close

Enter

Log in using OpenID

22-23-24.10.2014 Tarih ve 115-116

embedDownload
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 115 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
SIRA
NO.
İLİ.
: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
: 22.10.2014
: 09.00
İLÇESİ.
KONUSU.
PAFTA
ADA
PARSEL
MÜLKİYETİ
SİT ALANI VE
DERECESİ.
NEREDEN GELDİĞİ.
TEMSİLCİ.
DOSYA VE
KARAR NO.
1
Edirne
Merkez
Rölöve, restitüsyon, restorasyon
projeleri değerlendirmesi
10
76
57
Şahıs
Kentsel
Edirne Belediye Başkanlığı
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
22.00.333
1962
2
“
“
Restitüsyon restorasyon proje
değerlendirmesi
4
15
55
Özel
Kentsel ve 3. Derece
arkeojik
Edirne Belediye Başkanlığı
Belediye Tems.
22.00.463
1963
3
“
“
Tadilat projesi değerlendirmesi
24/1
1972
1
“
Kentsel
Edirne Belediye Başkanlığı
22.00.607
1964
4
“
“
Tadilat projesi değerlendirmesi
5
36
8
Şahıs
“
Edirne Belediye Başkanlığı
22.00.1050
1965
5
“
“
Doğalgaz hattı kazısı
-
-
-
Maliye
Tarihi sit alanı
Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü Yapı İşleriTeknik Daire Bşk.
Belediye Tems.
22.00.1496
1966
6
“
“
Tevhit hk.
28
1338
16-31-32
Şahıs
Kentsel
Edirne Belediye Başkanlığı
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
22.00.1669
1967
“
“
Tadilat projesi değerlendirmesi
12
101
3
“
Kentsel ve 3. Derece
arkeolojik
Edirne Belediye Başkanlığı
Belediye Tems.
8
“
“
188
-
-
Karayolları Gen.
Md.
-
Karayolları 1. Bölge Md.
Belediye Tems.
22.00.1899
1969
9
“
“
-
606
26
Şahıs
-
Edirne Belediye Başkanlığı
Belediye Tems.
22.00.2058
1970
“
“
Tavanlı Çeşme
Revize projeleri
-
302
26
Edirne Belediyesi
-
ETUR AŞ.
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
22.00.2137
1971
“
“
Yıkım+ Tahsis
-
509
33
Maliye Hazinesi
-
Edirne Valiliği
(Defterdarlık Milli Emlak
Md.)
22.00.2196
1972
“
“
Mimari proje değerlendirmesi
89
864
16
Şahıs
Kentsel
Edirne Belediye Başkanlığı
22.00.2201
1973
“
Karar gereği
22.00.2214
1974
22.00.2223
1975
22.00.2229
1976
7
10
11
12
13
Yerinde inceleme
89
860
10
Tadilat projesi değerlendirmesi
68
223
23
Şahıs
-
Edirne Belediye Başkanlığı
“
Yıkım
-
604
28
“
-
Edirne Belediye Başkanlığı
“
“
Tevhit
87
871
6-7
“
Kentsel
Edirne Belediye Başkanlığı
“
Lalapaşa
Köprü tescili
-
-
-
-
-
Lalapaşa Belediye Başkanlığı
“
“
“
15
“
16
17
18
Tadilat projesi değerlendirmesi
Trakya
Üniversitesi
“
14
Kazan Köprü aydınlatma projesi
değerlendirmesi
“
Uzunköprü
Tümülüs tescilinin sayısallaştırılması
-
-
2588
4303
Şahıs
1.derece arkeolojik
Edirne Valiliği
(Uzunköprü Kadasto Birimi
Tapu Müdürlüğü)
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
Belediye Tems.
22.00.1861
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
Belediye Tems.
Belediye Tems.
Belediye Tems.
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
Belediye Tems.
Belediye Tems.
Belediye Tems.
22.00.2235
22.05.44
22.07.66
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
1968
1977
1978
1979
-2-
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 115 SAYILI TOPLANTI GÜNDEM
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
: 22.10.2014
: 09.00
SIRA
NO.
İLİ.
İLÇESİ.
KONUSU.
PAFTA
ADA.
PARSEL.
MÜLKİYETİ.
SİT ALANI VE
DERECESİ.
19
Kırklareli
Merkez
Tadilat projesi değerlendirmesi
-
72
113
Şahıs
-
Kırklareli Belediye
Başkanlığı
Belediye Tems.
20
“
“
Tevhit-yola terk- ifraz hk.
-
152
14-15
“
-
Kırklareli Belediye
Başkanlığı
21
“
“
Yapılanma
-
734
19
Şahıs
-
22
“
“
Yoldan ihdas-tevhit-yola terk hk.
49
202
22-29
“
23
“
Babaeski
Apak Gecidi hk.
-
-
-
“
Lüleburgaz
Sokullu Külliyesi Sıbyan Mektebi
rölövesi hk.
-
311
“
“
Sokullu Hamamı dükkanları
doğalgaz proje değerlendirmesi
-
“
Vize
İfraz-yola terk hk.
-
24
25
26
NEREDEN GELDİĞİ.
TEMSİLCİ.
DOSYA VE
KARAR NO.
39.00.187
1980
Belediye Tems.
39.00.290
1981
Kırklareli Belediye
Başkanlığı
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
39.00.326
1982
-
Kırklareli Belediye
Başkanlığı
Belediye Tems.
39.00.350
1983
-
-
Babaeski Belediye
Başkanlığı
Belediye Tems.
39.01.42
35
Sokullu Vakfı
-
Edirne Vak. Böl. Md.
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
39.04.09
219
8-21
Şahıs
-
Lüleburgaz Belediye
Başkanlığı
-Belediye Tems.
-Vakıf Tems.
39.04.58/2
202
34
“
Vize Belediye Başkanlığı
Belediye Tems.
39.07.42
3.derece arkeolojik
1984
1985
1986
1987
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 116 SAYILI TOPLANTI GÜNDEM
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
SIRA
NO.
İLİ.
: Tekirdağ Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
: 23.10.2014
: 09.30
İLÇESİ.
KONUSU.
PAFTA
.
ADA.
PARSEL.
MÜLKİYETİ.
SİT ALANI VE
DERECESİ.
NEREDEN GELDİĞİ.
Kentsel
Karar gereği
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Orta Camii yerinde inceleme
30
219
9-19-21
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Tekirdağ B.şehir
Bld. Bşk.
“
“
Çeşme tescili
-
-
-
-
-
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
3
“
“
Yapılanma
36
1484
27
Şahıs
-
Süleymanpaşa Belediye Bşk.
4
“
“
Mimari proje değerlendirmesi
21
56
5
“
-
Süleymanpaşa Belediye Bşk.
5
“
“
Yerinde inceleme
35
128
3
“
Kentsel sit
Karar gereği
“
-
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
1
2
6
“
Muratlı
Tümülüs tescili
-
-
2676-2677
2692
7
“
Saray
Yerinde inceleme
17
21
37
“
-
Karar gereği
8
“
“
Yerinde inceleme
16-17
82
17
702 sayılı Saray
Tarım Kredi
Kooperatifi
-
Karar gereği
9
“
“
Mimari proje değerlendirmesi
17
25
4
“
-
Saray Belediye Bşk.
“
“
İlave kat ve tadilat proje
değerlendirmesi
17
127
8
Şahıs
-
“
“
M.Ereğlisi
Taşınmazlar hk.
14
-
9495
9496
“
3.derece arkeolojik
Belediye Başkallığı
12
“
“
Sondaj
2
-
8489
“
“
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
13
“
“
“
49N-IIC
275
1
“
“
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
14
“
“
“
12
-
9299
“
“
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
15
“
“
Sondaj+ tevhit
13
173
7-8
“
“
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
16
“
“
İzinsiz uygulama
-
-
502
-
“
Tekirdağ Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Md.)
10
11
TEMSİLCİ.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Süleymanpaşa Bld. Bşk.
-Vakıf Tems.
-Büyük Şehir Bld. Tems
-Süleymanpaşa Bld. Tems
-Müze Md.
-Büyük Şehir Bld. Tems.
-Süleymanpaşa Bld. Tems.
-Büyük Şehir Bld. Tems.
-Süleymanpaşa Bld. Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Süleymanpaşa Bld. Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Muratlı Bld. Tems.
-Müze Md.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Saray Bld. Tems.
-Vakıf Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Süleymanpaşa Bld. Tems.
-Vakıf Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Saray Bld. Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-Saray Bld. Tems.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md.
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md
- Büyük Şehir Bld. Tems.
-M.Ereğlisi Bld. Tems.
-Müze Md
DOSYA VE
KARAR NO.
59.00.206
1988
59.00.367
1989
59.00.850
1990
59.00.897
59.00.910
59.05.52
1991
1992
1993
59.06.83
1994
59.06.95
1995
59.06.99
59.06.111
1996
1997
59.08.620
1998
59.08.733
1999
59.08.289
2000
59.08.1291
2001
59.08.1294
2002
59.08.1295
2003
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NUN 117 SAYILI TOPLANTI GÜNDEM
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Başlama Saati
SIRA
NO.
1
: Tekirdağ Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
: 24.10.2014
: 09.30
İLİ.
İLÇESİ.
KONUSU.
PAFTA
ADA.
PARSEL.
MÜLKİYETİ.
Tekirdağ
Şarköy
Gaziköy
Gaziköy arkeolojik sit alanları hk.
-
-
-
-
SİT ALANI VE
DERECESİ.
1.2. ve 3. Derece
arkeolojik sit
NEREDEN GELDİĞİ.
TEMSİLCİ.
Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı
-Büyük Şehir Bld. Tems.
-Şarköy Bld. Tems.
-Müze Md.
DOSYA VE
KARAR NO.
59.07.14
Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür V.
2004
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content