close

Enter

Log in using OpenID

25-26.09.2014 Tarih ve 113-114 Sayılı Toplantı Gündemi

embedDownload
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 113 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
SIRA
NO.
İLİ.
: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
: 25.09.2014
: 09.00
İLÇESİ.
KONUSU.
PAFTA
ADA
PARSEL
MÜLKİYETİ
SİT ALANI VE
DERECESİ.
NEREDEN GELDİĞİ.
TEMSİLCİ.
DOSYA VE
KARAR NO.
1
KURUL BAŞKANI SEÇİMİ
733
1929
2
KURUL BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMİ
733
1930
3
Tescil
-
63
23
Özel
Kentsel ve 3. Derece
arkeolojik
Elektrik Kablosu döşemek için kazı
çalışması istemi
10
76
57
“
Kentsel sit alanı
Karaağaç Eski Gar Binası pencere
rölövesi
89
860
8
Hazine
“
Harbiye Kışlası bahçe duvarı
123
693
5
Hazine
“
Rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri değerlendirmesi
71
15
Şahıs
Edirne
Merkez
4
“
“
5
“
“
6
“
“
7
8
22.00.212
1931
Edirne Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
Belediye Tems.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
22.00.333
1932
Kentsel
Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü
Belediye Tems.
22.00.591
1933
Kentsel
Belediye Bşk.
Belediye Tems.
22.00.633
1934
Belediye Bşk.
Belediye Tems.
Belediye Bşk.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
44
16
Şahıs
6
41
6
Maliye Hazinesi
Kentsel ve 3. Derece
arkeolojik
Kentsel ve 3. Derece
arkeolojik
Kentsel ve 3. Derece
arkeolojik
-
436
107
(Eski 23)
Şahıs
Kentsel sit alanı
1365
1369
30
30-43-4951-53
TOKİ
-
Belediye Bşk.
89
860
8
Hazine
Kentsel
Belediye Bşk.
Tevhit
-
2096
3-6
Yıldırım Tarih,
Kültür ve Eğitim
Hizmet Derneği
-
Belediye Bşk.
İzinsiz uygulama
-
76
314
Özel
Kentsel
Yapılanma
“
“
9
“
“
10
“
“
Geçici otopark kullanılması talebi
11
“
“
Yoldan ihdas-cins değişikliği tevhityola terk hk.
“
“
Rölöve,restitüsyon ve restorasyon
projesi
13
“
“
14
“
“
12
Mal sahibi
Restitüsyonve restorasyon projeleri
değerlendirmesi
9
-
22.00.666
Edirne Valiliği
Basın-Yayın ve Enformasyon Belediye Tems.
İl Md.
Edirne Valiliği
Özel Kalem Md.
Belediye Tems.
Edirne Bld. Bşk.
22.00.1007
1935
1936
22.00.1170
1937
22.00.1864
1938
22.00.2208
1939
22.00.2214
1940
Belediye Tems.
22.00.2218
1941
Belediye Bşk.
Belediye Tems.
22.00.2228
1942
-Belediye Tems.
-Müze Md.
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
-Vakıf Tems.
15
Kırklareli
Merkez
Yıkım
-
758
183
Şahıs
-
Kırklareli Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
16
“
“
Yapılanma
-
275
20
“
-
Belediye Bşk.
17
“
Babaeski
Alpullu
Koruma Amaçlı İmar Planı hk.
-
154
155
2
1-3-4
Tarihi-Kentsel
Karar gereği
18
“
Lüleburgaz
Yıkım ve otopark olarak kullanılması
-
192
14
Türkiye Şeker
Fabrikaları A.ş.
Sokullu Şehit
Mehmet Paşa
Vakfı
-
Belediye Bşk.
Belediye Tems.
Belediye Tems.
39.00.338
39.00.242
39.01.12
39.04.57
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
1943
1944
1945
1946
EDİRNE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 113 SAYILI TOPLANTI GÜNDEM
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
: 25.09.2014
: 09.00
PAFTA
ADA.
PARSEL.
MÜLKİYETİ.
SİT ALANI VE
DERECESİ.
NEREDEN GELDİĞİ.
30
100
6
Maliye Hazinesi
Kentsel
Belediye Bşk.
30
219
9-19-21
Vakıflar Gn. Md.
Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi
“
İstanbul Vakıflar 1. Bölge
Md.
Mimari proje değ.
16-17
82
17
702 sayılı Saray Tarım
Kredi Kooperatifi
M.Ereğlisi
Demiryolu hattı
-
-
-
-
3.derece arkeolojik sit
“
“
Yıkım
63
-
7344
Ziraat Bankası Gen.
Md.
1.derece arkeolojik sit
22
“
“
İzinsiz uygulama
-
-
-
-
3.derece arkeolojik sit
23
“
“
Sondaj-Tevhid
12-1314
153
6-7-8
Şahıs
3.derece arkeolojik sit
24
Edirne
Merkez
SIRA
NO.
İLİ.
İLÇESİ.
17
Tekirdağ
Süleymanpaşa
18
“
“
19
“
Saray
20
Tekirdağ
21
KONUSU.
Valilik Hizmet Binası
rölöve,restitüsyon ve restorasyon
projeleri değ.
Orta Camii revize restorasyon
projesi değerlendirmesi ve ağaç
kesimi hk.
-
Belediye Bşk.
Devlet Demiryolları
1. Bölge Md.
DOSYA VE
KARAR NO.
TEMSİLCİ.
-B.şehir Bld.Tems
-Süleymanpaşa Bld.
Tems
-B.şehir Bld.Tems
-Süleymanpaşa Bld.
Tems
-Vakıf Tems.
-B.şehir Bld.Tems
-SarayBelediye Tems.
-Vakıf Tems.
-B.şehir Bld.Tems
-Müze Md.
-M.Ereğlisi Bld.Tems.
59.00.132
1947
59.00.206
1948
59.06.95
1949
59.08.1195
1950
59.08.1280
1951
-Müze Md.
59.08.1103
1952
-Müze Md.
59.08.1281
1953
22.00.1210
1954
Tekirdağ Valiliği
-B.şehir Bld.Tems
(İl Kültür ve Turizm Md.) -Müze Md.
-M.Ereğlisi Bld.Tems.
Ziraat Bankası
-B.şehir Bld.Tems
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.) -M.Ereğlisi Bld.Tems
-B.şehir Bld.Tems
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.) -M.Ereğlisi Bld.Tems
EK GÜNDEM
25
Kırklareli
Merkez
Su tesisatı hk.
-
256
100
Kırklareli Belediyesi
-
Kırklareli Valiliği
-Belediye Tems.
(İl Kültür ve Turizm Md.) -Müze Md.
39.00.19
1955
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
EDİRNE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 114 SAYILI TOPLANTI GÜNDEM
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
: Enez Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
: 26.09.2014
: 09.30
PAFTA
.
ADA.
PARSEL.
MÜLKİYETİ.
SİT ALANI VE
DERECESİ.
NEREDEN GELDİĞİ.
Yerinde inceleme
Ve mimari proje hk.
-
140
6-7
Şahıs
-
Karar gereği
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
22.07.156
Enez
Yapılanma
Yerinde inceleme
-
12
6
Şahıs
3.derece arkeolojik
Karar gereği
-Belediye Tems.
-Müze Md.
22.01.594
1957
“
“
Tevhit ifraz
Yerinde inceleme
-
2
14
Özel
3.derece arkeolojik
Karar gereği
Belediye Tems.
22.01.595
1958
4
“
“
Sondaj
Yerinde inceleme
-
377
1
Şahıs
3.derece arkeolojik
Karar gereği
-Belediye Tems.
-Müze Md.
22.01.556
1959
5
“
“
İzinsiz uygulama
-
15
31
Şahıs
1.derece arkeolojik
Edirne Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
-Belediye Tems.
-Müze Md.
22.01.624
ÇEKİ
LDİ
6
“
“
Sondaj
Yerinde inceleme
-
8
1
Şahıs
3.derece arkeolojik
Karar gereği
7
“
“
Tescil
Yerince inceleme
-
39
247
1-2-3-4-42
1
-
-
Karar gereği
SIRA
NO.
İLİ.
İLÇESİ.
KONUSU.
Edirne
Uzunköprü
“
3
1
2
TEMSİLCİ.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
-Belediye Tems.
-Müze Md.
DOSYA VE
KARAR NO.
22.01.625
22.01.626
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
1956
1960
1961
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content