close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçeriği

embedDownload
EconLab Modelleme Eğitimi
SPSS ile
Tanımsal ve Çıkarımsal İstatistik Analizleri
Öğretim Üyesi:
Aliye ATAY KAYIŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
32260 Çünür, Isparta
Tel:(246) 211 30 83
e-mail: [email protected]
Dersin Amacı ve Kapsamı:
Bu ders sosyal bilimlerde temel istatistik konularını içeren, uygulamaya dayalı lisansüstü
düzeyde bir derstir. Öğrencilerin lisans düzeyinde genel matematik, olasılık ve istatistiğe giriş
bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere ve özel ya da kamu
kurum ve kuruluşlarında görev yapan genç araştırmacılara sosyal bilimlerde araştırma yapmanın
temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak ve katılımcılara araştırmalarda kullanılan önemli istatistiksel
analiz tekniklerini uygulayabilme özelliğini kazandırmaktır. Temel konu ve kavramların sözel olarak
anlatılmasının yanında uygulamalar SPSS paket programı ile yürütüleceğinden öğrencilere SPSS
yazılımı ve kullanımı da anlatılacaktır. Etkin ders takibi için aşağıda belirtilen yardımcı kaynaklar
kullanılabilir.
Tavsiye Edilen Yardımcı Kaynaklar:
 Berenson, Mark L., Levine, David M., Krehbiel, Timothy C.(2012). Basic Business Statistics:
Concepts and Applications, 12th Edition, Prentice-Hall, Inc.
 Erbaş, Semra O.(2008).Olasılık ve İstatistik,2.baskı, Gazi Kitabevi
 Ho, Robert (2014). Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis with IBM SPSS,
2nd ed., Chapman&Hall.
 Moore, David S., McCabe, George P. (2001). Introduction to the Practice of Statistics.3rd
ed., W.H.Freeman and Company, New York.
 Şengül, Seda ve Diğerleri (2010). İstatistik. Lisans Yayıncılık
Kapsanacak Konular:
 Temel İstatistik Konu ve Kavramlara Giriş
 Tanımsal İstatistik Analizleri
 Grafiksel ve Nümeriksel Yöntemler



Çıkarımsal İstatistik: Temel Konu ve Kavramlar
 Tahmin ve Güven Aralıkları
 Hipotez Testleri
 Ortalamaların Karşılaştırılması (parametrik testler)
 t-testi (bağımlı ve bağımsız gruplar)
 Anova, Faktörel Anova
 Çoklu Karşılaştırmalar
 Parametrik test varsayımlarının incelenmesi
Parametrik Olmayan Bazı Testler
 Ki-kare, Mann Whitney U, Kruskal Wallis
SPSS’e giriş ve Windows temel komutları
 Sosyal Bilimlerde Anket verilerinin SPSS ile İncelenmesi
 Anket verilerinin kodlanması ve veri girişi
1


 çoklu cevap (multiple response) yöntemi ile veri analizi
SPSS ile İstatistiksel Analizler: Uygulamalar
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması
Not Politikası ve Değerlendirme:
Bu eğitim Sosyal Bilimler Enstitülerinde bir lisansüstü ders yerine sayılabilecektir. O yüzden
eğitimin her modülünün sonunda tüm katılımcılara uygulamalı bir sınav yapılacak ve not
verilecektir.
Son Notlar:
Dersler tamamen uygulamaya dönük olduğundan tüm katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarını
eğitim boyunca kullanmaları gerekecektir. O yüzden katılımcılardan kişisel bilgisayarlarını eğitimi
katılırken yanlarında getirmelerini bekliyoruz.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content