close

Enter

Log in using OpenID

3. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

embedDownload
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 3
SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN
Başlama Tarihi: 03.12.14
Bitiş Tarihi:
16.01.15
Kurul Sınavları: 15.01.15
08:30
09:30
10:30
11:30
13:30
14:30
Kurul Süresi:
7
Kuramsal:
Uygulama:
Hafta
97
22
12
12
143
Seçmeli:
ingilizce:
Toplam Yük:
TATİL
BİK
ÇSH
DAH
FAR
ÇCER
GCER
HAS
PAT
İNF
MİK
TGN
TTE
İHU
TOPLAM
16.01.15
09:30
İNFEKSİYON+TIBBİ GENETİK
BİYOKİMYA+MİKROBİYOLOJİ
FARMAKOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10:30
11:30
DAHİLİYE
TIP TARİHİ+HALK SAĞLIĞI
PATOLOJİ
13:30
İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI
14:30
ÇOCUK CERRAHİSİ
İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI
15:30
GENEL CERRAHİ
İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI
TEORİK
3 GÜN
4
6
23
6
5
12
4
21
2
4
1
8
0
96
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
saat
saat
saat
saat
saat
UYGULAMA
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
0
9
17
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
Saat
1 HAFTA
Saat
01 Aralık 2014 Pazartesi
KURUL2SINAV-1
08:30
09:20
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV-2
09:30
10:20
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV-4
11:30
12:20
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV-3
10:30
11:20
0
0
KURUL2 SINAV
02 Aralık 2014 Salı
KURUL2SINAV
-8
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV
-9
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV
-10
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV
-11
0
01 Aralık 2014 Pazartesi
0
13:30
14:20
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV-6
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV-7
15:30
16:20
GCER02
Peptik Ülser Cerrahisi ve
Komplikasyonları
DAH01
0
Özofagus Hastalıkları
DAH02
0
GIS Kanamaları
0
KURUL2 SINAV
02 Aralık 2014 Salı
KURUL2SINAV
-12
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV
-13
0
KURUL2 SINAV
KURUL2SINAV
-14
0
03 Aralık 2014 Çarşamba
SER-02
SERBEST ÇALIŞMA
SER-03
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-01
0
İNGİLİZCE
KURUL2 SINAV
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-02
16:30
17:20
0
04 Aralık 2014 Perşembe
SER-04
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK-01
0
Gastrointestinal Sistem
İnfeksiyöz Etkenleri
PAT-01
0
Ağız ve tükrük bezi
hastalıkları 1
PAT-02
0
Özofagus patolojisi 1
05 Aralık 2014 Cuma
GCER-03
0
GİS Kanamaları
GCER-04
0
Diafragma ve hiyatus
hernileri-1
DAH-03
0
Dışkılama Değişiklikleri1
DAH-04
0
Dışkılama Değişiklikleri2
ÖĞLE TATİLİ
KURUL2SINAV-5
14:30
15:20
0
Özofagus Cerrahi Patolojileri
KURUL2 SINAV
12:30
13:20
Saat
03 Aralık 2014 Çarşamba
GCER01
04 Aralık 2014 Perşembe
HS-01
0
Toplum Ağız, Diş Sağlığı
HS-02
0
Besin Kaynaklı Sağlık
Sorunları ve Yönetimi-1
SER-05
0
05 Aralık 2014 Cuma
İHU-01
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-02
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-03
0
SERBEST ÇALIŞMA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
2 HAFTA
Saat
08 Aralık 2014 Pazartesi
SER-06
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER-07
09:30
10:20
0
Mide patolojisi, gastritler,
peptik ülser1
PAT-04
11:30
12:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
PAT-03
10:30
11:20
0
0
İnce ve kalın barsak patolojisi,
enterokolitler 1
09 Aralık 2014 Salı
DAH05
0
Gastrointestinal Malignitelere
Yaklaşım
DAH06
0
Malabsorbsiyon
Sendromlarına Yaklaşım-1
DAH07
0
İnflamatuvar Barsak
Hastalıkları
ÇSH-01
0
Çocukluk Çağında Kusma
Nedenleri
12:30
13:20
Saat
08 Aralık 2014 Pazartesi
0
Malabsorbsiyon sendromları 1
SEÇ-03
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-04
15:30
16:20
Diafragma ve hiyatus
hernileri-2
GCER06
0
İnce Barsak Hastalıkları ve
Tümörleri
DAH08
0
11 Aralık 2014 Perşembe
SER-13
DAH09
0
KC Hastalıklarında Lab.
Yöntemleri-2
0
SERBEST ÇALIŞMA
MİK-02
0
GIS infeksiyonları etkenleri 2
PAT-06
KC Hastalıklarında Lab.
Yöntemleri-1
0
SEÇMELİ DERS
09 Aralık 2014 Salı
FAR-01
SB
Emetik ve Antiemetikler
SER-09
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-10
0
10 Aralık 2014 Çarşamba
SER-11
SERBEST ÇALIŞMA
SER-12
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-03
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
İNG-04
16:30
17:20
0
0
İnflamatuar barsak
hastalıkları 1
PAT-07
0
Appendiks ve periton
hastalıkları 1
12 Aralık 2014 Cuma
GCER07
0
İnce Barsak Hastalıkları ve
Tümörleri
GCER08
0
Cerrahi Sarılıklar-1
DAH10
0
Kr. KC Hastalıkları ve Siroz
Komplikasyonlarında Tanı-1
DAH11
0
Kr. KC Hastalıkları ve Siroz
Komplikasyonlarında Tanı-2
ÖĞLE TATİLİ
PAT-05
13:30
14:20
10 Aralık 2014 Çarşamba
GCER05
11 Aralık 2014 Perşembe
FAR-02
SB
Laksatif, Purgatif ve
Antidiyaretikler
HS-03
0
Besin Kaynaklı Sağlık
Sorunları ve Yönetimi-2
SER-14
0
12 Aralık 2014 Cuma
İHU-04
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-05
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-06
0
SERBEST ÇALIŞMA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
3 HAFTA
Saat
15 Aralık 2014 Pazartesi
SER-15
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER-16
09:30
10:20
10:30
11:20
11:30
12:20
0
Gastrointestinal sistem
tümörleri 1
PAT-09
0
Pankreatikobiliyer hastalıklar
ve Semptomatolojisi -1
DAH13
0
SERBEST ÇALIŞMA
PAT-08
16 Aralık 2014 Salı
DAH12
0
0
0
15 Aralık 2014 Pazartesi
0
ÇSH-02
Özofagus Hastalıkları
0
SERBEST ÇALIŞMA
Siroz 1
SEÇ-05
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-06
16 Aralık 2014 Salı
FAR-03
13:30
14:20
15:30
16:20
0
Hepatitler 1
PAT-12
SER-19
0
0
19 Aralık 2014 Cuma
İNF-01
TTE-01
0
TIP ETİĞİ
TTE-02
SERBEST ÇALIŞMA
0
TIP ETİĞİ
0
Akut gastroenteritler
İNF-02
Metabolik, Alkolik KC
hastalıkları 1
Çocukluk Çağı Kr. KC
Hastalıkları
0
SEÇMELİ DERS
SY
Tip I ve Tip II Diyabet
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar I
SER-17
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-18
0
17 Aralık 2014 Çarşamba
MİK-03
SERBEST ÇALIŞMA
MİK-04
0
GIS infeksiyonları etkenleri 4
İNG-05
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
GIS infeksiyonları etkenleri 3
0
İNGİLİZCE
İNG-06
16:30
17:20
0
0
0
Hepatitler
DAH14
0
Karın Ağrısı Olan Hastaya
Yaklaşım
DAH15
0
Diyabetes Mellitus: TanıSınıflama- Klinik
ÖĞLE TATİLİ
PAT-10
14:30
15:20
GCER10
ÇCER01
0
18 Aralık 2014 Perşembe
PAT-11
Cerrahi Sarılıklar-2
Postoperatif komplikasyonlar
12:30
13:20
Saat
0
Pankreatikobiliyer hastalıklar
ve Semptomatolojisi -2
SER-23
Karaciğer patolojisi 1
17 Aralık 2014 Çarşamba
GCER09
18 Aralık 2014 Perşembe
SER-20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-21
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-22
0
19 Aralık 2014 Cuma
İHU-07
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-08
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
İHU-09
0
SERBEST ÇALIŞMA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
4 HAFTA
Saat
22 Aralık 2014 Pazartesi
PAT-13
08:30
09:20
Karaciğer tümörleri 1
PAT-14
09:30
10:20
0
Biliyer sistem(intra-ekstra
hepatik), safra kesesi
hastalıkları 1
PAT-15
10:30
11:20
0
0
Ekzokrin pankreas
hastalıkları 1
TTE-03
11:30
12:20
0
TIP ETİĞİ
23 Aralık 2014 Salı
DAH16
0
Tip 2 Diyabet Akut ve Kronik
Komplikasyonlar -1
DAH17
0
Tip 2 Diyabet Akut ve Kronik
Komplikasyonlar -2
ÇSH-03
0
Tip 1 Diyabet ve
Komplikasyonları
ÇSH-04
0
Çocukta Boy Kısalığı ve
Büyüme Hormonu eksikliği
12:30
13:20
Saat
22 Aralık 2014 Pazartesi
13:30
14:20
0
TIP ETİĞİ
SEÇ-07
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-08
15:30
16:20
Karın duvarı fıtıkları-1
GCER12
0
Karın duvarı fıtıkları-2
DAH18
0
25 Aralık 2014 Perşembe
PAT-16
DAH19
0
0
Endokrin hastalıkları, giriş 1
PAT-17
0
Hipofiz ve sellar bölge
hastalıkları patolojisi 1
TTE-05
0
TIP ETİĞİ
Metabolik Sendrom
TTE-06
Hipofiz Hipo ve
Hiperfonksiyonlar
0
SEÇMELİ DERS
23 Aralık 2014 Salı
FAR-04
SY
Tip I ve Tip II Diyabet
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar II
BİK-01
0
GIS hastalıklarında
biyokimya
BİK-02
0
24 Aralık 2014 Çarşamba
Mik-05
SERBEST ÇALIŞMA
Mik-06
0
LAB:
GASTROİNTESTŞİNAL
SİSTEM ÖRNEKLERİNİN
MİKROBİYOLOJİK
İNCELENMESİ
İNG-07
Karaciğer hastalıklarında
biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
0
LAB:
GASTROİNTESTŞİNAL
SİSTEM ÖRNEKLERİNİN
MİKROBİYOLOJİK
İNCELENMESİ
0
İNGİLİZCE
İNG-08
16:30
17:20
0
0
TIP ETİĞİ
26 Aralık 2014 Cuma
DAH20
0
Kalsiyum Metabolizması
Hastalıkları
DAH21
0
Osteomalazi- Osteoporoz
ÇCER02
0
Çocukluk Çağında Kabızlık
ÇCER03
0
Çocukluk Çağında İleus
ÖĞLE TATİLİ
TTE-04
14:30
15:20
24 Aralık 2014 Çarşamba
GCER11
25 Aralık 2014 Perşembe
BİK-03
0
Endokrin hastalıklarda
laboratuvar, dinamik testler
BİK-04
0
Diyabet ve metabolik
sendrom
SER-25
0
26 Aralık 2014 Cuma
SINAV01
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
SINAV02
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
SINAV03
0
SERBEST ÇALIŞMA
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
5 HAFTA
Saat
29 Aralık 2014 Pazartesi
PAT-18
08:30
09:20
09:30
10:20
0
Sindirim sistemini etkileyen
hastalıklarda genetik yaklaşım
PAT-19
ÇCER04
0
Adrenal gland hastalıkları
patolojisi 1
0
Endokrin pankreas ve
diabetes mellitus 1
SER26
11:30
12:20
30 Aralık 2014 Salı
TGN-01
Tiroid hastalıkları patolojisi 1
PAT-20
10:30
11:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
Karında Kitle
ÇCER05
0
Akut Karın Sendromu
SER-24
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:20
Saat
29 Aralık 2014 Pazartesi
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ-09
14:30
15:20
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-10
15:30
16:20
01 Ocak 2015 Perşembe
YT-09
YILBAŞI TATİLİ
YT-02
0
YT-03
0
YT-10
0
02 Ocak 2015 Cuma
YT-16
0
YT-11
0
YT-17
YILBAŞI TATİLİ
0
0
YILBAŞI TATİLİ
YT-18
YILBAŞI TATİLİ
YT-12
0
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YT-04
0
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
0
SEÇMELİ DERS
30 Aralık 2014 Salı
SINAV04
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
SINAV05
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
SINAV06
0
İYİ HEKİMLİK
UYGULAMALARI-SINAV
31 Aralık 2014 Çarşamba
YT-05
0
YILBAŞI TATİLİ
YT-19
0
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
01 Ocak 2015 Perşembe
02 Ocak 2015 Cuma
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
YT-13
YILBAŞI TATİLİ
YT-06
0
YT-07
0
YILBAŞI TATİLİ
0
YT-20
YILBAŞI TATİLİ
YT-14
YILBAŞI TATİLİ
YT-08
16:30
17:20
0
ÖĞLE TATİLİ
SER27
13:30
14:20
31 Aralık 2014 Çarşamba
YT-01
0
YILBAŞI TATİLİ
YT-21
YILBAŞI TATİLİ
YT-15
0
0
0
YILBAŞI TATİLİ
YT-22
0
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
0
YILBAŞI TATİLİ
6 HAFTA
Saat
05 Ocak 2015 Pazartesi
SER-31
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
PAT-21
09:30
10:20
0
06 Ocak 2015 Salı
SER-33
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
PAT-24
0
PATOLOJİ PRATİK 3
TTE-07
PATOLOJİ PRATİK 1
PAT-23
11:30
12:20
0
Paratiroid hastalıkları
patolojisi 1
PAT-22
10:30
11:20
0
0
TIP ETİĞİ
TTE-08
PATOLOJİ PRATİK 2
07 Ocak 2015 Çarşamba
DAH-22
Guatr ve Tiroid Nodülleri Hipotiroidi ve Hipertiroidi
DAH-23
ÇSH-05
05 Ocak 2015 Pazartesi
HS-04
0
Diyabet Epidemiyolojisi
SER-32
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ-12
15:30
16:20
0
Doğumsal Hipotiroidi
0
TIP ETİĞİ
ÇSH-06
0
Raşitizm ve Tipleri
0
SEÇMELİ DERS
06 Ocak 2015 Salı
FAR-05
SY
Parathormon, D Vitamini,
Kalsitonin
SER-34
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-35
0
07 Ocak 2015 Çarşamba
SER-36
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ-01
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-09
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
İNG-10
16:30
17:20
08 Ocak 2015 Perşembe
SER-38
0
09 Ocak 2015 Cuma
SER-41
SERBEST ÇALIŞMA
PAT-25
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-42
PATOLOJİ PRATİK 4
PAT-26
0
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-43
PATOLOJİ PRATİK 5
PAT-27
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-44
0
PATOLOJİ PRATİK 6
SERBEST ÇALIŞMA
08 Ocak 2015 Perşembe
09 Ocak 2015 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
13:30
14:20
14:30
15:20
0
Böbreküstü Bezi
Hiperfonksiyonları
12:30
13:20
Saat
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
FAR-06
SY
SER-45
Tiroid Hormonları
SER-39
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-46
SERBEST ÇALIŞMA
SER-40
0
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-47
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
7 HAFTA
Saat
12 Ocak 2015 Pazartesi
SER-48
08:30
09:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER-49
09:30
10:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-51
11:30
12:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-50
10:30
11:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
13 Ocak 2015 Salı
SER-53
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-54
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-55
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-56
0
SERBEST ÇALIŞMA
14 Ocak 2015 Çarşamba
SER-60
SERBEST ÇALIŞMA
SER-61
SER-62
12 Ocak 2015 Pazartesi
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ-14
15:30
16:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ-13
14:30
15:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER-63
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SEÇMELİ DERS
13 Ocak 2015 Salı
SER-57
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-58
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER-59
0
14 Ocak 2015 Çarşamba
SER-64
SERBEST ÇALIŞMA
SER-65
0
SERBEST ÇALIŞMA
İNG-11
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
İNG-12
16:30
17:20
0
15 Ocak 2015 Perşembe
SINAV-1
0
İNFEKSİYON+TIBBİ
BİYOLOJİ
SINAV-2
0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
SINAV-3
0
DAHİLİYE
SINAV-4
0
16 Ocak 2015 Cuma
SINAV-8
0
KURUL BİTİRME
SINAV-9
0
BİYOKİMYA+MİKROBİYOLOJİ
SINAV-10
0
FARMAKOLOJİ
SINAV-11
0
PATOLOJİ
TIP TARİHİ+HALK SAĞLIĞI
15 Ocak 2015 Perşembe
16 Ocak 2015 Cuma
ÖĞLE TATİLİ
SER-52
13:30
14:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:20
Saat
0
SINAV-5
0
ÇOCUK CERRAHİSİ
SINAV-6
0
GENEL CERRAHİ
SINAV-7
0
SINAV-12
0
İYİ HELİMLİK
UYGULAMALARI
SINAV-13
0
İYİ HELİMLİK
UYGULAMALARI
SINAV-14
0
KURUL BİTİRME
İYİ HELİMLİK
UYGULAMALARI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
0
İNGİLİZCE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
744 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content