kullanılan paspaslardır.
Kapalı alanlarda olması nedeni ile tekstil agırlıklı paspaslardır.
HPS F-K-H Elephant Iç Mekan Çok Fonksiyonlu
HPS H-A-H Elephant Iç Mekan Sıyırıcı Nem Alıcı
HPS L2-K-H Elephant Iç Mekan Sıyırıcı Nem Alıcı
HPS H-K-H Elephant Nem ve Toz Kontrol Sistemi
8
İÇ MEKAN PASPASLARI - HİPPO SERİSİ
Iç mekan paspaslarında kullanılan halı renklerini sorunuz.
HPSH F-K-H Hippo Iç Mekan Çok Fonksiyonlu
HPSH H-A-H Hippo Iç Mekan Sıyırıcı Nem Alıcı
15
HPSH L2-K-H Hippo Iç Mekan Sıyırıcı Nem Alıcı
HPSH H-K-H Hippo Nem ve Toz Kontrol Sistemi
9
ISLAK ZEMİN PASPASLARI VE KAUÇUK PASPASLAR
10
ÇERÇEVELER
H
Paspaslar kullanılacakları alanlarda kaplama altı havuzlar ya da kaplama üstü çerçeveler ile kullanılırlar. Asteknik
Paspas sistemleri kullanım alanlarındaki tüm aksesuar isteklerinizi karsılar
L
42mm
24mm
20mm
10mm
BMB 2410 A01
22mm
24mm
BMB 2420 A01
BMB 4222 A01
+ø3326(5ø6ø
(/(3+$176(5ø6ø
11
0006
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content