close

Enter

Log in using OpenID

+ RZ Broschuere.indd

embedDownload
Geleceğimiz için Eğitim.
Unsere Zukunft Bildung.
Saygıdeğer Veliler,
toplum olarak kalkınmanın, başarıya ve refaha ulaşmanın yolu
eğitimden geçer. Güzel yarınlar için bügünden doğru adımlar
atmamız ve sağlıklı kararlar vermemiz gerekmektedir.
Anababa Okulu Projesi Vorarlberg´te yaşayan göçmen annebabaların çocuklarına eğitim ve meslek konularında daha iyi
destek verebilmelerini ve bölgemizde mevcut mesleki eğitim
ve rehberlik hizmetleri sunan kurumları yakından tanımalarını
sağlama amacıyla geliştirilmiştir.
Geleceğimiz için
Eğitim.
Liebe Eltern,
Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und
glücklichen Menschen zu erziehen und sie optimal zu begleiten,
zählt heutzutage sicherlich zu den größten Herausforderungen
im Leben vieler Eltern. Manche Mütter und Väter können
dabei auch an ihre Grenzen stoßen und mit Bildungs- und
Berufswahlfragen überfordert sein. Hier soll die "kostenlose
Elternschule - als idealer Ort des Lernens" Hilfe leisten und
Eltern in acht Modulen Informationen und einen umfassenden
Überblick über Bildungs-, Beratungs- und Berufsangebote in
Vorarlberg geben.
Unsere Zukunft
Bildung.
Okul başarısında
ailenin rolü
Erfolg in der Schule
beginnt Zuhause
Aile çocukların gelişiminde etkili
olduğu kadar onların yetişmesi
sırasında rehberlik ve yardımda
bulunan en önemli eğitim
kurumudur. Aile içi ilişkilerin dengeli
ve düzenli olması, çocukla başarılı
iletişim kurulması, anne-babanın
sağlıklı bir model oluşturması
çocuğun okul başarısını olumlu
açıdan etkilemektedir.
Da Kinder oft das Verhalten ihrer
Eltern nachahmen, steht die aktive
und bewusste Aus­einander­setzung
mit den eigenen Erziehungs­metho­
den im Vordergrund. Teilnehmende
Eltern sollen ihr Erziehungsverhalten
reflektieren und lernen, welche
Bedürfnisse ihre Kinder haben und
wie sie die Entwicklung ihrer Kinder
positiv unterstützen können.
Termin 1 | 12. Oktober 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 19. Oktober 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Ergenlik ve aileye
düşen görevler
Konflikte zwischen Eltern
und Kindern in der Pubertät
Bu kursta anne ve babalara özellikle
ergenlik dönemi ile ilgili bilgiler
verilecektir. Gençlerin kimlik ve
kişiliklerinin oluşmakta olduğu bu
önemli süreçte örneğin onlarla nasıl
sağlıklı, ciddi ve dengeli bir iletişim
kurulur ve aile içi çatışmalar nasıl
azaltılır uzman kişiler tarafından
anlatılacaktır.
Dieses Modul soll die elterliche Er­
zie­hungskompetenz insbesondere
von Eltern mit Kindern in der Puber­
tät stärken und ihnen zei­gen, wie
auch in der Hektik des All­tags bzw.
in schwierigen Situa­tio­nen Respekt
und Achtung in der Famil­ie bewahrt
werden können und dadurch der
Zusammen­halt in der Familie
langfristig gestärkt werden kann.
Termin 1 | 09. November 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 23. November 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Avusturya eğitim
sistemi
Das österreichische
Bildungssystem
Sağlıklı bir eğitim, özelikle okul ve
aile/veli ve öğretmen arasındaki
bağların güçlü olmasına, yaşadığınız
ülkenin eğitim sistemini anlamanıza
ve size sağlanan fırsatlardan
faydalan­manıza bağlıdır.
Bu seminer­de Avusturya eğitim
sistemi, farklı eğitim anlayışları ve
eğitim alanında sunulan değişik
imkanlar anlatılacaktır.
Im österreichischen Bildungssystem
führen viele Wege zum Ziel, jedoch
müssen die Möglichkeiten des
Bil­dungs­systems verstanden und
genutzt werden. In diesem Modul
soll das Bildungs­system vorgestellt,
die Unter­schiede im Erziehungs- und
Bil­dungs­verständnis, die wichtige
Rolle der Eltern beim Schulerfolg
ihrer Kinder und die positive Wir­
kung der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Elternhaus näher erklärt
werden.
Termin 1 | 07. Dezember 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 14. Dezember 2014, 14 – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Başarının temeli
eğitimdir
Aus Bildung
wird Erfolg
Meslek hayatına çıraklık eğitimi
ile başlamış ve daha sonra üstün
başarı göstererek kariyer yapmış,
örnek gençler velilere kendi iş
hayatlarından örnekler vererek,
meslek eğitimi ve seçiminde ailelere
düşen görevleri ve bu zorlu dönemde
gençlerin ne şekilde desteklenmesi
gerektiğini anlatacaklardır.
Junge Erwachsene mit Migrations­
hinter­grund/Role Models berichten
aus der Praxis und sprechen über
ihre eigenen Erfahrungen und per­­­
sön­­lichen Strategien im Berufs­­ent­
schei­­dungs­prozess. Sie erzählen
über Höhen und Tiefen in ihrer
Aus­­bil­dung und geben Eltern Tipps,
wie sie ihren Kindern in der schwieri­
gen Zeit der Berufsfindung hilfreich
und unter­­stützend zur Seite stehen
können.
Termin 1 | 11. Jänner 2015, 14 – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 18. Jänner 2015, 14 – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Meslek ve
çıraklık eğitimi
Erfolg
mit Lehre
Meslek seçiminde öğrencilerin ilgi
ve yeteneklerinin aileler tarafından
dikkate alınması gerektiğini, değişik
meslek alanlarında çalışabilmek
için hangi temel bilgi ve becerilerin
gerektiğini, çıraklık ve meslek
egitimi girişi yaşanan zorluklar ve
sorunları, karnelerin önemini ve
çıraklık eğitimi ile ilgili bilinmesi
gereken tüm diğer konuları bizzat
değişik sanayi dallarında görevli
eğitmenlerden duyacak ve en doğru
bir biçimde öğrenebileceksiniz.
Lehrlingsausbildner berichten aus
der Praxis und erklären welche
Anforderungen an die Lehrlinge
von heute gestellt und welche
persönlichen Eigenschaften, für
eine erfolgreiche Berufsausbildung
besonders wichtig sind.
Wesentliche Punkte wie Zeugnisse,
Auswahlverfahren, Schnuppertage,
Bewerbungsgespräche, Karriere
mit Lehre usw. werden dabei näher
erläutert.
Termin 1 | 01. Februar 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 22. Februar 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Çocuğun meslek
seçiminde ailenin rolü
Eltern und
Berufsorientierung
Gencin meslek tercihinde ailenin
etkisi büyüktür. Anne babalar
meslek seçiminde çocuklarını
tanımadan veya kendi tecrübe­
lerinden yola çıkarak öğütler verirler.
Meslek seçimi, gencin yaşamındaki
en önemli dönüm noktalarından
biridir. Öncelikle çocukların ilgi ve
yetenekleri keşfedilmeli ve hangi
mesleklerin daha geçerli olduğu
araştırılmalıdır. Bu seminerde doğru
meslek seçimi ile ilgili konular ele
alınacaktır.
Sich für einen Beruf zu entscheiden
ist nicht leicht. Eine solche Ent­schei­
dung wird auch nicht von heute auf
morgen getroffen. In der schwierigen
Phase der Berufsorientierung sind
be­son­ders Eltern als Ratgeber sehr
gefragt. In diesem Modul erhal­­ten
Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder
begleiten und unterstützen können,
ohne ihnen ihre eigenen Berufs­
wünsche und –vorstellungen aufzu­
zwingen.
Termin 1 | 01. März 2015, 14Uhr – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 15. März 2015, 14Uhr – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Mesleki rehberlik, işe
yerleştirme ve izleme
Außerschulische
Berufsassistenz
Engelli, beceri ve gelişim eksikliği
bulunan veya karnesi çok zayıf
olan gençlerin iş hayatı girişi belirli
problem­ler ortaya çıkabilir. Sosyal,
bedensel, ruhsal sebeblerden dolayı
meslek eĝitim yeri bulamayan
veya çıraklık eğitimini başarı ile
tamamlay­amayan gençlere, özel
durumları ve farklılıkları, dikkate
alınarak mesleki rehberlik sunan,
onları gerektiğinde işe yerleştiren
ve yakından izleyen kurumlar
tanıtılacaktır.
In diesem Modul wird den Eltern
das Auffangnetz für Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen vor­ge­
stellt. Wenn Gefahr besteht, dass
ein Jugend­licher auf­grund einer
Beein­trächtigung oder aus anderen
Gründen keinen Ausbil­dungs­
platz bekommt oder eine beste­
hende Ausbildung nicht erfolg­reich
abschließen kann, bieten verschie­
dene Insti­tu­tionen ihre Hilfe und
Unter­stützung an.
Termin 1 | 12. April 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 19. April 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
İş arayanları
destekleyen kurumlar
Unterstützung von
Arbeitsuchenden
Bu seminerde Vorarlberg´te meslek
Danışmanlığı ve İstihdam Hizmetleri
sunan, iş arayan kişilerin doğru ve
bilinçli karar vermelerine yardımcı
olan, onları yönlendiren, iş arama
ve bulma, meslek seçimi, meslek
eğitimine giden yollar gibi temel
konular hakkında pratik bilgiler
veren, eğiten ve bilinçlendiren
önemli kurumlar tanıtılacaktır.
In diesem Modul werden Organi­
sa­tionen vorgestellt, deren Kern­
auf­gabe die Eingliederung von
arbeitssuchenden Menschen in
den regulären Arbeitsmarkt ist. Die
vorgestellten Institutionen bieten
durch ihr breitgefächertes Angebot
Menschen praktische Hilfe für die
Jobsuche. Wichtige Informationen
über Aus- und Weiter­bildungs­
möglichkeiten bzw. Möglich­keiten
für eine berufliche Neuorientierung
werden aufgezeigt.
Termin 1 | 03. Mai 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Vorkloster, Bregenz
Termin 2 | 10. Mai 2015, 14 Uhr – 17 Uhr, VMS-Oberau, Feldkirch-Gisingen
Seminer Program Sorumlusu/
Projektleiter:
Mustafa Can, Öğretmen, Mediatör,
2003-2010 yılları arasında Sosyal
Hizmetleri Kurumunda (IfS) Sosyal
Danışmanlık yapmış, değişik eğitim
ve öğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi.
Ayrıntılı Bilgi için/
Nähere Informationen unter:
Tel.: 05522 305 226 oder unter
E-mail: [email protected]
www.facebook.com/
anababaokuluvorarlberg
Mustafa Can, Diplom-Pädagoge,
Mediator, muttersprachlicher
Berater im Institut für Sozialdienste
(2003-2010) und interkultureller
Erwachsenenbildner. Lehrer an der
Mittelschule Feldkirch.
Bu proje Vorarlberg Eyaleti ve Ticaret
Odası tarafından desteklenmektedir.
Bregenz
VMS-Vorkloster,
Bregenz
Obere Burggräflergasse 1
6900 Bregenz
Feldkirch-Gisingen
VMS-Oberau,
Gisingen
Hämmerlestraße 2
6800 Feldkirch
Eine Initiative von
Katılım ücretsizdir.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content