close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program

embedDownload
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin
5 yıldönümü nedeniyle organizasyonu gerçekleştirilecek
«Acil Yardım Hizmetinde İnnovasyonlar ve Tıp Alanında Güncel Sorular»
Konulu Uluslararası Sempozyum Programı
04-07 Haziran 2014
1. GÜN
04/06/2014
12.00-16.00
Türkistan’a geliş, otelde yerleşme
16.00-18.00
Ahmet Yesevi Türbesine ziyaret ve Tarihi Etnografi Muzesine gezisi
2. GÜN
05/06/2014
Ahmet Yasavi Üniversitesi
kültür merkesi, giriş kat
Kültür merkezi buyuk salon
08.30-09.30
Misafirleri kaydetme
09.30-10.00
Resmi açılış
10.00-10.45
GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Radyoloji
Torakal ve abdominal aorta anevrizmalarının
endovasküler tedavileri
Doç.Dr. Murat Canyiğit
Yıldırım Beyazit Ü,
Ankara / Türkiye
20 dk
Radyoloji
Karaciğer sirozu ve diüretik dirençli asiti olan
hastalarda girişimsel radyolojinin yeni kombinasyon
tekniklerle düzeltme yolları
Doç.Dr. Babır Abdrahmanov
Şimkent/Kazakistan
20 dk
10.45-11.00
Kahve arası
11.00-12.00
KARDİYOLOJİ PANELİ
Acil Tıp
Yetişkinlerde İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Acil Tıp
Pediyatrik İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Acil Tıp
Acil Serviste hipertansiyon
(Hipertansif Urgency ve Emergency)
12.00-13.30
Öğle arası
13.30-15.00
DAHİLİYE PANELİ
Gastroenteroloji
KC Sirozu Tedavisinde Modern Yöntemleri
Gastroenteroloji
GIS Kanamaları
Radyoloji
Karaciğer Abseleri, Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi
Nefroloji
Yüksek tansyonlu böbrek hastalıklarında ultrason
sendromların skrining yöntemleri
15.00-15.15
15.30-17.00
Nörolojii
Prof. Dr. Başar Cander
N.E. Üniversitesi Acil Tıp
Anabilim Dalı Başk.
Konya / Türkiye
Doç Dr Zeynep Çakır
Atatürk Ü. Acil Tıp
Erzurum / Türkiye
Doç. Dr. Evvah Karakılıç
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Acil Tıp Klinik Şefi
Ankara / Türkiye
Prof. Dr. Yusuf Bayraktar,
Hacetepe Hastanesi,
Gastroenteroloji Bölüm Başkanı
Ankara / Türkiye
Doç. Dr. Akif Altınbaş Ankara
Numune Hast. Gastroenteroloji
Ankara / Türkiye
Uzm. Dr. Assanali Mustafayev
Ahmet Yasavi Ü,
Turkistan / Kazakistan
Doç. Dr. Tatyana Baeşeva
Karagandı Tıp Üniversitesi,
Karagandı/Kazakistan
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk.
20 dk.
20 dk.
Kahve arası
NÖROLOJİ PANELİ
Derin 3 AB derece yanıklar olan çocukların
tedavisinde "Elfiorin" balmının kullanım deneyimi
Prof. Dr. Abdusabir Umeşov
Yüksek İhtisas Enstitüsü
20 dk
Almaty / Kazakistan
KBB
Otojen Komplikasyonlar
Acil Tıp
Acil serviste baş ağrısında gözden kaçanlar
Acil Tıp
İskemik SVO ve acil
17.00-19.00
Aslan Baba tarihi Türbesine gezi (70 km mesafede)
3. GÜN
06/06/2014
09.00-10.30
ACİL SERVİS
Acil Tıp
EKG’de temel bilgiler
Acil Tıp
EKG’ de yenilikler ve gözden kaçanlar
Acil Tıp
Ölümcül ritimlerde tedavi
Acil Tıp
Zehirlenmelerde intravenöz lipid tedavisi
10.30-10.45
Kahve arası
10.45-12.00
GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kalp Damar
Cerrahisi
Aorta İliak Arter Tıkayıcı Hastalıklarında Yeni Tedavi
Yöntemleri
Kalp Damar
Cerrahisi
Varis Tedavisinde Yeni Yöntemler
Kalp Damar
Cerrahisi
Pulmoner Embolide Yeni Tedavi Yöntemleri
12.00-13.30
13.30-15.00
Öğle arası
TRAVMA PANELİ
Nöroşirüji
Kafa Travmaları
Nöroşirüji
Osteoporotik omurga kırıkları ve cerrahi tedavisi
Ortopedi
Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Güncel Tedavi
Ortopedi
Ortopedideki «Damage Control» yöntemleri
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Anadolu Saglık İn Affiliation
JOHNS HOPKINS MEDICINE
KBB, Istanbul / Türkiye
Doç. Dr.Behçet Al
Gaziantep Ü. Acil Tıp
(Gaziantep)
Prof Dr Yücel Yavuz
Ondokuz Mayıs Ü. Acil Tıp
Samsun / Türkiye
Otobüs Kültür merkezin
önunden hareket edecek.
(Bekleme 10 dk).
Prof Dr Şahin Arslan
Atatürk Ü Acil Tıp
Erzurum / Türkiye
Doç. Dr. G. Selahattin Kıyan
Ege Ü. Acil Tıp, İzmir / Türkiye
Doç Dr Mustafa Yıldız
Fırat Ü. Acil Tıp
Elazığ / Türkiye
Doç Dr. Evvah Karakılıç
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Acil Tıp Klinik Şefi
Ankara / Türkiye
Doç Dr. Selçuk Gedik
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ankara / Türkiye
Uzm Dr Kemal Korkmaz
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ankara / Türkiye
Doç Dr. Selçuk Gedik
Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ankara / Türkiye
Doç. Dr. Burçak Bilginer
Hacettepe Ü. Hastanesi
Başhekim yardımcısı, Beyin
cerrahi. Ankara / Türkiye
Baydarbekov Murat NIITO
Astana / Kazakhstan
Prof.Dr.Ulunay Kanatlı
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Ankara / Türkiye
Doç.Dr.İbrahim Akel,
Izmir Kent Hastanesi
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk
20 dk.
20 dk
20 dk
20 dk
İzmir / Türkiye
15.00-.15.15
Kahve arası
15.15-16.55
CERRAHİ PANELİ
Genel cerrahi
Cerrahi tedavide sistemik enzimlerin kullanımı,
sonuçları ve perspektifleri
Jinekoloji
Vajinal Kanamalar
Genel cerrahi
Inguinal hernide modern tedavi yöntemleri
Teorik bilimler
AKBI performansına bağlı hipertansiyonu olan
hastalarda psikometrik özellileri
Teorik bilimler
Vitamin B12, D3 ve folik asit düzeylerinin periferik
sinir iletimi üzerinde etkisi
17.15-17.30
Kapanış
19.00-23.00
Gala yemeği
4. GÜN
10.00
07/06/2014
Misafirlerle vedalaşma, otelden cıkış
Prof.Dr. A. Nurmakov
KazNMU, Genel cerrahi A.B.D.
Almaty / Kazakıstan
Uzm. Dr. İlknur Demir
Karakılıç , Ankara/ Türkiye.
Doç.Dr. Nurpeis Tulejanov,
Ahmet Yasavi Ü, Turkistan /
Kazakistan
Mira Zhunisova AhmetYasavi
Ü, doktora oğrencisi
Turkistan / Kazakistan
Kamshat Madenbay
AhmetYasavi Ü, doktora
oğrencisi Turkistan / Kazakistan
20 dk
20 dk.
20 dk
10 dk
10 dk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content