close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015

embedDownload
2014 - 2015
Eğitime Açılan Gonca
ÜSLÜ SAYILAR
1. Bölüm ( Tamsayıların Üsleri )
4. Bölüm ( Üslü Sayılarda Bölme)
Üssü 0 olan sayının (taban sıfır olmamak
şartıyla) değeri 1’e eşittir.
Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek
kuvvetleri negatiftir.
Üste bulunan – işareti sayıyı ters çevirir.
Tabanlar aynıysa üsler çıkarılır. Taban aynen yazılır.
* −19 = ……………….
*
* (+5)
* (−1)
= ………………… * −2
* −(−1)
= ………………….
=
= …………
=…………….
*
= ………………………
= ……………. * −7 = ………………………..
* −(−4) = …………………
=
ÖR//
* −4
= ………… *
*
=……………
= ………………………
Üssün üssü durumunda üsler çarpılır. (5 ) = 5
2. Bölüm ( Üssün Üssü )
ÖR//
*
(
)
(
) .
=……… *
(
)
=…………
işlemini yapalım.
Çözüm: Üssün üssü alındığından üsler çarpılıp taban
=
aynen yazılacak. O halde
*
=……… *
(
olur.
* −
= …………….
*
) .
.
=………
= …………..
5. Bölüm ( Üslü Çözümleme)
* (
)
* −(
= ………
)
= …………
3. Bölüm ( Üslü Sayılarda Çarpma)
Tabanlar aynıysa üsler toplanır. Taban aynen yazılır.
∙
ÖR//
=
ÖR// 1,256 sayısını çözümleyelim.
Çözüm: Her basamaktaki rakam basamak
değeriyle çarpılıp toplam şeklinde yazılacak.
(1.10 ) + (2.10 ) + (5.10 ) + (6.10 )
* 2,57 = ……………………………………..
* 3 ∙ 3 = ….………
* 4 ∙ 4 ∙ 4 = …………..
* 78,906 = …………………………………….
*7
∙ 7 = .…………
*1
∙1 ∙1
= ………..
* 132, 21 = ……………………………………..
* (−6 )
∙6
= …………
*9
∙ 9 = 9 ise x=?
* 308,001 = …………………………………….
* 10 ∙ 10 = .………
*2 ∙2
∙2
= ………..
* 7,0209 = ……………………………………..
* ((−5 ) ) ∙ 5
= ………… * 8 ∙ 8
=8
ise x=?
6. Bölüm ( Üslü Sayılarla Toplama ve Çıkarma)
7. Bölüm ( Ondalık üslü, rasyonel üslü)
Üslü sayılarla toplama ve çıkarma yapabilmek
için üslü kısımların aynı olmasına dikkat
edilmelidir. Genellikle ortak çarpan parantezine
alınarak ifadenin en sade şekli bulunur. Sorunun
değeri hesaplatılmaz.
ÖR// 5. 7 + 10. 7 + 7 ifadesinin en sade
şeklini bulalım.
Çözüm: 5. 7 + 10. 7 + 7
Benzer üslü ifadeler yuvarlak içine alınır. Ortak
paranteze alınarak bir tanesi yazılır.
7 . (5 + 10 + 1) benzer ifadeler ortak olarak
parantez dışına gidince bunların dışında kalan sayı ve
işaretler parantez içine yazılır.Eğer ortak ifade dışında
hiçbir sayı kalmıyorsa onun yerine 1 yazılır.
Parantez içi de yapılırsa 7 . (16) bulunur.
.
ÖR//
işlemini yapalım.
Çözüm: Üsteki – sayıyı ters çevirir.
=
5
∙
3
=
2
=
.
.
=
=
olur.
bulunur.
= …………………………………
*
: −
*
= …………………………
* 9. 19 + 2. 19 − 19 = ………………………
* 2. 5 + 2. 5 + 5 = …………………………...
*2
+ 3. 2
* (0,2) .
− 4. 2 =…………………………
*
*2
+2
+2
+2
( ,
)
.
= ………………………………
= ……………………………
= ……………………..
 Eğer üsler eşit değilse önce üsler eşitlenmeli,
sonra paranteze alınmalı.
* (−0,5) . (0,2) = …………………………..
ÖR// 5. 4 − 2. 4
8. Bölüm ( Bilimsel Gösterim)
Çözüm: Üssü büyük olanı küçüğe benzetiyoruz.
Üsten bir eksiltmemiz demek tabanı baştaki
sayıyla bir kere çarpmak demek.
olmalıdır. Yani 1 ≤
< 10 olmalı.
 Virgül sağa kayarken üsten çıkarılır.
 Virgül sola kayarken üsse eklenir.
.4
5. 4
 İlk sayı 1 den büyük ve eşit 10 dan da küçük
− 2. 4 buradan 4.5. 4 − 2. 4 olur.
20. 4 − 2. 4 = 4 . (20 − 2) = 4 . (18) olur.
* 2. 7 − 7 = ………………………………….
* 3. 2 + 2. 2 = ………………………………
* 11. 3 − 2. 3 = …………………………….
* 2. 5 + 2. 5 − 2. 5 = ………………………...
* 4. 3 + 5. 3 − 3 = ………………………......
ÖR// 250000 sayısını bilimsel gösterimle gösterelim.
Çözüm: Sayımızın ilk kısmının 1 ile 10 aralığına
düşmesi için virgülü 2,5 olacak şekilde kaydırmalıyız.
Bu da 5 defa sola kaymak demek o halde , .
olur.
* 500000000 = ……………..
* 1268000 = ………………
* 0,00125 = ………………….
* 0,580 = ………………………
* 600 ∙ 10 = ………………
* 9620 ∙ 10
* 0,253 ∙ 10 = ……………
* 0,012 ∙ 10 = ……………
= ……………
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content