close

Enter

Log in using OpenID

2. Kurul Ders Programı - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

embedDownload
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Demir Budak
Dekan
Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten
2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DERS KURULU 2
TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II
DERS KURULU YÜRÜTME KURULU
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ:
KURUL II KOORDİNATÖRÜ:
Prof.Dr.Mine Küçüker
Prof.Dr.Ayşegül T.Sarıkaya
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
24.11.14
16.01.15
Kurul Sınavları:
15.01.2015
08.30
09.30
TIBBİ BİYOKİMYA
SINAVI
BİYOİSTATİSTİK SINAVI
16.01.2015
08.30
09.30
10.30
TIBBİ BİYOLOJİ SINAVI
BİYOFİZİK SINAVI
HİSTOLOJİ SINAVI
Kuramsal:
Uygulama:
Türk Dili:
Ata.İlk.Ve İnk.
Toplam Yük:
TATİL:
85
16
26
18
14
12
171
2
TEORİK
UYGULAMA
10 Saat
25 Saat
16 Saat
24 Saat
2 Saat
4 Saat
0 Saat
6 Saat
4 Saat
Kurul Süresi: 8 Hafta
Seçmelİ:
İngilizce:
Toplam Yük:
TATİL: 2 GÜN
BİYOFİZİK (BFZ)
TİBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK (TBG)
BİYOİSTATİSTİK (BİS)
BİYOKİMYA (BİK)
HİSTOLOJİ (HİS)
TOPLAM
10 Saat
85 Saat
16 Saat
saat
saat
saat
saat
saat
saat
saat
GÜN
Kullanılacak
Kısaltmalar
Anabilim Dalı
ADT
Ders
saati
Unvan
Ad
Soyad
Anabilim Dalı
Bölüm
Biyofizik
10
Prof.Dr.
ALİ DEMİR
TİRYAKİ
Biyofizik
Temel Bilimler
ND
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
16
Yrd.Doç.Dr.
NURTEN
DAYIOĞLU
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Temel Bilimler
Tİ
Histoloji ve Embriyoloji
10
Prof.Dr.
TÜLAY
İREZ
Histoloji ve Embriyoloji
Temel Bilimler
CÖM
Tıbbi Biyokimya
24
Prof.Dr.
CAHİDE ÖZNUR
MAVİLİ
Tıbbi Biyokimya
Temel Bilimler
ATS
Tıbbi Biyoloji
25
Prof.Dr.
AYŞEGÜL
TOPAL SARIKAYA
Tıbbi Biyoloji
Temel Bilimler
1.
Saat
08:30
09:20
24 Kasım 2014 Pazartesi 25 Kasım 2014 Salı
26 Kasım 2014 Çarşamba
BFZ1
ADT
BİS1
ND
HİS1
Tİ
Biyoenerjetiğe giriş,
termodinamik
BFZ2
09:30
10:20
AS
Yaşamın Başlangıcı,
Hücrenin Evrimi, Hücre
Tipleri
TBG2
11:30
12:20
ADT
Biyoenerjetik, canlılarda
enerji üretimi
TBG1
10:30
11:20
AS
Hücre Membranı Yapısı
ve İşlevleri
Hipotez testleri Hata tipleri
BİS2
ND
Hipotez testleri Hata tipleri
BİK1
ÖM
Nükleik asitler,
Nükleotidler ve
türevleri
BİK2
ÖM
Mikroskop Çeşitleri, Temel
Çalışma ve Kullanma
Prensipleri
HİS2
BİK3
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
ÖM
27 Kasım 2014 Perşembe 28 Kasım 2014 Cuma
HİS3
Tİ
SER12
0
Hücre Yapısı: Zar
Sistemlerinin Mikroskopik
Yapıları
HİS4
Tİ
Hücre Yapısı: Organeller
ve İnklüzyonların
Mikroskopik Yapıları
BİS3
ND
Monosakkaritler,
oligosakkaritler,polisakkaritler
BİK4
Karbonhidratlar,
Genel yapı ve
özellikler
ÖM
Ortalamaların
karşılaştırılması
BİS4
ND
Ortalamaların
karşılaştırılması
Glikoproteinler
SERBEST ÇALIŞMA
SER13
0
SERBEST ÇALIŞMA
TBG3
AS
Hücre yüzey
özelleşmeleri
TBG4
AS
Hücre yüzey
özelleşmeleri
ÖĞLE TATİLİ
SER1
14.30
15.20
Tİ
Hücre Yapısı: Hücre
Bölümlerinin Mikroskopik
Yapıları
12:30
13:20
13.30
14.20
HAFTA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ1
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ2
0
SEÇMELİ DERS
SER2
0
SERBEST ÇALIŞMA
0
SER7
SERBEST ÇALIŞMA
SER5
0
SER6
0
SER8
YAB1
YAB2
TÜRK DİLİ
TÜRK DİLİ
0
YABANCI DİL
0
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TDE2
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TDE1
SERBEST ÇALIŞMA
SER3
SER4
0
SER9
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER10
SERBEST ÇALIŞMA
SER11
0
YABANCI DİL
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA1
YABANCI DİL
YAB3
0
0
ATA.İLK.VE İNK.
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ3
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ4
0
SEÇMELİ DERS
SER15
ATA.İLK.VE İNK.
ATA2
SER14
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER16
0
SERBEST ÇALIŞMA
2.
Saat
08:30
09:20
01 Aralık 2014 Pazartesi 02 Aralık 2014 Salı
BFZ3
ADT
BİS5
ND
Hücre ve mebranı
BFZ4
09:30
10:20
ADT
Membran potansiyelleri
, aksiyon potansiyelleri
TBG5
10:30
11:20
AS
Hücre iskeleti
TBG6
11:30
12:20
AS
Hücre iskeleti
03 Aralık 2014 Çarşamba
HİS5
Tİ
Oranların
karşılaştırılması
BİS6
ND
Oranların
karşılaştırılması
BİK5
ÖM
Hücre Yapısı: ÇASirdAS
HİS6
ÖM
Lipidler, Genel yapı
ve özellikleri,Yağ
asitleri,
isimlendirme,
sınıflandırma
Tİ
Hücre Yapısı: Hücre İskeleti ve
Hücreler Arası Bağlantılar
BİK7
ÖM
Bileşik lipidler;
Fosfolipidler,Glikolipitler
Glikozaminoglikanlar
BİK6
BİK8
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
Ekstrasellüler matriks ve
adhezyon
molASülleri,hücre –hücre
bağlantıları
TBG8
AS
SER25
0
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
SER17
14.30
15.20
ÖM
04 Aralık 2014 Perşembe 05 Aralık 2014 Cuma
HİS7
Tİ
TBG9
AS
Organeller ve
Hücre Yapısı: Somatik ve işlevleri (Nukleus, ER,
Germ Hücrelerinin
Ribozom, Golgi
Bölünme ve
Aygıtı,
Farklanmaları
Lizozom,Peroksizom,
Sentriol, Mitokondri)
HİS8
Tİ
TBG10
AS
Organeller ve
Kök Hücreler: Embriyonik işlevleri (Nukleus, ER,
ve Erişkin Kök Hücreler,
Ribozom, Golgi
Plastisite ve Kök Hücre
Aygıtı,
Kullanımı (Tedavileri)
Lizozom,Peroksizom,
Sentriol, Mitokondri)
TBG7
AS
SER28
0
TBG11
AS
Organeller ve
Ekstrasellüler matriks ve işlevleri (Nukleus, ER,
Bileşik
adhezyon
Ribozom, Golgi
lipitler,Sfingolipidler,Lipoprteinler molASülleri,hücre –hücre
Aygıtı,
bağlantıları
Lizozom,Peroksizom,
Sentriol, Mitokondri)
12:30
13:50
13.30
14.20
HAFTA
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ5
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ6
0
SEÇMELİ DERS
SER18
0
SER20
SERBEST ÇALIŞMA
SER23
SERBEST ÇALIŞMA
SER21
0
SER22
0
SER24
0
YAB4
0
YABANCI DİL
YAB5
TÜRK DİLİ
TDE4
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TDE3
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER19
0
0
YABANCI DİL
YAB6
TÜRK DİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
SER26
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER27
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA3
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA4
YABANCI DİL
ATA.İLK.VE İNK.
SER29
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ7
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ8
0
SEÇMELİ DERS
SER30
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER31
SERBEST ÇALIŞMA
3. HAFTA
Saat
08:30
09:20
09:30
10:20
10:30
11:20
11:30
12:20
08 Aralık 2014 Pazartesi
BFZ5
ADT
09 Aralık 2014 Salı 10 Aralık 2014 Çarşamba 11 Aralık 2014 Perşembe 12 Aralık 2014 Cuma
HİS-L-1/BİK-L-1 Tİ/ÖM HİS-L-3/BİK-L-3 Tİ/ÖM SER43
BİS7
ND
0
LAB: Hücre Çeşitleri:
LAB: Hücre Çeşitleri:
Hücre içeriği,
Parametrik
GRUP A,
GRUP B,LAB:
aminoasitler ve protein
olmayan
LAB:Karbonhidratları
SERBEST ÇALIŞMA
Karbonhidratları Tanıtıcı
çeşitleri
yöntemler
Tanıtıcı Reaksiyonlar
Reaksiyonlar GRUP A
GRUP B
HİS-L-2/BİK-L-2 Tİ/ÖM HİS-L-4/BİK-L-4 Tİ/ÖM SER44
BFZ6
ADT
BİS8
ND
0
LAB: Hücre Çeşitleri:
LAB: Hücre Çeşitleri:
Parametrik
GRUP A,
Nükleik asitler, DNA ve
GRUP B,LAB:
olmayan
LAB:Karbonhidratları
SERBEST ÇALIŞMA
RNA yapıtaşları
Karbonhidratları Tanıtıcı
yöntemler
Tanıtıcı Reaksiyonlar
Reaksiyonlar GRUP A
GRUP B
TBG12
AS
BİK9
ÖM
BİK11
ÖM
BİK13
ÖM
TBG14
AS
Proteinlerin Hücre içi
Proteinlerin Hücre içi
Trafiği, Vesiküler
Trafiği, Vesiküler
Kolesterol ve diğer
Taşınma, Reseptör
Taşınma, Reseptör Aracılı
Proteinlerin Yapısı
Fibröz Proteinler
steroid türevleri
Aracılı Endositoz,
Endositoz, ASsositoz,
ASsositoz, Fagositoz,
Fagositoz, Pinositoz
Pinositoz
TBG13
AS
BİK10
ÖM
BİK12
ÖM
BİK14
ÖM
TBG15
AS
Proteinlerin Hücre içi
Trafiği, Vesiküler
Genetiğe Giriş, Temel
Enzimler;genel yapı ve
Taşınma, Reseptör Aracılı
Aminoasitler
Globüler Proteinler
Kavramlar ve Mendel
özellikler
Endositoz, ASsositoz,
Genetiği
Fagositoz, Pinositoz
12:30
13:50
ÖĞLE TATİLİ
SER32
13.30
14.20
14.30
15.20
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ9
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ10
0
SEÇMELİ DERS
SER33
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER34
SERBEST ÇALIŞMA
SER35
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER36
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER37
0
SER38
SERBEST ÇALIŞMA
SER39
0
YAB7
TÜRK DİLİ
0
YABANCI DİL
YAB8
TÜRK DİLİ
TDE6
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TDE5
0
0
SER40
SERBEST ÇALIŞMA
SER41
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER42
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA5
YABANCI DİL
YAB9
0
0
ATA.İLK.VE İNK.
ATA6
YABANCI DİL
SER45
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ11
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ12
0
SEÇMELİ DERS
SER46
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER47
ATA.İLK.VE İNK.
SERBEST ÇALIŞMA
4. HAFTA
Saat
08:30
09:20
15 Aralık 2014 Pazartesi
BFZ7
ADT
Moleküler biyolojinin
santral dogması
BFZ8
09:30
10:20
ADT
Klasik biyofiziksel
yöntemler
TBG16
10:30
11:20
Genetiğe Giriş, Temel
Kavramlar ve Mendel
Genetiği
TBG17
11:30
12:20
AS
AS
Genetiğe Giriş, Temel
Kavramlar ve Mendel
Genetiği
16 Aralık 2014 Salı 17 Aralık 2014 Çarşamba
HİS9
BİS9
ND
Tİ
Korelasyon Analizi
BİS10
ND
Korelasyon Analizi
BİK15
ÖM
Enzim aktivitesi
BİK16
ÖM
Histolojide kullanılan
yöntemler ve temel
prensipleri
HİS10
İmmünhistokimya
tASnikleri ve kullanım
yöntemleri
BİK17
BİK18
Enzim inhibisyonu
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
ÖM
Vitaminler
Lab: Histokimya GRUP A /
LAB: Lipitleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar GRUP B
HİS-L-6/BİK-L-6
Tİ/ÖM
Lab: Histokimya GRUP A /
LAB: Lipitleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar GRUP B
BİK19
ÖM
Yağda Çözünen vitaminler
BİK20
ÖM
Suda Çözünen vitaminler
19 Aralık 2014 Cuma
TBG18
AS
Tek Gen Kalıtımı, X
Kromozomu
İnaktivasyonu Bağlantı
ve Kromozom
Haritaları
TBG19
AS
Tek Gen Kalıtımı, X
Kromozomu
İnaktivasyonu Bağlantı
ve Kromozom
Haritaları
TBG-L-1
AS
LAB Tek Gen Kalıtımı,
Olgu ve Aile Ağacı
Çizimi. Grup A
TBG-L-2
AS
LAB TAS Gen Kalıtımı,
Olgu ve Aile Ağacı
Çizimi. Grup A
ÖĞLE TATİLİ
SER48
14.30
15.20
ÖM
Enzim Düzenlenmesi
12:30
13:50
13.30
14.20
Tİ
18 Aralık 2014 Perşembe
HİS-L-5/BİK-L-5
Tİ/ÖM
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER13
0
SEÇMELİ DERS
SER14
0
SEÇMELİ DERS
SER49
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER50
SERBEST ÇALIŞMA
SER51
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER52
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER53
0
SER54
SERBEST ÇALIŞMA
SER55
0
YAB10
TÜRK DİLİ
0
YABANCI DİL
YAB11
TÜRK DİLİ
TDE8
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TDE7
0
0
SER56
SERBEST ÇALIŞMA
SER57
SER58
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA7
0
ATA.İLK. VE İNK.
ATA8
YABANCI DİL
0
SERBEST ÇALIŞMA
YABANCI DİL
YAB12
0
0
ATA.İLK. VE İNK.
SER59
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ15
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ16
0
SEÇMELİ DERS
SER60
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER61
SERBEST ÇALIŞMA
5. HAFTA
Saat
08:30
09:20
22 Aralık 2014 Pazartesi
BFZ9
ADT
23 Aralık 2014 Salı
BİS11
ND
Modern biyofiziksel
yöntemler
Regresyon Analizi
BFZ10
09:30
10:20
Özet, tartışma ve sorular
TBG20
10:30
11:20
AS
Poligenik Kalıtım
TBG21
11:30
12:20
ADT
AS
Kromozom dışı kalıtım –
Mitokondriyal kalıtım
(Maternal Kalıtım)
BİS12
ND
Regresyon Analizi
TBG-L-3
AS
LAB Tek Gen
Kalıtımı, Olgu ve
Aile Ağacı Çizimi.
Grup B
TBG-L-4
AS
LAB Tek Gen
Kalıtımı, Olgu ve
Aile Ağacı Çizimi.
Grup B
24 Aralık 2014 Çarşamba 25 Aralık 2014 Perşembe
SER68
0
SER74
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER69
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER70
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER71
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:50
14.30
15.20
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
SER75
0
SERBEST ÇALIŞMA
HİS-L-7/BİK-L-7 Tİ/ÖM
Lab: Histokimya GRUP B /
LAB: LipitleriTanıtıcı
Reaksiyonlar GRUP A
HİS-L-8/BİK-L-8 Tİ/ÖM
Lab: Histokimya GRUP B /
LAB: LipitleriTanıtıcı
Reaksiyonlar GRUP A
Sitogenetik ve
molASüler sitogenetik
yöntemler
TBG23
AS
Sitogenetik ve
molASüler sitogenetik
yöntemler
ÖĞLE TATİLİ
SER62
13.30
14.20
SERBEST ÇALIŞMA
26 Aralık 2014 Cuma
TBG-L-5
AS
LAB: İnsan
Kromozomları,
Kromozomlarla
Karyotip Analizi Grup
A
TBG-L-6
AS
LAB: İnsan
Kromozomları,
Kromozomlarla
Karyotip Analizi Grup
A
TBG22
AS
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ17
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ18
0
SEÇMELİ DERS
SER63
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER64
SERBEST ÇALIŞMA
SER65
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER66
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER67
0
SERBEST ÇALIŞMA
TDE9
0
TÜRK DİLİ
TDE10
TÜRK DİLİ
SER72
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER73
0
YABANCI DİL
YAB13
0
YABANCI DİL
YAB14
0
YABANCI DİL
YAB15
0
YABANCI DİL
SER76
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER77
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER78
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA9
0
ATA.İLK.VE İNK.
ATA10
ATA.İLK.VE İNK.
SER79
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ19
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ20
0
SEÇMELİ DERS
SER80
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER81
0
SERBEST ÇALIŞMA
6. HAFTA
Saat
08:30
09:20
29 Aralık 2014 Pazartesi 30 Aralık 2014 Salı 31 Aralık 2014 Çarşamba 01 Ocak 2015 Perşembe 02 Ocak 2015 Cuma
0
SER89
ND
SER96
0
SER105
0
SER114
0
SER82
SERBEST ÇALIŞMA
SER83
09:30
10:20
SERBEST ÇALIŞMA
SER84
10:30
11:20
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER85
11:30
12:20
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SER90
ÖM
SERBEST ÇALIŞMA
SER91
ÖM
SERBEST ÇALIŞMA
SER92
0
SERBEST ÇALIŞMA
12:30
13:50
14.30
15.20
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
SER97
YILBAŞI TATİLİ
0
YILBAŞI TATİLİ
SER98
0
YILBAŞI TATİLİ
0
YILBAŞI TATİLİ
SER99
SER106
SERBEST ÇALIŞMA
SER107
YILBAŞI TATİLİ
SER108
ND
SERBEST ÇALIŞMA
0
YILBAŞI TATİLİ
0
SER115
SER116
AS
SERBEST ÇALIŞMA
0
YILBAŞI TATİLİ
SER117
AS
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
SER86
13.30
14.20
YILBAŞI TATİLİ
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ21
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ22
0
SEÇMELİ DERS
SER87
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER88
SERBEST ÇALIŞMA
SER93
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER94
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER95
0
SERBEST ÇALIŞMA
TDE11
0
SERBEST ÇALIŞMA
TDE12
SERBEST ÇALIŞMA
SER100
0
YILBAŞI TATİLİ
SER101
0
YILBAŞI TATİLİ
SER104
YILBAŞI TATİLİ
SER110
0
SER111
0
SER112
YILBAŞI TATİLİ
SER113
YILBAŞI TATİLİ
0
SEÇ23
0
SEÇMELİ DERS
0
YILBAŞI TATİLİ
0
SER118
SERBEST ÇALIŞMA
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
SER103
0
YILBAŞI TATİLİ
YILBAŞI TATİLİ
SER102
SER109
SEÇ24
0
SEÇMELİ DERS
0
SER119
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER120
SERBEST ÇALIŞMA
7. HAFTA
Saat
05 Ocak 2015 Pazartesi
0
LAB:kurbağada kalp ve sinir
membran ve aksiyon
potansiyellerini gözlem ve
ölçme Grup A/ LAB: İnsan
Kromozomları,
Kromozomlarla Karyotip
Analizi Grup B
BFZ-L-2/TBG-L-8
0
LAB:kurbağada kalp ve sinir
membran ve aksiyon
potansiyellerini gözlem ve
ölçme Grup A/ LAB: İnsan
Kromozomları,
Kromozomlarla Karyotip
Analizi Grup B
BFZ-L-3
0
BFZ-L-1/TBG-L-7
08:30
09:20
09:30
10:20
10:30
11:20
11:30
12:20
LAB:kurbağada kalp ve sinir
membran ve aksiyon
potansiyellerini gözlem ve
ölçme Grup B
BFZ-L-4
0
LAB:kurbağada kalp ve sinir
membran ve aksiyon
potansiyellerini gözlem ve
ölçme Grup B
06 Ocak 2015 Salı
BİS13
0
Regresyon Analizi
BİK21
0
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
BİS15
BİK22
0
Membranların
organizasyonu
SER124
0
SERBEST ÇALIŞMA
ND
Biyoistatistik
Uygulaması
BİK23
ÖM
Membran kanal ve
pompaları
BİK24
ÖM
Hücre ve organelleri
Lab: Proteinleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar Grup A
BİK-L-10
ÖM
Lab: Proteinleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar Grup A
BİK-L-11
ÖM
Lab:Proteinleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar Grup B
BİK-L-12
ÖM
Lab:Proteinleri Tanıtıcı
Reaksiyonlar Grup B
SERBEST ÇALIŞMA
BİS16
0
Biyoistatistik
Uygulaması
TBG24
0
Genomik İmprinting,
Uniparental Dizomi
ve Mikrodelesyon
TBG25
0
Genomik İmprinting,
Uniparental Dizomi
ve Mikrodelesyon
ÖĞLE TATİLİ
SER121
14.30
15.20
Varyans analizi
Membranlar,genel
yapı ve özellikleri
12:30
13:50
13.30
14.20
07 Ocak 2015 Çarşamba 08 Ocak 2015 Perşembe 09 Ocak 2015 Cuma
BİK-L-9
BİS14
ND
ÖM
SER133
0
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ23
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
SERBEST ÇALIŞMA
SER123
SERBEST ÇALIŞMA
SER126
0
SERBEST ÇALIMA
0
SER122
0
SERBEST ÇALIMA
0
SEÇ24
SER125
SER127
0
SERBEST ÇALIMA
0
TDE13
TÜRK DİLİ
TDE14
TÜRK DİLİ
0
SER128
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER129
0
YABANCI DİL
YAB16
0
YABANCI DİL
YAB17
0
YABANCI DİL
YAB18
YABANCI DİL
SER130
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER131
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER132
0
SERBEST ÇALIŞMA
ATA11
0
ATA.İLK.VE İNK.
ATA12
ATA.İLK.VE İNK.
SER134
0
SERBEST ÇALIŞMA
SEÇ25
0
SEÇMELİ DERS
SEÇ26
0
SEÇMELİ DERS
SER135
0
SERBEST ÇALIŞMA
SER136
SERBEST ÇALIŞMA
8. HAFTA
Saat
08:30
09:20
12 Ocak 2015 Pazartesi 13 Ocak 2015 Salı 14 Ocak 2015 Çarşamba 15 Ocak 2015 Perşembe 16 Ocak 2015 Cuma
SNV1
0
SNV10
0
SNV19
0
SNV28
0
SNV37
0
SINAV HAFTASI
SNV2
09:30
10:20
SINAV HAFTASI
SNV3
10:30
11:20
0
SINAV HAFTASI
SNV4
11:30
12:20
0
0
SINAV HAFTASI
SINAV HAFTASI
SNV11
0
SINAV HAFTASI
SNV12
0
SINAV HAFTASI
SNV13
0
SINAV HAFTASI
SINAV HAFTASI
SNV20
SNV21
15.30
16.20
16.30
17.20
17.30
18.20
0
BİYOİSTATİSTİK SINAVI
0
SINAV HAFTASI
SNV22
SNV29
SNV30
0
SINAV HAFTASI
0
SINAV HAFTASI
SNV31
0
SINAV HAFTASI
SNV38
0
BİYOFİZİK SINAVI
SNV39
0
HİSTOLOJİ SINAVI
SNV40
0
SINAV HAFTASI
ÖĞLE TATİLİ
SNV5
14.30
15.20
0
SINAV HAFTASI
12:30
13:50
13.30
14.20
TIBBİ BİYOKİMYA SINAVI TIBBİ BİYOLOJİ SINAVI
0
SINAV HAFTASI
SNV6
0
SINAV HAFTASI
SNV7
0
SINAV HAFTASI
SNV8
0
SINAV HAFTASI
SNV9
SINAV HAFTASI
SNV14
0
SINAV HAFTASI
SNV15
0
SINAV HAFTASI
SNV16
0
SINAV HAFTASI
SNV17
0
SINAV HAFTASI
SNV18
SINAV HAFTASI
SNV23
0
SINAV HAFTASI
SNV24
0
SINAV HAFTASI
SNV27
SINAV HAFTASI
SNV33
0
SINAV HAFTASI
0
SINAV HAFTASI
SNV26
0
SINAV HAFTASI
SINAV HAFTASI
SNV25
SNV32
SNV34
0
SINAV HAFTASI
0
SNV35
0
SINAV HAFTASI
SNV36
SINAV HAFTASI
SNV41
0
SINAV HAFTASI
SNV42
0
SINAV HAFTASI
SNV43
0
SINAV HAFTASI
SNV44
0
SINAV HAFTASI
SNV45
SINAV HAFTASI
Uygulamalar ve Klinik beceriler
Ders Kodu
HİS-L-1
Öğretim Üyesi
Tİ
HİS-L-2
Tİ
BİK-L-1
ÖM
BİK-L-2
ÖM
HİS-L-3
Tİ
HİS-L-4
Tİ
BİK-L-3
BİK-L-4
Konular
Anabilim Dalı
A LAB:HÜCRE ÇEŞİTLERİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
TARİH
DERS SAATİ
1
10.12.2014
08.30-09.20
09.30-10.20
DERS SÜRESİ
A LAB:HÜCRE ÇEŞİTLERİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
10.12.2014
B LAB: KARBONHİDRATLARI TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
10.12.2014
08.30-09.20
09.30-10.20
B LAB: KARBONHİDRATLARI TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
10.12.2014
B LAB:HÜCRE ÇEŞİTLERİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
11.12.2014
08.30-09.20
09.30-10.20
B LAB:HÜCRE ÇEŞİTLERİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
11.12.2014
ÖM
A LAB: KARBONHİDRATLARI TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
11.12.2014
08.30-09.20
ÖM
A LAB: KARBONHİDRATLARI TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
11.12.2014
09.30-10.20
08.30-09.20
HİS-L-5
Tİ
A LAB: HİSTOKİMYA
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
18.12.2014
HİS-L-6
Tİ
A LAB: HİSTOKİMYA
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
18.12.2014
09.30-10.20
08.30-09.20
BİK-L-5
ÖM
B LAB: LİPİTLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
18.12.2014
BİK-L-6
ÖM
B LAB: LİPİTLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
18.12.2014
09.30-10.20
10.30-11.20
HİS-L-7
Tİ
B LAB: HİSTOKİMYA
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
25.12.2014
HİS-L-8
Tİ
B LAB: HİSTOKİMYA
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1
25.12.2014
11.30-12.20
10.30-11.20
BİK-L-7
ÖM
A LAB: LİPİTLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
25.12.2014
BİK-L-8
ÖM
A LAB: LİPİTLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
25.12.2014
11.30-12.20
TBG-L-1
AS
A LAB: TEK GEN KALITIMI OLGU VE AİLE AĞACI ÇİZİMİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
19.12.2014
10.30-11.20
11.30-12.20
TBG-L-2
AS
A LAB: TEK GEN KALITIMI OLGU VE AİLE AĞACI ÇİZİMİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
19.12.2014
TBG-L-3
AS
B LAB: TEK GEN KALITIMI OLGU VE AİLE AĞACI ÇİZİMİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
23.12.2014
10.30-11.20
11.30-12.20
TBG-L-4
AS
B LAB: TEK GEN KALITIMI OLGU VE AİLE AĞACI ÇİZİMİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
23.12.2014
TBG-L-5
AS
A LAB: İNSAN KROMOZOMLARI, KROMOZOMLARDA KARYOTİP ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
26.12.2014
08.30-09.20
09.30-10.20
TBG-L-6
AS
BFZ-L-1
ADT
BFZ-L-2
ADT
TBG-L-7
AS
TBG-L-8
AS
BFZ-L-3
BFZ-L-4
A LAB: İNSAN KROMOZOMLARI, KROMOZOMLARDA KARYOTİP ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
26.12.2014
A LAB: KURBAĞADA KALP VE SİNİR MEMBRAN VE AKSİYON POTANSİYELLERİ GÖZLEM VE ÖLÇME
Biyofizik
1
05.01.2015
08.30-09.20
09.30-10.20
A LAB: KURBAĞADA KALP VE SİNİR MEMBRAN VE AKSİYON POTANSİYELLERİ GÖZLEM VE ÖLÇME
Biyofizik
1
05.01.2015
B LAB: İNSAN KROMOZOMLARI, KROMOZOMLARDA KARYOTİP ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
05.01.2015
08.30-09.20
09.30-10.20
B LAB: İNSAN KROMOZOMLARI, KROMOZOMLARDA KARYOTİP ANALİZİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
1
05.01.2015
ADT
B LAB: KURBAĞADA KALP VE SİNİR MEMBRAN VE AKSİYON POTANSİYELLERİ GÖZLEM VE ÖLÇME
Biyofizik
1
05.01.2015
10.30-11.20
ADT
B LAB: KURBAĞADA KALP VE SİNİR MEMBRAN VE AKSİYON POTANSİYELLERİ GÖZLEM VE ÖLÇME
Biyofizik
1
05.01.2015
11.30-12.20
08.30-09.20
BİK-L-9
ÖM
A LAB: PROTEİNLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
08.01.2015
BİK-L-10
ÖM
A LAB: PROTEİNLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
08.01.2015
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
BİK-L-11
ÖM
BLAB: PROTEİNLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
08.01.2015
BİK-L-12
ÖM
B LAB: PROTEİNLERİ TANITICI REAKSİYONLAR
TIBBİ BİYOKİMYA
1
08.01.2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
780 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content