close

Enter

Log in using OpenID

1.Gün_02 - 1000 - 1045 - Proje kapsami ve genel bakis

embedDownload
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for
Implementation Capacity for the Environmental Noise
Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR)
Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için
Teknik Yardım Projesi
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
Proje’nin kapsamı ve genel bakış
Simon SHILTON, Kilit uzman 2
Saul DAVIES, Kilit uzman 4
Sarah JOUBERT, Kilit olmayan uzman CBS
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Proje Hedefleri – 4 ana aktivite
1. Tüm yararlanıcılara gürültü haritalama
yazılımının temin edilmesi
2. Gürültü haritalama & eylem planlama
3. Eğitim, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri
4. Türkiye’de çevresel gürültü yönetim sisteminin
geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar ve eylem
planlama
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Faaliyet 3. Eğitim modülleri ve programları
1. Gürültü yönetimi konusunda karar vericilere yönelik
temel bilgilendirme çalıştayı
•
Tek program, Ankara, Nisan-Haziran 2014
2. Stratejik gürültü haritalaması için veri temini
•
İki program, P1 Ankara, Ekim 2013, P2 birden fazla lokasyonda Nisan
2014’te tamamlanacak
3. Çevresel gürültü modellerinin hazırlanması
•
İki program, birden fazla lokasyonda Aralık 2014’te tamamlanacak
4. Stratejik gürültü haritalarının ve raporların hazırlanması
•
Tek program, birden fazla lokasyonda, Ocak-Eylül 2014
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Faaliyet 3. Eğitim modülleri ve programları
5. Sorunlu alanların belirlenmesi (hot spots/sıcak noktalar)
• Tek program, birden fazla lokasyonda, Ekim 2014 – Haziran 2015
6. Gürültü azaltım önlemlerinin seçimi
• İki program, birden fazla lokasyonda, Ekim 2014 – Temmuz 2015
7. Eylem planlama ve raporların hazırlanması
• İki program, birden fazla lokasyonda, Ekim 2014 – Ağustos 2015
8. Çalışma ziyaretleri
• Üç grup:
–
1: Ocak-Mart 2014, 2: Nisan-Haziran 2014, 3: Ocak-Mart 2015
9. Eğiticilerin eğitimi
• Ankara, Nisan-Ağustos 2015
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Faaliyet 2. Gürültü haritalama ve eylem
planlama
Stratejik gürültü haritalama (7 şehir)
– 5 şehrin tamamında çalışılacak gürültü kaynakları –
karayolu, demiryolu & sanayi (Istanbul, Ankara, Izmir,
Bursa, Kocaeli)
•
•
İstanbul, İzmir ve Kocaeli için liman gürültüsünü de içerir
Havalimanı gürültüsü sonuçları İstanbul, Ankara ve İzmir için
hazırlanacak genel haritaların bir parçasını oluşturacak
– Adana ve Samsun’da tek gürültü kaynağı – Hava limanı
(Adana), Liman (Samsun)
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Faaliyet 2. Gürültü haritalama ve eylem
planlama
Pilot alanlara ait gürültü haritalama ve eylem
planları
(10 şehir)
– 5 karayolu kaynağı (Adana, Edirne, Erzurum,
Gaziantep)
– 1 demir yolu kaynağı (Eskişehir)
– 1 sanayi kaynağı (İzmir-Aliağa bölgesi)
– 3 eğlence yeri kaynağı (Antalya, Muğla, Nevşehir)
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Pilot alan seçimi
• Her biri en az 5km²’lik 10 pilot alan
• Seçilen alanların, ilgili belediyedeki gürültü
kaynaklarını ‘temsil eder nitelikte’ olması
• Her bir alanın bölgeye has, spesifik
sorunlarının dikkate alınması
• Paydaşlarla diyalog içinde olunması
• Kriterlerin olabildiğince standardize edilmesi
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Seçim kriterlerine ilişkin örnekler
• Veri mevcudiyeti
• Hassas alanlar
• Karayolu gürültüsü
– Yoğun alanlar (şehir merkezleri),
yüksek trafik hacmi, çok sayıda
ağır vasıta ve otobüsler, yüksek
hız, çeşitli yükseklikler (köprüler,
tüneller, yükseltili bölümler)
– Gürültü bariyerleri olan kara
yolları
– Yüksek binaların bulunduğu açık
alanlar
– Gürültülü ve sessiz komşu alanlar
• Demiryolu gürültüsü
– Normal ve yüksek hızlı trenler
– İstasyonlar ve toplu taşıma
• Sanayi gürültüsü
– Bireysel büyük sanayi kaynakları
– Komşu yerleşim çok uzakta
olmamalı
• Eğlence yeri gürültüsü
– Çeşitli gürültü kaynakları
izlenmelidir
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Kilit veri toplama faaliyetlerinin takvimi
Ekim 2013
– Veri toplama eğitimi,
Ankara
Eylül 2013 - Eylül 2014
– Paydaşlar ile
tamamlayıcı toplantılar
– Veri toplama
Aralık 2013 – Nisan 2014
Ocak-Aralık 2014
– Gürültü ölçümleri
Ocak-Ekim 2014
– Pilot bölge gürültü
modelleri
Ocak 2014- Haziran 2015
– Stratejik gürültü harita
alanı gürültü modelleri
– Pilot alanların seçimi
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
This project is financed by
the European Union and the Republic of Turkey
Technical Assistance for Implementation Capacity for the
Environmental Noise Directive
EuropeAid/131352/D/SER/TR
Dinlediğiniz için teşekkürler!
Data Collection for Strategic Noise Mapping – 22nd October 2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content