close

Enter

Log in using OpenID

abc koleji reviri sağlık bülteni

embedDownload
ABC KOLEJİ REVİRİ
SAĞLIK BÜLTENİ
NO: 1
HAZIRLAYAN :
Aynur DİKKAŞ
Hemşire
ABC Koleji
ŞUBAT 2014
Mehmet BAĞÇECİK
ABC Koleji Müdürü
Sayın Veliler ve sevgili çocuklar; Sağlık, bütün canlılar için önemlidir. Yapılacak her işin temeli sağlıktır. Her şeyin başı sağlık olduğu gibi, başarılı ve
zeki olmanın da temel unsuru sağlıklı bir bedene sahip olmaktır.
Bizler ABC Koleji kurucu ve idarecileri olarak sağlık ile başarıyı birbirini tamamlayan ve bütünleyen iki unsur olduğu gerçeğinden hareketle öncelikli
olarak okulumuz revirini düzenleyip donattık.
Okul revirimizde görev yapan deneyimli ve tecrübeli hemşiremiz vasıtasıyla başta öğrencilerimiz olmak üzere okul çalışanlarına da sağlık hizmeti
verilmektedir. Revirimizde acil durumlarda bulunması gereken temel ilaçlar,
airway, koltuk değneği,oturma simidi, tekerlekli sandalye, sedye ve atel gibi
malzemeler hazır olarak bulunmaktadır.
Revirde mevcut tıbbi cihaz ve malzemelerle revir hemşiresi tarafından
ilk muayenesi yapılan öğrenciye gerekli tıbbı tedavi yerinde verilmektedir.
Hemşiremiz tarafından gerekli görülen durumlarda öğrencinin ailesi ile iletişime geçilerek hastaneye sevki sağlanmaktadır.
Ayrıca, okul reviri ile Rehberlik Servisi işbirliğinde, öğrenim dönemi boyunca sürekli ve planlı temel sağlık eğitimi konularında öğrencilere eğitim
verilmektedir.
Sağlıklı bir insan ancak sağlıklı yarınları kurabilir; çünkü her işin başı sağlıktır.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Atasözü
Sağlık Birimi
1
OKUL REVİRİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
Okulumuzda bir revir bulunmakta ve revirde
bir hemşire görev yapmaktadır.
Revir hemşiresi Aynur DİKKAŞ, 23 senelik
bir tecrübeye sahip sağlık personelidir. Kendisi 1987 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Kolejinden mezun
olup 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ön lisans
eğitimini tamamlamıştır.
Okulumuz Revir hemşiresi tarafından aşağıdaki kayıtlar
tutulmaktadır:
• Revir hasta kayıt defteri,
• Sağlık Bilgi Formu (her öğrenci için),
• İlaç Takip Formu,
Okulda rahatsızlanan veya herhangi bir travma geçiren öğrenci, müdür
yardımcılarından aldığı revir sevk kağıdı ile revire gelmektedir.
Sağlık Birimi
3
Revirde hemşire tarafından ilk
muayenesi yapılan öğrenciye gerekli tıbbı tedavi verilmektedir. (Ateş ve
tansiyon ölçümü, pansuman, sıcak
ve soğuk uygulama, ilaçların buzdolabında saklanması ve hastalara
düzenli verilmesi)
Hemşirenin gerekli gördüğü
durumlarda ise öğrencinin ailesi ile
iletişime geçilerek öğrencinin hastaneye sevki sağlamaktadır.
Kronik hastalığı (diyabet, astım,
alerji, epilepsi..vb) olan öğrencilerin sağlık özgeçmişleri Sağlık Bilgi
Formu ile kayıt altına alınarak özel
gözetim altında tutulmakta ve acil durumlarda gerekli müdahale yapılarak
süratle hastaneye sevkleri yapılmaktadır.
Revirde Temel Sağlık Hizmetleri konusunda özellikle eğitime dayalı çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencilerimize temel sağlık bilinci ve davranışı
kazandırmak başlıca amacımızdır. Bu yönde okul hemşiresi tarafından toplu ve bireysel eğitimlere özel önem verilmekte olup okul reviri ve Rehberlik
Servisi işbirliğinde öğrenim dönemi boyunca sürekli planlı temel sağlık eğitimi konularında eğitim yapılmaktadır. (Hijyen, Verem, AIDS, Kanser, Beslenme, Ergenlik v.b.)
Revir tarafından rutin olarak yapılan işlerden birisi de çocuk gelişimlerinin boy ve kilo ile takibidir. Senede iki defa yapılan bu kontroller neticesinde
lüzum görülenler doktora yönlendirilmektedir.
4
Sağlık Birimi
Ayrıca rutin çalışma olarak, okul
bünyesinde satışa sunulan gıda
maddelerinin üretimden tüketime
kadar tüm denetimleri, kullanma
sularının genel kontrolü ve okulun
hijyenik şartlara uygun olarak temizliğinin kontrolü de revir hemşiresi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık Birimi
5
DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİMİZ
1. 18 EYLÜL 2013 tarihinde Revir Defteri Düzenlenmiştir.
AÇIKLAMA: Revire başvuru yapan öğrenciler ve okul personeline yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı “Revir Defteri” tutulmaya başlanmıştır.
2. 01 EKİM 2013 tarihinde Sağlık Bilgi ve İlaç Takip Formları
Yapılmıştır.
AÇIKLAMA: Her öğrenci için, öğrencinin sağlık özgeçmişi ve durumu ile
kullandığı ilaçların takibi için iki ayrı form geliştirilerek matbaada bastırılmıştır. Halen sınıf sınıf bu formlar muhafaza edilmekte olup öğrencilerin.sağılk
takipleri muntazam olarak yapılmaktadır.
3. 15 EKİM 2013 tarihinde Temel Hijyen Eğitimi Afişleri
Hazırlanmıştır.
AÇIKLAMA: Doğru El Yıkama ve Grip ile ile ilgili afişler hazırlanılarak matbaada bastırılmış ve bütün kız ve erkek tuvaletlerine (ABC Koleji NİNO Anaokulu dahil) asılmıştır.
4. 31 EKİM-4 KASIM 2013 tarihleri arasında tüm öğrencilere “Hijyen
Eğitimi” verilmiştir.
5. 14 KASIM 2013 tarihinde Etimesgut Toplum Sağlığı Merkezi
tarafından hemşiremiz refakat ve nezareti altında;
a. Birinci sınıflara; KKK aşısı ile,DaBT + İPA aşıları,
b.Sekizinci sınıflara; Td aşısı yapılmıştır.
6. 17-19 ARALIK 2013 tarihleri arasında “Beslenme Eğitimi”
Yapılmıştır.
AÇIKLAMA: 1,2 ve 3’ncü sınıflara, ayrı ayrı olmak üzere, hem projeksiyonla anlatım, hem de gösteri şeklinde ( tepside sebze, meyve numuneleri )
sunum yapılarak eğitim icra edilmiştir.
6
Sağlık Birimi
2013 YILI REVİR HİZMET DURUM TABLOSU
2013 Yılında okulun açıldığı Eylül ayından yıl sonuna kadar dört aylık bir
sürede revir hizmet durumunu gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır.
S
O
N
AY
FAALİYET
1
EYLÜL 2013
(18.09.2013-30.09.2013)
Revire Gelen
Öğrenci Sayısı : 113
Sevk
:5
2
EKİM 2013
(01.10.2013-31.10.2013)
Revire Gelen
Öğrenci Sayısı : 255
Sevk
:3
3
KASIM 2013
(01.11.2013-29.11.2013)
Revire Gelen
Öğrenci Sayısı : 367
Sevk
: 12
4
ARALIK 2013
(02.12.2013-31.12.2013)
Revire Gelen
Öğrenci Sayısı : 329
Sevk
:9
Sağlık Birimi
7
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN
BESLENME ÖNERİLERİ
“Yeterli ve dengeli beslenen çocukların okul başarıları, yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklara göre daha yüksektir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okulda daha
başarılı olmaları ve girdikleri sınavlarda daha iyi sonuçlar
elde edebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmenin elzem
olduğunu unutmayalım.”
Okul çağı, çocuklarımızın beslenme
alışkanlıklarının geliştiği, ev dışında arkadaşlarıyla
yemek yemeye başladıkları; fiziksel, zihinsel
ve sosyal büyüme ve gelişmenin hızlandığı,
yetişkinlikte sağlıklı olabilmenin temellerinin
atıldığı önemli bir dönemdir. Yaşamın her döneminde sağlıklı ve kaliteli
bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmek temel
Okul çağı beslenme
alışkanlıkları en çok
akılda kaldığı bir
dönemdir
8
Sağlık Birimi
koşuldur. Büyüme ve gelişmenin hızlandığı, öğrenme ve kavrama işlevlerinin
önem kazandığı okul çağında beslenmenin önemi daha da artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat
sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış
bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu ortaya konmuştur.
Çok yoğun sınav atmosferi yaşayan çocuklarımız için beslenme, işte bu
nedenlerden ötürü daha da önem kazanmaktadır.
Kimi zaman hareketsiz ve spordan uzak bir yaşam tarzına bağlı olarak
şişmanlığın sıkça gözlenmeye başlaması, kimi zaman da medyanın hatalı
yönlendirmesi ile daha zayıf görünmek için yapılan hatalı diyetler, kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları, kahvaltı yapmadan okula gitme, halen
büyüme çağında olan bu dönemdeki çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilemektedir. Okul çağı çocuklarının enerji ve besin ögeleri alımındaki yetersizlik, büyüme-gelişmelerini ve okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite de
bunlara eklendiğinde obezite, kalp damar hastalıkları,
kanser ve diabet gibi birçok kronik hastalığa
zemin hazırlamaktadır.
Sağlık Birimi
9
Yapılan araştırmalar fast-food, cips, şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketiminin hızla artması ve buna televizyon ve bilgisayar başında geçirilen hareketsiz saatlerin eklenmesi ile şişmanlığın okul çağı çocuklarımız için önemli
bir sorun haline gelmeye başladığını göstermiştir.
Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıklarının yetişkin döneme yansıyacağı unutulmamalı, çocuklarımızın beslenme durumları değerlendirilerek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuklarımızın
daha sağlıklı, üretken ve başarılı olmalarında sağlıklı beslenmeleri kadar hareketli yaşam tarzının da çok önemli olduğu unutulmamalıdır.
Çocuğun bu dönemde düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, sağlıklı
fizik yapının gelişmesini sağlarken ileriki dönemde, sağlıklı beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini de azaltmaktadır.
Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesinde, yeterli dengeli beslenme ile
fiziksel aktivite bir bütün olarak düşünülmeli ve gerektiğinde doğru beslenme
önerileri için konusunda uzman bir sağlık personeline danışılmalıdır.
10
Sağlık Birimi
Öneriler:
Çocukların sağlıklı beslenebilmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli şekilde tüketmeleri gerekmektedir.
Süt grubunda yer alan süt ve yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek,
bulgur, makarna, pirinç gibi besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için imkanlar dahilinde günde
2-3 su bardağı süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmelerine özen gösterilmelidir. Ayrıca, hastalıklara karşı daha dirençli olmaları ve
sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için her gün en az 5 porsiyon taze sebze veya
meyve tüketmeleri önerilmektedir.
Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır. Bütün gece süren açlıktan
sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye gereksinim duymaktadır. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş
ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Bu nedenle güne yeterli
ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı
yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir.
Peynir, taze meyve veya meyve suları, birkaç dilim ekmek, 1 bardak süt
çocuklar için kahvaltıda yeterlidir. Özellikle kaliteli protein, zengin vitamin
ve mineral içeriğinden dolayı haşlanmış yumurtanın sık tüketilmesi önerilmektedir.
Sağlık Birimi
11
Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi,
düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle,
öğün atlanmamalıdır. Tüketilecek besinlerin, 3 ana, 2 ara öğünde alınması
en uygun olanıdır.
Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve temiz değildir. Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza edilmedikleri için çabuk bozulma riski taşırlar. Bu
nedenle, özellikle okul çevresinde açıkta satılan besinlerin kesinlikle satın
alınmaması gerekmektedir.
Çocukların okul kantinleri, büfe gibi yerlerden satın aldıkları besinlerin
seçiminde de dikkatli olmaları gerekmektedir.
Süt, ayran gibi ambalajlı besinleri satın alırken etiket bilgisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından üretim izninin bulunmasına ve son kullanım tarihinin geçmemiş olmasına, ambalajsız satılan tost, simit, poğaça
gibi yiyeceklerin de temiz ve güvenilir şekilde hazırlanmış olmasına dikkat
edilmelidir.
12
Sağlık Birimi
Çocuklar, tuvalet ve genel kullanıma açık çeşmelerden su içmemeleri
konusunda uyarılmalı, güvenilir içme
suyu tüketmeleri sağlanmalıdır.
Okulda veya evde dinlenirken ve
ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips gibi yağlı ve
tuzlu besinler veya gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek
arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ile kuru yemişlerin ve kuru meyvelerin
tercih edilmesi daha yararlıdır.
Çocuklara sigarasız bir ortam sağlamak, onların yanında sigara içmekten
kaçınmak ve en azından evlerin kapalı alanlarını dumansız bir ortam haline
getirmek çocukların sağlığını korumak açısından son derece önemlidir.
Vücudun düzenli çalışması, tüketilen besinlerin vücuda yararlılığının artırılması, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı
sağlamaları açısından fiziksel aktivitenin artırılmasına da önem verilmelidir.
Günümüzde hemen her çocuk zamanının çoğunu
bilgisayar ve televizyon karşısında geçiriyor. Uzun süre
bilgisayar ve televizyon karşısında oturmak ise çocuklarda
göz rahatsızlıkları, duruş problemleri ve radrasyona maruz
kalma sonucu gelişen pek çok sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Sağlık Birimi
13
Bu nedenle, uzun süreli televizyon seyretme, bilgisayar kullanımından
kaçınılmalı, çocukların gerek okul yönetimi ve gerekse ebeveynleri tarafından sevdikleri herhangi bir spor dalı ile ilgilenmeleri
teşvik edilmelidir.
Sağlıklı yaşam için çocuklara
el yıkama ve diş fırçalama
alışkanlığının kazandırılması
çok önemlidir.
Kirli eller, basit bir soğuk
algınlığından ölümcül hastane
enfeksiyonlarına kadar pek çok
hastalığın nedeni olabilmektedir.
Fotoğraflar : Okulumuzda verilen
Hijyen Eğitimi
Bu nedenle çocuklara, özellikle
yemekten önce ve sonra, tuvalete
girdikten, dışarıda oyun oynadıktan
sonra ve dışarıdan eve geldiklerinde
ellerini ılık akan su altında sabun ile
iyice ovuşturarak yıkamaları konusunda alışkanlık kazandırılması
gerekmektedir.
KAYNAK : Sağlık Bakanlığı İnternet Sitesi (www.saglik.gov.tr)
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek
karakterli koruyucular ister. M.Kemal ATATÜRK
14
Sağlık Birimi
www.abckoleji.com
SAĞLIK BÜLTENİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content