close

Enter

Log in using OpenID

AAM de ikinci düzey tedavi

embedDownload
Hasta Bilgilendirme Formu
5
3
Türkçe
AAM de ikinci düzey tedavi
Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir.
Bazen reçete edilen ilaçlar semptomlarınızı gidermez.
Bu vakalarda diğer tedavi opsiyonları kullanılır.
Doktorunuzla konuşarak en iyi çözüm kararlaştırılır.
Bu bölüm ikinci düzey tedavi için genel bilgiler
önermektedir ve bu durum ülkeden ülkeye farklılık
gösterebilir.
mesane duvarına AAM semptomlarına neden olan
sinir aktivitesini azaltmak için enjekte edilir. Bu tedavi
ani idrar hissi, idrar sıklığı ve ani idrar hissi ile idrar
kaçırma şikayetlerini iyileştirilebilir.
Botulinum toksin injeksiyonları için genellikle lokal
anestezi kullanılır. Bazen diğer anestezi tipleri
kullanılabilir. Doktor sistoskop olarak bilinen bir çeşit
Sık kullanılan tedavi opsiyonları:
• Mesane içine botulinum toksin enjeksiyonu
• Norömodulasyon olarak da bilinen sinir
•
uyarılması
Cerrahi yöntemler ile mesane kapasitesinin
arttırılması
s
İlginç durum
Daha önceleri doktorlar direkt olarak
endoskoptan mesaneyi gözlerlerdi.
Günümüzde, yüksek teknoloji ürünü
kameralar kullanılarak, doktor önündeki
Botulinum toksin
monitöre görüntüler büyütülerek yansıtılır.
Ticari isimlerinden birisi botoks olan, botulinum
toksin sıklıkla kozmetik cerrahide kullanılır. Toksin
doktor en küçük detayları bile görmektedir.
Yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde
Hasta Bilgilendirme Formu - AAM de ikinci düzey tedavi
Sayfa 1 / 5
endoskop kullanarak üretradan mesaneye girer, sistoskop bir kamera yoluyla mesanenin yüksek çözünürlüklü
görüntüsünü elde ederek küçük video monitöre yansıtır. Doktor küçük dozda botulinum toksinini mesane duvarının
farklı yerlerine enjekte eder. (Şekil 1).
İşlemin etkisi zamanla azalır ve 4-9 ay sonra tedavi tekrarına ihtiyaç duyulur. Bazı hastalar (% 10 dan az) botolimum
enjeksiyonundan sonra idrar yapma güçlüğü olabilir ve bir katetere ihtiyaç olabilir. Kateterler üriner enfeksiyon riskini
arttırabilir ve doktorunuz antibiotik verebilir.
Enjeksiyon noktaları
iğne
mesane
sistoskop
Şekil 1: Mesane duvarına botolimum toksin enjeksiyonu.
Hasta Bilgilendirme Formu - AAM de ikinci düzey tedavi
Sayfa 2 / 5
Sinir uyarılması
Norömodulasyon olarak da bilinen sinir uyarılması mesaneyi kontrol eden sakral sinirleri uyarmak için elektrik akımları
kullanan bir tedavidir. İki çeşit sinir uyarılması vardır:
• Ayak bileği seviyesinde iğne kullanılarak tibial sinir uyarılması (Sekil 2).
• Sakral sinir uyarılmasında kalça kısmınıza bir cihaz implante edilir. (Sekil 3).
Tibial sinir uyarılması
Tibial sinir uyarılması için ayak bileğinizin yakınına doktorunuz elektrik akımı için bir iğne yerleştirecektir. İğne
cildinizden geçer ve bileğinizin iç kısmından bacak boyunca sakral sinirlere dek uzanan tibial siniri uyarır. (Şekil 2).
Tibial sinir uyarımı için genellikle tedavi 12 seans surer .Tedavi seansı klinikte haftada1 kez uygulanır ve genellikle
30 dk surer. Zamanla etkisi azalacaktır ve daha fazla tedavi seansına ihtiyaç duyulabilir.
mesane
tibial sinir
elektrik uyarıcı
elektrotlar
Şekil 2: Tibial sinir uyarılması.
Hasta Bilgilendirme Formu - AAM de ikinci düzey tedavi
Sayfa 3 / 5
Sakral sinir uyarılması
Sakral sinir uyarılması işlemi 2 aşamada yapılır. İlk olarak doktor elektrodu cildinize yerleştirir ve AAM semptomlarınızın
sinir uyarılmasına cevap verip vermediğini test eder. Eğer cevap varsa pelvik kemiğinizin üst kısmından,
programlanabilir akım jeneratörü implantasyonu için bir cerrahi operasyon geçireceksiniz. Elektrod jeneratörü, sakral
sinir uyarılma bölgesine bağlar (Şekil 3). Cerrahiden sonra vücut dışındaki bir cihaz yardımı ile jeneratörü kontrol
edebileceksiniz. Bu cihaz mesaneye ulaşan sinirler üzerindeki elektrik akımını kontrol edecektir. Sinir üzerindeki
uyarımı değiştirdiğiniz zaman mesane aktivite artışını azaltacaktır. Sakral sinir uyarılması semptomlarınızı önemli
oranda azaltabilir.
Cerrahi sonrası enfeksiyon riski vardır implantasyon bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz. Zamanla rahatsızlık sebebi
olacak şekilde jeneratör veya elektrod yer değiştirebilir. Jeneratör pilinin bitmesi de mümkündür eğer pil biterse
değiştirmek için yeni bir cerrahi işlem gerekebilir. Bu risklerle ilgili endişelerinizi doktorunuzla konuştuğunuzdan emin
olunuz.
sacral sinir uyarıcı
sacral sinirler
sakrum
mesane
tail(kuyruk) kemik
Şekil 3: Sakral sinir uyarılması.
Hasta Bilgilendirme Formu - AAM de ikinci düzey tedavi
Sayfa 4 / 5
Mesane cerrahisi
Semptomlarınız ilaç veya diğer tedavilerle iyileşmezse mesane cerrahisine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşlemin amacı
mesane kapasitesini arttırmaktır. Bu mesane basıncını azaltacaktır ve mesaneniz daha çok idrar depolayacaktır.
Doktor alt karın bölgesine bir kesi yapar ve mesane boyutunu artırmak için bir parça bağırsağınızı kullanır. Bu işlem
mesane büyütme veya istiridye sistoplasti olarak isimlendirilir ve günümüzde nadiren uygulanır (Şekil 4). Eğer bu
cerrahi size önerilirse içerik ve yan etkilerini doktorunuzla konuşmalısınız çünkü bunlar çok belirgin olabilir.
Mesane kapasitesini arttırmak için
bağırsak hazırlanması.
previous size of bladder
Şekil 4: Kapasitesini arttırmak için mesane cerrahisi.
Bu bilgiler Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.
Katkıda bulunanalr:
Bu broşür EAU hasta bilgilendirme broşürlerinin bir kısmını
oluşturan Aşırı Aktif Mesane hakkındadır. Aşırı Aktif Mesane
sendromu hakkında genel bilgileri içerir. Kendi tıbbi durumunuzla
ilgili özel sorularınız için doktorunuza ve/ veya diğer sağlık
çalışanlarına danışınız.
Prof. Chistopher Chapple
Prof. Stavros Gravas
Dr. Nadir Osman
Sheffield, United Kingdom
Larissa, Greece
Sheffield, United Kingdom
Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği(EAU) ve Türk Üroloji
Derneği(TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler
EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili bilgilere web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://patients.uroweb.org
Hasta Bilgilendirme Formu - AAM de ikinci düzey tedavi
Sayfa 5 / 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content