close

Enter

Log in using OpenID

Aşağı Saksonya Mağduriyet Komisyonuna verilen Mağduriyet

embedDownload
Aşağı Saksonya Mağduriyet Komisyonuna
verilen
Mağduriyet Dilekçeleri Hakkında Notlar
Mağduriyet Komisyonu nedir?
Aşağı Saksonya Mağduriyet Komisyonu (Härtefallkommission) içişleri bakanı tarafından
tayin edilen ve toplumsal yaşamın aktörlerinden (örneğin kiliseler, belediyeler, dernekler,
ekonomi dünyasından isimler ve hekimler) oluşan bir organdır. Aşağı Saksonya'da
ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişilerin vermiş oldukları mağduriyet dilekçeleri bu
komisyonun yetki alanındadır.
Mağduriyet Komisyonu oturum izninin sonlandırılmasına engel teşkil eden özel bireysel
mağduriyet gerekçelerini kontrol eder.
Komisyon bir mağduriyet dilekçesini uygun bulursa iç işleri bakanlığına mağduriyet
talebinde bulunur. İçişleri bakanlığı mağduriyet gerekçesiyle oturum izni verilip
verilmeyeceğine karar verir (Oturum Kanunu (Aufenthaltsgesetz) Madde 23 a).
Kimler mağduriyet dilekçesi verebilir?
Ülkeden çıkmak zorunda olan veya ülkeden çıkartılması gereken ve bu zorunluluğun
gereğinin yapılabileceği yabancı uyruklu kişiler (kural olarak ülkede kalmalarına göz
yumulan kişiler) ülkeden çıkmalarına veya çıkartılmalarına engel teşkil eden acil kişisel
veya insani gerekçeler varsa mağduriyet komisyonuna dilekçe verebilirler.
Ne zaman mağduriyet gerekçeleri mevcut olabilir?
Mağduriyet gerekçeleri kontrol edilirken yurtdışına çıkmak zorunda olan kişinin veya
ailesinin sosyal ve mesleki bağları ile görmekte oldukları öğrenimler ve toplumumuza
derinlemesine nüfuz etmiş koşulları özel bir öneme sahiptir.
Bu nedenle dilekçelerde örneğin aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler özellikle önemlidir:
- Oturum süresi
- Çocukların devam ettikleri anaokulları ve okullar
-
Meslek eğitimi ve uzmanlık eğitimi
-
İstihdam özellikleri
-
Komşularla ve örgütlerdeki etkinlikler
-
Gönüllü çalışmalar
-
Sosyal ve ailevi ilişki ve bağlar
-
Almanca bilgisi
Dilekçeyi desteklemesi bakımından aynı zamanda örn. okullardan, derneklerden,
komşular ve işverenlerden görüş yazıları / destek yazıları da verilebilir.
Yabancı uyrukluların memleketlerindeki koşulların takibi yapılamaz.
Mağduriyet Komisyonu dilekçe sahiplerinin memleketlerinde karşı karşıya oldukları
muhtemel sorun ve tehlikeleri denetlemeye yetkili değildir. Bu, Federal Göç ve
Mülteciler Dairesi ile idari mahkemelerin görevidir.
Yalnızca dosya üzerinden işlem yapılır.
Bütün mağduriyet süreci sadece dosya üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle bütün
gerekçeler kapsamlı bir şekilde, bireysel ve derli toplu anlaşılır bir şekilde ifade ve
beyan edilmelidir.
Vekiller yardımcı olabilir.
Söz konusu yabancı uyruklu kişiler güvendikleri kişileri vekil kılarak mağduriyet
dilekçesi vermekle görevlendirebilirler. Vekiller avukat olmak zorunda olmayıp,
danışmanlık kurumları, arkadaşlar veya güvenilen başka kişiler de mağduriyet
komisyonuna dilekçe verebilirler.
Ne zaman mağduriyet dilekçesi verilemez?
Aşağı Saksonya Mağduriyet Komisyonu Yönetmeliği (NHärteKVO) Madde 5 hükmü
uyarınca aşağıdaki hallerde bir dilekçe işleme alınamaz (yani mağduriyet süreci
işletilemez):
- Yabancı uyruklu kişi Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalmıyorsa veya
bu kişinin ikamet yeri bilinmiyorsa.
- Yabancılar Dairesi tarafından mükerrer bir şekilde yapılan bilgilendirme ile tanınmış
bulunan dört haftalık mühlet dolduktan sonra sınır dışı edilme tarihi tespit edilmişse.
- Sınır dışı etme amaçlı tutukluluğa karar verilmişse veya
- Aşağı Saksonya'daki bir Yabancılar Dairesi yetkili değilse.
Dilekçelerin kabul edilmemesine neden olan diğer gerekçeler için bakınız: NHärteKVO
Madde 5.
Mağduriyet dilekçeleri nereye verilmelidir?
Mağduriyet dilekçeleri Mağduriyet Komisyonu üyelerine veya Aşağı Saksonya İçişleri
Bakanlığı kalemine verilebilir.
Üyelerin
adresini
İnternet
ortamında
www.hfk.niedersachsen.de
adresinde
bulabilirsiniz.
Bu İnternet sitesinde ayrıca Mağduriyet Komisyonu Yönetmeliğini ve dilekçe formlarını da
bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Aşağı Saksonya İçişleri ve Spor Bakanlığı Mağduriyet Komisyonu
kaleminin aşağıdaki adresine başvurabilirsiniz:
Geschäftsstelle der Härtefallkommission
beim Nds. Ministerium für Inneres und Sport
Lavesallee 6
30169 Hannover.
Dilekçe vermeden önce kapsamlı bir şekilde bilgi edinmenizi ve yetkili yabancılar
dairesine ve/veya göçmenler danışma kurumuna şahsen başvurarak danışmanızı tavsiye
ederiz.
Aşağı Saksonya Freie Wohlfahrtspflege (Sosyal Yardım) Eyalet Çalışma Topluluğu
mağduriyet dilekçeleri için bir başvuru kaynakları hazırlamıştır. Bunları aşağıdaki
adreste bulabilirsiniz:
www.lag-fw-nds.de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content