close

Enter

Log in using OpenID

Çağrı Bütçesi - Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi

embedDownload
TÜBİTAK
Horizon 2020
Marie Sklodowska Curie
Araştırma Programları ve Bursları
Selcen Gülsüm ASLAN ÖZŞAHİN
Ulusal İrtibat Noktası
Hacetepe Üniversitesi, Ankara
17 Haziran 2014, Salı
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
Marie Skłodowska Curie Terminolojisi
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve
Bursları
Bireysel Araştırma Bursları
Kurumsal Araştırma Destekleri
Proje Önerisi Hazırlık Süreci
Proje Önerisi Değerlendirme Süreci
Başarılı Proje Önerisi Hazırlama Önerileri
2
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
TÜBİTAK
•
•
•
•
AB Üye
Ülkeler +
Asosiye
Ülkeler
Üniversite
Sanayi
Kurumu
Araştırma
Merk.
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki
insan potansiyelini güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
Uluslararası
Dolaşım
Mobilite
koşulu
Yaşam
Giderleri
+
Kuruma
Masraflar
Araştırmacı
Deneyim
Seviyesi
İletişim: [email protected]
MSCA-Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa İçi Dolaşım Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
• Çağrı Açılış : 12 Mart 2014
• Çağrı Kapanış: 11 Eylül 2014
• Çağrı Bütçesi: 240.500.000
Avro
12-24 ay süreli ile
1
araştırmacı
+
1
kurum
Kariyere Yeniden
Başlangıç Paneli
İletişim: [email protected]
MSCA-Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
• Çağrı Açılış : 12 Mart 2014
• Çağrı Kapanış: 11 Eylül 2014
• Çağrı Bütçesi: 240.500.000
Avro
12-24 ay süre ile
1
araştırmacı
+
1
kurum
Avrupa’ya Entegrasyon
Paneli
İletişim: [email protected]
MSCA-Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
12-24 ay süre ile
+
12 ay zorunlu geri dönüş
1
araştırmacı
+
1 AB içi + 1 AB
dışı kurum
• Çağrı Açılış : 12 Mart 2014
• Çağrı Kapanış: 11 Eylül 2014
• Çağrı Bütçesi: 240.500.000
Avro
27 Mil. Avro bütçe (ayrı panel)
İletişim: [email protected]
MSCA-Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
• Finansal Yapı
– Yaşam Giderleri (*4.650 Avro/Ay)
– Dolaşım Giderleri (600 Avro/Ay)
– Aile Katkısı (500 Avro/Ay)
– Araştırma & Eğitim Giderleri (800 Avro/Ay)
– İdari Maliyetler (650 Avro/Ay)
*Türkiye İçin Ülke Katsayısı: %86.6
İletişim: [email protected]
MSCA-Research and Innovation Staff Exchange-RISE
TÜBİTAK
RISE
Research and
Innovation Staff
Exchange
Araştırma ve Yenilikçilik
Değişim Programı
Çağrı Açılış:
Çağrı Kapanış:
6 Ocak 2015
28 Nisan 2015
Çağrı Bütçesi: 80.000.000 Avro
• En az 3 ortak
• 2 AB Uye Ülkesi/ Asosiye Ülke
+ Üçüncü Ülke
• 3 AB Üye Ülkesi/Asosiye Ülke
• Uluslararası & Sektörler Arası
Dolaşım
• Kurum personeli
• Araştırmacılar
• Teknik & İdari personel
• 4 Yıllık Proje Önerisi
• Kişi başı 12 ay dolaşım imkanı
• Proje büyüklüğü 540 adam/ay
8
MSCA-RISE
TÜBİTAK
• Finansal Yapı
– Kurum Personeli Dolaşımı Maliyeti :
• (2.000 Avro/Ay)
– Araştırma & Eğitim Giderleri:
• (1 800 Avro/Ay)
– İdari Maliyetler:
• (700 Avro/Ay)
İletişim: [email protected]
MSCA-Innovative Training Networks-ITN
TÜBİTAK
Aynı Hedef Giden 3 Farklı Yol
Innovative Training
Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
• Proje ortağı kuruluşlardaki
kariyerinin başlangıcındaki
araştırmacılara (yüksek lisans,
doktora öğrencileri gibi) diğer
ortakların ülkelerinde eğitilmek
üzere burs imkanı sunmayı
hedefler
• Çağrı Açılış:
• Çağrı Kapanış:
• Çağrı Bütçesi:
Avro
2 Eylül 2014
13 Ocak 2015
370. 000.000
1. European Training Networks (ETN)
2. European Industrial Doctorates (EID)
3. European Joint Doctorates (EJD)
European Training Networks (ETN)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
Diğer Kuruluşlar
•
•
•
•
•
en az 3 farklı ülkeden 3
farklı kuruluş bir araya
gelmeli
Eğitim & araştırma programı
Ülkeler arası dolaşım
Doktora öğrencisi istihdamı
Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz
Aynı ülke içerisinde bulunan ortaklar, toplam proje
bütçesinin %40’ından fazlasını alamaz
European Industrial Doctorates (EID)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
Diğer Kuruluşlar
her iki türden farklı
ülkelerde bulunan
en az bir kuruluş
bir araya gelmeli
( 2 farklı kuruluş yeterli)
• Doktora öğrencilerinin istihdamı
• Sanayi kuruluşunun etkin rol oynaması (%50 kuralı)
• Sadece iki ortaktan oluşan projelerde, projenin büyüklüğü
180 adam/ay’dan fazla olamaz
• Ortaklardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil
olmalıdır
European Joint Doctorates (EJD)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
en az 3 farklı ülkeden 3
farklı kuruluş bir araya
gelmeli
Diğer Kuruluşlar
•
•
•
•
Spesifik bir araştırma alanına yönelik programlar
Doktora öğrencilerinin istihdamı
Çoklu doktora derecesi
Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz
MSCA-Innovative Training Networks- ITN
TÜBİTAK
• Finansal Yapı
– Yaşam Giderleri (3.110 Avro/Ay)
– Dolaşım Giderleri (600 Avro/Ay)
– Aile Katkısı (500 Avro/Ay)
– Araştırma & Eğitim Giderleri (1 800 Avro/Ay)
– İdari Maliyetler (1.200 Avro/Ay)
İletişim: [email protected]
MSCA-COFUND
TÜBİTAK
Burs Veren Kuruluşlar
COFUND
(Burs Programlarına
Ek Destek)
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %50
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları
• PhD burs programları
• Çağrı Açılış :
10 Nisan 2014
• Çağrı Kapanış:
2 Ekim 2014
• Çağrı Bütçesi:
80.000.000 Avro
Doktora
Sonrası
Doktora
Öğrencisi
Bursiyerlerin Uluslararası Dolaşımı
İletişim: [email protected]
MSCA-COFUND
TÜBİTAK
• Finansal Yapı
– Araştırmacı Maliyeti : (%50 AB Katkısı)
• ESR: 3.710 Avro/Ay
• ER: 5.250 Avro/Ay
– İdari Maliyetler: (%50 AB Katkısı)
• 650 Avro/Ay
İletişim: [email protected]
Çağrı Takvimi – 2014
TÜBİTAK
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası
dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var,
yaş sınırı yok
• Her alana açık çağrı
• Çağrı Açılış:
12 Mart 2014
• Çağrı Kapanış:
11 Eylül 2014
• Çağrı Bütçesi:
240.500.000
Avro
Innovative Training
Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
Research and
Innovation Staff
Exchange (RISE)
(Araştırma ve
Yenilikçilik Değişim
Programı)
• Araştırma eğitim
ağı kurarak
başlangıç
seviyesindeki
araştırmacıları
eğitmeyi hedefler
• Personel değişimi:
Akademi-sanayi
arasında -Avrupa
içi Akademiakademi arasında Avrupa dışı
• Çağrı Açılış:
11 Aralık 2013
• Çağrı Kapanış:
9 Nisan 2014
• Çağrı Bütçesi:
405.180.000 Avro
• Çağrı Açılış:
11 Aralık 2013
• Çağrı Kapanış:
24 Nisan 2014
• Çağrı Bütçesi:
70.000.000 Avro
COFUND
(Burs Programlarına Ek
Destek)
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %40
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları &PhD
burs programları
• Çağrı Açılış :
10 Nisan 2014
• Çağrı Kapanış:
2 Ekim 2014
• Çağrı Bütçesi:
80.000.000
Avro
İletişim: [email protected]
Çağrı Takvimi – 2015
TÜBİTAK
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası
dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var,
yaş sınırı yok
• Her alana açık çağrı
• Çağrı Açılış:
12 Mart 2015
• Çağrı Kapanış:
110Eylül 2015
• Çağrı Bütçesi:
213.000.000 Avro
Innovative Training
Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
Research and
Innovation Staff
Exchange (RISE)
(Araştırma ve
Yenilikçilik Değişim
Programı)
• Araştırma eğitim
ağı kurarak
başlangıç
seviyesindeki
araştırmacıları
eğitmeyi hedefler
• Personel değişimi:
Akademi-sanayi
arasında -Avrupa
içi Akademiakademi arasında Avrupa dışı
• Çağrı Açılış:
2 Eylül 2014
• Çağrı Kapanış:
13 Ocak 2015
• Çağrı Bütçesi:
• 370. 000.000 Avro
• Çağrı Açılış:
6 Ocak 2015
• Çağrı Kapanış:
24 Nisan 2014
• Çağrı Bütçesi:
80.000.000 Avro
COFUND
(Burs Programlarına Ek
Destek)
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %40
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları &PhD
burs programları
• Çağrı Açılış :
14 Nisan 2015
• Çağrı Kapanış:
1 Ekim 2015
• Çağrı Bütçesi:
80.000.000 Avro
İletişim: [email protected]
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
TÜBİTAK
MSCA 2014 Yılı Bütçe Dağılımı
(2014 Yılı Toplam Bütçe 795.680.000€)
ITN
51%
IF
30%
RISE
9%
MSCA-2014
IF
ITN
COFUND
RISE
Bütçe
240.500.000 €
405.180.000 €
80.000.000 €
70.000.000 €
COFUND
10%
Horizon 2020’de
Üniversitelerin en çok faydalanan
paydaş olması beklenmektedir.
Proje Önerisi Hazırlık Süreci
TÜBİTAK
Her adımda destek:
[email protected]
Proje Fikri
Uygun
Konsorsiyum
Başvuru
Dokümanları
B Bölümü
A Formları
Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA
TÜBİTAK
MSCA - INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Excellence /
Impact /
Implementation /
Mükemmeliyet
Etki
Yürütme
Projenin bilimsel kalitesi
Yenilikçi yönleri
Araştırmanın kredibilitesi
Araştırma ve yenilikçilikle ilgili
insan kaynağının, yeteneğinin
ve çalışma koşullarının gelişimi
İş planının etkinliği ve tutarlılığı
İletişim ve çıktı dağılımı için
alınacak önlemlerin etkinliği
Kalite yönetimi ve risk
yönetimi dahil projenin
yönetim yapısının ve sürecinin
uygunluğu
Görevlerin ve kaynakların
dağılımındaki uyum
(varsa inter-multi disipliner
olma özelliği)
Araştırma hedeflerinin bilgi
transferi ve araştırmacının
kariyer gelişimi için eğitimi
açısından kalitesi, açıklığı
Ev sahibi kuruluşun kalitesi
Araştırmacıların potansiyelinin Kurumsal çevrenin uygunluğu
ortaya çıkarılması ve yeni
(altyapı ve yönetimsel kapasite)
kariyer perspektiflerinin
keşfedilmesi
Araştırmacının (araştırma grubunun) deneyimi de mutlaka değerlendirilen kriterler arasında yer alır.
21
Horizon 2020’de Proje Değerlendirme
TÜBİTAK
Hakemlik Başvurusu
İletişim: [email protected]
Uluslararası Dolaşım: EURAXESS
TÜBİTAK
EURAXESS
İletişim: [email protected]
Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
TÜBİTAK
[email protected]
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 427 23 02
Faks: +90 312 427 40 24
E-posta: [email protected]
Web: www.fp7.org.tr
Twitter: @AB_7CP_UKO
24
RISE: Akademi – Sanayi Arasında
TÜBİTAK
- Her seviyede personel değişimi yapılabilir (başlangıç seviyesinde ya da
deneyimli araştırma personeli ya da idari/teknik personel)
R
E
I
- Personel değişimleri Avrupa içerisindeki ülkelerle yapılmak
isteniyorsa akademik kuruluşlar – diğer kuruluşlar arasında
olmalıdır. Avrupa dışındaki ülkelerle işbirlikleri içinse akademi –
diğer kuruluşlar ya da akademi-akademi arasında olabilir.
S
- En az 6 aydır kurumda çalışan araştırmacılar 1-12 ay arasında
değişimlere katılabilirler. Araştırmacılar dolaşımın ardından
döndükleri kuruma bilgi ve teknoloji transferi sağlamalıdır.
- Proje süresi 4 yıl olmalıdır. Proje büyüklüğü toplamda 540 adam.ay ı
geçmemelidir. Belirli bir araştırmacı en fazla parçalı/ bütün bir 12 ay
dolaşım yapabilir.
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content